Andere sectoren

Nieuwe website 'Gaming'

Op maandag 21/12/2009 lanceerde Vlaams minister van Media, Ingrid Lieten, de nieuwe website Gaming. In het kader van een stimulerend beleid rond computergames, lanceerde Vlaams minister van Media Ingrid Lieten, de nieuwe website 'Gaming'. De website is bedoeld als een richtwijzer voor ouders, opvoeders en gamers.

Dag van de Cultuureducatie

Na de vorige succesvolle edities slaat CANON Cultuurcel voortaan de handen in elkaar met het ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor de organisatie van de Dag van de Cultuureducatie. Samen met het STUK in Leuven, dat dit jaar gastheer speelt, en Cultuurnetwerk Nederland wordt u op maandag 18 januari 2010 een gevarieerd menu voorgeschoteld van boeiende sprekers, discussies, workshops, presentaties en netwerkmomenten.

Participatieprojecten: deadline projectaanvragen

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of om initiatieven die uitgaan van die kansengroepen te valoriseren. Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Voor participatieprojecten gelden twee indiendata:

Kristiaan De Roeck

Voornaam: 
Kristiaan
Naam: 
De Roeck

ChanceArt. Cultuurbemiddeling voor en door mensen in armoede

Ook al heb je het financieel moeilijk, een rijk cultureel leven blijft belangrijk. Cultuur is er om te genieten, voor iedereen... Maar cultuur is ook zoveel meer. Lasso en Dēmos engageerden een tiental toegewijde organisaties en bezielde kunstenaars. Ze staan met twee voeten tussen de mensen of doen heel wat inspanningen om de drempels die mensen in armoede ondervinden weg te werken. Op ChanceArt doen ze hun verhaal. Daarnaast is er aandacht voor een passend beleidskader en een speciale focus op kinderen en jongeren.

amand dewaele

amand dewaele, dewaele consultancy
Voornaam: 
amand
Naam: 
dewaele

Kif kif en shouf shouf. Op ontdekking!

Abstract: 

Cover Kif kif en shouf shoufLeerkrachten uit het kleuteronderwijs die in hun klasjes willen werken omtrent diversiteit bekeken vanuit de leefwereld van de kinderen, krijgen hiervoor een gratis en handig werkinstrument: Kif kif en shouf shouf. Dit instrument bestaat uit twee boekjes voor klasjes van 5- en 6-jarigen: een niet-talig prentenboek en het bijhorende didactisch lessenpakket.

Inge Vandijck

Inge Vandijck
Voornaam: 
Inge
Naam: 
Vandijck

Presentaties 'Workshop De Verhalentafel'

In 2008 werd een leertraject opgezet dat de thematiek behandelde van de mogelijkheden van ICT voor educatie, vaardigheden en sociale cohesie en inclusie, en dit specifiek voor de doelgroep ouderen. Het traject werd centraal opgebouwd rond 'De Verhalentafel'. De Verhalentafel is een bijzonder vormgegeven meubel dat plaats biedt aan één tot zes bejaarde gebruikers. Met slechts twee knoppen en via ingebouwde beeldschermen kan de gebruiker op een eenvoudige manier historisch beeldmateriaal oproepen. Het project werd voorbereid in het voorjaar 2008 en liep ten einde in december 2008.


Projectoproep kunst en geschiedenis voor jongeren

Het Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse organiseert een jaarlijkse oproep voor projecten die de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aanwakkeren. Een partnerschap tussen musea en onderwijs in de brede zin van het woord moet jongeren ertoe aanzetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken.
 

magda presenteert... Quatre-mains | Een ontmoetingsplek voor de lerarenopleidingen en de culturele sector

‘Kinderen en jongeren culturele prikkels meegeven op school.’ Zowel de lerarenopleidingen als de culturele sector zetten zich hiervoor in, elk met eigen expertise en met een eigen aanpak. Toch vinden ze elkaar niet altijd...

Daarom organiseert magda, het cultuureducatief netwerk in Leuven & Vlaams-Brabant, tijdens het academiejaar 2009-2010 enkele ontmoetingen tussen de culturele sector en de lerarenopleidingen om mogelijke vormen van samenwerking uit te spitten.
Een eerste ontmoeting vindt plaats op woensdag 23 september 2009 om 14.00 uur in Leuven

Ken je magda al?

Logo magda"Samen met de sector het cultuureducatieve verhaal voor kinderen en jongeren nóg sterker maken en hen zo laten opgroeien tot volwassenen die autonoom kunnen omgaan met kunsten en erfgoed", dat is het doel van magda, het gloednieuwe cultuureducatief netwerk in de provincie Vlaams-Brabant en in Leuven.

Opleiding scenografie

Illustratie scenografieDe Provinciale Hogeschool Limburg, departement architectuur en beeldende kunst biedt sinds 2007 binnen de opleiding interieurarchitectuur een masteropleiding scenografie aan. Hieronder verstaat men o.a. museuminrichting en tentoonstellingspresentatie. Voor het nieuwe academiejaar doet de school een oproep naar musea en culturele instellingen die vragen of projecten hebben die door de school concreet zouden kunnen ingevuld worden.

40 participatieprojecten goedgekeurd

In 2009 werden in het kader van het Participatiedecreet 40 projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk of sport goedgekeurd. Het decreet voorziet financiële ondersteuning voor één jaar of voor meerdere jaren. De Administratie maakte onlangs de nieuw toegekende subsidiebedragen voor 2009 bekend.

Workshop ‘De Verhalentafel’

Verhalentafel - foto: FedOSIn 2008 werd een leertraject opgezet dat de thematiek behandelde van de mogelijkheden van ICT voor educatie, vaardigheden en sociale cohesie en inclusie, en dit specifiek voor de doelgroep ouderen. Het traject werd centraal opgebouwd rond 'De Verhalentafel'. De Verhalentafel is een bijzonder vormgegeven meubel dat plaats biedt aan één tot zes bejaarde gebruikers.

Auteursrecht in de digitale samenleving

Abstract: 
Het auteursrecht vormt één van de centrale uitdagingen in de realisatie van de digitalisering, online-ontsluiting en digitale archivering van cultureel materiaal. De Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, heeft daarom een kortlopend onderzoek laten uitvoeren door de onderzoeksgroep ICRI van de KULeuven met als doel het gecoördineerd in kaart brengen van de bestaande adviezen en het creëren van een overzicht van de relevante regelgeving, onderzoeksresultaten, evoluties en tendensen aangaande het auteursrecht in de digitale samenleving.

Nieuwe erfgoedwebsite Klein Seminarie Roeselare

Afbeelding Klein Seminarie Roeselare, pandgangOntsluiting en inventarisatie van cultureel erfgoed is niet alleen een zaak van musea, archieven of erfgoedbibliotheken. Ook lokale erfgoedhouders beheren vaak een uitgebreide collectie cultureel erfgoed. Recent stelde het Klein Seminarie Roeselare een gloednieuwe website aan het publiek voor, opgebouwd rond de collecties historische boeken, schilderijen en liturgische schatten uit haar rijke erfgoed.