Archiefinstellingen

Bij de archivaris op schoot: bezoek aan het CRKC en archief Abdij van Park

Voor deze nieuwe editie van Bij de Archivaris op Schoot wordt voorzien in een passend historisch kader. Gepland staat een bezoek aan de Abdij van Park. De abdij herbergt een gloednieuw museum in opbouw, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) en het bijzonder waardevol abdijarchief dat dateert van de 12e eeuw.

Vliegende archivaris

Naast een Vliegende Hollander en een Wandelende Jood bestaat er ook zoiets als een Vliegende Archivaris. Dat is een archivaris die bij organisaties langsgaat om hen advies en ondersteuning te geven bij het bewaren en beheren van hun archieven. Het ADVN in Antwerpen schreef er recent een rapport over.


Values in transition: perspectives on the future of the archival profession | Jubileumcongres 125 jaar KVAN

Hoe ziet het vak van archivaris en dat van andere informatieprofessionals er in de toekomst uit als alle informatie digitaal is? Wat betekenen de vanuit de papieren wereld zo vertrouwde concepten als integriteit, authenticiteit, toegankelijkheid en privacy in de digitale samenleving?

FARO en The National Archives (UK) organiseren tweede Winter School Archives and Education

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education en in 2015 de Winter School Archives and Education, a digital perspective. Onder het motto 'never change a winning team' organiseren FARO en The National Archives (UK) in 2017 een nieuwe Winter School Archives & Education, van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari.


Winter School Archives and Education

Om de professionele ontwikkeling van archivarissen en educatieve medewerkers in archieven te ondersteunen organiseerde FARO in samenwerking met The National Archives (UK) in 2014 de Summer School Archives & Education en in 2015 de Winter School Archives and Education, a digital perspective. Deze vormingsmomenten waren een succes en de deelnemers vonden het een unieke ervaring.

Cabinet d’Amis: Readings and conversations | Lezingen en conversaties over hedendaags verzamelen

Art Brussels en Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) organiseren een reeks lezingen en conversaties over hedendaags verzamelen, aansluitend op de tentoonstelling ‘Cabinet d’Amis: The Accidental Collection of Jan Hoet’ gecureerd door Katerina Gregos in een scenografie ontworpen door Richard Venlet.

De lezingen opereren als spontane interventies en als interpretaties van de tentoonstelling, terwijl de conversaties een bredere discursieve positie innemen rond zaken als institutionele kaders (privaat of publiek) voor collecties en archieven.

CollectiveAccess heeft zijn cloud

CollectiveAccess hosting

Heel wat jaren na het pilootproject CollectiveAccess & cloud hosting heeft CollectiveAccess, het leidende open source collectiemanagementsysteem zijn eigen cloudoplossing. De firma achter CollectiveAccess heeft dit zelf ontwikkeld en biedt nu een aanbod voor musea en erfgoedorganisaties wereldwijd.


Vierde Collegagroep Verhuizen in het teken van het werkvolk

Om kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties (archieven en erfgoedbibliotheken) te verzamelen en te delen namen FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vorig jaar het initiatief tot de oprichting van de collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’. Op woensdag 11 mei organiseren we een vierde collegagroep in Leuven rond het thema 'Werkvolk: vrijwilligers, stagiairs, interims, suppoosten, gemeentearbeiders ...'.


Vierde Collegagroep Verhuizen | Werkvolk: vrijwilligers, stagiairs, interims, suppoosten, gemeentearbeiders ...

Om kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties (archieven en erfgoedbibliotheken) te verzamelen en te delen namen FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vorig jaar het initiatief tot de oprichting van de collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’. Op woensdag 11 mei organiseren we een vierde collegagroep in Leuven rond het thema 'Werkvolk: vrijwilligers, stagiairs, interims, suppoosten, gemeentearbeiders ...'.

VRT-praktijkvoorbeeld: heruitzending 'Mijn Menuhin' op Klara

Menuhin als yogi

Twee jaar terug programmeerde radiozender Klara 'Mijn Menuhin', een tweedelige reeks over vioollegende Yehudi Menuhin, naar aanleiding van een tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten. Speciaal voor Erfgoeddag – in 2014 in het teken van ‘Grenzeloos’ – zette de archiefdienst van BOZAR een fysieke en virtuele tentoonstelling op. Heeft u de reeks toen gemist? Op zondag 3 en 10 april zendt Klara het tweeluik opnieuw uit. Met daarin een bijdrage van FARO-medewerker Roel Daenen.


Cores werpt een veelzijdige kijk op eenvoudige (boek)banden

Eerder al berichtten we op deze website over Cores, een gezamenlijk initiatief van vormingsinstelling Syntra West en zeven Brugse erfgoedpartners. Samen bundelen deze partners hun expertise om activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mogelijk te maken. In juni komt Cores met een nieuw initiatief.

Studiereis VVBAD naar Denemarken

Denemarken is momenteel hét mekka voor bibliotheekliefhebbers. Niet alleen omwille van de spectaculaire gebouwen, ook voor de werking van de bibliotheken. Van 15 tot 18 juni organiseert VVBAD een studiereis naar Denemarken. Zoals gewoonlijk wordt voorzien in een programma voor openbare bibliothecarissen en een programma voor hogeschool- en wetenschappelijke bibliothecarissen.

Johan Vannieuwenhuyse gaat met pensioen

Johan Vannieuwenhuyse

Op 1 april – en neen, dit is geen aprilvis – gaat Johan Vannieuwenhuyse, sinds jaar en dag archivaris van de provincie West-Vlaanderen, met welverdiend pensioen. Ere wie ere toekomt: Johan heeft, om het zacht uit te drukken, zijn sporen nagelaten in de Vlaamse en, in het bijzonder, de West-Vlaamse archiefwereld.


Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons.

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Internationaal colloquium over monitoren luchtkwaliteit voor collecties

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit waarin erfgoedcollecties worden bewaard? En hoe ver staat het onderzoek momenteel? Op 28 en 29 april wordt een eerste stand van zaken gepresenteerd op het internationale colloquium 'Advanced Tools for Preventive Conservation' in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Verschillende onderzoekers uit binnen- en buitenland gaan tijdens deze tweedaagse dieper in op het effect van luchtverontreiniging op de langetermijnbewaring van erfgoed en hoe die te monitoren. U verneemt ook welke vormen van risicomanagement u hierrond kunt ontwikkelen.


Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux | 16e Journées des archives

De zestiende editie van de Journées des archives, die op 9 en 10 mei 2016 wordt georganiseerd door de Université Catholique de Louvain, kreeg als titel ‘Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux’. Het symposium richt zich op de uitdaging van de bewaring en archivering van nieuwe expressievormen. Commentaren, teksten, foto’s en video’s worden vandaag gedeeld met behulp van sociale media. Het gevolg hiervan is dat de archivaris te maken krijgt met documenten die een zeer vluchtige vorm hebben.

Enquête over digitale toegang tot collecties KBR, CegeSoma en Rijksarchief

Hoe verbeteren we de digitale toegang tot onze collecties? Deze vraag willen de Koninklijke BIbliotheek van België, het CegeSoma en het Rijksarchief in België samen met u beantwoorden. Wat verwacht u en wat heeft u nodig van deze federale wetenschappelijke instellingen? U kunt het hen laten weten via deze enquête in het kader van het MADDLAIN-project:

The Great Parchment Book blog maakt projectwerk zichtbaar

Veel van het werk dat bij de uitvoering van een project komt kijken, gebeurt achter de schermen. Vaak jarenlang verrichten talrijke medewerkers onmisbaar maar onzichtbaar werk ... dat pas bij de voorstelling van het eindresultaat publiek gemaakt wordt. De blog 'The Great Parchment Book' pakt het anders aan en brengt net dat 'verborgen' werk achter de schermen voor het voetlicht.


LeerDok: het archief als leerinstrument. Eerste educatief leerpakket zet leerlingen aan het denken

Voor de allereerste keer bundelen verschillende archieven en erfgoedbibliotheken (Vlaams, federaal, landelijk, lokaal en privé) de krachten. Samen hebben ze LeerDok ontwikkeld, een uitgebreid online educatief pakket voor het secundair onderwijs.

Aan de slag met cartografische bronnen

Op zaterdag 9 april 2016 vindt de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag plaats. Die staat dit jaar in het teken van cartografische bronnen. Elke archiefdienst bezit wel één of meerdere kaarten, kaartboeken, plannen … Het zijn prachtige bronnen, om naar te kijken en om voor onderzoek te gebruiken. Ze bieden ook heel wat mogelijkheden voor publiekswerking.

Studienamiddag APEx en APEF. Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa’ (APE)

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met de VVBAD en Archiefbank Vlaanderen een studienamiddag om het APE-project toe te lichten. Plaats van afspraak is het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Na een korte voorstelling van APE komen de technische aspecten van het project aan bod en de wijze waarop bestaande Vlaamse en Belgische initiatieven bijdragen kunnen leveren en de deelname van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

LeerDok lanceert modulair educatief pakket over censuur en vrije meningsuiting

Van documenten kan je leren. Dat is, in het kort, het uitgangspunt van de werkgroep LeerDok. LeerDok bestaat uit medewerkers van archieven en erfgoedbibliotheken die ervan overtuigd zijn dat archieven kinderen en jongeren aan het denken kunnen zetten.


Koepelorganisaties in Nederlandse archiefsector slaan de handen in elkaar

De belangenorganisatie van de archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) en de beroepsvereniging van archivarissen in Nederland (KVAN) gaan met ingang van 2016 intensief samenwerken. De besturen van beide verenigingen werken de komende maanden aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat voor de zomer aan de leden wordt gepresenteerd.


Studiebezoek Antwerpen VVBAD / APBD

Om de banden tussen bibliothecarissen in de verschillende landsdelen te versterken, organiseren de Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes (APBD) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) een studiebezoek aan Antwerpen. De uiteenzettingen en rondleidingen verlopen in het Nederlands. Om onze Waalse collega's zich toch thuis te laten voelen spreken we een mondje Frans tussendoor.

Programma

9.45 uur: Samenkomst in station Antwerpen Centraal

10.00 uur: Onthaal in bibliotheek Permeke

Niets blijft behalve verandering … Veranderingsmanagement voor de archiefsector

In het drukke najaarsprogramma dreigden verschillende studiedagen elkaar weg te concurreren. Dat Brussel dan nog eens te maken kreeg met een verhoogd terreurdreigingsniveau heeft de organisatoren doen beslissen de studienamiddag over veranderingsmanagement in de archiefsector te verplaatsen naar vrijdagvoormiddag 5 februari 2016.