Andere sectoren

Cultureel-erfgoedtoerisme en allochtone ouderen

Vlaams cultureel-erfgoedtoerisme voor en met ouderen van allochtone herkomst staat nog in zijn kinderschoenen. Het VeTo-proefproject – VeTo staat voor Vlaams erfgoed en Turkse ouderen – van de Vlaams-Turkse vzw SamA heeft in het voorjaar 2009 aangetoond dat er vanwege de Turkse ouderen een grote belangstelling is om kennis te maken met het sociale en culturele verleden van Vlaanderen. In het proefproject werd de nadruk gelegd op herkenbaarheid van gebruiken en gewoontes, rituelen en tradities.

Kom je ook? De beste voorbeelden van innovatie en publieksparticipatie in culturele sector

'Kom je ook? 4 – Appels en Peren' is een symposium vol inspirerende praktijkvoorbeelden en nieuwe ideeën over publieksparticipatie in kunst, cultuur en erfgoed. 'Kom je ook?' speelt in op de actuele vraag hoe culturele instellingen zich kunnen verbinden met de samenleving. De middag wordt georganiseerd door Mediamatic i.s.m. Stichting DOEN, de Mondriaanstichting en makelovenotart. De bijeenkomst is op 2 maart in Amsterdam en ook zeer geschikt voor culturele instellingen uit Vlaanderen.

De digitale kloof in de kijker. Digitale Week 2010

Tijdens de Digitale Week van 5 tot en met 12 maart organiseren lokale organisaties in heel Vlaanderen activiteiten rond het thema multimedia. Deze actie gaat uit van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (een initiatief van LINC vzw) en heeft als doel de digitale kloof te overbruggen. De digitale kloof verdeelt mensen die ICT bezitten en gebruiken en mensen die dat niet doen.

Vormingscoördinator (niveau A1/vervangingsovereenkomst), Toerisme Vlaanderen

Functie
Functieomschrijving: 

Toerisme Vlaanderen bevordert het toerisme in Vlaanderen en Brussel. Dit agentschap van de Vlaamse Overheid bewaakt de toepassing van de toeristische wetgeving en promoot Vlaanderen als toeristische bestemming in binnen- en buitenland. Toerisme Vlaanderen telt een 170-tal personeelsleden op de maatschappelijke zetel in Brussel. De 12 buitenlandse vestigingen stellen een 60-tal personeelsleden tewerk. Momenteel zijn we voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar (m/v) Vormingscoördinator (niveau A1/vervangingsovereenkomst).

Meld je aan als knooppunt cultuureducatie

Logo Cultuurschakel

Leerlingen laten kennismaken met cultuur in zijn ideale context heeft zonder twijfel een grote meerwaarde, maar stuit in de praktijk vaak op een mobiliteitsprobleem.

Quatre-mains - een ontmoetingsplek voor de lerarenopleidingen en de culturele sector

magda nodigt je uit op café op woensdag 10 februari 2010. Drie thema's, drie cafébazen en drie verslagnemers wachten je op in Leuven. Laat je bureau of klas even achter en kom mee discusiëren over één van de volgende 3 topics:

JET | Jong & Energiek Toekomstcongres

JET is een tweedaags congres over jeugd, de jeugdsector en geïntegreerd jeugdbeleid en staat voor een ‘Jong en Energiek Toekomstcongres’. JET vindt plaats op 8 en 9 februari in HETPALEIS in Antwerpen.

Nieuwe website 'Gaming'

Op maandag 21/12/2009 lanceerde Vlaams minister van Media, Ingrid Lieten, de nieuwe website Gaming. In het kader van een stimulerend beleid rond computergames, lanceerde Vlaams minister van Media Ingrid Lieten, de nieuwe website 'Gaming'. De website is bedoeld als een richtwijzer voor ouders, opvoeders en gamers.

Dag van de Cultuureducatie

Na de vorige succesvolle edities slaat CANON Cultuurcel voortaan de handen in elkaar met het ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media voor de organisatie van de Dag van de Cultuureducatie. Samen met het STUK in Leuven, dat dit jaar gastheer speelt, en Cultuurnetwerk Nederland wordt u op maandag 18 januari 2010 een gevarieerd menu voorgeschoteld van boeiende sprekers, discussies, workshops, presentaties en netwerkmomenten.

Participatieprojecten: deadline projectaanvragen

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of om initiatieven die uitgaan van die kansengroepen te valoriseren. Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s). Voor participatieprojecten gelden twee indiendata:

Kristiaan De Roeck

Voornaam: 
Kristiaan
Naam: 
De Roeck

ChanceArt. Cultuurbemiddeling voor en door mensen in armoede

Ook al heb je het financieel moeilijk, een rijk cultureel leven blijft belangrijk. Cultuur is er om te genieten, voor iedereen... Maar cultuur is ook zoveel meer. Lasso en Dēmos engageerden een tiental toegewijde organisaties en bezielde kunstenaars. Ze staan met twee voeten tussen de mensen of doen heel wat inspanningen om de drempels die mensen in armoede ondervinden weg te werken. Op ChanceArt doen ze hun verhaal. Daarnaast is er aandacht voor een passend beleidskader en een speciale focus op kinderen en jongeren.

amand dewaele

amand dewaele, dewaele consultancy
Voornaam: 
amand
Naam: 
dewaele

Kif kif en shouf shouf. Op ontdekking!

Abstract: 

Cover Kif kif en shouf shoufLeerkrachten uit het kleuteronderwijs die in hun klasjes willen werken omtrent diversiteit bekeken vanuit de leefwereld van de kinderen, krijgen hiervoor een gratis en handig werkinstrument: Kif kif en shouf shouf. Dit instrument bestaat uit twee boekjes voor klasjes van 5- en 6-jarigen: een niet-talig prentenboek en het bijhorende didactisch lessenpakket.

Inge Vandijck

Inge Vandijck
Voornaam: 
Inge
Naam: 
Vandijck

Presentaties 'Workshop De Verhalentafel'

In 2008 werd een leertraject opgezet dat de thematiek behandelde van de mogelijkheden van ICT voor educatie, vaardigheden en sociale cohesie en inclusie, en dit specifiek voor de doelgroep ouderen. Het traject werd centraal opgebouwd rond 'De Verhalentafel'. De Verhalentafel is een bijzonder vormgegeven meubel dat plaats biedt aan één tot zes bejaarde gebruikers. Met slechts twee knoppen en via ingebouwde beeldschermen kan de gebruiker op een eenvoudige manier historisch beeldmateriaal oproepen. Het project werd voorbereid in het voorjaar 2008 en liep ten einde in december 2008.


Projectoproep kunst en geschiedenis voor jongeren

Het Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse organiseert een jaarlijkse oproep voor projecten die de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aanwakkeren. Een partnerschap tussen musea en onderwijs in de brede zin van het woord moet jongeren ertoe aanzetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken.
 

magda presenteert... Quatre-mains | Een ontmoetingsplek voor de lerarenopleidingen en de culturele sector

‘Kinderen en jongeren culturele prikkels meegeven op school.’ Zowel de lerarenopleidingen als de culturele sector zetten zich hiervoor in, elk met eigen expertise en met een eigen aanpak. Toch vinden ze elkaar niet altijd...

Daarom organiseert magda, het cultuureducatief netwerk in Leuven & Vlaams-Brabant, tijdens het academiejaar 2009-2010 enkele ontmoetingen tussen de culturele sector en de lerarenopleidingen om mogelijke vormen van samenwerking uit te spitten.
Een eerste ontmoeting vindt plaats op woensdag 23 september 2009 om 14.00 uur in Leuven