Archiefinstellingen

FAAD-studievoormiddag | De nieuwste onderzoekslijnen in archiefland

De opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer bestaat 25 jaar! Wat kan deze opleiding voor jouw archiefdienst betekenen? Misschien meer dan je denkt! Kom er achter tijdens de jaarlijkse FAAD-studievoormiddag op zaterdag 29 maart.

Traject ‘Aanvraag Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling’

Elk jaar kunnen archieven via het Cultureel-erfgoeddecreet het 'Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling' aanvragen. Aan deze erkenning zijn geen subsidies gekoppeld, maar het is als symbolische erkenning de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.


Consultatie over de toekomst van het auteursrecht: verlengd tot 5 maart!

SA&S

De Europese Commissie organiseert tot 5 maart een consultatie over de toekomst van het auteursrecht in een digitale samenleving. Hiermee wil de Commissie een aanpassing van de huidige EU-Richtlijn over auteursrecht voorbereiden. Deze Richtlijn heeft een directe impact op de Belgische wetgeving over auteursrecht. Het is dan ook een bijzonder belangrijke consultatie waarbij de macht van het getal speelt. Zoveel mogelijk institutionele gebruikers zoals bibliotheken, archieven en musea moeten reageren.

Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.


Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.

ICA-congres 2014: Archives and cultural industries | Call for papers

Het ICA-congres vindt dit jaar plaats in Girona van 11 tot 15 oktober 2014. Thema dit jaar is de bijdrage die archieven kunnen leveren aan de creatieve industrie. Momenteel loopt er een oproep tot het indienen van bijdragen over volgende thema's:

Journées des Archives 2014 de l'UCL | Projeter les archives vers de nouveaux fondements

La gestion des données, alliée aux exigences de transparence, donne un rôle nouveau et majeur aux archivistes. L'immédiateté de l'archive et les attentes du public modifient une profession pourtant ancrée dans la durée. Les archivistes sont désormais des acteurs essentiels de la bonne gouvernance.

Met een groep weet u meer dan op uw eentje. Intervisies over marketing in de erfgoedsector

Logo Red Star Line Museum

Marketing bedrijven in de cultureel-erfgoedsector, ons hoort u niet vertellen dat dat makkelijk is. Toch bestaan er allerlei manieren en fora om uw (geplande) inspanningen op scherp te krijgen. Zo stelden het Wielermuseum Roeselare en het Red Star Line Museum op 10 december hun contentmarketingstrategie voor, tijdens een intervisiegroep van de expertgroep Not for Profit marketing van STIMA, waaraan FARO participeert. Midden februari is de volgende gepland.


Jaarlijkse ledenbijeenkomst Kring van Archivarissen in de provincie Antwerpen

Programma

13.00 uur: Onthaal - koffie

13.30 uur: Algemeen gedeelte

  • verwelkoming
  • invoering lidmaatschapsbijdrage
  • nieuwe website
  • verslag over de werking van KAPA in 2013
  • financieel verslag 2013
  • rondvraag en mededelingen


Studiegedeelte: Archief educatief!

14.00 uur: Archieven en educatie (Bart De Nil, FARO)

14.30 uur: Archiefeducatie bij het Regionaal Archief Tilburg (Petra Robben, RA Tilburg)

15.00 uur: Bezoek aan het Gemeentearchief Kontich

15.30 uur: Drankje

Workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken organiseren FARO, Locus en Bibnet op 22 mei 2014 in Wetteren de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Tijdens die dag willen we tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), inwijden in alle aspecten van digital storytelling, hen tonen hoe ze stapsgewijs een digitaal verhaal kunnen maken én begeleiden in het maken van een digitaal verhaal.


Workshop Digital Storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Archieven en bibliotheken hebben een grote gemeenschappelijke deler: zij herbergen een enórm potentieel aan bronnen en kennis. Ze hebben vaak het gedroomde materiaal in huis voor leerkrachten en andere educatieve begeleiders die voortdurend op zoek zijn naar (nieuwe) lesinhouden, illustraties en/of werkmethodes. Archieven en bibliotheken hebben met andere woorden een enorme meerwaarde te bieden aan het onderwijs en andere educatieve initiatieven en spelen hier ook in Vlaanderen en Brussel steeds meer op in.

Historische kaarten op Geopunt, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en het uithangbord van het Samenwerkingsverband voor Geografische Informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot GIS-coördinatoren of het studiebureaus die een milieustudie wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk.


Het dienstenmodel voor archieven in de praktijk

Samenwerking loopt als een rode draad doorheen de Innovatieagenda Archieven 2020. Niet alleen om meer expertise te bundelen, maar ook om kosten te drukken is samenwerking dé oplossing. Daarnaast wordt er ook aandacht gevraagd voor het probleem van digitaal archiveren. Digitale duurzaamheid is een complex gegeven dat vaak de draagkracht van de individuele archivaris in zijn (kleinere) instelling overstijgt.


Verslag Archieven 2020 Open Forum

Op donderdag 5 december 2013 vond het Archieven 2020 Open Forum plaats. Zo'n veertig deelnemers kwamen naar Brussel om mee te denken (of te luisteren) over hoe de doelstellingen in de Innovatieagenda Archieven 2020  kunnen worden gerealiseerd en welke strategie(ën) er daarbij kan worden gevolgd.


Supporters weten waarop

Als alles naar wens verloopt kunnen de supporters van de Buffalo's - en/of van de tegenspelers - weldra hun ploeg aanvuren bovenop het Gentse museumerfgoed. Althans boven het erfgoed dat momenteel nog in de verspreide en tijdelijke opslagplaatsen is ondergebracht. Het Gentse stadsbestuur besliste om in de gloednieuwe Ghelamco-arena geklimatiseerde depots te voorzien in de ruimte onder de tribunes.


ICA-congres in Brussel was een voltreffer

Meer dan 500 archivarissen en informatiebeheerders uit alle hoeken van de wereld zakten vorig weekend (23-24 november) af naar Brussel voor de Annual Conference van de International Council on Archives (ICA). Het Algemeen Rijksarchief was gastheer voor dit congres met een zeer gevarieerd programma rond de thema’s ‘verantwoordelijkheid’, ‘transparantie’ en ‘toegang tot informatie’.


Hanenzetten in Vlaanderen: hoeveel haantjes kraaien er nog anno 2013?

Sinds 2011 is het Hanenzetten erkend en op de Inventaris Immaterieel Erfgoed geplaatst. Initiatiefnemer hier was Platform Omgeving Leie Schelde, de koepelstructuur boven de latere Erfgoedcel Leie Schelde. In 2013 is er op het grondgebied van Erfgoedcel Leie Schelde echter geen erfgoedgemeenschap meer te vinden. De erfgoedcel is nu op zoek naar informatie over deze volkssport in andere regio’s en provincies.


Vijf archivarissen, vijf stellingen: Archieven 2020 Open Forum

In de aanloop naar Archieven 2020 Open Forum op 5 december stuurden vijf archivarissen ons een stelling. Hun stellingen geven ons een idee over de toekomstverwachtingen die er leven bij archivarissen én welke richtingen het archiefbedrijf uitgaat.  

“Is er nog een archivaris in 2030?”
Leen Van Dijck, Directeur Letterenhuis

“Samenwerking in archiefland: mag het ietske meer zijn aub? We weten nu stilaan wat het lot van eilandjes in de 21ste eeuw zal zijn…”
Willy Van de Vijver, Stadsarchivaris Mechelen


Lucky Luke, een zingende cowboy uit Vlaanderen

Campagnebeeld Lucky Luke

Striptekenaar Morris (pseudoniem van de in 1923 in Kortrijk geboren Maurice De Bevere) overleed in 2001. Morris is de tekenaar van Lucky Luke en wordt beschouwd als een van de belangrijkste stripauteurs van zijn generatie én van de Europese strip tout court. In een tentoonstelling graaft het Stripgids Festival Turnhout naar de bronnen van deze meester van het beeldverhaal.


International Archives Day 2013 dedicated to archives in need

On of the first pictures of the destroyed city archives of Cologne. Author: Frank Domahs, 2009. Bron: Commons Wikimedia. . . Archives are a fantastic resource for us all. They help us grow in knowledge and understanding of past and present.

De toekomst van de archivaris

Onder het motto ‘Ik vind de toekomst heel slecht achteruit gaan’(citaat anonieme werkeloze, jaren tachtig vorige eeuw) bij deze het artikel ‘de toekomst van de archivaris’, net verschenen in Archievenblad nr.See it on Scoop.it, via archieven

Googledoodle for International Archives Day?

  We really want Google to pick up on this – Please help us promote the idea! In 2011 and 2012 we celebrated International Archives Day on June 9th by doing a worldwide #AskArchivists / #FollowAnArchive event on Twitter.

Inschrijving Apex-conferentie: Digitale infrastructuur voor archieven ...

Inschrijving Apex-conferentie: Digitale infrastructuur voor archieven. Den Haag, vrijdag 10 mei 2013. Van 26 tot 28 juni organiseert APEx in Trinity College, de universiteit van Dublin, de conferentie Building infrastructures for archives in a ...

Nieuw weblog | Groene Hart Archieven

Nieuw weblog. Vanaf vandaag zal Eveline van der Hulst een weblog bijhouden over bijzondere archiefstukken, archiefstukken die meer aandacht en onderzoek verdienen en over ontwikkelingen binnen en rondom Streekarchief ...