Nieuws en blogs

Smakelijk! Iedereen Beroemd op zoek naar oude gerechten

Het televisieprogramma Iedereen Beroemd (één - VRT) is op zoek naar mensen die oude gerechten kennen die vandaag niet meer zo courant zijn en waarrond een leuke anekdote of een mooi persoonlijk verhaal kan verteld worden. Dat hoeft (het mag natuurlijk wel) geen ingewikkeld gerecht te zijn, maar vooral iets waar een herinnering aan vasthangt.

Over de heg: infosessies Erfgoeddag 2017 leggen focus op welzijn en gezondheid

Over de erfgoedheg liggen heel wat mogelijkheden en kansen voor erfgoedorganisaties. Neem nu in de zorgsector. Ook erfgoedorganisaties kunnen een bijdrage leveren aan de noden die er zijn op het vlak van welzijn en gezondheid. Zo is dementie op dit moment een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Erfgoedorganisaties kunnen door het aanbieden van een reminiscentieaanbod, zeker op lokaal vlak, meehelpen het verschil te maken. Erfgoeddag 2017, op zondag 23 april, staat in het teken van ‘Zorg’.


Google Arts & Culture, ontdek collecties en verhalen uit meer dan 1.000 musea

google

De Google Arts & Culture website (voorlopig nog in bèta) is de opvolger van de huidige Google Cultural Institute website. De gelijknamige app kon u sinds eind vorig jaar al downloaden via Google Play en de AppStore.


Wettelijke erkenning voor Belgische ambachtslieden

het Belgische logo voor erkende ambachtslieden

Sinds 1 juni 2016 voorziet de Federale Overheidsdienst Economie een wettelijke erkenning voor ambachtslieden. Vanuit de Vlaamse cutureel-erfgoedsector maakt ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel erfgoed deel uit van de Commissie Ambachtslieden, waar belanghebbenden een aanvraag tot erkenning als ambachtsman/-vrouw kunnen indienen.


Gezocht: volkswijsheden

Ons moeder zei altijd

‘Als mijn grootmoeder wieltjes had, was het een karretje’. Of: ‘De wereld is een vat. Wie ervan neemt heeft het gehad’ en ‘Heb je geen zin, dan maak je zin’. Klinkt dit soort uitspraken u bekend in de oren? Vast wel, want ze behoren tot het talige erfgoed dat we als Nederlandstalige Belgen collectief delen; soms ook met de noorderburen, soms juist niet. Bent u benieuwd naar de grote variatie aan volkse wijsheden en gezegden die in Vlaanderen leven? Lees dan vooral verder.


Oproep: Buurten op den Buiten

Met de oproep 'Buurten op den Buiten' ondersteunt de Koning Boudewijnstichting bewoners en lokale organisaties of verenigingen die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.


Luc Coenen is overleden

Dinsdag 7 juni overleed Luc Coenen, archivaris en jarenlang diensthoofd van de Stedelijke Musea Lier, na een moedig gedragen ziekte. Het nieuws van zijn overlijden kwam toch als een verrassing. We zullen Luc herinneren als een gewaardeerde collega en vooral als een zeer warm mens.


Website peilt naar 19e-eeuwse migratie naar België

IMMIBEL is het acroniem van een onderzoeksproject dat peilt naar de schaal, de chronologie en de aard van de 19e-eeuwse migratie naar België. De periode van onderzoek (1840-1890) was een uitzonderlijke periode in de Europese en Belgische geschiedenis, gekenmerkt door opwaartse mobiliteit en toenemende economische integratie. Het opkomen van de ‘moderne natiestaat’ verbreedde de kloof tussen binnen- en buitenland. Het project heeft specifiek aandacht voor de verschillende dimensies van de wisselwerking tussen vreemdelingen en verschillende lagen van de Belgische samenleving.


Een, twee, drie ... start! Schrijf nu al in voor de infosessies Erfgoeddag 2017 over 'Zorg'

Erfgoeddag 2017, op zondag 23 april, staat in het teken van het thema 'Zorg'. De Coördinatie Erfgoeddag helpt je graag op weg bij de vormgeving van je Erfgoeddagactiviteiten. In september en oktober organiseren we daarom een reeks gratis infosessies rond het thema 'Zorg'. Dit thema biedt veel kansen en daarom worden er infosessies georganiseerd op drie sporen: welzijn en gezondheid, erfgoed van de zorg en cultureel-erfgoedzorg.

Postgraduaat erfgoedondernemer

In een tijd waarin de overheidsmiddelen krimpen of bevriezen (en dus ook de subsidies diezelfde beweging ondergaan), kan een of andere vorm van ondernemerschap op budgettair vlak soelaas brengen. In navolging van de FARO-cyclus ‘Vloek of zegen? Marketing in de cultureel-erfgoedsector’ presenteert de Erasmushogeschool Brussel (i.s.m. een aantal partners) in het najaar het postgraduaat Erfgoedondernemer. De vorming start op 7 oktober.