Nieuws en blogs

Verslag van studiedag Voorbij 3D-digitalisering

Op 22 juni organiseerde DEN in samenwerking met Visual Dimension de bijeenkomst Voorbij 3D-digitalisering: 3D-toepassingen in cultureel erfgoed. Op de studiedag werd kritisch gekeken naar het hoe en waarom van 3D-digitalisering, de stand van zaken en naar tal van mogelijke toepassingen van 3D-content in erfgoed. DEN-medewerker Robert Gillesse schreef een blog over de studiedag.

Vlaanderen neemt cultuur- en jeugdbevoegdheden van provincies over in 2018

De Vlaamse Regering heeft op 26 juli 2016 de afslanking van de provincies definitief goedgekeurd. Ze heeft een akkoord over de over te hevelen persoonsgebonden bevoegdheden en de bijbehorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2018. Na een intensief en constructief overleg met de provincies en steden en gemeenten wordt een aantal aspecten van het cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen gebundeld.

Habijt van de heilige Coleta gered van schimmel

In 2015 ontdekten de zusters van het Gentse Clarissenklooster schimmel op het habijt van de heilige Coleta. Het habijt maakt deel uit van een bijzondere collectie van 35 voorwerpen, manuscripten en archiefstukken i.v.m. de heilige Coleta, die sinds 2012 op de Vlaamse Topstukkenlijst prijkt en van grote historische waarde is.


Ontwerp nieuw Cultureel-erfgoeddecreet principieel goedgekeurd

Op vrijdag 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan een eerste versie van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. Het is een boeiende voorzet en biedt stof voor debat. Deze tekst moet nog een heel proces van evaluatie, bijsturing en verbetering doorlopen, zowel bij adviesraden, de Raad van State als het Vlaams Parlement.

Omgaan met intercultureel verschil in het vrijwilligerswerk

Hoe stem je een vrijwilligerswerking af op de culturele diversiteit en de gevarieerde bevolking van Brussel? Dat is het uitgangspunt van het lerende netwerk van Het Punt Brussel van september 2016 tot maart 2017. Via een lerend netwerk wil Het Punt deelnemers samenbrengen die ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen. Onderwerpen en werkvragen waar geen pasklare antwoorden op zijn, maar die vragen om verdieping, uitwisseling en verdere verankering binnen een organisatie of tussen organisaties komen uitgebreid aan bod.


Nieuwe wind door Leuvense Universiteitsbibliotheek

Het gebouw van de Leuvense Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein is alom bekend. Minder geweten is dat er sinds enige tijd achter de schermen gewerkt wordt aan de reorganisatie van de diensten die in dit gebouw gehuisvest zijn. Dit leidde in december 2015 tot de oprichting van Artes, een fusie van de collecties en de werking van de faculteitsbibliotheek Letteren en de moderne collecties die in het bibliotheekgebouw op het Ladeuzeplein worden bewaard. In mei 2016 werden twee andere diensten boven de doopvont gehouden: Kunst en Erfgoed, en Bijzondere Collecties.

Summer school etnografische collecties: gratis avondprogramma op 25 augustus

Eind augustus organiseren de Universiteit Antwerpen, FARO, de Koning Boudewijnstichting en Etnocoll een summer school over etnografische collecties, behoud en beheer en onderzoek. Aan het programma nemen onderzoekers uit verschillende landen deel. Op 25 augustus wordt een avondprogramma georganiseerd dat open staat voor alle geïntereseerden. Meer informatie hierover leest u hier.


Pilootprojecten voor waardering van collecties binnenkort mogelijk

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid geven om pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed. Een nieuw reglement zal de focus leggen op het benoemen en (her-)bestemmen van cultureel erfgoed door landelijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.

Waarom het door Pokémon Go druk kan worden aan uw museum of monument

Pokémon Go

Waarom we met zoveel interesse kijken naar Pokémon Go, de nieuwe locatiegebaseerde mobiele augmented reality-app? FARO heeft met de ErfgoedApp namelijk zelf een dergelijke op locatie gebaseerde app in huis die voorzien is van augmented reality en iBeacon-technologie. Binnenkort beschikt deze app bovendien ook over gps-lokalisatie, net als Pokémon Go.


Projectsubsidies cultureel erfgoed toegekend voor tweede ronde 2016

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede helft van 2016. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 456.000 euro, goed voor elf projecten. Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.