Archiefinstellingen

Sporterfgoed in beweging. Ervaringen en visie | Inspiratiesessie

Tijdens deze voormiddag werpt Archiefbank Vlaanderen een blik op de werking rond sporterfgoed in Vlaanderen. Archiefbank brengt de round-up van haar registratiecampagne. Daarnaast komen diverse partners aan het woord. Erfgoedcel Brugge zoomt in op Erfgoedhalte Sport en vrijwilliger Roger Hanon deelt samen met erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei zijn registratie-ervaringen. Het WIEMU brengt sportverhalen in beeld en Sportimonium vertelt over het nieuwe project met steun van fonds InBev-Baillet Latour.

Programma

9.30 uur: Onthaal met koffie

Geef vorm aan uw archief! Gesprekken over designers en hun erfgoed

Met de workshop 'Geef vorm aan uw archief!' daagt het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven ontwerpers en producenten uit om zorg te dragen voor hun archief. Op 22 oktober 2014 geeft het CVAa op de Biënnale Interieur in Kortrijk advies over ordenen, verpakken en digitaal archiveren. Moderator Griet Pauwels voert gesprekken over het belang van designarchieven en -collecties, onder meer met een ontwerpster, een restaurateur en een onderzoekster.

Programma

10.30 uur: Welkom + introductie CVAa

10.50 uur: Gesprek met onderzoekster Katarina Serulus

20 jaar Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen | Colloquium

Sinds september 1994 is de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen bezig met het beheren van de documenten en dossiers aangemaakt door de verschillende provinciale ambtenaren en beleidsorganen. Daarnaast ijvert de Provinciale Archiefdienst om de archiefzorg en het archiefbeheer bij de West-Vlaamse lokale besturen te organiseren of te verbeteren.

Programma

9.30 uur: Ontvangst met koffie

Kijktip: digitaal geheugenverlies (VPRO Tegenlicht)

Onlangs werd in Nederland beslist de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen af te schaffen "want alles staat toch op internet". VPRO Tegenlicht vroeg zich af of dat wel zo is, en ging op onderzoek uit. Het resultaat is een boeiende documentaire waarin we onder meer binnenkijken in het Internet Archive in San Francisco en de Long Now Foundation. Een aflevering vol mooie quotes over het nut van bibliotheken, archieven en geschiedenis.


Rapport over het ‘uitspinnen’ van archiefdiensten

The National Archives van het Verenigd Koninkrijk publiceerde recent een rapport over de verschillende modellen voor het uitspinnen (out spinning) van archiefdiensten. Een spin out is een nieuwe term waarmee de conversie van een dienst binnen organisatie naar een nieuwe beheervorm, zoals een sociaal bedrijf of een stichting, wordt bedoeld. Spin outs hebben niets van doen met gedeelde diensten of het outsourcen van diensten.


Sfeerbeelden Summer School Archives & Education

FARO organiseerde van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus in het Dommelhof in Neerpelt een Summer School over ‘Archives & Education’, i.s.m. het departement ‘Education & Outreach’ van The National Archives. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van deze zéér geslaagde week.


Ons geheugen goed verpakt. Mogelijkheden en aandachtspunten voor het verpakken van papieren erfgoed

Samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt FARO een modulair vormingstraject aan over het behoud en beheer van documentair erfgoed. De bedoeling van dit traject is een tour d' horizon te geven van alle aspecten van behoud en beheer en dit aan de hand van praktijkgerichte basismodules.

Dit vormingstraject richt zich tot personeelsleden van erfgoedbibliotheken en archieven die dagelijks met documentair erfgoed in contact komen, maar die hiertoe geen specifieke opleiding gevolgd hebben, of die hun kennis willen opfrissen.  

Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Investeren in cultureel erfgoed wordt toevertrouwd aan minister Sven Gatz

Sven Gatz

Als nieuwe minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is Sven Gatz vanaf 25 juli 2014 bevoegd voor kleurrijke, spannende en creatieve sectoren. Investeren in de zorg voor, borging en ontsluiting van cultureel erfgoed (zowel in musea als in andere netwerken en instellingen) in Vlaanderen en Brussel wordt een van de grote uitdagingen voor de volgende maanden en jaren.

Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Leuven en voor het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Erkend cultureel archief

Het agentschap Kunsten en Erfgoed ontving bij de vorige indienronde vier aanvragen voor een kwaliteitslabel. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste om aan het Stadsarchief Leuven en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven in Brussel een kwaliteitslabel toe te kennen.

Intervisie over substitutie van overheidsinformatie

In de loop van augustus of september organiseert de Coördinerende archiefdienst in Gent een intervisie over substitutie van overheidsinformatie. Substitutie is de vervanging van papieren originelen door digitale kopieën met behoud van bewijskracht.

Het doel van dat gesprek is om met ervaringsdeskundigen en experten verschillende aspecten van een toekomstige wettelijke Vlaamse substitutieregeling te bespreken. Op voorhand krijgen de deelnemers een document waarin de verschillende aspecten die besproken zullen worden, beschreven zijn.

Voorstelling regionale brochure 'Hoe archiveren?'

Erfgoedcel CO7 en de lokale archiefdiensten uit de Zuidelijke Westhoek stellen de regionale brochure ‘Hoe archiveren? Praktische gids voor het behoud en beheer van jouw archief’ voor. De tips over het behoud en beheer van een archief geven iedereen de kans om een eigen, uniek stukje geschiedenis veilig te stellen voor de toekomst.

FARO start collegagroep 'vrijwilligerswerk in de erfgoedsector'

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor talloze erfgoedorganisaties. Tegelijk kruipt er ook heel wat tijd en energie in het uitbouwen van een hedendaags en motiverend vrijwilligersbeleid. Daarom start FARO in het najaar van 2014 een collegagroep op over vrijwilligerswerk in de erfgoedinstellingen. In deze collegagroep delen we ervaringen en behandelen we gemeenschappelijke vragen en uitdagingen.


Conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Erfgoedinstellingen gebruiken steeds meer digitale media om verhalen te vertellen en ervaringen te creëren. Meer en meer kiezen ze voor elke doelgroep een ander medium. Bovendien worden steeds meer erfgoedverhalen integraal langs verschillende media verteld. Hiermee vergroten de betrokkenheid en de participatie van de bezoeker.

SOS: Secure Our Information

We leven in een informatiemaatschappij en informatie is dan ook overal te vinden. Ze circuleert en wordt aangetroffen in documentbeheerssystemen, in databanken, op de sociale media of op het Internet.
 
Snel komt echter het veiligheidsaspect om de hoek kijken, getuige hiervan de bijna dagelijkse persbeschouwingen, de talrijke publicaties daaromtrent, de vele fora die hierover handelen …
 

Werk mee aan imago-onderzoek bibliotheek & archief in Vlaanderen

De VVBAD voert samen met LOCUS en FARO een onderzoek uit naar het imago van archieven en bibliotheken. Om te weten te komen wat u eigenlijk écht denkt en voelt bij het horen van het woord ‘bibliotheek’ of ‘archief’ loopt  momenteel een korte enquête. Bedoeling is om op basis van de antwoorden de werking en communicatie van bibliotheken en archieven nog te verbeteren.


Bij de archivaris op schoot | Architectuurarchief van de provincie Antwerpen

Naar goede gewoonte organiseert het FAAD in het voor- en najaar een bezoek aan een archiefinstelling. 'Bij de archivaris op schoot' biedt de kans aan beginnende archivarissen om de archiefpraktijk van nabij te leren kennen en vragen te stellen aan meer ervaren collega’s.

Apestaartjaren 5: Hoe digitaal zijn de Vlaamse jongeren?

Voor de vijfde keer stelden MediaRaven en Linc het tweejaarlijks onderzoek Apestaartjaren (5) voor in de Vooruit in Gent. Ook FARO was aanwezig.


Praktijkvoorbeeld: tekstaffiches uit de Groote Oorlog in Aalst

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren tekstaffiches het communicatiemiddel bij uitstek van de overheden. Het Stadsarchief heeft zijn collectie tekstaffiches nu gedigitaliseerd. Vanaf 14 mei kan u deze collectie raadplegen via www.madeinaalst.be.


Grafiek als kunst en als illustratie in (erfgoed)collecties

Houtsneden, kopergravures, etsen, steendrukken en zeefdruk: dit zijn enkele van de vele grafische technieken die vroeger maar ook nu nog een wonderbaarlijk venster openen op onze wereld. Door middel van lijn, coloriet, ontwerp gecombineerd met vakmanschap, een verfijnde techniek, een gevoel voor harmonie en persoonlijke inzet hebben kunstenaars aller tijden de wereld in beelden gevat.

Beschrijven van archieven en erfgoed met ICA-AtoM

De meeste archieforganisaties hebben de stap naar een (online) beschrijvingssysteem voor hun archieven en erfgoed nog niet gezet. In deze cursus leer je werken met de internationale beschrijvingsstandaarden voor archieven. De theorie zet je meteen om in de praktijk door beschrijvingsoefeningen in ICA-AtoM te maken, met hulp van Atomis. ICA-AtoM is een open-source toepassing voor het beschrijven en het beheren van archieven. ICA-AtoM ondersteunt de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH.

Beschrijven van archieven en erfgoed met ICA-AtoM | Terugkomdag

Heb je vorig jaar deze bijscholing gevolgd, en wil je bijblijven bij de laatste ontwikkelingen? Ben je met Atom(is) aan de slag gegaan en zit je nog met enkele praktische vragen? Wil je ervaringen en bevindingen uitwisselen met collega's?

Maar ook als je nog nooit met Atomis hebt gewerkt, en toch wil weten wat dit allemaal inhoudt, wat de mogelijkheden zijn en wie er mee bezig is, ook dan ben je welkom, en kan deze namiddag een wereld doen opengaan.

Info- en inschrijfmoment basisopleiding Bibliotheekschool Gent

Je krijgt informatie en mogelijkheid tot inschrijven van onder meer:

Initiatie Archiefkunde:

  • je krijgt basiskennis en –vaardigheden aangereikt om als archiefmedewerker taken te verrichten van materiële zorg, depotbeheer en dienstverlening
  • pakket van 200 lestijden
  • gespreid over 2 semesters, met dinsdag als lesdag
  • wettelijk erkend certificaat
  • Alle informatie vind je op www.bibliotheekschool.be of je vraagt de specifieke folder aan!  Je kan gebruik maken van opleidingscheques.


Behoudsmedewerker Erfgoed:

Open Dag Bibliotheekschool

Lijkt werken in de bib je wel iets?

Vind je snelle en correcte dienstverlening en klantgerichtheid belangrijk in onze kennismaatschappij, of dat nu voor een groep kleuters is die voor het eerst de collectie prentenboeken in de bib komt verkennen, dan wel voor een veeleisende redactie van een krant die zeer snel accurate biografische informatie nodig heeft?

Schrikt werken in een digitale omgeving je niet af en heb je zin om je te verdiepen in de snel evoluerende wereld van informatiebemiddeling?

Dan is een opleiding aan de Bibliotheekschool Gent geknipt voor jou!