Nieuws en blogs

Curatorial studies: een nieuwe naam voor het postgraduaat 'Tentoonstelling en beheer actuele kunst'

Vanaf volgend academiejaar organiseren de Hogeschool Gent, S.M.A.K. en de Universiteit Gent een Engelstalig postgraduaat Curatorial Studies. Dit is een eenjarig programma voor studenten die reeds een masterdiploma (of gelijkwaardig) behaalden. De opleiding initiëert de student op een specialistische wijze in de actuele tentoonstellingspraktijk, in museale problematieken, en in conservatie, collectievorming en collectiemanagement m.b.t. actuele kunstwerken.


Dien uw gastvrij initiatief voor vluchtelingen nu al in

Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat elk jaar samen met haar partners, waaronder FARO voor de cultureel-erfgoedsector, en een breed publiek op zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel.

In oktober 2016 wordt de nieuwe campagne van Gastvrije Gemeente gelanceerd. Er zullen ook inspiratiedagen volgen met workshops en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen.


De vermaatschappelijking van de zorg, ook voor erfgoedorganisaties

Er is een evolutie, niet alleen in Vlaanderen maar ook in de ons omringende landen, dat de zorg aan het ‘vermaatschappelijken’ is. Dat wil zeggen dat de maatschappij én het beleid ernaar streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven … een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.


Pas begonnen als erfgoedwerker voor een lokaal bestuur? Schrijf u in voor de starterscursus!

Bent u pas gestart als erfgoedconsulent of erfgoedcoördinator bij een lokaal bestuur, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een erfgoedcel? Of hebt u als cultuurambtenaar of gemeentelijk archivaris onlangs cultureel erfgoed in uw takenpakket gekregen? Dan is deze starterscursus helemaal voor u. U krijgt een mix van informatie, inspirerende praktijkvoorbeelden en advies op maat voor uw specifieke erfgoedvragen en -noden.


ErfgoedApp gaat internationaal. Enorm (toeristisch) potentieel voor erfgoedsector

Midden januari lanceerde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de ErfgoedApp. Die verbindt de (fysieke) wereld van allerlei erfgoedcollecties op een publieksvriendelijke én succesvolle manier met de virtuele wereld, dankzij iBeacons en augmented reality-technologie. Vijf maanden later kan ook de Frans-, Engels- en Duitstalige bezoeker er gebruik van maken.


Stel u kandidaat voor de Europa Nostra Awards

U kunt zich opnieuw kandidaat stellen voor Europa Nostra Awards. Deze prestigieuze erfgoedprijzen bekronen de meest bijzondere erfgoedrealisaties in Europa. De deadline om u kandidaat te stellen is 1 oktober 2016.

De Europa Nostra Awards zijn door de Europese Commissie ingesteld en worden jaarlijks door Europa Nostra georganiseerd. Ze zijn zowat de Oscars van de Europese erfgoedsector. De prijs eert en bevordert best practices op het gebied van erfgoedinstandhouding, onderzoek, educatie, vrijwilligerswerk, opleiding ....


Hoe sterk staat het Nederlands in Vlaanderen en Nederland?

Doe mee met de ‘Staat van het Nederlands’-enquête van Universiteit Gent (Nederlandse Taalkunde), Meertens Instituut Amsterdam en de Nederlandse Taalunie!


Stad Sint-Niklaas neemt huis Janssens onder handen

Huis Janssens (c) Waas Erfgoed

Huis Janssens in de Zamanstraat, op een steenworp van de grootste markt van het land, is de thuisbasis van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Die werd opgericht in 1861 en is vandaag (naar eigen zeggen) de oudste geschiedkundige kring van Vlaanderen. In het najaar start de buitenrestauratie van het 19e-eeuwse herenhuis. Dat betekent dat de hele collectie tijdelijk moet verhuizen en zowel de inrichting als de functie van het pand kan herdacht worden. Een uitdaging, zoals dat heet.


Erfgoedbank Brussel van en voor Brusselaars

De eerste online erfgoedbank van en voor Brusselaars is een feit. Met de erfgoedbank wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), initiatiefnemer van het project, materiaal dat niet wordt bewaard in archieven of musea verzekeren van een digitale toekomst. De erfgoedbank werd feestelijk gelanceerd in de Abdij van Dielegem (Jette) door Pascal Smet, collegelid van de VGC bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid.

Andy Mink sluit zich aan bij lesgevers Winter School Archives & Education

Andy Mink, Vice-President Educatie van het National Humanities Center (Verenigde Staten) heeft zich aangesloten bij de lesgevers van de Winter School Archives & Education. Hij zal onder andere een vorming geven over het Open Education Resources Commons platform (OER). De inschrijvingen voor de Winter School, van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari 2017 in Ieper lopen goed.