Archiefinstellingen

Workshop Digital Storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Archieven en bibliotheken hebben een grote gemeenschappelijke deler: zij herbergen een enórm potentieel aan bronnen en kennis. Ze hebben vaak het gedroomde materiaal in huis voor leerkrachten en andere educatieve begeleiders die voortdurend op zoek zijn naar (nieuwe) lesinhouden, illustraties en/of werkmethodes. Archieven en bibliotheken hebben met andere woorden een enorme meerwaarde te bieden aan het onderwijs en andere educatieve initiatieven en spelen hier ook in Vlaanderen en Brussel steeds meer op in.

Historische kaarten op Geopunt, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en het uithangbord van het Samenwerkingsverband voor Geografische Informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot GIS-coördinatoren of het studiebureaus die een milieustudie wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk.


Het dienstenmodel voor archieven in de praktijk

Samenwerking loopt als een rode draad doorheen de Innovatieagenda Archieven 2020. Niet alleen om meer expertise te bundelen, maar ook om kosten te drukken is samenwerking dé oplossing. Daarnaast wordt er ook aandacht gevraagd voor het probleem van digitaal archiveren. Digitale duurzaamheid is een complex gegeven dat vaak de draagkracht van de individuele archivaris in zijn (kleinere) instelling overstijgt.


Verslag Archieven 2020 Open Forum

Op donderdag 5 december 2013 vond het Archieven 2020 Open Forum plaats. Zo'n veertig deelnemers kwamen naar Brussel om mee te denken (of te luisteren) over hoe de doelstellingen in de Innovatieagenda Archieven 2020  kunnen worden gerealiseerd en welke strategie(ën) er daarbij kan worden gevolgd.


Supporters weten waarop

Als alles naar wens verloopt kunnen de supporters van de Buffalo's - en/of van de tegenspelers - weldra hun ploeg aanvuren bovenop het Gentse museumerfgoed. Althans boven het erfgoed dat momenteel nog in de verspreide en tijdelijke opslagplaatsen is ondergebracht. Het Gentse stadsbestuur besliste om in de gloednieuwe Ghelamco-arena geklimatiseerde depots te voorzien in de ruimte onder de tribunes.


ICA-congres in Brussel was een voltreffer

Meer dan 500 archivarissen en informatiebeheerders uit alle hoeken van de wereld zakten vorig weekend (23-24 november) af naar Brussel voor de Annual Conference van de International Council on Archives (ICA). Het Algemeen Rijksarchief was gastheer voor dit congres met een zeer gevarieerd programma rond de thema’s ‘verantwoordelijkheid’, ‘transparantie’ en ‘toegang tot informatie’.


Hanenzetten in Vlaanderen: hoeveel haantjes kraaien er nog anno 2013?

Sinds 2011 is het Hanenzetten erkend en op de Inventaris Immaterieel Erfgoed geplaatst. Initiatiefnemer hier was Platform Omgeving Leie Schelde, de koepelstructuur boven de latere Erfgoedcel Leie Schelde. In 2013 is er op het grondgebied van Erfgoedcel Leie Schelde echter geen erfgoedgemeenschap meer te vinden. De erfgoedcel is nu op zoek naar informatie over deze volkssport in andere regio’s en provincies.


Vijf archivarissen, vijf stellingen: Archieven 2020 Open Forum

In de aanloop naar Archieven 2020 Open Forum op 5 december stuurden vijf archivarissen ons een stelling. Hun stellingen geven ons een idee over de toekomstverwachtingen die er leven bij archivarissen én welke richtingen het archiefbedrijf uitgaat.  

“Is er nog een archivaris in 2030?”
Leen Van Dijck, Directeur Letterenhuis

“Samenwerking in archiefland: mag het ietske meer zijn aub? We weten nu stilaan wat het lot van eilandjes in de 21ste eeuw zal zijn…”
Willy Van de Vijver, Stadsarchivaris Mechelen


Lucky Luke, een zingende cowboy uit Vlaanderen

Campagnebeeld Lucky Luke

Striptekenaar Morris (pseudoniem van de in 1923 in Kortrijk geboren Maurice De Bevere) overleed in 2001. Morris is de tekenaar van Lucky Luke en wordt beschouwd als een van de belangrijkste stripauteurs van zijn generatie én van de Europese strip tout court. In een tentoonstelling graaft het Stripgids Festival Turnhout naar de bronnen van deze meester van het beeldverhaal.


International Archives Day 2013 dedicated to archives in need

On of the first pictures of the destroyed city archives of Cologne. Author: Frank Domahs, 2009. Bron: Commons Wikimedia. . . Archives are a fantastic resource for us all. They help us grow in knowledge and understanding of past and present.

De toekomst van de archivaris

Onder het motto ‘Ik vind de toekomst heel slecht achteruit gaan’(citaat anonieme werkeloze, jaren tachtig vorige eeuw) bij deze het artikel ‘de toekomst van de archivaris’, net verschenen in Archievenblad nr.See it on Scoop.it, via archieven

Googledoodle for International Archives Day?

  We really want Google to pick up on this – Please help us promote the idea! In 2011 and 2012 we celebrated International Archives Day on June 9th by doing a worldwide #AskArchivists / #FollowAnArchive event on Twitter.

Inschrijving Apex-conferentie: Digitale infrastructuur voor archieven ...

Inschrijving Apex-conferentie: Digitale infrastructuur voor archieven. Den Haag, vrijdag 10 mei 2013. Van 26 tot 28 juni organiseert APEx in Trinity College, de universiteit van Dublin, de conferentie Building infrastructures for archives in a ...

Nieuw weblog | Groene Hart Archieven

Nieuw weblog. Vanaf vandaag zal Eveline van der Hulst een weblog bijhouden over bijzondere archiefstukken, archiefstukken die meer aandacht en onderzoek verdienen en over ontwikkelingen binnen en rondom Streekarchief ...

Ervaringen en resultaten gebruikersonderzoek studenten Radboud Universiteit Nijmegen

In de periode april - juni 2013 volgden alle tweedejaars studenten geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen het zogenaamde ‘Onderzoekslaboratorium’, waarbij ze een negental weken intensief aan de slag gingen in het Regionaal Archief...

Het stadsarchief nu ook online te raadplegen - Het Nieuwsblad

Het stadsarchief nu ook online te raadplegen Het Nieuwsblad Het stadsarchief stapte in het voorjaar van 2013 in zee met de provincie West-Vlaanderen om via Probat, een online databank voor de West-Vlaamse archieven, haar collecties digitaal...

Den Haag - Haags Gemeentearchief digitalisering op verzoek

Het Haags Gemeentearchief heeft een nieuw digitaal dienstverleningssysteem: Digitalisering op Verzoek.See it on Scoop.it, via archieven

'Stuk van het jaar' verkiezing moet stoffig imago archieven oppoetsen - De Stentor

De Stentor 'Stuk van het jaar' verkiezing moet stoffig imago archieven oppoetsen De Stentor Doel is om een groter publiek te laten zien wat voor moois er allemaal in de Nederlandse archieven ligt.

Gouda krijgt mega-depot met archieven - Omroep West

Omroep West Gouda krijgt mega-depot met archieven Omroep West De gebouwen voldoen niet meer aan wettelijke eisen en zijn te krap geworden. Het nieuwe depot komt op het bedrijventerrein Gouwe Park.

Erik de Ree en Charles Jeurgens over nadere toegankelijkheid en eigentijdse toegangen #KVAN13

Verslag van een sessie tijdens de KVAN-dagen 2013: Keuzes bij het ontsluiten van archiefmateriaal: vorm of inhoud Erik en Charles snijden in deze sessie een welbekend probleem aan met archieftoegangen: ze beschrijven veel vorm en weinig inhoud,...