Nieuws en blogs

Praktijkvoorbeeld: LACMA zet Snapchat in om collectie te pimpen

Man met zonnebril

Het Los Angeles County Museum of Art (LACMA) heeft een goed idee. Het zet het (vooral bij jongeren erg populaire) socialemediaplatform Snapchat in om de collectie te ontsluiten. Bovenop de foto’s plaatst het grappige en spitsvondige verwijzingen naar de hedendaagse popcultuur.


Restauratie Lam Gods vordert gestaag

Goed tweeënhalf jaar geleden, in oktober 2014, startte het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Minutieus werden alle vernislagen en overschilderingen verwijderd op de eerste acht panelen en lijsten, afkomstig van de buitenkant van de zijpanelen. Nu het origineel van de gebroeders Van Eyck weer zichtbaar is, kunnen de restaurateurs beginnen met het fixeren van de verflaag.

AP en British Movietone plaatsen grote hoeveelheid audiovisueel erfgoed op YouTube

AP

Het Amerikaanse persbureau AP heeft in samenwerking met British Movietone zopas ruim 550.000 historische nieuwsvideo's toegevoegd op YouTube. De gedigitaliseerde filmpjes gaan terug tot 1895 en worden geüpload op twee kanalen: AP Archive en British Movietone. Alle nieuwscategorieën komen daarbij aan bod: van ‘hard nieuws’, over sport, muziek en sociale geschiedenis, tot lifestyle en beroemdheden. Aanvankelijk in zwartwit en zonder geluid, maar later in kleur en met geluid.


Stad Brugge biedt 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aan

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge aan een virtuele leeszaal. Op archiefbankbrugge.be kon u al langer bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1915 online doorzoeken en consulteren. Sinds begin juli is het aanbod gevoelig uitgebreid met een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. Daarin wordt de informatie per gezin of huishouden voor een bepaalde periode bijgehouden.

Toekenning 527.200 euro projectsubsidies cultureel erfgoed - tweede ronde 2015

​Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2015. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 527.200 euro. Deze projectsubsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. De projecten hebben steeds de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel. Een overzicht vindt u hier.

Grondige veranderingen op komst voor het cultureel-erfgoedbeleid van de provincies

Op vrijdag 17 juli heeft de Vlaamse Regering een belangrijke beslissing genomen over de toekomst van de provincies. Zij heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd over een nieuwe taakomschrijving van de provincies, zonder persoonsgebonden bevoegdheden. Daarnaast heeft de regering ‘akte genomen’ van een lijst concrete voorstellen om provinciale instellingen en bevoegdheden over te dragen. Uiteraard zijn deze voorstellen ook van belang voor de cultureel-erfgoedsector.


Figurentheatererfgoed op de Gentse Feesten

Expo Poppen op de rode loper

Nog tot 26 juli kunt u naar de Gentse Feesten. Dit volksfeest kan, aldus de website van de organisatie achter het gebeuren, geen eenduidig profiel aangemeten worden. Het tiendaagse festival geldt zowel als een stadsfestival, een marathon van culturele evenementen en een groot volksfeest. Als u erheen gaat, mis dan vooral niet de expo ‘Poppen op de Rode Loper’, die een fraaie staalkaart biedt van zowel het materiële als immateriële erfgoed van het poppen- en figurentheater in Vlaanderen.


Save the date: DE ONTMOETING. Erfgoed, onderzoek en Wereldoorlog 1

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat erfgoedwerkers kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaren nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Welke nieuwe thema's kunnen we nog aansnijden? En wat na 2018? Deze vragen vormen het vertrekpunt van een studiedag die in Brussel plaatsvindt op 9 december.


Erfgoed op Informatie aan Zee 2015

Informatie aan Zee is het tweejaarlijks congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie en wordt georganiseerd door VVBAD. Op 17 en 18 september 2015 vindt Informatie opnieuw plaats in het Kursaal te Oostende. Net als op vorige edities komt erfgoed ruimschoots aan bod. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ploos voor u het programma uit en maakte alvast een erfgoedselectie. Nog tot 15 augustus kunt u inschrijven aan voordeeltarief, meer informatie vindt u ook op de website van de VVBAD.

Veel jongvolk voor Jakob Smits

Jakob Smitsmuseum, m.art

Voor musea in grote steden is het al zo goed als bon ton om samen met jongeren activiteiten uit te werken. Voor musea elders in het land blijft het een uniek gegeven en is een dergelijk jongereninitiatief des te opvallender. Kijk bijvoorbeeld naar het Kempense Mol, waar u vanaf 17 juli behoorlijk wat jonge artiesten en ondernemers van het plaatslijke jeugdhuis in het Jakob Smitsmuseum kunt spotten. Ze kregen van de conservator carte blanche, en dat leidde tot een verrassend resultaat.