Archiefinstellingen

Foto's, presentaties & Storify van de conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden, FARO Brussel

Bekijk de foto's & presentaties van de conferentie Erfgoed & Storytelling van 28 november 2014 bij FARO in Brussel. Meer presentaties volgen nog deze week. Lees ook meer over de conferentie op Storify.


Nieuw | Handleiding digital storytelling voor archief én bibliotheek

Tijdend de conferentie Erfgoed & Storytelling lanceerde FARO de publicatie Samen inzetten op educatie. Digital storytelling voor archief én bibliotheek. Deze gids mikt op archief- en bibliotheekmedewerkers die samen een werking rond digital storytelling willen uitbouwen.


Samen inzetten op educatie. Gids digital storytelling voor archief én bibliotheek

Abstract: 

Samen inzetten op educatie. Digital storytelling voor archief én bibliotheek mikt op archief- en bibliotheekmedewerkers die samen een werking rond digital storytelling willen uitbouwen. Het uitgangspunt is het vertalen van archiefstukken naar een educatief pakket waarbij gebruik wordt gemaakt van digital storytelling als methodiek. Deze gids biedt daarom een introductie tot die methodiek, een basisstappenplan, enkele hulpdocumenten en praktijkvoorbeelden aan.

Bij de archivaris op schoot: bezoek aan het archief van het Vlaams Parlement

Ooit al eens op bezoek willen gaan in het archief van het Vlaams Parlement? Het FAAD en de VVBAD bieden u op vrijdag 5 december 2014 de kans om er eens achter de schermen te gaan kijken.

U maakt er kennis met de multimediale collectie: geschreven documenten, foto’s, plannen, geluids- en beeldopnames, persknipsels … Deze collectie wordt bewaard op een unieke locatie: de voormalige bunkers van het vroegere Postchequegebouw. Meer dan de moeite om er eens een kijkje te gaan nemen!

CVAa presenteert 'Maquettes. Verbeelding op schaal'

Maquettes zijn geliefde stukken in architectuurarchieven. Door hun visuele aantrekkingskracht spreken ze zowel professionals als leken aan en zijn het onmisbare stukken in architectuurtentoonstellingen. In een nieuw boek, uitgegeven door het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en STAM Gent, buigen vijf auteurs zich over de context waarbinnen maquettes functioneren, hun communicatieve kracht en de aantrekking van het verkleinen.

Studienamiddag metadata-uitwisseling

Open access, portals, open data, metadataverrijking, uitwisselingsstandaarden, API’s … begrippen waar de archivaris van vandaag steeds meer mee wordt geconfronteerd. Met de groeiende tendens om informatie aan de burger ter beschikking te stellen, groeit ook bij archiefinstellingen de nood om aan deze vraag te voldoen. En hoe langer hoe meer draait het niet enkel om informatie-uitwisseling tussen instellingen, maar tussen databanken en applicaties. Ook de Vlaamse Overheid is op deze kar gesprongen en organiseerde op 13 juni een opendatadag.

Acht erfgoedinstellingen krijgen subsidie van provincie West-Vlaanderen

Zeven musea en één archiefinstelling in West-Vlaanderen hebben goed nieuws ontvangen. Van 2015 tot en met 2019 krijgen zij jaarlijks een werkingssubsidie van het Provinciebestuur. Dit subsidiebedrag varieert tussen de 25.000 en de 90.000 euro.

De toekenning gebeurt binnen het provinciale reglement voor de subsidiëring van erfgoedinitiatieven. Via dit reglement wil de Provincie musea en culturele archiefinstellingen, ingedeeld bij het regionale niveau, ondersteunen bij de ontwikkeling van een regionale werking en expertiseopbouw.


Rondetafel | Van data protection tot right to erasure

Het gebeurt niet vaak dat een thema dat archivarissen nauw aan het hart ligt, ook internationaal en in zeer diverse middens op ruime publieke belangstelling kan rekenen. Het moeilijke evenwicht tussen bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) en het recht op/de plicht tot herinnering is de spreekwoordelijke uitzondering op de regel.

Colloquium 'De waarde van collecties en boeken (voor het onderzoek)'

Op 18 oktober organiseert Letterenhuis ‘De waarde van collecties en boeken (voor het onderzoek)’. De aanleiding voor het colloquium is de overhandiging door mevrouw Wilma Schuhmacher van haar Elsschot-collectie aan het Letterenhuis.

Herwerkte erfgoedkaart zet erfgoedorganisaties op de kaart

Erfgoedkaart

Precies vier jaar geleden lanceerde FARO de Erfgoedkaart, de gebruiksvriendelijke referentiedatabank van erfgoedorganisaties en -instellingen in Vlaanderen en Brussel. Vandaag staan zo’n 1.712 organisaties – heel letterlijk – op de kaart. De site steekt na vier jaar in een nieuw kleedje en is vanaf nu te vinden op de eigen website www.erfgoedkaart.be.


Brabantse archivarissendag 2014

Het Nieuwe Werken als opportuniteit voor de archivaris / informatiebeheerder

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Lezingen

11.00 uur: Pauze

11.30 uur: Lezingen

Sprekers:

Kick-off collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’

Elke erfgoedbibliotheek of archiefinstelling wordt ooit geconfronteerd met de verhuis van een collectie. Denk bijvoorbeeld aan het overbrengen van de hele collectie naar een nieuw depot, het verplaatsen van bepaalde bestanden naar nieuwe rekken of de integratie van de collectie van een andere organisatie zoals de opname van een OCMW-archief door het gemeentearchief.

Sporterfgoed in beweging. Ervaringen en visie | Inspiratiesessie

Tijdens deze voormiddag werpt Archiefbank Vlaanderen een blik op de werking rond sporterfgoed in Vlaanderen. Archiefbank brengt de round-up van haar registratiecampagne. Daarnaast komen diverse partners aan het woord. Erfgoedcel Brugge zoomt in op Erfgoedhalte Sport en vrijwilliger Roger Hanon deelt samen met erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei zijn registratie-ervaringen. Het WIEMU brengt sportverhalen in beeld en Sportimonium vertelt over het nieuwe project met steun van fonds InBev-Baillet Latour.

Programma

9.30 uur: Onthaal met koffie

Geef vorm aan uw archief! Gesprekken over designers en hun erfgoed

Met de workshop 'Geef vorm aan uw archief!' daagt het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven ontwerpers en producenten uit om zorg te dragen voor hun archief. Op 22 oktober 2014 geeft het CVAa op de Biënnale Interieur in Kortrijk advies over ordenen, verpakken en digitaal archiveren. Moderator Griet Pauwels voert gesprekken over het belang van designarchieven en -collecties, onder meer met een ontwerpster, een restaurateur en een onderzoekster.

Programma

10.30 uur: Welkom + introductie CVAa

10.50 uur: Gesprek met onderzoekster Katarina Serulus

20 jaar Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen | Colloquium

Sinds september 1994 is de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen bezig met het beheren van de documenten en dossiers aangemaakt door de verschillende provinciale ambtenaren en beleidsorganen. Daarnaast ijvert de Provinciale Archiefdienst om de archiefzorg en het archiefbeheer bij de West-Vlaamse lokale besturen te organiseren of te verbeteren.

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie

Kijktip: digitaal geheugenverlies (VPRO Tegenlicht)

Onlangs werd in Nederland beslist de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen af te schaffen "want alles staat toch op internet". VPRO Tegenlicht vroeg zich af of dat wel zo is, en ging op onderzoek uit. Het resultaat is een boeiende documentaire waarin we onder meer binnenkijken in het Internet Archive in San Francisco en de Long Now Foundation. Een aflevering vol mooie quotes over het nut van bibliotheken, archieven en geschiedenis.


Rapport over het ‘uitspinnen’ van archiefdiensten

The National Archives van het Verenigd Koninkrijk publiceerde recent een rapport over de verschillende modellen voor het uitspinnen (out spinning) van archiefdiensten. Een spin out is een nieuwe term waarmee de conversie van een dienst binnen organisatie naar een nieuwe beheervorm, zoals een sociaal bedrijf of een stichting, wordt bedoeld. Spin outs hebben niets van doen met gedeelde diensten of het outsourcen van diensten.


Sfeerbeelden Summer School Archives & Education

FARO organiseerde van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus in het Dommelhof in Neerpelt een Summer School over ‘Archives & Education’, i.s.m. het departement ‘Education & Outreach’ van The National Archives. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van deze zéér geslaagde week.


Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis willen opfrissen.  

Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Investeren in cultureel erfgoed wordt toevertrouwd aan minister Sven Gatz

Sven Gatz

Als nieuwe minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is Sven Gatz vanaf 25 juli 2014 bevoegd voor kleurrijke, spannende en creatieve sectoren. Investeren in de zorg voor, borging en ontsluiting van cultureel erfgoed (zowel in musea als in andere netwerken en instellingen) in Vlaanderen en Brussel wordt een van de grote uitdagingen voor de volgende maanden en jaren.