Archieven

Aanspreekpunt bij FARO voor archieven: Bart De Nil

Beurzen voor archivarissen in de dop

Bent u een student archivistiek of werkt u minder dan vijf jaar in een archief? Zo ja, dan kan u nog tot 6 februari 2017 een aanvraag indienen voor een beurs voor het New Professional (NP) programma van de International Council on Archives (ICA). Als u wordt aanvaard dan kan u deelnemern aan de ICA Experts Groups, kan u het NP-netwerk mee draaiende houden én mag u deelnemen aan de ICA-Conferentie van 27 t.e.m. 29 november 2017 in Mexico.


Wat moet ik archiveren? Nieuwe richtlijnen voor lokale besturen

"Hoelang moeten we deze documenten bewaren?" Als antwoord op die veelvuldig gestelde vraag van archivarissen en informatiebeheerders publiceerden Informatie Vlaanderen en de VVBAD een nieuwe versie van de Selectielijst Gemeenten.


Communicatieverantwoordelijke / hoofdredacteur META (m/v), VVBAD

Functie
Functieomschrijving: 

De VVBAD is dé beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten. Onze ledenvereniging, ondersteund door een professioneel team, stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld, met zin voor verdieping en vernieuwing. Voor al onze leden, zowel personen als organisaties, zijn we een platform voor uitwisseling van kennis en expertise. Door te netwerken, te informeren en activiteiten te organiseren, streven we naar de verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector. De VVBAD vertegenwoordigt de sector bij overheden en andere partners.

(Voltijdse) archivaris, AMVB

Functie
Functieomschrijving: 

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend cultureel archief dat erfgoed van Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen verwerft, beheert, onderzoekt en valoriseert. Het maakt de erfgoedcollecties zichtbaar en stimuleert de bewustwording van de maatschappelijke relevantie ervan. Meer informatie over het AMVB vind je op de website www.amvb.be.

Je voert de functie uit in overleg met het AMVB team. De opdracht bestaat uit:

Informatie aan Zee: Call for papers

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief. Stuur uw voorstel in vóór 30 januari 2017 of signaleer uw favoriete onderwerp, thema of spreker. Meer informatie vindt u op de website van VVBAD.

ErfgoedApp update brengt heel wat nieuwigheden

Nieuwe versie van de ErfgoedApp

Tijdens de conferentie Erfgoed, Virtueel & Augmented werd de nieuwe versie van de ErfgoedApp voorgesteld. De volledige presentatie vindt u onderaan dit bericht. In een notendop zetten we de nieuwigheden voor u op een rijtje.


Publieksonderzoek Archieven 2017: inschrijven kan tot 15 december

Al 20 archieven hebben zich ingeschreven voor het Publieksonderzoek Archieven dat FARO in 2017 opnieuw organiseert. Archieven die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich hier online inschrijven. Deze voorinschrijving verbindt u tot niets. De gegevens dienen om de kostprijs van het onderzoek te kunnen bepalen. Wacht niet te lang, op 15 december sluiten we de voorinschrijvingen onherroepelijk af.


Leren waarderen: een stand van zaken

Hoe kunnen we Vlaamse erfgoedorganisaties helpen om waarderingstrajecten op te starten? Deze zomer inventariseerde FARO de noden en verwachtingen en werkte op basis daarvan een plan van aanpak uit. Dit blogbericht schetst onze voornemens en geeft een stand van zaken.


Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) of Mixed Reality?

Google VR

Enkele dagen geleden lekte uit dat Apple werkt aan een eigen Augmented Reality (AR)-bril (bron: Bloomberg). Tim Cook, CEO van Apple, verklaarde enkele maanden geleden al aan ABC News dat Augmented Reality vermoedelijk groter gaat worden dan Virtual Reality. Na het succes van Pokémon Go lijkt alles in een stroomversnelling te komen voor Augmented Reality. Ook de ontwikkelingen rond wearables of slimme AR- & VR-brillen gaan razendsnel, denk maar aan hololens, oculus, PS VR of Google VR. Ook de ontwikkeling van apps, beacons en IoT sensors staat niet stil. Ontdek de mogelijkheden van deze technologieën en hoe u ze zinvol en betaalbaar kan inzetten om uw erfgoedverhaal naar uw bezoekers te brengen. Laat u inspireren en informeren en schrijf u in voor de conferentie Erfgoed, Virtueel & Augmented op 29 november @ FARO Brussel (bijna volzet). 


Boek en symposium over vorstelijke archieven

De archieven van vorsten behoren, net zoals de archieven van het kabinet van een minister, tot een bijzondere categorie. Het zijn privéarchieven, in dit geval familiearchieven, maar vanwege de aard van de functie van de soeverein ook met een publieke kant. Het hoeft geen betoog dat deze archieven van uitzonderlijk belang zijn voor het historisch onderzoek. Daarenboven bieden ze een blik achter de schermen van het vorstenhuis.


Nieuwe instrumenten helpen bij waarderen van religieus en agrarisch erfgoed

In het kader van de groeiende aandacht voor het waarderen van erfgoed, komen zowel het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) als het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) deze herfst elk met een eigen handleiding naar buiten om beheerders van religieus of agrarisch erfgoed stapsgewijs doorheen het proces van waarderen, selecteren en herbestemmen te loodsen. Beide instrumenten werden ontwikkeld in samenwerking met de provinciale consulenten.


TRAM 41 wordt Archief & Musea Turnhout

Het samenwerkingsverband tussen de Turnhoutse musea kiest voor een nieuwe naam en profilering. Zeg dus niet langer TRAM 41 maar 'Archief & Musea Turnhout'.

Verhalen over de Somme, archiefeducatie op zijn best

Als u wil, kunt u van elk archief een plaats maken waar jongeren hun creativiteit kunnen botvieren en de verhalen in archiefdocumenten kunnen omtoveren tot multimediale animatiefilmpjes. De mosterd daarvoor kunt u halen bij The National Archives (UK), waar een groep jongeren zich gedurende een week in augustus de vraag stelde of al het menselijk leed dat het gevolg was van de Slag bij de Somme tijdens WOI het dat wel waard was. Ze lieten zich daarvoor inspireren door archiefdocumenten.


In het zog van de Amerikaanse presidentsverkiezingen ... een beetje diepgang uit het archief

Nu de Amerikanen weten wie hun 45e president wordt is het - voor sommigen - interessant om weten dat we in 2016 ook de 225e verjaardag van de Bill of Rights vieren, de naam van de eerste tien amendementen van de grondwet van de Verenigde Staten. Het nationaal archief van de Verenigde Staten (National Archives) maakt volop gebruik van deze verjaardag om, aan de hand van archiefstukken, de historische ontwikkeling van de burgerrechten en de manier waarop de Amerikanen hun presidenten hebben verkozen te koppelen aan actuele maatschappelijke dicussies over gelijkheid en gerechtigheid.


Leestip: handreiking brandblusmiddelen voor erfgoed

handreiking Rjksdienst Cultureel Erfgoed Nederlands: blusmiddelen voor erfgoed

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland publiceerde recent een interessante handreiking met praktische tips over het blussen van een beginnende brand bij erfgoed. In de publicatie vindt u bovendien ook een overzicht terug van de blusmiddelen, samen met hun voor- en nadelen en in welke mate ze geschikt zijn voor het bluswerk.


VVBAD-werkgroep Automatisering vraagt feedback op nieuw beschrijvingsmodel

De Experts Group on Archival Description (EGAD) van de ICA stelde begin september het conceptuele model voor het nieuwe beschrijvingsmodel Records in Context (RiC) voor. Met RiC wil EGAD de bestaande beschrijvingspraktijk gebaseerd op de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH actualiseren en harmoniseren. EGAD betracht met RiC ook een betere aansluiting op records management praktijken en digitaal documentbeheer. Naast het conceptuele model zal EGAD voor RiC ook een ontologie ontwerpen. De ontwerpstandaard kan worden gedownload via de ICA-website.

Nederland kiest archiefstuk van het jaar

Wat is het stuk van het jaar? En neen, u moet hierbij niet denken aan mannelijk of vrouwelijk schoon maar wel aan een stuk uit een Nederlands archief waaraan u om esthetische, historische of emotionele redenen veel waarde hecht. U kan nog tot en met 27 oktober stemmen op een selectie van 48 van de mooiste, interessantste, grappigste en ontroerendste archiefstukken rond het thema 'grenzen’ uit de Nederlandse collecties.


Filmpje | Archief en bibliotheek als inspiratiebron

In een filmpje praten studenten en stafleden van de University of the Arts (UAL) in London over de inspiratie die ze halen uit de UAL Libraries and Archives.


Stadsarchief Mechelen scoort met Malinwa Archief

Bent u op zoek naar een goed praktijkvoorbeeld over sporterfgoed? Breng dan zeker eens een bezoek aan het Mechels stadsarchief. Daar kunt u sinds kort het archief van voetbalclub KV Mechelen, Malinwa voor de ingewijden, consulteren.


Klaar voor een calamiteit

Workshop collectiehulpverlening bij calamiteiten FARO en HELICON

Op 5 en 6 oktober organiseerde FARO een cursus collectiehulpverlening bij calamiteiten in het provinciale multidisciplinair opleidingscentrum voor professionele veiligheidstrainingen Campus Vesta te Ranst. Medewerkers uit archieven en musea werden klaargestoomd om de juiste eerste hulp op erfgoed uit te voeren in noodsituaties zoals wateroverlast, brandschade en bouwstof. De cursisten deelden hun ervaring met noodsituaties en werden ingeleid in de logistiek van het beredderen van calamiteiten.