Nieuws en blogs

Conferentie Het aanpakken van armoede door middel van erfgoed, programma online

Hoe kunnen cultureel-erfgoedorganisaties op een duurzame manier helpen bij het aanpakken van armoede? Hoe kunnen ze sterkere banden ontwikkelen met het armoedebeleid? Op deze vragen bestaat geen allesomvattend antwoord. Wel bestaan er concepten die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Op een conferentie op woensdag 7 december komt u er meer over te weten.


Goed advies is goud waard: lokale erfgoedraden in Vlaanderen

FARO en Heemkunde Vlaanderen hebben het voorbije jaar een artikelenreeks geschreven over lokale erfgoedraden. In drie artikels, die u gratis kunt downloaden, gaven we tips en voorbeelden om de werking van deze raden te versterken.


Het gedrukte aandeel, een bron van onschatbare waarde

Wie zich verdiept in lokaal historisch onderzoek vindt in het jongste nummer van Bladwijzer. Wegwijs met Heemkunde Vlaanderen een artikel over het gedrukte aandeel, een minder gekende maar daarom niet minder interessante historische bron. Dit aandeel bevat namelijk heel wat gegevens die u een schat aan informatie kunnen geven over de economische geschiedenis van uw gemeente of streek.


Test uzelf: hoe zichtbaar, bruikbaar en houdbaar is uw collectie?

Op de website van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) vindt u sinds kort het Toetsingsmodel Informatiehuishouding Erfgoedinstellingen. Met deze online zelftest kunt u als erfgoedinstelling testen in hoeverre uw collecties zichtbaar, bruikbaar en houdbaar zijn.

Draftversie nieuwe archiefstandaard gelanceerd

Sinds 2012 werken experts uit dertien landen voor de International Council on Archives (ICA) aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor de beschrijving van archieven. Hun doel is om de vier bestaande archiefstandaarden (ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF en ISDIAH) samen te voegen en van daaruit te bouwen aan een nieuwe standaard. Nu lanceren ze de draftversie van het eerste deel van die nieuwe standaard onder de naam Records in Contexts (RiC-CM).


Stem voor het beste filmpje van een archief

U hebt nog tot 8 september om te stemmen voor een van de negen genomineerde promotiefilmpjes over archieven en/of documentbeheer. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het ICA Congres van 5 tot 10 september in Seoul. Er zitten enkele zeer geslaagde filmpjes tussen.


GovPub van start!

Steeds meer archivarissen, bibliothecarissen en lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen).


Striperfgoed in Kortrijk, Brussel en Rotterdam

(c) Lucky Comics

De 70e verjaardag van de stripheld die sneller schiet dan zijn schaduw in Kortrijk, de 7e editie van het Stripfeest en ten slotte ook nog de opening van het Strips!-museum in Rotterdam. Stripliefhebbers zien een goedgevuld weekend tegemoet.


Uit de praktijk: pop-up & sporterfgoed in Brugge

In Brugge bouwen de erfgoedcel en het stadsarchief een duurzame werking uit rond sporterfgoed. Met de steun van de sportdienst, zijn ze met de verschillende sportverenigingen in zee gegaan. De voorbije jaren is er heel wat werk achter de schermen verzet, vooral rond de zorg voor het papieren erfgoed van deze verenigingen. Nu komen de partners naar buiten met een opvallende pop-uptentoonstelling. Daar kunt u de voornaamste blikvangers uit de collecties van de sportverenigingen bewonderen. Een inspirerend voorbeeld, ook voor andere steden en gemeenten.


Conservatie: minimale interventies

Tijdens dag 7, de laatste dag van de summer school, gaf Kristel De Vis, onderzoeker en docent aan de Universiteit Antwerpen, meer uitleg over de onderzoekstechniek ‘Benchmarking’. Deze techniek kan toegepast worden voor verschillende doeleinden maar is vooral interessant wanneer er samengewerkt wordt in team en er een objectieve evaluatie moet uitgevoerd worden.