Nieuws en blogs

Cocreatie in het museum: onderzoeksrapport Publiek aan Zet

Wat als we het publiek radicaal carte blanche geven? Als we hen laten beslissen over het concept en de uitwerking van een tentoonstelling? Welke andere accenten leggen zij dan? En, wat kunnen we daaruit leren? Publiek aan zet zoekt het voor ons uit. Het verslag van hun eerste pilootproject 'DINGES' is nu beschikbaar.


Schrijf in voor contactforum restitutie en etnografische collecties

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.


Binnenklimaat op de tocht? Schrijf nu in voor de infodag!

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs. Internationaal wordt echter al een tijdje gediscussieerd over zin en onzin, nut en noodzaak van de al decennialang vastgelegde getallen voor temperatuur en relatieve vochtigheid, en de toegelaten fluctuaties.

Hoe moet u als beheerder van een erfgoedcollectie omgaan met deze wetenschap in het achterhoofd? Tijdens de infodag ‘Binnenklimaat op de tocht’ verduidelijken we de huidige stand(punten) inzake klimaataanbevelingen, gevolgd door een aantal inspirerende voorbeelden van ’good practices’. Schrijf nu in!

Nieuwe publicatie: ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Het vrijwilligerswerk verandert, ook in de erfgoedsector. Zo vraagt het zoeken, begeleiden en motiveren van vrijwilligers vandaag meer tijd en energie dan dertig jaar geleden. Daarnaast groeien er allerhande nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Denk aan familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk of online vrijwilligers. FARO, Herita en Heemkunde Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de voornaamste veranderingen te capteren in een ABC van het vrijwilligerswerk.


Oproep MEDEA Awards 2014

Ontwikkelt u educatieve audiovisuele media ter ondersteuning van het onderwijs? Neem dan deel aan de MEDEA Awards-wedstrijd en stuur uw inzending in vóór 30 september 2014.

Bedoeling van de MEDEA Awards is innovatie en goede werkpraktijken in het gebruik van media in het onderwijs aan te moedingen. Een overzicht van de vorige MEDEA-finalisten vindt u hier.

Er worden awards uitgereikt in verschillende categorieën:


Wijzigingen Participatiedecreet vanaf 1 juli van kracht

Vanaf 1 juli 2014 is het vernieuwde participatiedecreet in voege. Ook voor de projectoproep participatieprojecten kansengroepen zijn er een aantal belangrijke wijzigingen. Enkele criteria wijzigen, de uitzonderingsregels veranderen en er komt minder administratie bij te kijken. Opgepast: de indiendata vervroegen.

Feest mee met BesteBuren

In 2015 viert het Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland zijn twintigste verjaardag. Om dat te vieren, slaan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en DutchCulture de handen in elkaar voor een heus feestjaar. Het feest, met als titel BesteBuren, begint op 7 februari 2015 en eindigt op 14 februari 2016. De projectpartners nodigen iedereen uit om deel te nemen en een projectvoorstel in te dienen.

Lancering TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg Brussel voor een namiddag over het erfgoed van de kunstensector én de voorstelling van de TRACKS toolbox.


Erfgoedcompetenties opgenomen in OSCAR

OSCAR, het online systeem dat competenties zichtbaar maakt, spreekt sinds kort erfgoedtaal. Aan de inspiratielijst met basiscompetenties werden immers elf omschrijvingen van erfgoedtaken toegevoegd. Organisaties die OSCARS willen uitreiken aan hun vrijwilligers kunnen hier gebruik van maken.


Internationale en interactieve website 2014-18.be gelanceerd

In het kader van haar herdenkingsproject over de Eerste Wereldoorlog lanceert de Vlaamse overheid de website www.2014-18.be. U vindt er alle activiteiten, nieuws en informatie over de herdenking. De website biedt eveneens professionelen, gepassioneerden en geïnteresseerden een platform om met elkaar in contact te komen en informatie, ideeën of tips uit te wisselen.