Nieuws en blogs

Oproep | Deel uw vragen en expertise met de 'Expertgroep Cultuur & Vrije Tijd' van STIMA

Logo STIMA

Om de nationale spreuk – u weet wel, eendracht maakt macht – te parafraseren: een groep weet samen vaak meer dan alle individuele leden apart. Het geheim van het succes zit ‘m in de interactie tussen de leden. Zeker als de groep regelmatig en in een opbouwende sfeer bijeenkomt om na te denken, ervaringen uit te wisselen én te leren over marketinggerelateerde thema’s, onderwerpen en praktijken die geregeld het pad kruisen van ieder van hen. Binnen de cultuur- en vrijetijdsector is de marketingpraktijk lang nog niet zo goed ingeburgerd en toegepast als in de profit. Precies om aan de leer- en ervarings-uitwisselingsnoden van marketeers in de cultuur- en vrijetijdssector tegemoet te komen, is deze ‘Expertgroep’ van STIMA een uitgelezen forum. FARO nodigt alle belangstellenden uit om deel te nemen aan de startvergadering, op maandag 3 november 2014, om 18.30 uur bij FARO.


Uitslaande brand vernielt de kerk van Anzegem

Uitslaande brand in de kerk van Anzegem copyright Focus-WTV

Donderdagavond 16 oktober 2014 is in het West-Vlaamse Anzegem (nabij Waregem) een felle brand uitgebroken in de 12de-eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk. De brand werd rond 18.00 uur ontdekt door leden van het parochiekoor en zou een gevolg zijn van een defect aan de verwarmingsinstallatie.


Leestips en oproep: mensen in armoede

Vandaag 17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. Zelfs in een rijk land als België ervaart één op de zeven mensen wat sociale uitsluiting betekent. Hoe kan cultureel erfgoed een steentje bijdragen? Een interne werkgroep armoede binnen FARO verkent de mogelijkheden. In dit blogbericht geven we alvast een paar leestips én een oproep mee.


Manfred Sellink wordt nieuwe Hoofddirecteur - Hoofdconservator KMSKA

Manfred Sellink wordt de opvolger van Paul Huvenne aan het hoofd van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Sellink was tot nog toe directeur van de Musea Brugge. "Ik ben fier met Manfred Sellink een waardige opvolger voor Paul Huvenne te hebben gevonden", zegt minister Gatz. "Sellink heeft een jarenlange ervaring als directeur van de Brugse Musea. Hij kent het Vlaamse museumlandschap als zijn broekzak. Hij beschikt over een grote geloofwaardigheid en legitimiteit in binnen- en buitenland en een indrukwekkend netwerk.

Programma Week van de Smaak bekend

Tussen 13 en 23 november brengen meer dan 700 activiteiten Brussel en Vlaanderen op smaak. Het programma kan u vanaf deze week online raadplegen via de website van de Week van de Smaak.

Schrijf nu in voor het contactforum 'Restitutie van etnografische en niet-Europese collecties'

Tijdens het contactforum worden de uitdagingen voor de omgang met etnografische collecties scherp gesteld. Daarnaast focussen we op de juridische perspectieven in verband met restitutie. Verder wordt het thema concreet ingevuld met gevalstudies en een uitgebreid debat met betrokken musea, archieven en verzamelaars.

Dit was het Groot Onderhoud 2014

Dinsdag 14 oktober verzamelde de cultureel-erfgoedsector in Flagey, Brussel voor het Groot Onderhoud 2014. Aan het einde van een goed gevulde dag reikte minister Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed uit. Bekijk hier alvast de foto's van het evenement. Presentaties, verslagen en filmpjes volgen later.


Cijferboek cultureel erfgoed 2012: lees het samenvattend rapport

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt tweejaarlijks basisgegevens over de werking van de erkende musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. Het gaat over gegevens over onder meer personeel, vrijwilligers, financiële middelen, infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden,  bezoekcijfers en dienstverlening. Eerder lanceerden we al de website www.cijferboekcultureelerfgoed.be.


‘De spreekwoordelijke druppel’ | Landschapstekening 2014 Adviescommissie cultureel erfgoed

Gisteren, aan het begin van de ceremonie van de uitreiking van de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-’14, stelde de voorzitter van de Adviescommissie cultureel erfgoed de ‘landschapstekening’ voor van het via het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het is een analyse van de evoluties van de voorbije vijf jaar en geeft daarnaast ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

Afstudeerrichting Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) zoekt stageplaatsen

Vanaf november gaan studenten uit de eerste master Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) op zoek naar een relevante stageplaats. Bij deze een warme oproep tot het indienen van voorstellen tot stage binnen uw praktijkorganisatie. De opleiding ontvangt deze voorstellen graag tot en met 31 oktober op joke.vandenabeele@ppw.kuleuven.be.