Archiefinstellingen

SOIMA organiseert intensieve workshop over audiovisuele archieven

Op 3 en 4 september vindt in Brussel de SOIMA-conferentie plaats. ‘SOIMA’ staat voor Sound and Image Archives, en wordt georganiseerd door ICCROM, het internationaal onderzoekscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed van de UNESCO in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA). PACKED vzw, VIAA, FARO, UNESCO Vlaanderen en VUB zijn als partners betrokken.

De conferentie wordt voorafgegaan door een vijfdaagse intensieve workshop met als thema 'Sustaining Sound and Image Collections'. Voor deze workshop kan u zich kandidaat stellen tot 30 april 2015.

Winter School Archives and Education, a digital perspective. Schrijf nu al in!

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education. Dit was een succes (enkele sfeerbeelden vindt u hier). Voortbouwend op deze vruchtbare samenwerking organiseren FARO en The National Archives van 15 tot en met 18 december 2015 in Brussel de Winter School Archives & Education, a digital perspective.


Winter School Archives and Education, a digital perspective

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education. Dit was een succes, de deelnemers vonden het een unieke ervaring (enkele sfeerbeelden vindt u hier).

BRAK-tiviteit 'Schimmel'

Eind vorig jaar organiseerde BRAK, de koepel van Vlaams-Brabantse en Brusselse archieven, een geslaagde en – afgaande op de reacties op de dag zelf – gesmaakte BRAK-studiedag in Vilvoorde.
 
BRAK wil echter meer zijn dan de organisator van een tweejaarlijkse studiedag. BRAK wil in de eerste plaats een forum bieden waar archivarissen en archiefmedewerkers uit Vlaams-Brabant en Brussel met elkaar in contact kunnen treden en van gedachten kunnen wisselen over de meest uiteenlopende thema’s inzake archiefbeheer. En daarom wisselt BRAK het geweer van schouder.

GLAM-Wiki 2015

De Nederlandse Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief openen in april hun deuren voor een internationaal gezelschap van Wikipedia-vrijwilligers en professionals uit de culturele sector die zich gezamenlijk inzetten voor vrije toegang tot cultureel erfgoed. Zo’n 150 mensen van over de hele wereld worden op 10, 11 en 12 april in Den Haag verwacht voor de internationale GLAM-WIKI conferentie. GLAM staat voor Galleries, Libraries, Archives en Museums, belangrijke culturele instellingen die wereldwijd steeds vaker nauw samenwerken met Wikipedia.

Portillo's State Secrets: geweldige televisie over archiefstukken

Met Portillo's State Secrets bewijst de BBC dat je met historische documenten onderhoudende televisie kan maken. De gewezen toppoliticus Michael Portillo maakt al enkele jaren interessante televisieprogramma’s die ook op de VRT te zien zijn. In deze nieuwe tiendelige reeks gaat hij in het nationaal archief van het Verenigd Koninkrijk op zoek naar fascinerende verhalen die iets vertellen over de geschiedenis van Groot-Brittannië. Hij doet dat aan de hand van historische documenten uit dat archief.


Waarom uw website mobielvriendelijk moet zijn tegen 21 april

Goofle mobile first

Op 21 april past Google zijn Search engine ranking aan. Websites die niet mobielvriendelijk zijn zullen volgens Google webmaster central blog minder goed scoren in de Google-zoekresultaten:


Ontwikkel een aanbod rond reminiscentie voor mantelzorgers en personen met dementie: workshop

Deze maand ging de film Still Alice in première. De film vertelt het aangrijpende verhaal van een jonge, sterke en onafhankelijke vrouw die door de ziekte van Alzheimer langzaam de grond onder haar voeten voelt wegzakken. Julianne Moore kreeg terecht een oscar voor haar vertolking van Alice Howland. Het is een film die ons er - terug - van bewust maakt dat dementie een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd is. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs onomwonden van een epidemie. Het is een ziekte die op iedereen, direct of indirect, impact heeft. Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In het bijzonder archieven en bibliotheken kunnen samen op lokaal vlak heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking.

Daarom organiseert FARO samen met LOCUS en het Kennispunt Mantelzorg HOWEST op donderdag 11 juni een workshop voor tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), over het ontwikkelen van een aanbod rond reminiscentie voor mantelzorgers en personen met dementie.


Verhuizen van boeken en tijdschriften in de praktijk

Hoe verhuist u een collectie documentair erfgoed? Lokale erfgoedvereniging 'Onzen Heertje Erfgoedvereniging vzw' uit Poperinge zette deze vraag onlangs in praktijk om. Wegens plaatsgebrek moest de vereniging haar zorgvuldig opgebouwde collectie boeken en tijdschriften overbrengen naar KADOC in Leuven.

Historische Kempense kranten online raadpleegbaar

Erfgoedcel k.ERF liet in 2014 enkele waardevolle krantencollecties digitaliseren. Vanaf nu zijn deze kranten ook allemaal online doorzoekbaar via www.kempensekranten.be.


ABC-BVD Doc'Moment | Digitaal archiveren

Dit Doc'Moment is een kennismaking met een van de activiteiten van de Belgische Vereniging voor Documentatie.

KAPA ledenbijeenkomst: een praktische kijk op intergemeentelijke samenwerking

KAPA ledenbijeenkomst

Programma

13.00 uur: Onthaal - koffie

13.30 uur: Algemeen gedeelte

Studiegedeelte: een praktische kijk op intergemeentelijke samenwerking

14.00 uur: De dienst archivaris binnen de Welzijnskoepel West-Brabant | Nathalie Martens, archivaris Welzijnskoepel West-Brabant

14.30 uur: Intergemeentelijke samenwerking in Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Retie | Bram Dierckx, intergemeentelijk archivaris

15.00 uur: Bezoek aan het Gemeentearchief Brecht o.l.v. Hans Vanhulle, gemeentearchivaris

15.30 uur: Drankje

VRT-praktijkvoorbeeld: heruitzending 'Mijn Menuhin' op Klara

Menuhin in de jaren 40

Vorig jaar programmeerde radiozender Klara 'Mijn Menuhin', een tweedelige reeks over vioollegende Yehudi Menuhin, naar aanleiding van een tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten. Speciaal voor Erfgoeddag – in 2014 in het teken van ‘Grenzeloos’ – zette de archiefdienst van BOZAR een fysieke en virtuele tentoonstelling op. Heeft u de reeks vorig jaar gemist? Op 22 en 29 maart zendt Klara het tweeluik opnieuw uit. Als u zelf een programmaproject plant met de VRT, kan dit u mee inspireren.


Presentation of the European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)

Op 26 maart 2015 wordt in Berlijn de European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) gepresenteerd. Een van de hoogtepunten van de dag zal de presentatie van de EHRI online portal zijn, die vanaf dan toegang geeft tot  verspreide Holocaustbronnen. De voertaal in Engels.

Schrijf in voor de tweede collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties'

Om kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties te verzamelen en te delen, gaven FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op 27 januari in de Colibrant-kapel  in Lier de aftrap van de collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’. Vertrekkend van de wensen en verwachtingen die we toen hebben verzameld organiseren we, in samenwerking met de Gentse Universiteitsbibliotheek, op donderdag 30 maart een nieuwe bijeenkomst van de collegagroep in de Boekentoren.


Diefstal in archieven

De middag biedt een interessant programma voor medewerkers van archiefinstellingen, maar ook voor medewerkers van musea, bibliotheken met bijzondere collecties en categoriale instellingen die archieven beheren. Twee ervaringsdeskundigen delen hun ervaring: hoe raakte de diefstal hun organisatie? De Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren en de politie vertellen hoe zij kunnen helpen na een diefstal of verduistering. Aan het woord komt ook een adviseur Crisismanagement; hij gaat in op eenvoudige zaken die makkelijk worden vergeten tijdens een crisis als diefstal.

Ontwikkel een aanbod rond reminiscentie naar mantelzorgers en personen met dementie: workshop

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs onomwonden van een epidemie. Het is een ziekte die op iedereen, direct of indirect, impact heeft. Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In het bijzonder archieven en bibliotheken kunnen samen op lokaal vlak heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking.

Daarom organiseert FARO samen met LOCUS en het Kennispunt Mantelzorg HOWEST op donderdag 11 juni een workshop voor tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), over het ontwikkelen van een aanbod rond reminiscentie naar mantelzorgers en personen met dementie.


From Dust to Digital: miljoenen beelden van 's werelds meest bedreigde archieven online beschikbaar

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van haar Endangered Archives Programme zet de The British Library vier miljoen beelden van bedreigde archieven van overal in de wereld online en publiceert ze de gratis publicatie From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme.


Het creëren van een aanbod rond reminiscentie naar mantelzorgers en personen met dementie door archief én bibliotheek | Workshop

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs onomwonden van een epidemie. Het is een ziekte die op iedereen, direct of indirect, impact heeft. Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In het bijzonder archieven en bibliotheken kunnen samen op lokaal vlak heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking.

ICA geeft beurs aan archivarissen-in-de-dop

In het kader van haar New Professionals Programme financiert de International Council on Archives (ICA) enkele beurzen die studenten archivistiek, stagiairs in een archief of pas afgestudeerde archivarissen in staat stelt om haar jaarlijks congres bij te wonen. Dat congres vindt dit jaar plaats van 27 t.e.m. 29 september 2015 in Reykjavik. Als u een beurs krijgt moet u wel de tools en publicaties van ICA promoten en meehelpen aan workshops tijdens het congres. Wil u kans maken op deelname aan de conferentie in IJsland?


Studienamiddag metadata-uitwisseling

Open access, portals, open data, metadataverrijking, uitwisselingsstandaarden, API’s … begrippen waar de archivaris van vandaag steeds meer mee wordt geconfronteerd. Met de groeiende tendens om informatie aan de burger ter beschikking te stellen, groeit ook bij archiefinstellingen de nood om aan deze vraag te voldoen. En hoe langer hoe meer draait het niet enkel om informatie-uitwisseling tussen instellingen, maar tussen databanken en applicaties. Ook de Vlaamse Overheid is op deze kar gesprongen en organiseerde op 13 juni een open data dag.

Literair archief Hugo Claus naar Letterenhuis

Het Letterenhuis, het in Antwerpen gevestigde 'geheugen van de Vlaamse literatuur', is een mooie aanwinst rijker. Het archief verwierf onlangs het literair archief van Hugo Claus (1929-2008) dankzij steun van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Sfeerbeelden kick-off collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties'

Kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties verzamelen en delen: dat is het doel van de nieuwe collegagroep, opgericht op initiatief van FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Op 27 januari namen zesendertig personen deel aan de kick-off van deze collegagroep in de Colibrant-kapel in Lier.


Campagne om Brits geluidsarchief te redden

De stemmen van James Joyce en Florence Nightingale, de eerste jazzopnames, legendarische toespraken en opnames van dierengeluiden ... deze en ontelbaar andere geluiden worden door de British Library bewaard in het geluidsarchief van het Verenigd Koninkrijk. De collectie bestaat uit meer dan 6,5 miljoen opnames van spraak, muziek, dieren en het milieu van de jaren 1880 tot vandaag. De British Library start nu met een campagne om deze collectie historische opnames te redden.


Unieke blik in zuurstofarm krantendepot van The British Library

Deze week opende The British Library in Yorkshire een nieuw hoogtechnologisch gebouw om haar enorm krantenarchief van meer dan 60 miljoen exemplaren in te bewaren. Mensen zullen zelden de lage zuurstofruimtes binnengaan, alle werk wordt verricht door robots. BBC-reporter David Sillito kreeg een zeldzame blik binnenin het gebouw. U kan zijn verslag hier bekijken.