Nieuw stappenplan helpt erfgoed in parochiekerken beheren

Het CRKC lanceert samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen. In de context van het wijzigende parochielandschap zijn kerkbesturen steeds meer op zoek naar concreet advies bij het beheer van erfgoed in de parochiekerk. Het CRKC biedt hierop een antwoord in de vorm van een online stappenplan.

Schrijf nu je activiteit voor Erfgoeddag 2017 in!

Zondag 23 april 2017 is het Erfgoeddag met als thema Zorg. Wil ook jij je collectie en werking op Erfgoeddag in de kijker plaatsen?

Dien je activiteit dan tot en met uiterlijk 11 januari 2017 in. Log in via www.faronet.be en schrijf vervolgens je activiteiten in via www.erfgoeddag.be/inschrijving.

Reveil 2016. Een nieuwe traditie op Allerheiligen

Vele mensen willen op Allerheiligen meer doen dan enkel een chrysant neerleggen. Aan deze behoefte wil Reveil tegemoetkomen. Reveil is een non-profitproject dat mensen op 1 november dichter bij elkaar wil brengen, met muziek, levensverhalen én respect voor de traditie. Deze editie zijn er ook een aantal activiteiten met een mooie erfgoedlink.


Praktijkverhaal: de kracht van een positieve insteek

lachende smiley

Laatst kreeg ik een vraag van een team dat wilde brainstormen over het gevoerde vormingsbeleid. De indruk leefde dat de medewerkers wel allerlei studiedagen bijwoonden, maar dat weinig van de opgedane kennis en ervaringen doorstroomde naar de rest van de groep. Bovendien waren de externe vormingen niet altijd wat men ervan verwacht had. Kortom: er was heel wat ruimte voor verbetering.


VVBAD-werkgroep Automatisering vraagt feedback op nieuw beschrijvingsmodel

De Experts Group on Archival Description (EGAD) van de ICA stelde begin september het conceptuele model voor het nieuwe beschrijvingsmodel Records in Context (RiC) voor. Met RiC wil EGAD de bestaande beschrijvingspraktijk gebaseerd op de archiefstandaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH actualiseren en harmoniseren. EGAD betracht met RiC ook een betere aansluiting op records management praktijken en digitaal documentbeheer. Naast het conceptuele model zal EGAD voor RiC ook een ontologie ontwerpen. De ontwerpstandaard kan worden gedownload via de ICA-website.

Voorbij de taal: andere vormen van taal in het museum

Hoe kan je op een weinig of niet-talige manier omgaan met de bezoekers in een museum? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich betrokken voelen door in te spelen op hun emoties of lichaamstaal? Hoe kan technologie je helpen? We ontdekken het tijdens een museumleermarathon op 6 december.


Wereldvluchtelingendag krijgt vervolg in Brugge

Na enkele beiaardacties tijdens Wereldvluchtelingendag op 20 juni, was het nu de beurt aan Brugge. Daar nam de erfgoedcel de eerdere contacten met asielzoekers te baat om ook in de beiaard van Brugge een bijzondere ontmoeting tot stand te brengen.


The Empathy Museum: kruip eens in de huid van iemand anders

Mile in my Shoes

Empathie of het vermogen om je in te leven in een ander mens. Is dat in deze tijd met honderdduizenden mensen op de vlucht geen belangrijk, menselijk gegeven? Kunnen we (nog) wegkijken? Vertaal deze vragen naar de erfgoedsector, en specifiek naar het museum. Wat kunnen musea doen om –  letterlijk – een maatschappelijke rol van betekenis te spelen?

Heel inspirerend is alvast The Empathy Museum, een artistiek project dat poogt om empathie aan te wakkeren of te stimuleren. En dat zonder de moraalridder uit te hangen. Op 2 december kunt u dit verhaal zelf ondervinden.


Verhuis historische abdijbibliotheek Bornem van start

Eerder deze week is gestart met de verhuis van de abdijbibliotheek Bornem. Tienduizenden boeken verhuizen na jaren van voorbereiden en inpakken van de Sint-Bernardusabdij naar het Rijksarchief in Beveren in afwachting van de restauratie en renovatie van de abdij.


Minister Gatz stippelt zijn beleid uit voor 2017

Op 21 oktober heeft de Vlaamse Regering de beleidsbrief goedgekeurd van minister van Cultuur Sven Gatz. In deze beleidsbrief beschrijft de minister onder meer zijn prioriteiten voor het cultureel-erfgoedbeleid voor het volgende jaar.