Andere sectoren

Wetenschappelijk medewerk(st)er, Instituut voor muzikale volkskunde van de Universiteit Keulen

Functie
Functieomschrijving: 

Het Instituut voor Muzikale Volkskunde maakt deel uit van de faculteit Menswetenschappen van de Universiteit Keulen. Momenteel is er een vacature voor een wetenschappelijk medewerk(st)er vanaf 1 augustus 2010 en (voorlopig) voor een periode van twee jaar. De latere omvorming van deze plaats in een junior docentschap (W1) wordt beoogd.

Projectoproep Buiten Gewone Buurt

Dansend koppel (c) FARO, Bart Van der Moeren

De Koning Boudewijnstichting lanceert ook in 2010 een projectoproep Buiten Gewone Buurt. Daarmee steunt ze bewoners die een project willen realiseren voor hun buurt, wijk of dorp. De nadruk ligt op de participatie, met bijzondere aandacht voor bewoners die nog niet betrokken waren op wijk-, buurt of dorpsniveau. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

Het opmaken van een communicatieplan in uw organisatie

Veel situaties vragen om een communicatieplan: een plan waarin je vastlegt, hoe je communicatie gebruikt om de klus tot een succes te maken. In deze opleiding krijg je een uitgebreide checklist waarmee je een communicatieplan kunt maken.
 
Programma
Waarom een communicatieplan?
Een plan maakt je ideeën bespreekbaar, je werk behapbaar en helpt je prioriteiten te leggen.
 
Afbakening en analyse

Oproep voor deelname aan Summer School in Tours, Frankrijk

Oproep voor deelname aan de 'Summer School - Campus d'Eté' (29 augustus - 5 september 2010): 'Food, memories and cultural heritage' aan het Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation en de Université François-Rabelais (Tours, Frankrijk). Inschrijven kan tot en met 5 juni 2010.

Het wetenschappelijke comité:

EUSTORY geschiedeniswedstrijd voor derde graad SO

Foto's in een vitrinekast (c) FARO, Bart Van der Moeren

Het Europees netwerk EUSTORY verzorgt al enkele jaren geschiedeniswedstrijden in verschillende Europese landen. Het netwerk verenigt organisaties die in hun eigen land historische onderzoekswedstrijden organiseren voor jongeren. In België wordt de wedstrijd voor de vierde maal georganiseerd door 'BELvue, democratie en geschiedenis', een fonds dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. De editie 2010-2011 heeft als thema 'Van de schoolbank naar de werkbank'.

Cultuurmarkt van Vlaanderen: aanvragen standplaats

Cultuurmarkt Vlaanderen | Jeroen Geladé

Op zondag 29 augustus 2010 geeft de 15de Cultuurmarkt van Vlaanderen het startschot van het nieuwe cultuurseizoen. Op de infomarkt informeren meer dan 200 organisaties uit de Vlaamse kunst- en cultuursector het brede publiek over hun nieuwe seizoen. Ze doen hun programma voor de komende maanden uit de doeken, beantwoorden vragen en delen gretig brochures uit. Daarnaast kan de bezoeker de hele dag door genieten van gratis performances in verschillende cultuurdisciplines.

Praktijklector kunst (m/v), K.U.Leuven

Functie
Functieomschrijving: 

Voor de Groep Humane Wetenschappen, Specifieke Lerarenopleiding (SLO) geschiedenis, kunst & muziek,
optie kunst zoeken wij een 'praktijklector kunst (m/v) ABV201061'.

Windkracht Tieners!

Campagnebeeld 'Windkracht Tieners!'

"Iedere zichzelf respecterende culturele jeugdorganisatie zou een abonnement op de Joepie moeten hebben." Wat denkt u van deze stelling? Deze én andere meningen, ideeën, tips, vragen... vindt u terug in het gratis prikkelboekje 'Windkracht Tieners'. De publicatie richt zich specifiek tot ieder cultuurhuis dat met tieners van 12 tot 15 jaar aan de slag wil gaan.


Vloeken in de kerk?! Toerisme, erfgoed & multimedia

Met zijn rijk cultuurhistorisch erfgoed is Vlaanderen het biotoop van de citytripper en erfgoedtoerist. De digitale revolutie biedt bijzondere kansen om dit product wereldwijd in de kijker te zetten en erfgoed op een innoverende wijze te ontsluiten. Sociale en interactieve media geven de homo touristicus 2.0 een platform om reiservaringen te delen en dit erfgoed mee op de kaart te zetten.

Valideren van informele en non-formele leeractiviteiten in de volwasseneneducatie en de socio-culturele sector

Op 4 mei 2010 vindt in Alden Biesen een internationale conferentie plaats over de resultaten en producten van het REVEAL-project, een Grundtvig multilateraal project over het valideren van informeel en non-formeel leren.

Zorgvuldig communiceren met vrijwilligers: een vak apart?

De ontwikkelingen in de samenleving hebben ook een invloed op het hedendaagse vrijwilligersbeleid. Gezonde vrijwilligersorganisaties evolueren mee op een manier die past bij het specifieke karakter van vrijwilligerswerk. Is de manier waarop je met je vrijwilligers communiceert up-to-date? Ontdek het tijdens deze workshop.

Naar een multicultureel geschiedenisonderwijs?

Moet het geschiedenisonderwijs rekening houden met de multiculturele samenleving?

Erfgoed en identiteit. Kansen voor de klaspraktijk

Ontstaan vanuit de samenwerking tussen het Klein Seminarie Roeselare, Erfgoedcel TERF, VIOE, CANON Cultuurcel en FARO, wil deze studiedag de relatie erfgoed-identiteit-onderwijs verder exploreren en stimuleren. Een studiedag voor erfgoededucatieve medewerkers die zich richten tot het secundair onderwijs, en leerkrachten secundair onderwijs.

Programma

10.00 uur: Aanmelding en koffie

10.30 uur: Welkom

10.35 uur: Thematoespraak: ‘Erfgoed en identiteit’ door Marc Colpaert

11.40 uur: Voorstelling Erfgoedwerking Klein Seminarie Roeselare

DynamoDAGEN | Studiedagen rond cultuur in de klas

Leerkrachten basis- en secundair onderwijs kunnen zich vanaf nu inschrijven op de website van Canon Cultuurcel voor de dynamoDAGEN van CANON Cultuurcel. Leerkrachten secundair kunnen dinsdag 27 april 2010 naar LAMOT in Mechelen voor hun dynamoDAG. Leerkrachten basisonderwijs op woensdag 28 april 2010.

De Veerman, laureaat Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse 2010

De Antwerpse vzw 'De Veerman' werd met het project 'Re-mastered' uitgeroepen tot laureaat van de Irène Heidebroek en Eliane van Duyse-prijs 2010. Het project, dat uitgevoerd wordt in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, laat jongeren een week lang werken rond de vertelkracht van oude en moderne meesters. Het eindresultaat, een videoreportage, wordt verspreid naar jongeren, scholen en musea om een dialoog op gang te brengen.

Tijdelijke onderzoeksmedewerker lokale netwerken, Dēmos vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Eén van de kernopdrachten van Dēmos is het opvolgen en begeleiden van “lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede” in het kader van het Participatiedecreet. Dēmos ondersteunt lokale besturen en actoren in de opmaak van een afsprakennota vrijetijsparticipatie, via vorming, terreinbezoeken, en een helpdeskfunctie. In 2010 plannen we een onderzoek naar de betekenis van lokale netwerken voor de betrokken actoren en de doelgroep, waarvoor we een tijdelijke onderzoeksmedewerker aanwerven.

Taakinhoud

Tijdelijke redactiemedewerker sociaal-artistiek festival ENTER 2010, Dēmos vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Van 10 t.e.m 14 november 2010 organiseert Dēmos samen met vzw kleinVerhaal de eerste editie van het sociaal-artistiek festival ENTER, in Brugge. ENTER wil op geheel eigen manier de identiteit én diversiteit van het boeiende speelveld van het sociaal-artistiek werk presenteren. Met ENTER zal de sociaal-artistieke praktijk om de twee jaar elders in het land een gemeente 'enteren'. Naar aanleiding van de editie in Brugge bereidt Dēmos een duidende publicatie voor.

Commerciële activiteiten in een vzw

Onder het statuut van Vereniging Zonder Winstoogmerk zetten vele van organisaties zich dagelijks in voor het algemeen belang. Ze zijn actief in tal van maatschappelijke sectoren; variërend van de welzijnssector, over de culturele ontwikkeling tot de sportieve ontplooiing. Soms oefenen deze vzw's ook commerciële activiteiten uit, zoals de levering van goederen of de prestatie van diensten. In zulke gevallen is het van wezenlijk belang dat de grenzen van het begrip ‘zonder winstoogmerk’ duidelijk zijn.

Projectoproep Managers van Diversiteit 2010

Vlaams minister voor Inburgering Geert Bourgeois lanceert opnieuw de oproep ‘Gezocht: Managers van Diversiteit 2010’. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid een impuls geven aan initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid en het ‘managen’ van diversiteit.

Prijs voor het Vrijwilligerswerk: oproep

Vrijwilligers

Op 19 mei 2010 reikt de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met 'de Verenigde Verenigingen' de Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2010 uit. De prijs gaat naar een vereniging of project dat toont hoeveel kracht er uitgaat van vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel. De Prijs is een erkenning voor de tomeloze energie van vrijwilligers die samen dingen ondernemen, zich inzetten voor anderen, activiteiten uitwerken,… Het enthousiasme van deze duizenden groepen werkt aanstekelijk én inspirerend.

En toen was cultuur niet langer vervelend. Kinderparticipatie en cultuur

Het Vlaams Netwerk Kindvriendelijk Steden en Gemeenten i.s.m. organisaties als Locus spoorde het voorbije jaar praktijken op van kinder- en jongerenparticipatie in het lokaal cultuurbeleid. Daaruit werden zeven erg verscheiden projecten geselecteerd en beschreven in de publicatie ‘En toen was cultuur niet langer vervelend’. De voorstelling van de publicatie vindt plaats met een studiedag op dinsdag 30 maart in De Priem in Brussel. Enkele van de in het boek beschreven participatiepraktijken zullen dan besproken worden.

Programma

9.30 uur: Onthaal

Cultureel-erfgoedtoerisme en allochtone ouderen

Vlaams cultureel-erfgoedtoerisme voor en met ouderen van allochtone herkomst staat nog in zijn kinderschoenen. Het VeTo-proefproject – VeTo staat voor Vlaams erfgoed en Turkse ouderen – van de Vlaams-Turkse vzw SamA heeft in het voorjaar 2009 aangetoond dat er vanwege de Turkse ouderen een grote belangstelling is om kennis te maken met het sociale en culturele verleden van Vlaanderen. In het proefproject werd de nadruk gelegd op herkenbaarheid van gebruiken en gewoontes, rituelen en tradities.

Kom je ook? De beste voorbeelden van innovatie en publieksparticipatie in culturele sector

'Kom je ook? 4 – Appels en Peren' is een symposium vol inspirerende praktijkvoorbeelden en nieuwe ideeën over publieksparticipatie in kunst, cultuur en erfgoed. 'Kom je ook?' speelt in op de actuele vraag hoe culturele instellingen zich kunnen verbinden met de samenleving. De middag wordt georganiseerd door Mediamatic i.s.m. Stichting DOEN, de Mondriaanstichting en makelovenotart. De bijeenkomst is op 2 maart in Amsterdam en ook zeer geschikt voor culturele instellingen uit Vlaanderen.

De digitale kloof in de kijker. Digitale Week 2010

Tijdens de Digitale Week van 5 tot en met 12 maart organiseren lokale organisaties in heel Vlaanderen activiteiten rond het thema multimedia. Deze actie gaat uit van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (een initiatief van LINC vzw) en heeft als doel de digitale kloof te overbruggen. De digitale kloof verdeelt mensen die ICT bezitten en gebruiken en mensen die dat niet doen.

Vormingscoördinator (niveau A1/vervangingsovereenkomst), Toerisme Vlaanderen

Functie
Functieomschrijving: 

Toerisme Vlaanderen bevordert het toerisme in Vlaanderen en Brussel. Dit agentschap van de Vlaamse Overheid bewaakt de toepassing van de toeristische wetgeving en promoot Vlaanderen als toeristische bestemming in binnen- en buitenland. Toerisme Vlaanderen telt een 170-tal personeelsleden op de maatschappelijke zetel in Brussel. De 12 buitenlandse vestigingen stellen een 60-tal personeelsleden tewerk. Momenteel zijn we voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar (m/v) Vormingscoördinator (niveau A1/vervangingsovereenkomst).