Andere sectoren

Vloeken in de kerk?! Toerisme, erfgoed & multimedia

Met zijn rijk cultuurhistorisch erfgoed is Vlaanderen het biotoop van de citytripper en erfgoedtoerist. De digitale revolutie biedt bijzondere kansen om dit product wereldwijd in de kijker te zetten en erfgoed op een innoverende wijze te ontsluiten. Sociale en interactieve media geven de homo touristicus 2.0 een platform om reiservaringen te delen en dit erfgoed mee op de kaart te zetten.

Valideren van informele en non-formele leeractiviteiten in de volwasseneneducatie en de socio-culturele sector

Op 4 mei 2010 vindt in Alden Biesen een internationale conferentie plaats over de resultaten en producten van het REVEAL-project, een Grundtvig multilateraal project over het valideren van informeel en non-formeel leren.

Zorgvuldig communiceren met vrijwilligers: een vak apart?

De ontwikkelingen in de samenleving hebben ook een invloed op het hedendaagse vrijwilligersbeleid. Gezonde vrijwilligersorganisaties evolueren mee op een manier die past bij het specifieke karakter van vrijwilligerswerk. Is de manier waarop je met je vrijwilligers communiceert up-to-date? Ontdek het tijdens deze workshop.

Naar een multicultureel geschiedenisonderwijs?

Moet het geschiedenisonderwijs rekening houden met de multiculturele samenleving?

Erfgoed en identiteit. Kansen voor de klaspraktijk

Ontstaan vanuit de samenwerking tussen het Klein Seminarie Roeselare, Erfgoedcel TERF, VIOE, CANON Cultuurcel en FARO, wil deze studiedag de relatie erfgoed-identiteit-onderwijs verder exploreren en stimuleren. Een studiedag voor erfgoededucatieve medewerkers die zich richten tot het secundair onderwijs, en leerkrachten secundair onderwijs.

Programma

10.00 uur: Aanmelding en koffie

10.30 uur: Welkom

10.35 uur: Thematoespraak: ‘Erfgoed en identiteit’ door Marc Colpaert

11.40 uur: Voorstelling Erfgoedwerking Klein Seminarie Roeselare

DynamoDAGEN | Studiedagen rond cultuur in de klas

Leerkrachten basis- en secundair onderwijs kunnen zich vanaf nu inschrijven op de website van Canon Cultuurcel voor de dynamoDAGEN van CANON Cultuurcel. Leerkrachten secundair kunnen dinsdag 27 april 2010 naar LAMOT in Mechelen voor hun dynamoDAG. Leerkrachten basisonderwijs op woensdag 28 april 2010.

De Veerman, laureaat Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse 2010

De Antwerpse vzw 'De Veerman' werd met het project 'Re-mastered' uitgeroepen tot laureaat van de Irène Heidebroek en Eliane van Duyse-prijs 2010. Het project, dat uitgevoerd wordt in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, laat jongeren een week lang werken rond de vertelkracht van oude en moderne meesters. Het eindresultaat, een videoreportage, wordt verspreid naar jongeren, scholen en musea om een dialoog op gang te brengen.

Tijdelijke onderzoeksmedewerker lokale netwerken, Dēmos vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Eén van de kernopdrachten van Dēmos is het opvolgen en begeleiden van “lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede” in het kader van het Participatiedecreet. Dēmos ondersteunt lokale besturen en actoren in de opmaak van een afsprakennota vrijetijsparticipatie, via vorming, terreinbezoeken, en een helpdeskfunctie. In 2010 plannen we een onderzoek naar de betekenis van lokale netwerken voor de betrokken actoren en de doelgroep, waarvoor we een tijdelijke onderzoeksmedewerker aanwerven.

Taakinhoud

Tijdelijke redactiemedewerker sociaal-artistiek festival ENTER 2010, Dēmos vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Van 10 t.e.m 14 november 2010 organiseert Dēmos samen met vzw kleinVerhaal de eerste editie van het sociaal-artistiek festival ENTER, in Brugge. ENTER wil op geheel eigen manier de identiteit én diversiteit van het boeiende speelveld van het sociaal-artistiek werk presenteren. Met ENTER zal de sociaal-artistieke praktijk om de twee jaar elders in het land een gemeente 'enteren'. Naar aanleiding van de editie in Brugge bereidt Dēmos een duidende publicatie voor.

Commerciële activiteiten in een vzw

Onder het statuut van Vereniging Zonder Winstoogmerk zetten vele van organisaties zich dagelijks in voor het algemeen belang. Ze zijn actief in tal van maatschappelijke sectoren; variërend van de welzijnssector, over de culturele ontwikkeling tot de sportieve ontplooiing. Soms oefenen deze vzw's ook commerciële activiteiten uit, zoals de levering van goederen of de prestatie van diensten. In zulke gevallen is het van wezenlijk belang dat de grenzen van het begrip ‘zonder winstoogmerk’ duidelijk zijn.

Projectoproep Managers van Diversiteit 2010

Vlaams minister voor Inburgering Geert Bourgeois lanceert opnieuw de oproep ‘Gezocht: Managers van Diversiteit 2010’. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid een impuls geven aan initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid en het ‘managen’ van diversiteit.

Prijs voor het Vrijwilligerswerk: oproep

Vrijwilligers

Op 19 mei 2010 reikt de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met 'de Verenigde Verenigingen' de Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2010 uit. De prijs gaat naar een vereniging of project dat toont hoeveel kracht er uitgaat van vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel. De Prijs is een erkenning voor de tomeloze energie van vrijwilligers die samen dingen ondernemen, zich inzetten voor anderen, activiteiten uitwerken,… Het enthousiasme van deze duizenden groepen werkt aanstekelijk én inspirerend.

En toen was cultuur niet langer vervelend. Kinderparticipatie en cultuur

Het Vlaams Netwerk Kindvriendelijk Steden en Gemeenten i.s.m. organisaties als Locus spoorde het voorbije jaar praktijken op van kinder- en jongerenparticipatie in het lokaal cultuurbeleid. Daaruit werden zeven erg verscheiden projecten geselecteerd en beschreven in de publicatie ‘En toen was cultuur niet langer vervelend’. De voorstelling van de publicatie vindt plaats met een studiedag op dinsdag 30 maart in De Priem in Brussel. Enkele van de in het boek beschreven participatiepraktijken zullen dan besproken worden.

Programma

9.30 uur: Onthaal

Cultureel-erfgoedtoerisme en allochtone ouderen

Vlaams cultureel-erfgoedtoerisme voor en met ouderen van allochtone herkomst staat nog in zijn kinderschoenen. Het VeTo-proefproject – VeTo staat voor Vlaams erfgoed en Turkse ouderen – van de Vlaams-Turkse vzw SamA heeft in het voorjaar 2009 aangetoond dat er vanwege de Turkse ouderen een grote belangstelling is om kennis te maken met het sociale en culturele verleden van Vlaanderen. In het proefproject werd de nadruk gelegd op herkenbaarheid van gebruiken en gewoontes, rituelen en tradities.

Kom je ook? De beste voorbeelden van innovatie en publieksparticipatie in culturele sector

'Kom je ook? 4 – Appels en Peren' is een symposium vol inspirerende praktijkvoorbeelden en nieuwe ideeën over publieksparticipatie in kunst, cultuur en erfgoed. 'Kom je ook?' speelt in op de actuele vraag hoe culturele instellingen zich kunnen verbinden met de samenleving. De middag wordt georganiseerd door Mediamatic i.s.m. Stichting DOEN, de Mondriaanstichting en makelovenotart. De bijeenkomst is op 2 maart in Amsterdam en ook zeer geschikt voor culturele instellingen uit Vlaanderen.

De digitale kloof in de kijker. Digitale Week 2010

Tijdens de Digitale Week van 5 tot en met 12 maart organiseren lokale organisaties in heel Vlaanderen activiteiten rond het thema multimedia. Deze actie gaat uit van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (een initiatief van LINC vzw) en heeft als doel de digitale kloof te overbruggen. De digitale kloof verdeelt mensen die ICT bezitten en gebruiken en mensen die dat niet doen.

Vormingscoördinator (niveau A1/vervangingsovereenkomst), Toerisme Vlaanderen

Functie
Functieomschrijving: 

Toerisme Vlaanderen bevordert het toerisme in Vlaanderen en Brussel. Dit agentschap van de Vlaamse Overheid bewaakt de toepassing van de toeristische wetgeving en promoot Vlaanderen als toeristische bestemming in binnen- en buitenland. Toerisme Vlaanderen telt een 170-tal personeelsleden op de maatschappelijke zetel in Brussel. De 12 buitenlandse vestigingen stellen een 60-tal personeelsleden tewerk. Momenteel zijn we voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar (m/v) Vormingscoördinator (niveau A1/vervangingsovereenkomst).

Meld je aan als knooppunt cultuureducatie

Logo Cultuurschakel

Leerlingen laten kennismaken met cultuur in zijn ideale context heeft zonder twijfel een grote meerwaarde, maar stuit in de praktijk vaak op een mobiliteitsprobleem.

Quatre-mains - een ontmoetingsplek voor de lerarenopleidingen en de culturele sector

magda nodigt je uit op café op woensdag 10 februari 2010. Drie thema's, drie cafébazen en drie verslagnemers wachten je op in Leuven. Laat je bureau of klas even achter en kom mee discusiëren over één van de volgende 3 topics:

JET | Jong & Energiek Toekomstcongres

JET is een tweedaags congres over jeugd, de jeugdsector en geïntegreerd jeugdbeleid en staat voor een ‘Jong en Energiek Toekomstcongres’. JET vindt plaats op 8 en 9 februari in HETPALEIS in Antwerpen.

Nieuwe website 'Gaming'

Op maandag 21/12/2009 lanceerde Vlaams minister van Media, Ingrid Lieten, de nieuwe website Gaming. In het kader van een stimulerend beleid rond computergames, lanceerde Vlaams minister van Media Ingrid Lieten, de nieuwe website 'Gaming'. De website is bedoeld als een richtwijzer voor ouders, opvoeders en gamers.

Dag van de Cultuureducatie

Na de vorige succesvolle edities slaat CANON Cultuurcel voortaan de handen in elkaar met het ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor de organisatie van de Dag van de Cultuureducatie. Samen met het STUK in Leuven, dat dit jaar gastheer speelt, en Cultuurnetwerk Nederland wordt u op maandag 18 januari 2010 een gevarieerd menu voorgeschoteld van boeiende sprekers, discussies, workshops, presentaties en netwerkmomenten.

Participatieprojecten: deadline projectaanvragen

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of om initiatieven die uitgaan van die kansengroepen te valoriseren. Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Voor participatieprojecten gelden twee indiendata:

Kristiaan De Roeck

Voornaam: 
Kristiaan
Naam: 
De Roeck

ChanceArt. Cultuurbemiddeling voor en door mensen in armoede

Ook al heb je het financieel moeilijk, een rijk cultureel leven blijft belangrijk. Cultuur is er om te genieten, voor iedereen... Maar cultuur is ook zoveel meer. Lasso en Dēmos engageerden een tiental toegewijde organisaties en bezielde kunstenaars. Ze staan met twee voeten tussen de mensen of doen heel wat inspanningen om de drempels die mensen in armoede ondervinden weg te werken. Op ChanceArt doen ze hun verhaal. Daarnaast is er aandacht voor een passend beleidskader en een speciale focus op kinderen en jongeren.