Nieuws en blogs

Stad en gewest: bondgenoten op dezelfde laan. Opiniestuk Onroerend Erfgoed

Beleidsmakers en andere verantwoordelijken op alle niveaus kunnen inspiratie vinden in de Kaderconventie van de Raad van Europa over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving (Faro, 27 oktober 2005): in 2014 meer dan ooit een gouden tip. Het respecteren van de mening, inzet en rol van alle actoren in het erfgoedveld en het zoeken naar afstemming en consensus kan zeker bijdragen tot duurzame ontwikkeling, levenskwaliteit en het benutten van het potentieel van erfgoed. Een opmerkelijk en geëngageerd opiniestuk vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed, waarin met uitgestoken hand en open vizier constructief wordt gereageerd op recente schermutselingen in de media, verdient zeker uw aandacht.

IJstijd: een andere blik op het Louvre

IJstijd (c) Nicolas de Crécy

Midden december nam de Nederlandse stripmaker Typex de Willy Vandersteenprijs in ontvangst voor zijn lijvige stripbiografie over het leven en werk van Rembrandt. Die prijs bekroont het beste Nederlandstalige boek van de voorbije twee jaar. Zopas verscheen IJstijd, de Nederlandse vertaling van Période glaciaire van de Franse cultstripauteur Nicolas de Crécy, waarin de maker in opdracht van het Louvre een bevroren blik werpt in de toekomst van het grootste museum ter wereld. Het lijstje musea dat de beeldtaal van strips gebruikt om het publiek met andere ogen naar hun werking en collecties te doen kijken, tikt lekker aan.


BTW: ook uw zaken

afbeelding: Van den Wijngaert & partners

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad formeel in met het voorstel van minister van Financiën Geens om de BTW-drempel op te trekken. De drempel waaronder verenigingen en kleine ondernemingen vrijgesteld zijn van BTW-plichten wordt vanaf 1 april 2014 opgetrokken van 5.580 euro tot 15.000 euro omzet. Op die manier zullen meer verenigingen en ondernemingen dan vroeger in aanmerking komen voor dit vrijstellingsregime.


Consultatie over de toekomst van het auteursrecht: verlengd tot 5 maart!

SA&S

De Europese Commissie organiseert tot 5 maart een consultatie over de toekomst van het auteursrecht in een digitale samenleving. Hiermee wil de Commissie een aanpassing van de huidige EU-Richtlijn over auteursrecht voorbereiden. Deze Richtlijn heeft een directe impact op de Belgische wetgeving over auteursrecht. Het is dan ook een bijzonder belangrijke consultatie waarbij de macht van het getal speelt. Zoveel mogelijk institutionele gebruikers zoals bibliotheken, archieven en musea moeten reageren.

Summer School Archives & Education

Van 18 tot en met 22 augustus 2014 organiseren FARO en The National Archives (UK) in het Dommelhof in Neerpelt de Summer School Archives & Education. Gedurende vijf dagen wordt u ondergedompeld in alle aspecten van archief en educatie.


50 ans d’immigration: c'est du Belge!

Ook onze Franstalige collega’s vieren in 2014 volop de vijftigste verjaardag van het migratieakkoord tussen België en Marokko met een uitgebreid cultuurprogramma vanaf 17 februari (= de verjaardagsdatum van het akkoord en tevens de openingsavond in Bozar) tot eind juni 2014.


100 jaar Groote Oorlog bij de erfgoedcellen

Heel wat steden en gemeenten maken zich op voor de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’. Zeker de steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een erfgoedcel zetten stevig in op de Eerste Wereldoorlog. In vorige berichten hebben we al geregeld WOI-initiatieven van deze erfgoedcellen voorgesteld. Graag vullen we dit overzicht aan met enkele projecten die onlangs nog zijn aangekondigd.


Publiek aan Zet in M Leuven

In Museum M Leuven loopt nog tot 16 februari ‘Dinges’, op zijn zachtst gezegd een bijzondere tentoonstelling. Het gaat namelijk van A tot Z om een participatief project: de tentoonstelling werd van nul af aan opgebouwd door het publiek. Maar liefst 115 personen, van 6 tot 77 jaar, meldden zich als kandidaat-curator aan. Op die manier proefden ze van de dagdagelijkse museumpraktijk.


Het museum op de keukentafel: de recepten van het Rijksmuseum

Melkpak van het Rijksmuseum

Op de vorige ‘Communicating the museum’-conferentie, vorige zomer in Stockholm, gaf Marjolijn Meynen, Hoofd communicatie- en marketing van het Rijksmuseum, een inkijkje in de veelzijdige, erg succesvolle, internationaal gesmaakte communicatiecampagne rond de heropening van het Rijks. Op 24 februari is zij te gast bij FARO, en zet ze nog een stap verder. Kijk mee over haar schouder en leer van de inzichten van de marketingstrategie en -praktijk van het Rijksmuseum!


Historisch onderzoek gaat digitaal

Veroorzaakt de digitale revolutie een totale omslag in het historisch onderzoek? Zetten nieuwe zoekmethoden de geschiedwetenschap op zijn kop? De BMGN – Low Countries Historical Review, het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de geschiedenis van de Lage Landen, komt met een themanummer over Digital History. In deze speciale editie reflecteren Nederlandse en Belgische historici op de vragen die de digitale revolutie stelt aan hun vakgebied. Het nummer is nu verschenen en gratis online toegankelijk.