Nieuws en blogs

Het water aan de lippen. 24 musea voeren actie op het Martelaarsplein in Brussel

actie Vlaamse Musea

De Vlaamse musea doen het goed, en toch voeren ze actie! Voor de eerste keer vragen de 24 door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea uw aandacht. Wat is er aan de hand?

Nieuw boek over bijzondere winkelinterieurs

In Antwerpen werd onlangs het boek Goed bewaarde winkelinterieurs – sinds 1875′ voorgesteld. Veertig winkeliers vertellen in dit boek het verhaal achter hun bijzondere winkelinterieurs. De meest diverse winkeltypes komen aan bod: apotheken, bakkerjen, hoedenwinkels, juwelenwinkels, slagerijen … Hedendaagse foto’s en archiefbeelden tonen de onmiskenbare charme van deze winkels. Met het boek willen de auteurs het publiek uitnodigen om zorgzaam om te springen met dit kwetsbare erfgoed.


Het water aan de lippen. 24 musea voeren donderdag actie op het Martelaarsplein in Brussel

De Vlaamse musea doen het goed, en toch komen ze op 5 juni in Brussel samen! Voor de eerste keer vragen de 24 door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea uw aandacht. Aandacht voor de diepe kloof tussen de terechte hoge verwachtingen en de beschikbare middelen van de Vlaamse overheid. De internationale rol van de musea en de band met het publiek dreigen ze hierdoor te verliezen. Ze vragen daarom heel concreet een verdubbeling van de subsidies.


Oproep kandidaatstelling Belgische preselectie voor het Europees Erfgoedlabel editie 2014-2015

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen, kunnen zich kandidaat stellen voor het label. Voorjaar 2015 mag België maximaal twee kandidaat-sites voordragen bij de Europese Commissie. Aan deze voordracht gaat een aanvraag- en selectieprocedure vooraf.

Gallo-Romeins Museum wint MuseumPrijs 2014

Het Gallo-Romeins Museum Tongeren, het Museum van de stad Brussel en het Musée provincial Félicien Rops (Namen) zijn de winnaars van de MuseumPrijs 2014. De PublieksPrijs werd voor Vlaanderen dit jaar weggekaapt door het Red Star Line Museum (Antwerpen), in Wallonië en Brussel werden respectievelijk het Musée des Beaux-Arts in Luik en het MIM-Muziekinstrumentenmuseum bekroond.

Oproep educatieve projecten voor studenten van de Sociale School Heverlee KHLeuven

Elk jaar gaan studenten van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten. Tot 30 juni kan u voorstellen indienen. Er zijn verschillende formules mogelijk.

Zo kunnen studenten van de derde bachelor Sociaal Werk een educatieve activiteit uitwerken van ongeveer één dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. Voor de Opleiding Ba SRW – Kinderen, jongeren en welzijn zijn samenwerkingen in een projectformule mogelijk in het kader van o.a. de bachelorproef (eindproef).


Werk mee aan imago-onderzoek bibliotheek & archief in Vlaanderen

De VVBAD voert samen met LOCUS en FARO een onderzoek uit naar het imago van archieven en bibliotheken. Om te weten te komen wat u eigenlijk écht denkt en voelt bij het horen van het woord ‘bibliotheek’ of ‘archief’ loopt  momenteel een korte enquête. Bedoeling is om op basis van de antwoorden de werking en communicatie van bibliotheken en archieven nog te verbeteren.


“Cultureel Erfgoed: onbekend, maar wel bemind”. Aanbevelingen vanuit het Cultureel-erfgoedoverleg

Het Cultureel-erfgoedoverleg schreef in oktober 2013 de belangrijkste noden en wensen van het erfgoedveld neer in een memorandum. Met de regeringsvorming in het vooruitzicht, heeft het Cultureel-erfgoedoverleg de verkiezingsprogramma’s nu getoetst aan dit memorandum. Een beknopte reactie, inclusief een aantal aanbevelingen, kunt u nalezen in dit document.


FARO betuigt medeleven bij tragische gebeurtenissen Joods Museum

Zaterdag 24 mei werd het Joods Museum in Brussel getroffen door een aanslag waarbij drie dodelijke slachtoffers en een zwaargewonde te betreuren vielen. De medewerkers van FARO betuigen langs deze weg hun diep medeleven met de slachtoffers en hun families, en met de directie en medewerkers van het museum.

We verwijzen graag door naar het persbericht op de website van het Joods Museum.

Brugge Snapshot. Na de tentoonstelling, nu het fotoboek

In april lanceerde de erfgoedcel Brugge de publicatie Brugge Snapshot, een fotoboek waarin het immaterieel cultureel erfgoed van Brugge centraal staat in woord en beeld. Dit boek is het voorlopige orgelpunt van de tentoonstellingsreeks Snapshot, waarmee de erfgoedcel de erfgoedprijs voor publiekswerking van de provincie West-Vlaanderen wegkaapte.