Archiefinstellingen

Studienamiddag Leeszaalmedewerkers

Studiedagen en ontmoetingsmomenten voor archivarissen zijn er genoeg. Maar wanneer krijgen de medewerkers die dag in, dag uit de leeszaal bemannen of bevrouwen, eens instrumenten aangereikt om hun werk naar behoren te doen? Wanneer kunnen zij eens overleggen met collega's over de juiste strategie?

Rijksarchivaris publiceert standpunt over maatschappelijke betekenis van archieven

Karel Velle, de Algemeen Rijksarchivaris, publiceerde onlangs de bijdrage Archieven, politiek en de burger in de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België, kortweg KVAB. Dit standpunt handelt over de relevantie van archieven, over de wijze waarop diverse maatschappelijke actoren met archieven omgaan en over de ideologische, politieke en sociaal-culturele betekenis van archieven.


CAVA bewaart en vertelt het vrijzinnig verleden

Logo CAVA

In 2012 sloten de Vrije Universiteit Brussel en het Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers vzw een samenwerkingsovereenkomst voor hun archief- en erfgoedbeheer. Het samenwerkingsverband kreeg de naam Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, kortweg CAVA, mee. CAVA is dus niet langer alleen maar een drank. CAVA is het cultureel archief, het historisch erfgoed- en kenniscentrum van de Vrije Universiteit Brussel en van de vrijzinnig-humanistische beweging in Vlaanderen en Brussel. Op 8 mei houdt de instelling haar feestelijke opening.

Eerste uitvoeringsbesluit Archiefdecreet definitief goedgekeurd

Op 21 maart keurde de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit van het Archiefdecreet definitief goed. Het decreet biedt aan alle openbare besturen in Vlaanderen een modern en flexibel juridisch kader om het archiefbeheer in te richten.

Dit besluit operationaliseert drie onderdelen van het decreet.


Terugblik op 1 jaar VIAA

Op 11 maart 2014 organiseerde het Vlaams Instituut voor Archivering een feestelijk evenement ‘1 jaar VIAA’, met presentaties van  Nico Verplancke (Directeur VIAA), Luc Van den Brande (Voorzitter Raad van Bestuur VRT) en een sofagesprek met Vlaams minister Joke Schauvliege. Daarnaast gaven enkele cultureel-erfgoedprofessionals hun mening over de activiteiten van VIAA het voorbije jaar (video). Deze interviews en ook foto’s met een impressie van dit event zijn te bekijken op de website van het VIAA.

Vragen over heemkunde of familiekunde? Bezoek het gloednieuwe digitaal gespreksplatform

Hebt u een vraag over de geschiedenis van uw gemeente of stad? Of kan u wat hulp gebruiken bij het ontcijferen van oude handgeschreven bronnen? Dan kan u vanaf nu terecht op een gloednieuw digitaal gespreksforum: www.forumheemkundefamiliekunde.be  of www.forumfamiliekundeheemkunde.be. Het forum is een initiatief van Familiekunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen.


Getty Images stelt 35 miljoen foto's gratis ter beschikking voor niet-commercieel gebruik via internet

Getty Images, ‘s werelds grootste databank voor foto’s, stelt 35 miljoen foto’s gratis ter beschikking van bloggers en sociale media door middel van een integreerbare ‘embed’ code, vergelijkbaar met de code die toelaat YouTubefilmpjes te delen.
 
De foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en Getty behoudt zich het recht voor om onder de foto advertenties te plaatsen.
 
De Getty-portfolio bevatte tot voor kort honderden miljoenen van een watermerk voorziene foto’s om misbruik tegen te gaan.


Algemeen Rijksarchief op zoek naar ontbrekende parochieregisters

De afgelopen tien jaar beschreef, scande en publiceerde het Algemeen Rijksarchief om en bij de 26.500 parochieregisters. Om ook de laatste 7% nog ontbrekende parochieregisters op te sporen, doet het Rijksarchief nu een beroep op steden, gemeenten, kerkfabrieken, verenigingen of zelfs privépersonen. Hebt u weet van parochieregisters die nog niet ontsloten werden via de digitale collectie van het Rijksarchief?

Workshop Archival awareness

NISE, het internationaal platform van onderzoekers en instellingen over nationale en regionale bewegingen in Europa, organiseert op 31 maart 2014 in het ADVN een workshop over archiefbewustzijn. Dit gebeurt in samenwerking met en voor de leden van UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisation). UNPO werd in 1991 opgericht in het Vredespaleis in Den Haag en vertegenwoordigt inheemse volkeren, minderheden, regio's enz. bij internationale instanties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Oproep en inventaris

Tekstaffiches vormen een belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog. Vier jaar lang regelden deze berichten en proclamaties, gepubliceerd door de Belgische overheden en de Duitse bezetter, het leven van de Vlaamse bevolking.


FAAD-studievoormiddag | De nieuwste onderzoekslijnen in archiefland

De opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer bestaat 25 jaar! Wat kan deze opleiding voor jouw archiefdienst betekenen? Misschien meer dan je denkt! Kom er achter tijdens de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag op zaterdag 29 maart.

Traject ‘Aanvraag Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling’

Elk jaar kunnen archieven via het Cultureel-erfgoeddecreet het 'Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling' aanvragen. Aan deze erkenning zijn geen subsidies gekoppeld, maar het is als symbolische erkenning de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.


Consultatie over de toekomst van het auteursrecht: verlengd tot 5 maart!

SA&S

De Europese Commissie organiseert tot 5 maart een consultatie over de toekomst van het auteursrecht in een digitale samenleving. Hiermee wil de Commissie een aanpassing van de huidige EU-Richtlijn over auteursrecht voorbereiden. Deze Richtlijn heeft een directe impact op de Belgische wetgeving over auteursrecht. Het is dan ook een bijzonder belangrijke consultatie waarbij de macht van het getal speelt. Zoveel mogelijk institutionele gebruikers zoals bibliotheken, archieven en musea moeten reageren.

Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.


Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.

ICA-congres 2014: Archives and cultural industries | Call for papers

Het ICA-congres vindt dit jaar plaats in Girona van 11 tot 15 oktober 2014. Thema dit jaar is de bijdrage die archieven kunnen leveren aan de creatieve industrie. Momenteel loopt er een oproep tot het indienen van bijdragen over volgende thema's:

Journées des Archives 2014 de l'UCL | Projeter les archives vers de nouveaux fondements

La gestion des données, alliée aux exigences de transparence, donne un rôle nouveau et majeur aux archivistes. L'immédiateté de l'archive et les attentes du public modifient une profession pourtant ancrée dans la durée. Les archivistes sont désormais des acteurs essentiels de la bonne gouvernance.

Met een groep weet u meer dan op uw eentje. Intervisies over marketing in de erfgoedsector

Logo Red Star Line Museum

Marketing bedrijven in de cultureel-erfgoedsector, ons hoort u niet vertellen dat dat makkelijk is. Toch bestaan er allerlei manieren en fora om uw (geplande) inspanningen op scherp te krijgen. Zo stelden het Wielermuseum Roeselare en het Red Star Line Museum op 10 december hun contentmarketingstrategie voor, tijdens een intervisiegroep van de expertgroep Not for Profit marketing van STIMA, waaraan FARO participeert. Midden februari is de volgende gepland.


Jaarlijkse ledenbijeenkomst Kring van Archivarissen in de provincie Antwerpen

Programma

13.00 uur: Onthaal - koffie

13.30 uur: Algemeen gedeelte

  • verwelkoming
  • invoering lidmaatschapsbijdrage
  • nieuwe website
  • verslag over de werking van KAPA in 2013
  • financieel verslag 2013
  • rondvraag en mededelingen


Studiegedeelte: Archief educatief!

14.00 uur: Archieven en educatie (Bart De Nil, FARO)

14.30 uur: Archiefeducatie bij het Regionaal Archief Tilburg (Petra Robben, RA Tilburg)

15.00 uur: Bezoek aan het Gemeentearchief Kontich

15.30 uur: Drankje

Workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken organiseren FARO, Locus en Bibnet op 22 mei 2014 in Wetteren de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Tijdens die dag willen we tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), inwijden in alle aspecten van digital storytelling, hen tonen hoe ze stapsgewijs een digitaal verhaal kunnen maken én begeleiden in het maken van een digitaal verhaal.


Workshop Digital Storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Archieven en bibliotheken hebben een grote gemeenschappelijke deler: zij herbergen een enórm potentieel aan bronnen en kennis. Ze hebben vaak het gedroomde materiaal in huis voor leerkrachten en andere educatieve begeleiders die voortdurend op zoek zijn naar (nieuwe) lesinhouden, illustraties en/of werkmethodes. Archieven en bibliotheken hebben met andere woorden een enorme meerwaarde te bieden aan het onderwijs en andere educatieve initiatieven en spelen hier ook in Vlaanderen en Brussel steeds meer op in.

Historische kaarten op Geopunt, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en het uithangbord van het Samenwerkingsverband voor Geografische Informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot GIS-coördinatoren of het studiebureaus die een milieustudie wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk.


Het dienstenmodel voor archieven in de praktijk

Samenwerking loopt als een rode draad doorheen de Innovatieagenda Archieven 2020. Niet alleen om meer expertise te bundelen, maar ook om kosten te drukken is samenwerking dé oplossing. Daarnaast wordt er ook aandacht gevraagd voor het probleem van digitaal archiveren. Digitale duurzaamheid is een complex gegeven dat vaak de draagkracht van de individuele archivaris in zijn (kleinere) instelling overstijgt.


Verslag Archieven 2020 Open Forum

Op donderdag 5 december 2013 vond het Archieven 2020 Open Forum plaats. Zo'n veertig deelnemers kwamen naar Brussel om mee te denken (of te luisteren) over hoe de doelstellingen in de Innovatieagenda Archieven 2020  kunnen worden gerealiseerd en welke strategie(ën) er daarbij kan worden gevolgd.