Nieuws en blogs

Oproep educatieve projecten voor studenten van de Sociale School Heverlee KHLeuven

Elk jaar gaan studenten van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten. Tot 30 juni kan u voorstellen indienen. Er zijn verschillende formules mogelijk.

Zo kunnen studenten van de derde bachelor Sociaal Werk een educatieve activiteit uitwerken van ongeveer één dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. Voor de Opleiding Ba SRW – Kinderen, jongeren en welzijn zijn samenwerkingen in een projectformule mogelijk in het kader van o.a. de bachelorproef (eindproef).


Werk mee aan imago-onderzoek bibliotheek & archief in Vlaanderen

De VVBAD voert samen met LOCUS en FARO een onderzoek uit naar het imago van archieven en bibliotheken. Om te weten te komen wat u eigenlijk écht denkt en voelt bij het horen van het woord ‘bibliotheek’ of ‘archief’ loopt  momenteel een korte enquête. Bedoeling is om op basis van de antwoorden de werking en communicatie van bibliotheken en archieven nog te verbeteren.


“Cultureel Erfgoed: onbekend, maar wel bemind”. Aanbevelingen vanuit het Cultureel-erfgoedoverleg

Het Cultureel-erfgoedoverleg schreef in oktober 2013 de belangrijkste noden en wensen van het erfgoedveld neer in een memorandum. Met de regeringsvorming in het vooruitzicht, heeft het Cultureel-erfgoedoverleg de verkiezingsprogramma’s nu getoetst aan dit memorandum. Een beknopte reactie, inclusief een aantal aanbevelingen, kunt u nalezen in dit document.


FARO betuigt medeleven bij tragische gebeurtenissen Joods Museum

Zaterdag 24 mei werd het Joods Museum in Brussel getroffen door een aanslag waarbij drie dodelijke slachtoffers en een zwaargewonde te betreuren vielen. De medewerkers van FARO betuigen langs deze weg hun diep medeleven met de slachtoffers en hun families, en met de directie en medewerkers van het museum.

We verwijzen graag door naar het persbericht op de website van het Joods Museum.

Brugge Snapshot. Na de tentoonstelling, nu het fotoboek

In april lanceerde de erfgoedcel Brugge de publicatie Brugge Snapshot, een fotoboek waarin het immaterieel cultureel erfgoed van Brugge centraal staat in woord en beeld. Dit boek is het voorlopige orgelpunt van de tentoonstellingsreeks Snapshot, waarmee de erfgoedcel de erfgoedprijs voor publiekswerking van de provincie West-Vlaanderen wegkaapte.


Unieke objecten en verzamelingen Eerste Wereldoorlog toegevoegd aan Topstukkenlijst

Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege wordt de Topstukkenlijst uitgebreid met zes objecten en zeven verzamelingen over de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een voorlopige opname in de Topstukkenlijst, de eerste stap in de bescherming. De definitieve opname moet binnen de negen maanden gebeuren. Daarmee zal de Topstukkenlijst 428 individuele stukken en 45 verzamelingen tellen.

Dit zijn de zes objecten en zeven verzamelingen die de Topstukkenlijst zullen vervoegen:

Objecten

Wijs scholen de weg naar dynamoOPWEG en dynamoPROJECT

CANON Cultuurcel roept alle bestaande cultuurschakels op om dynamoOPWEG en dynamoPROJECT mee op te nemen in de communicatie naar scholen. Op die manier kunnen scholen gebruikmaken van voordelen zoals gratis openbaar vervoer naar culturele partners, financiële ondersteuning voor culturele projecten met partners …. Sommige cultuurhuizen ondersteunen scholen bij het uitbouwen van hun cultuurbeleid. Nog geen cultuurschakel? Hier vindt u meer info.

Sfeerbeelden workshop digital storytelling

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken, organiseerden FARO, LOCUS en Bibnet op 22 mei 2014 de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de workshop.


Decolonising the Museum

Chéri_Samba_MuséeRoyaldel'Afrique_Reorganisation

Wat is een 'postkoloniaal museum'? Wat zijn de beperkingen maar ook de mogelijkheden? Pertinente en actuele vragen, niet in het minst in de context van de renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (2013-2017) en de drastische besparingen in het Tropenmuseum van Amsterdam.


Apestaartjaren 5: Hoe digitaal zijn de Vlaamse jongeren?

Voor de vijfde keer stelden MediaRaven en Linc het tweejaarlijks onderzoek Apestaartjaren (5) voor in de Vooruit in Gent. Ook FARO was aanwezig.