Archiefinstellingen

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons.

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Internationaal colloquium over monitoren luchtkwaliteit voor collecties

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit waarin erfgoedcollecties worden bewaard? En hoe ver staat het onderzoek momenteel? Op 28 en 29 april wordt een eerste stand van zaken gepresenteerd op het internationale colloquium 'Advanced Tools for Preventive Conservation' in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Verschillende onderzoekers uit binnen- en buitenland gaan tijdens deze tweedaagse dieper in op het effect van luchtverontreiniging op de langetermijnbewaring van erfgoed en hoe die te monitoren. U verneemt ook welke vormen van risicomanagement u hierrond kunt ontwikkelen.


Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux | 16e Journées des archives

De zestiende editie van de Journées des archives, die op 9 en 10 mei 2016 wordt georganiseerd door de Université Catholique de Louvain, kreeg als titel ‘Pérenniser l’éphémère: archivage et médias sociaux’. Het symposium richt zich op de uitdaging van de bewaring en archivering van nieuwe expressievormen. Commentaren, teksten, foto’s en video’s worden vandaag gedeeld met behulp van sociale media. Het gevolg hiervan is dat de archivaris te maken krijgt met documenten die een zeer vluchtige vorm hebben.

Enquête over digitale toegang tot collecties KBR, CegeSoma en Rijksarchief

Hoe verbeteren we de digitale toegang tot onze collecties? Deze vraag willen de Koninklijke BIbliotheek van België, het CegeSoma en het Rijksarchief in België samen met u beantwoorden. Wat verwacht u en wat heeft u nodig van deze federale wetenschappelijke instellingen? U kunt het hen laten weten via deze enquête in het kader van het MADDLAIN-project:

The Great Parchment Book blog maakt projectwerk zichtbaar

Veel van het werk dat bij de uitvoering van een project komt kijken, gebeurt achter de schermen. Vaak jarenlang verrichten talrijke medewerkers onmisbaar maar onzichtbaar werk ... dat pas bij de voorstelling van het eindresultaat publiek gemaakt wordt. De blog 'The Great Parchment Book' pakt het anders aan en brengt net dat 'verborgen' werk achter de schermen voor het voetlicht.


LeerDok: het archief als leerinstrument. Eerste educatief leerpakket zet leerlingen aan het denken

Voor de allereerste keer bundelen verschillende archieven en erfgoedbibliotheken (Vlaams, federaal, landelijk, lokaal en privé) de krachten. Samen hebben ze LeerDok ontwikkeld, een uitgebreid online educatief pakket voor het secundair onderwijs.

Aan de slag met cartografische bronnen

Op zaterdag 9 april 2016 vindt de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag plaats. Die staat dit jaar in het teken van cartografische bronnen. Elke archiefdienst bezit wel één of meerdere kaarten, kaartboeken, plannen … Het zijn prachtige bronnen, om naar te kijken en om voor onderzoek te gebruiken. Ze bieden ook heel wat mogelijkheden voor publiekswerking.

Studienamiddag APEx en APEF. Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa’ (APE)

Op donderdag 17 maart 2016 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met de VVBAD en Archiefbank Vlaanderen een studienamiddag om het APE-project toe te lichten. Plaats van afspraak is het Algemeen Rijksarchief in Brussel. Na een korte voorstelling van APE komen de technische aspecten van het project aan bod en de wijze waarop bestaande Vlaamse en Belgische initiatieven bijdragen kunnen leveren en de deelname van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

LeerDok lanceert modulair educatief pakket over censuur en vrije meningsuiting

Van documenten kan je leren. Dat is, in het kort, het uitgangspunt van de werkgroep LeerDok. LeerDok bestaat uit medewerkers van archieven en erfgoedbibliotheken die ervan overtuigd zijn dat archieven kinderen en jongeren aan het denken kunnen zetten.


Koepelorganisaties in Nederlandse archiefsector slaan de handen in elkaar

De belangenorganisatie van de archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) en de beroepsvereniging van archivarissen in Nederland (KVAN) gaan met ingang van 2016 intensief samenwerken. De besturen van beide verenigingen werken de komende maanden aan een gezamenlijk activiteitenprogramma, dat voor de zomer aan de leden wordt gepresenteerd.


Studiebezoek Antwerpen VVBAD / APBD

Om de banden tussen bibliothecarissen in de verschillende landsdelen te versterken, organiseren de Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes (APBD) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) een studiebezoek aan Antwerpen. De uiteenzettingen en rondleidingen verlopen in het Nederlands. Om onze Waalse collega's zich toch thuis te laten voelen spreken we een mondje Frans tussendoor.

Programma

9.45 uur: Samenkomst in station Antwerpen Centraal

10.00 uur: Onthaal in bibliotheek Permeke

Niets blijft behalve verandering … Veranderingsmanagement voor de archiefsector

In het drukke najaarsprogramma dreigden verschillende studiedagen elkaar weg te concurreren. Dat Brussel dan nog eens te maken kreeg met een verhoogd terreurdreigingsniveau heeft de organisatoren doen beslissen de studienamiddag over veranderingsmanagement in de archiefsector te verplaatsen naar vrijdagvoormiddag 5 februari 2016.

Intergemeentelijk archiefteam in regio Midden-West-Vlaanderen gestart

In het midden van West-Vlaanderen is in januari 2016 een intergemeentelijke archiefdienst gestart. Coördinator van deze archiefwerking is Leen Breyne, oud-medewerker bij FARO.


Workshop ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kunt gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Workshop Erfgoedroutes

Hoe maak ik mijn erfgoedroute of -wandeling, outdoor zowel als indoor? Welke technologie komt hierbij kijken? Maak ik gebruik van kaarten, apps, POI, iBeacons of GPS? Hoe maak ik best een fietsroute, wandelroute of autoroute? Naast een antwoord op deze vragen krijgt u ook inzicht in enkele tools die u kunt gebruiken voor het bouwen van de route. Tot slot bouwt u zelf een eigen erfgoedroute met multimediamateriaal.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen.
Geen voorkennis nodig. Voor deze cursus moet u een laptop meebrengen.

Collecties online tonen en delen

Zelf uw collectie online tonen en delen aan de hand van laagdrempelige tools. Tijdens deze vorming leert u verschillende platformen en tools kennen waarvan we enkele tijdens de workshop testen en uitproberen.

Doelgroep: medewerkers van archieven, musea, erfgoedbibliotheken of erfgoedverenigingen.
Geen voorkennis nodig. Voor deze cursus moet u een laptop meebrengen.

Met dank aan Stadsarchief Leuven.

Digital storytelling in een educatieve context

Digital storytelling is een methodiek waarmee elke mogelijke doelgroep, door het maken van een historisch digitaal verhaal, van documenten kan leren.

Geen kater na het water. Presentaties studiedag omgaan met waterschade online

In samenwerking met het Belgische Blauwe Schild, Stad Antwerpen, VVBAD, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), ICOMOS Vlaanderen-Brussel, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Monumentenwacht Vlaanderen organiseerde FARO op 4 december 2015 de studiedag 'Geen kater na het water. Omgaan met waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten' in het FelixArchief in Antwerpen. De circa zeventig aanwezigen konden er tijdens een twaalftal lezingen kennismaken met verschillende gevallen van water-, vocht- en schimmelschade in diverse collecties en historische gebouwen en met de ervaringen opgedaan bij de concrete aanpak van allerlei watergerelateerde calamiteiten.


Mechelen investeert in erfgoeddepot Rato

huidig interieur van de loodsen van de voormalige Rateaufabriek

Met de steun van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid investeert de stad Mechelen vanaf 2016 de komende jaren zo’n 3 miljoen euro in de realisatie van een erfgoeddepot in een tweetal loodsen van de voormalige Rateaufabriek aan de Leuvensesteenweg in Muizen. Het depot wordt de centrale bewaarplaats voor de stedelijke erfgoedcollecties, nu nog verspreid over zo’n dertien verschillende locaties. Daarnaast zal dit erfgoeddepot ook een regionale rol vervullen in afstemming met het provinciale depotbeleid, wat inhoudt dat ook niet-commerciële collectiebeheerders in het arrondissement Mechelen het op termijn als transitdepot kunnen gebruiken.


Goed begonnen is half gewonnen? Presentaties studiedag Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur online

In samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseerde FARO op 19 november 2015 de studiedag 'Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur' in Kunstcampus deSingel in Antwerpen. Aan de hand van een zestal lezingen, twee posterpresentaties en een afsluitend debat werd samen met een zeventigtal aanwezigen de nodige kennis en ervaringen uitgewisseld over (ver)bouwprojecten van musea en erfgoeddepots, en vooral ook over het proces dat daaraan voorafgaat.


De ErfgoedApp DIY

Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer dan 1.700 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. In deze ErfgoedApp DIY schetsen we de mogelijkheden van deze app en geven tips en tricks voor het gebruik ervan.

 

Ontdek meer met de ErfgoedApp. De ErfgoedApp DIY

De ErfgoedApp DIY
Abstract: 

Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer dan 1.700 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. In deze handleiding schetsen we de mogelijkheden van deze app en geven tips en tricks voor het gebruik ervan.

Archieven of bibliotheken? Weinig gekende bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats

In archiefbewaarplaatsen vindt men archief, in bibliotheken boeken. Hoewel deze logica vrij eenvoudig is, stemt ze niet altijd overeen met de realiteit. Bibliotheken kunnen inderdaad archiefstukken en handschriften bewaren, archiefbewaarplaatsen boeken, kranten en ander bibliotheekmateriaal. De toestand is dus veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt, en dit zowel voor de gebruikers als voor de beheerders van archieven en bibliotheken.

Studiedag waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten

Water is een van de ergste vijanden van archieven, bibliotheken, musea en historisch waardevolle gebouwen. Een dijkbreuk of een flinke storm kan heel wat wateroverlast berokkenen. Een openstaand raam of een verstopte afvoerpijp, een lekkende kraan of een barst in een glazen koepel evenzeer. Op vrijdag 4 december 2015 organiseert het Belgische Blauwe Schildcomité vzw in het FelixArchief te Antwerpen een studiedag over waterschade - en hoe die te voorkomen.


Zeventiende-eeuwse tijdscapsule opgedoken

De kist (c) Museum voor Communicatie

Welk erfgoednieuws dook de voorbije week gelijktijdig op in onder meer The New York Times, The Guardian, The Telegraph, Algemeen Dagblad, British Academy News, BBC Worldservice, BBC History Magazine en het Deense Berlingske? Groot nieuws, inderdaad: in het Museum voor Communicatie in Den Haag is een echte tijdscapsule uit de zeventiende eeuw herontdekt. In een kist liggen 2.600 brieven die nooit werden bezorgd en 600 daarvan zijn zelfs nog altijd verzegeld. Het vergeten archief van een Nederlandse postmeester.