Archiefinstellingen

Niet kiezen is ook een keuze #KVAN13

Als vierdejaarsstudente aan de Reinwardt Academie kreeg ik de mogelijkheid om de KVAN-dagen bij te wonen in het mooie gebouw De Bazel in Amsterdam.See it on Scoop.it, via archieven

Kiezen: ik koos voor... #KVAN13

Kiezen. Op de maandag en de dinsdag na de dag van the International Archives Day bezocht ik de KVAN-archiefdagen 2013 in het Stadsarchief Amsterdam. Onder het thema 'Kiezen!See it on Scoop.it, via archieven

Verslag KVAN-dagen #KVAN13

"Vorm of inhoud?" Dat was de titel van de lezing van Erik de Ree van De Ree Archiefsystemen tijdens de eerste van de KVAN-dagen in Amsterdam.See it on Scoop.it, via archieven

Sheila Anderson over samenwerken en een koude hap #KVAN13

Verslag van de eerste keynote tijdens de KVAN-dagen 2013: Challenges, Choices, Collaboration Sheila Anderson ziet dezelfde uitdagingen als wij zien: aan de ene kant steeds meer digitaal archief waar we iets mee moeten, maar aan de andere kant ook...

Kiezen als innovatie?, verslag KVANdagen 2013 #KVAN13

  Door verhalen van vakgenoten en het programma van de KVANdagen ben ik enthousiast geraakt voor de KVANdagen. Gelukkig ben ook ik één van de studenten die naar de KVANdagen mocht. Bij deze mijn verslag.

BHIC zet charters online - dé Weekkrant

BHIC zet charters online dé Weekkrant Maar bijvoorbeeld ook in het archief van het Graafs Veer en in de middeleeuwse archieven van Smedengilde en Kleermakersgilde en de niet te verwaarlozen boedelarchieven van welgestelde regentenfamilies als...

Opruiming brengt oud kasteelarchief aan het licht - Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad Opruiming brengt oud kasteelarchief aan het licht Het Nieuwsblad Omdat hij met deze documenten geen weg wist, stelde hij de gemeentelijk archivaris Pieter Van Assche voor om de archieven over te nemen.

Wijziging richtlijn open data aangenomen door Europees Parlement - Informatie Professional

Wijziging richtlijn open data aangenomen door Europees Parlement Informatie Professional Maar voor bibliotheken, musea en archieven is een uitzondering gemaakt: zij mogen bovenop de kostprijs eventueel een redelijk rendement rekenen.

Goed genoeg is ruim voldoende

Voor InformatieProfessional schreef ik een artikel over slim samenwerken met archiefgebruikers, getiteld Goed genoeg is ruim voldoende. Het artikel sluit aan bij een eerdere blogpost over dingen waar ik blij van word.

Archieven 2020 Open Forum. Werk mee aan de toekomst van de archieven! - FAROnet

Archieven 2020 Open Forum. Werk mee aan de toekomst van de archieven! FAROnet Archieven 2020, de Innovatieagenda voor de archiefsector, is klaar.

Wat te doen met de vele ongebruikte papieren archieven? - Archief 2.0

De nadruk binnen het archiefwezen zal de komende jaren sterk komen te liggen op preparatie voor en implementatie van het e-Depot. Archiefdiensten hebben daarna…

Bibliotheken en archieven besparen fors op collecties, personeel en werking - VVBAD

VVBAD Bibliotheken en archieven besparen fors op collecties, personeel en werking VVBAD Uit onderzoek van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) blijkt dat openbare bibliotheken in Vlaanderen fors moeten inleveren.

Kwaliteitsmodel archiefinspectie, met tools en instrumenten nu voor iedereen beschikbaar

Zeven oktober was het dan zover. Tijdens de themadag van de Sectie Inspectie van BRAIN is het kwaliteitsmodel Archiefinspectie gepresenteerd.

Schrijf nu in voor Archieven 2020 Open Forum

Het Archieven 2020 Open Forum op 5 december 2013 is hét moment waarop iedereen die begaan is met de Vlaamse archiefsector kan meedenken (of meeluisteren) over de thema’s en doelstellingen in de Innovatieagenda Archieven 2020. Bedoeling is om zo ideeën te verzamelen over hoe de doelen in de Innovatieagenda kunnen worden gerealiseerd en welke vervolgtrajecten er kunnen worden opgezet.

Aan het Open Forum werken mee:


Nieuwe webpagina’s over het Archiefdecreet

De voorbije weken werkte de Coördinerende Archiefdienst van de Vlaamse Overheid een twintigtal webpagina's uit die zorgdragers begeleiden bij het opzetten van hun archiefbeheer conform het Archiefdecreet.


Bij de Archivaris op Schoot: Stadsarchief Waregem

Het ondertussen bekende project 'Bij de Archivaris op Schoot' biedt de kans aan beginnende archivarissen om praktische vragen te stellen aan meer ervaren collega’s. Dit gebeurt concreet door een aantal bezoeken aan diverse archiefinstellingen. De organisatie is sinds kort een samenwerking van het FAAD en de VVBAD. Op 26 november 2013 wordt met het project een bezoek gebracht aan het Stadsarchief Waregem. Tijdens het bezoek worden we rondgeleid door Geerd De Ceulaerde. De focus van het bezoek is publiekswerking.

Een databank over intermediaire structuren in Europa, 19de-20ste eeuw | Lancering ODIS-2

Op vrijdag 29 november 2013 wordt in het Vlaams Parlement in Brussel de nieuwe ODIS-2-databank plechtig in werking gesteld. Dat is natuurlijk reden om te vieren. Maar de centrale partners van het ODIS-consortium willen die gelegenheid ook aangrijpen voor een reflectie over en een evaluatie van de functionaliteiten en de reikwijdte van het instrument. Bovenal beogen zij een discussie over de toekomstige rol van het apparaat in internationale wetenschappelijke programma’s en cultureel-erfgoednetwerken.

Strategische consultatie over digitale archivering bij lokale besturen

Ook voor overheden wordt het beheer van digitale informatie een steeds complexere en duurdere aangelegenheid, die vaak onderschat wordt. Daarom werkt ‘Digitaal Archief Vlaanderen’ (DAV) aan een gemeenschappelijke dienst om overheden te ondersteunen bij het duurzame beheer van digitale overheidsinformatie. In maart 2014 legt DAV een voorstel voor operationalisering voor aan de Vlaamse Regering.


Kwaliteitsmodel archiefinspectie, met tools en instrumenten nu voor iedereen beschikbaar

Zeven oktober was het dan zover. Tijdens de themadag van de Sectie Inspectie van BRAIN is het kwaliteitsmodel Archiefinspectie gepresenteerd.

Vooraankondiging publicatie: Waarom investeren in erfgoed? En hoe?

Een nieuwe gemeentelijke legislatuur, besparingen, de meerjarenplanning en de BBC … De voorbije maanden en jaren is er heel wat veranderd voor het lokale beleid. Veranderingen die ook een impact kunnen hebben voor lokale erfgoedorganisaties. Hoe kunnen gemeentebesturen en lokale erfgoedorganisaties elkaar nu in deze turbulente tijden vinden? Waaruit kan de perfecte match bestaan? Deze vragen zijn het vertrekpunt van de publicatie Waarom investeren in erfgoed? En hoe?


Strategische consultatie over digitale archivering bij lokale besturen

Het beheer van digitale informatie wordt een steeds complexere en duurdere aangelegenheid, iets wat vaak onderschat wordt. Digitaal Archief Vlaanderen werkt aan een gemeenschappelijke dienst om overheden te ondersteunen bij het duurzame beheer van digitale overheidsinformatie. In maart 2014 legt het project een voorstel voor operationalisering voor aan de Vlaamse Regering.  

Leestip: Digitaal Archief Vlaanderen

Binnenband

In de schoot van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) werd het project Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) opgestart. Het VIAA kreeg van de Vlaamse overheid ook de opdracht om een oplossing voor archiveren van digitale overheidsarchieven te onderzoeken.


Joint EURBICA and APEx meeting | Update and outlooks on the Archives Portal Europe

The Archives Portal Europe is a venture in active cooperation of archives in Europe for creating an infrastructure for cross boarder research and investigation in descriptive information. It is initiated and supported by the European Board of National Archivists. The meeting is intended to encourage some reflections on new developments and their impacts for the activities of the APEx-project.

Programme

9:00 Welcome address | Karel Velle, National Archivist, Belgium and Chair of EURBICA

Maak kennis met VIAA

Benieuwd naar wat het VIAA, het Vlaams Instituut voor Archivering, precies allemaal doet? Bekijk dan dit animatiefilmpje, in primeur voorgesteld op Informatie aan Zee en nu ook gewoon online te bekijken. In minder dan twee minuten krijgt u een overzicht van de activiteiten van VIAA.