Nieuws en blogs

577.200 euro subsidies voor elf projecten cultureel erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft 577.200 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft van 2014. Het gaat om elf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. De projectsubsidies, toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet, stimuleren de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed.

Tekstaffiches, kranten en parochieverslagen. 100 jaar Groote Oorlog digitaal ontsloten

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog geeft een stevige impuls aan de digitale ontsluiting van belangrijk bronnenmateriaal. Op dit moment lopen er verschillende grootschalige digitaliseringsprojecten. Graag geven we een overzicht van enkele projecten die onlangs naar buiten zijn gekomen met hun (eerste) resultaten.


Stel u kandidaat voor Europa Nostra Awards 2015

Ieder jaar onderscheiden Europa Nostra en de Europese Unie de beste cultureel-erfgoedprestaties. Het doel van de Europa Nostra Awards is om kwaliteitsvolle conservatiepraktijken te promoten en de uitwisseling van kennis en ervaring in Europa te stimuleren.

(On)gemeen goed

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.

De kunsten-, erfgoed- en sociaal-culturele sectoren verkennen de mogelijkheden van de ‘commons’ als collectieve actie die uitgaat van een gemeenschap of netwerk van burgers. Hoe kunnen we omgaan met culturele infrastructuur, het web, erfgoed, de stad, voedsel, kennis … als gemeengoed? En hoe verhouden deze commons zich tot de culturele sector?


The art is in the cleaning ...

Alfred J. Kwak, pvc

... zo luidde de titel van de internationale workshop die op 26 en 27 juni plaatsvond in het Provinciaal Fotomuseum in Antwerpen. Plastics reinigen was het doel en jawel, het reinigen van deze materialen en objecten bleek niet alleen een kunst, maar vroeg ook heel wat chemische achtergrondkennis, materiaalherkenning en -gevoel, inzicht in de degradatiefenomenen en aandacht voor de schoonheid/esthetiek en de geschiedenis van 'het plastic object'. Uitdagend was het zeker, en het blijft een complex proces.


Familiekunde Vlaanderen lanceert manifest en petitie voor betere toegankelijkheid van bevolkingsgegevens in België

De moeilijke toegang tot bevolkingsgegevens is een pijnpunt voor vele genealogen en heemkundigen in België. Persoonsgegevens zijn tot minstens 100 jaar na het overlijden van een persoon zeer moeilijk (of helemaal niet) raadpleegbaar. Familiekunde Vlaanderen dringt daarom als belangenbehartiger voor genealogen sterk aan op een versoepeling van deze raadplegingstermijnen en een betere toegang tot bevolkingsgegevens voor genealogisch en historisch onderzoek. Bedoeling is de beleidsmakers te sensibiliseren omtrent deze problematiek.

Resonant publiceert online Doeboek muzikaal erfgoed

Een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen, dat is de opzet van het nieuwe 'Doeboek muzikaal erfgoed'. Deze online publicatie is een uitgave van Resonant. Het Doeboek is er voor elke organisatie of elke persoon die van ver of van dichtbij met muzikaal erfgoed te maken heeft en die dit muzikaal erfgoed toegankelijker wil maken en het duurzaam wil gebruiken en bewaren.

BAM zoekt pilootprojecten ‘Publieksbemiddeling en digitale media’

BAM en LUCA School of Arts werken samen om organisaties voor beeldende kunst te ondersteunen bij het realiseren van projecten met de focus op ‘publieksbemiddeling en digitale media’. Projectvoorstellen kunnen bij BAM ingediend worden.

Buurten op den Buiten ondersteunt lokale initiatieven

Buurten op den Buiten

Met de oproep 'Buurten op den Buiten' ondersteunt de Koning Boudewijnstichting bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting wil vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken.

Kinderen aan het werk als jeugdcurator

Anouk, Baptiste, Cédric ... of het ABC van het kindercuratorenteam waar het Visserijmuseum mee samenwerkte voor de expo 'Zeeslag: '14-'18 op zee'. In totaal waren ze met dertien. Het jonge team mocht de museumploeg met raad en daad bijstaan in het hele ontwerpproces. De tieners lieten zich hierbij ongebreideld inspireren door hun favoriete gezelschapsspel, wat meteen de naam van de expo verklaart. Samen gingen ze voor een 100% familievriendelijk resultaat.