Wordt u expert cultuureducatie?

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ goed. Het actieplan is een gezamenlijk initiatief van de ministers Crevits (onderwijs) en Gatz (cultuur) en volgt de aanbevelingen van de klankbordgroep Cultuur in de Spiegel. Canon Cultuurcel en het Departement CJSM werken in 2017 volop aan de uitrol van het plan door o.a. de expertopleiding cultuureducatie te organiseren.

Wat is Cultuur in de Spiegel? En hoe kan u daar vanuit uw werkveld mee op inzetten? Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren, voorleessessies, samenwerkingen tussen culturele organisaties en scholen … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren. In de Expertopleiding Cultuureducatie 2017 leert u niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijgt u ook op basis daarvan input voor uw eigen beroepspraktijk.

Beurzen voor archivarissen in de dop

Bent u een student archivistiek of werkt u minder dan vijf jaar in een archief? Zo ja, dan kan u nog tot 6 februari 2017 een aanvraag indienen voor een beurs voor het New Professional (NP) programma van de International Council on Archives (ICA). Als u wordt aanvaard dan kan u deelnemern aan de ICA Experts Groups, kan u het NP-netwerk mee draaiende houden én mag u deelnemen aan de ICA-Conferentie van 27 t.e.m. 29 november 2017 in Mexico.


Wat moet ik archiveren? Nieuwe richtlijnen voor lokale besturen

"Hoelang moeten we deze documenten bewaren?" Als antwoord op die veelvuldig gestelde vraag van archivarissen en informatiebeheerders publiceerden Informatie Vlaanderen en de VVBAD een nieuwe versie van de Selectielijst Gemeenten.


Leestip: Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

coverbeeld wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Bent u de weg kwijt in het intellectueel eigendomsrecht? Dan kan de recent bijgewerkte publicatie 'Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht' (editie 2016-2017), u misschien op weg helpen.


Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2017

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste helft van 2017.

Het verhaal van New York

The New York Times publiceerde een longread over het archief van het Hooggerechtshof van New York dat binnenkort verhuist naar een nieuwe locatie. “Caked in dust on the shelves” vertellen de in leder gebonden volumes en de stapels perkament het verhaal van New York.


ETWIE haalt historische bedrijven voor het voetlicht

Samen met verschillende partners zal ETWIE in 2017 een actieve werking uitbouwen rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen zij bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun erfgoed.


TRACKS: een terugblik op 2016

In juli 2013 kreeg PACKED vzw de opdracht een website te creëren die advies verstrekt over archiefzorg in de kunstensector.


Wie is er bang voor Fatima Sultan?

Wat hebben borduurtechnieken, (Afghaanse) vrouwen en tradities met mekaar gemeen? Het antwoord vind je in het geborduurde ontmoetingsspel ‘Wie is er bang voor Fatima Sultan’ van Wilde Vlechten vzw en Doek vzw. Beide verenigingen doorliepen het afgelopen jaar een traject met Afghaanse vrouwen die in Antwerpen wonen. De dames kwamen bij elkaar via Doek vzw en werkten eerder al rond borduurtechnieken en -tradities. Het afgelopen jaar dachten zij verder over tradities, spel en verhalen. Dit alles mondde uit in het spel.


Nog steeds gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen gezocht!

Nog steeds is Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met partners zoals FARO op zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Nog tot 28 februari kunt u uw initiatief aanmelden op de website www.gastvrijegemeente.be. Daar vindt u ook inspirerende voorbeelden en tips. Het S.M.A.K., Erfgoedcel Waasland en de Dienst Cultuur en Erfgoed stad Veurne deden het al voor. Zet ook u uw cultureel-erfgoedinitiatief mee op de kaart?