Archiefinstellingen

Bij de Archivaris op Schoot: bezoek aan het Rijksarchief Gent

Nadat FAAD eerder dit jaar het CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven) met zijn gloednieuwe infrastructuur en enthousiast team bezocht, richt het nu de blik naar Gent. Vooraleer je schoentje klaar te zetten voor Sinterklaas kan je op zaterdag 5 december een bezoek brengen aan het Gentse Rijksarchief.

BRAK-tiviteit 'Help, mijn mailbox is ontploft'

Na twee succesvolle BRAK-tiviteiten rond schimmel en archiefselectie snijdt de laatste bijeenkomst van het jaar opnieuw een zeer herkenbaar probleem aan: e-mails. We kennen het allemaal: een hele dag worstelen we om onze mailbox onder controle te houden, maar de dag nadien puilt hij opnieuw uit. Sommige collega’s hebben schroom om e-mails te wissen, anderen verwijzen net voor hun vakantie zonder verpinken de hele mailbox naar de prullenbak. Jaarlijks verliezen we maar liefst 650 uur met dank aan onze mailbox.

Niets blijft behalve verandering … Changemanagement voor de archiefsector

Het archiefbedrijf speelt zich af binnen een context waar we niet altijd volledig vat op hebben, maar waar we toch antwoorden moeten op vinden. Strategisch, organisatorisch en op het vlak van people management: de verwachtingen zijn hooggespannen. Hoe ‘pimpen’ we ons archief en onze medewerkers in deze tijden van verandering én van kostenbesparing?

Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan rond het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis even willen opfrissen.  

Studiedag duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur

In samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseert FARO op donderdag 19 november 2015 in Kunstcampus deSingel in Antwerpen de infodag 'Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur'. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland komen er de aanpak van hun (ver)bouwproject toelichten, met bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van het traject voorafgaand aan de realisatie van museum- en depotinfrastructuur.


Vierde jaargang vormingsreeks 'In goede handen' binnenkort van start

Op 26 oktober gaat voor de vierde maal op rij de vormingsreeks 'In goede handen: erfgoed in depots' van start. In zes modules wordt grondig ingegaan op cruciale aspecten in het behoud en beheer van erfgoedcollecties. Tijdens de sessies wordt bijzondere aandacht besteed aan praktijkwerk in erfgoeddepots. 'In goede handen' is gericht op een doelpubliek met praktijkervaring in erfgoedbeheer: medewerkers van musea, erfgoedinstellingen en -verenigingen. Elke module duurt een volledige dag en is gewijd aan één specifiek thema.


Niet al goud wat blinkt? Presentaties studiedag waardering online

workshop 'Op de museale weegschaal' tijdens studiedag waardering LAMOT Mechelen

In samenwerking met de interprovinciale werkgroep waardering en selectie organiseerde FARO op 28 september 2015 de studiedag 'Niet al goud wat blinkt. Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties' in het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen. De meer dan 90 ingeschreven deelnemers bewezen dat de thematiek in de erfgoedsector leeft.


Bestel ErfgoedBeacons (iBeacons) die werken met de ErfgoedApp

ErfgoedBeacons

Plaats nu uw bestelling voor vidiBeacons (ErfgoedBeacons) die werken met de ErfgoedApp via het bestelformulier. We kopen deze iBeacons in bulk aan bij onze partner Vidinoti en verspreiden ze verder naar de erfgoedsector. Meer informatie en specificaties over de vidiBeacons vindt u in deze pdf.


Studiedag in het teken van onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’. Op vrijdag 20 november 2015 organiseren het Rijksarchief Leuven en de opleiding Geschiedenis van de KU Leuven een studiedag in het Rijksarchief te Leuven over de betekenis van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.


Brabantse Archivarissendag in het teken van de massa

Archivarissen zijn ervan overtuigd dat een massa mensen snakt naar hun archieven, bij voorkeur online en doorzoekbaar. Daarbovenop hebben de digitale ontwikkelingen van de laatste jaren gezorgd voor een vloed aan digitale archieven. Over de uitdaging van het werken met deze massa's gaat de Brabantse Archivarissendag op vrijdag 20 november 2015 in de citadel van 's-Hertogenbosch.

Meer info vindt u hier.


Bestond er een Belgische Magna Carta? Recent onderzoek naar 'constitutionele teksten' in de Lage Landen

In 2015 is het 800 jaar geleden dat de Magna Carta werd opgesteld, met bijzonder veel (media-) aandacht in Groot-Brittannië tot gevolg. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden zogenaamde ‘landcharters’. Op vrijdag 20 november 2015 wordt tijdens een studiedag in het Rijksarchief te Leuven nagegaan wat de betekenis is van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.

Brabantse Archivarissendag 2015 | Werken met de massa

Archivarissen zijn al eeuwen gewend om te werken met massa. Voor het transcriberen van een charter meer of minder draaien ze hun hand niet meer om. Digitale ontwikkelingen hebben de laatste jaren wel gezorgd voor een enorme toename in de massa’s waarmee, waarin en speciaal waarvoor ze werken. Een berg nog toegankelijk te maken collecties, een vloed aan digitale archieven en bovenal een massa mensen die snakt naar archieven, bij voorkeur onder een muisklik of na enkele 'swipes'.
 

Maak je archief bekend via ‘Archieven Portaal Europa'

Op 27 november 2015 organiseert het Rijksarchief in samenwerking met Archiefbank Vlaanderen en de VVBAD een studienamiddag om de recente ontwikkelingen rond het 'Archives Portal Europe' (APE) toe te lichten. Naast een korte toelichting over het opzet van een Europees archiefportaal zal worden ingegaan op de technische aspecten van het project en de wijze waarop bestaande initiatieven uit het Belgische en Vlaamse archiefveld bijdragen kunnen leveren en eventuele deelnames van lokale archiefinstellingen kunnen vergemakkelijken.

PACKED zoekt bibliotheken, archieven en kunstcollecties om samen te werken rond Persistente Identificatie

In het kader van het project rond persistente identificatie van collectiedata bij musea onderzocht PACKED-medewerker Alina Saenko ook wat de huidige principes hierrond zijn bij bibliotheken en archieven in Vlaanderen. Ze stelde daarbij een unieke kans tot samenwerking vast.

Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp, Antwerpen en Brussel

Bekijk de foto's en presentaties van de  workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Antwerpen en Brussel. We hebben ook een nieuwe workshop in Brussel en vanaf nu kan je ErfgoedBeacons bestellen.


Lees het 'Augmented artikel' over de ErfgoedApp en krijg extra informatie tijdens het lezen

Omdat woorden niet altijd alles zeggen, hebben we faro | tijdschrift over cultureel erfgoed augmented gemaakt. Na het scannen van de QR-code (op pagina 4) met de ErfgoedApp kan u overal waar het +-symbool staat de foto scannen. Vervolgens krijgt u extra informatie zoals video's, foto's, pdf's ...

 

 

Provincie Antwerpen neemt archief Agfa-Gevaert onder haar hoede

Het historische archief van het bedrijf Agfa-Gevaert in Mortsel gaat over naar de provincie Antwerpen en het FotoMuseum. In de collectie zitten heel wat foto's, maar ook een hoop informatie over oprichter Lieven Gevaert, een industrieel die medebepalend was voor de geschiedenis van Vlaanderen.


Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften | Lezing Hélène Jannière

Naar aanleiding van de digitalisering van vier Belgische architectuurtijdschriften nodigen het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek Gent en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u van harte uit voor een lezing van prof. Hélène Jannière (Université de Rennes 2). Die avond worden ook voor het eerst de resultaten van de duurzame digitalisering van Belgische architectuurtijdschriften getoond.

Workshop ErfgoedApp, Augmented reality en ErfgoedBeacons.

Tijdens deze workshop leert u wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor u ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe u audiovisuele content kan gebruiken in de ErfgoedApp.

Collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties' in het teken van verzekeringen

Om kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties te delen, organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO op vrijdag 27 november een derde bijeenkomst van de collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties'. Centrale thema is het verzekeren van de collectie in functie van een verhuisoperatie.


Workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp

Bekijk de foto's en presentatie van de eerste workshop Augmented Reality & ErfgoedBeacons met de ErfgoedApp in Gent , we hebben een nieuwe workshops (voor erfgoedorganisaties)


Nieuwsvandegrooteoorlog.be gelanceerd

Nieuws van de Groote Oorlog

Via de url nieuwsvandegrooteoorlog.be zijn meer dan 360.000 pagina’s Belgisch persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog toegankelijk. Dat maakt het een van de grootste databanken ter wereld met kranten uit 1914-1918. Twee jaar lang werkte het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en dertien cultureel-erfgoedorganisaties aan het inventariseren, digitaliseren en online brengen van honderdduizenden krantenpagina’s uit de Eerste Wereldoorlog.


Infosessie Erfgoeddag West-Vlaanderen

Een deelname aan Erfgoeddag heeft niets dan voordelen, daarvan hoef je vast niet meer overtuigd te worden. Je laat een (nieuw) publiek kennismaken met je aanbod, je kan je erfgoed op een andere manier in de kijker plaatsen en het biedt kansen tot fijne samenwerkingen.

Infosessie Erfgoeddag Oost-Vlaanderen

Een deelname aan Erfgoeddag heeft niets dan voordelen, daarvan hoef je vast niet meer overtuigd te worden. Je laat een (nieuw) publiek kennismaken met je aanbod, je kan je erfgoed op een andere manier in de kijker plaatsen en het biedt kansen tot fijne samenwerkingen.

Infosessie Erfgoeddag Antwerpen

Een deelname aan Erfgoeddag heeft niets dan voordelen, daarvan hoef je vast niet meer overtuigd te worden. Je laat een (nieuw) publiek kennismaken met je aanbod, je kan je erfgoed op een andere manier in de kijker plaatsen en het biedt kansen tot fijne samenwerkingen.