Nieuws en blogs

Een gigant in de schaduw: niet-commerciële pers in Vlaanderen

Een lezer

Weinig bekend, maar groot qua omvang en bereik: dat zijn de kernbevindingen van een recente Memori-studie naar de ‘niet-commerciële periodieke pers’ in Vlaanderen. Dat onderzoek brengt een heel ander en meer divers tijdschriftenlandschap in beeld dan gebruikelijk. Zo krijgt een doorsnee gezin maandelijks tussen de zes en de achttien niet-commerciële bladen in de bus.


FARO lanceert enquête naar lokale erfgoedraden en werkgroepen erfgoed

Vlaanderen telt talloze lokale verenigingen, organisaties en liefhebbers die zich dagelijks inzetten voor het erfgoed. In heel wat gemeenten vinden deze verenigingen, erfgoedprofessionals en liefhebbers elkaar en bundelen zij de krachten. Zij komen samen in een lokale werkgroep erfgoed, een overlegplatform of een erfgoedraad. Bent u zelf actief in een lokale erfgoedraad? Een lokale werkgroep erfgoed? Of een ander platform waar lokale erfgoedverenigingen, erfgoedexperts en -liefhebbers ervaringen delen, samenwerken of adviezen formuleren over het lokaal erfgoedbeleid?


Voor u gelezen: Brave little Belgium. 13 verhalen over België in de Eerste Wereldoorlog.

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Christophe Martens (Rijksarchief) voor u Brave little Belgium van Mark De Geest.


Vierde editie van de Nacht van het Kempens Erfgoed

Campagnebeeld Nacht

Promotie voeren komt keer op keer neer op een creatieve uitdaging. Het publiek warm maken en sensibiliseren voor een aanbod kan immers op diverse manieren. In de klassieke marketingmix is er sprake van de ‘4p’s’: het product, de prijs, de promotie en de plaats. In de Kempen sleutelen ze aan het tijdstip. De Erfgoedcel Kempens Karakter organiseert komende vrijdag, en voor de vierde keer op rij, de ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’. Het aanbod wordt er gebundeld in een evenement, en dat op een bijzonder moment, namelijk – dat had u vast al geraden – ’s avonds.


Oproep scriptieprijs cultuurmanagement

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen reikt opnieuw een prijs uit voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het wil daarmee de reflectie over en de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur ondersteunen en stimuleren. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van 2.500 euro. Deadline voor kandidaturen is 13 februari 2015. De winnaar wordt bekend gemaakt op het Colloquium van het Bilsen Fonds.

Laatste kans voor subsidieaanvraag ‘competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief’

Als medewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie kan u elders werkervaringen opdoen of duurzame contacten opbouwen. U kan bijvoorbeeld gedurende enkele weken (of maanden) meedraaien in gelijkaardige buitenlandse instellingen, actief participeren in een internationale conferentie of deelnemen aan een prospectiereis. Hiervoor kan u een subsidie-aanvraag indienen onder het reglement 'Subsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectiefe. De uiterste indiendatum is vastgelegd op 3 november 2014.

Aanvraagformulier projectsubsidies cultureel erfgoed aangepast

Het formulier voor het aanvragen van projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten werd recent aangepast. De partnerfiche staat nu als een apart bestand op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed en kan per stuk gedownload worden. Het blijft wel belangrijk om elke partnerfiche tijdig te laten ondertekenen door elke partner, zodat deze bij de aanvraag gevoegd kan worden.

CULTUUR 7: op zoek naar erfgoedprojecten

Logo Cultuur 7

Vorige week dinsdag 14 oktober kon u tijdens het Groot Onderhoud in Flagey uw kennis en inzichten verrijken, volop netwerken en mee nadenken over het thema ‘beeldvorming’. Afgaande op de gesprekken voor, tijdens en na het evenement zakten heel wat deelnemers met grote verwachtingen af naar het voormalig omroephuis. Velen zaten (en zitten) ongetwijfeld met prangende vragen over dat thema. Zoals: hoe kunnen mijn instelling, werking, collecties en plannen op een positieve en wervende manier in beeld komen? De nieuwe cultuurzender Cultuur 7 wil de cultureel-erfgoedsector alvast de hand reiken.


Oproep | Deel uw vragen en expertise met de 'Expertgroep Cultuur & Vrije Tijd' van STIMA

Logo STIMA

Om de nationale spreuk – u weet wel, eendracht maakt macht – te parafraseren: een groep weet samen vaak meer dan alle individuele leden apart. Het geheim van het succes zit ‘m in de interactie tussen de leden. Zeker als de groep regelmatig en in een opbouwende sfeer bijeenkomt om na te denken, ervaringen uit te wisselen én te leren over marketinggerelateerde thema’s, onderwerpen en praktijken die geregeld het pad kruisen van ieder van hen. Binnen de cultuur- en vrijetijdsector is de marketingpraktijk lang nog niet zo goed ingeburgerd en toegepast als in de profit. Precies om aan de leer- en ervarings-uitwisselingsnoden van marketeers in de cultuur- en vrijetijdssector tegemoet te komen, is deze ‘Expertgroep’ van STIMA een uitgelezen forum. FARO nodigt alle belangstellenden uit om deel te nemen aan de startvergadering, op maandag 3 november 2014, om 18.30 uur bij FARO.