Nieuws en blogs

Vorming over cultuur- en erfgoedtoerisme: laatste kans om in te schrijven

Wil u uw kennis opfrissen over het toeristische landschap in Vlaanderen? Wie zijn de relevante actoren? Wat zijn de speerpunten van het toeristische beleid? Wat zijn de voornaamste tendenzen op toeristisch gebied? ...  Of denkt u er aan om u actiever te gaan richten op de cultuur- en erfgoedtoerist, maar weet u niet precies hoe? Schrijf u dan nu in voor de vorming Cultuurtoerisme in Vlaanderen anno 2014. De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 22 september.


Herfstnummer faro biedt negen actuele ingangen tot het erfgoed(beleid) in ons land

Eind vorige maand ging Leon Smets, FARO-medewerker en voor heel Vlaanderen dé expert inzake behoud en beheer van roerend erfgoed, met pensioen. Hij kreeg, bij wijze van eerbetoon aan zijn expertise en de immer warmmenselijke manier waarop hij die gedurende decennia inzette voor al wie een beroep op hem deed, de eretitel ‘emeritus consulent’. In zijn afscheidsbijdrage ‘Verantwoord omgaan met erfgoed als cultureel geheugen van de samenleving’ blikt deze éminence grise vooruit én terug, samen met twaalf collega’s uit de erfgoedsector.

Stefaan Top laureaat Europäischer Märchenpreis 2014

Stefaan Top

De Märchen-Stiftung Walter Kahn heeft em. prof. dr. Stefaan Top uitgeroepen tot laureaat van de Europäischer Märchenpreis 2014 (Europese Sprookjesprijs). De prijs wordt sinds 1986 uitgereikt aan personen of organisaties die een opmerkelijke bijdrage leverden aan het onderzoek naar en de ontsluiting van het Europese sprookjes- en sagenerfgoed. Hoewel het nieuws eind vorig jaar al bekend raakte, mag Stefaan Top de Europese Sprookjesprijs daadwerkelijk in ontvangst nemen op 25 september 2014 in het Duitse Volkach.

Sheherazade: verhalen vertellen als educatieve techniek

Erfgoedorganisaties vertellen verhalen aan hun bezoekers, maar kunnen we die rol ook omdraaien en bezoekers laten vertellen? Het Grundtvig-project Sheherazade geeft alvast concrete formats om verhalen als een educatieve methode in te zetten in de volwasseneneducatie. Leest en discussieert u mee?


Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant? FARO ondersteunt en begeleidt

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het agentschap Kunsten en Erfgoed voor 1 april 2015. Bij een aanvraag voor zo'n convenant komt heel wat kijken, maar u staat er niet alleen voor. Als lokaal bestuur kan u rekenen op ondersteuning en begeleiding door FARO. We doen dit op verschillende manieren: via een handleiding, workshops en ondersteuning op maat.


Het Groot Onderhoud 2014 | Beeldvorming in beeld. Schrijf nu in!

“Nieuws is de grootste onopgemerkte verslaving van onze tijd”, zo schrijft de Nederlandse columnist Rob Wijnenberg in de inleiding van zijn boekje De nieuwsfabriek. En hij heeft cijfers om dat te bewijzen. Volgens hem verbruiken tussen de 70 en 90 procent van alle volwassenen in de westerse wereld dagelijks nieuws. Nieuws is ook overal, en 24/24, 7 dagen op 7 beschikbaar. Nieuws, en bij uitbreiding de media, domineren het moderne leven. Vandaar de keuze voor ‘beeldvorming’ als thema voor het volgende Groot Onderhoud, op 14 oktober in Flagey.

Voor u gelezen: vijf maal Eerste Wereldoorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Om deze rubriek verder aan te vullen, lanceerde FARO in juli een oproep om lid te worden van het ‘leescomité 100 jaar WOI’.

Op deze oproep kregen we heel veel fijne reacties. Het leescomité bestaat nu uit liefst 20 erfgoedwerkers, van diverse pluimage. Inmiddels hebben we ook verschillende recensies van WOI-publicaties gepubliceerd op faronet.be. Graag zetten we de oogst van de voorbije weken op een rijtje.


ERF! Kom naar de Inspiratiedag Erfgoeddag 2015

Elk jaar organiseert de Coördinatiecel Erfgoeddag bij de start van de sectorcampagne van Erfgoeddag een ontmoetingsmoment voor alle kandidaat-deelnemers aan Erfgoeddag. U verneemt er meer over het thema ERF!, krijgt inhoudelijke pistes aangereikt waarop u verder kan bouwen en u kan deelnemen aan een workshop waarin u ideeën uitwisselt en nadenkt over originele Erfgoeddactiviteiten. De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 26 september in het Notarishuis Antwerpen. Schrijf vandaag nog in!

Heemkunde Vlaanderen is op zoek naar databestanden van heemkundige tijdschriften

Heemkunde Vlaanderen werkt momenteel aan de ontwikkeling van een ‘artikelendatabank’ die de ambitie heeft om alle heemkundige tijdschrift- en jaarboekartikels te bundelen in één handig doorzoekbaar overzicht. De lancering wordt verwacht begin 2015. Houdt ook uw heemkundige kring een databestand bij van de artikels in het eigen tijdschrift of in andere tijdschriften? Contacteer dan Heemkunde Vlaanderen en lever uw databestand aan.

Etienne Vankeirsbilck ontvangt Chinese onderscheiding

Etienne Vankeirsbilck, sinds 1995 mede-organisator van het Shanghai Baoshan International Folk Art Festival, heeft de Silver Magnolia Award ontvangen. Die onderscheiding wordt toegekend aan buitenlanders die een uitzonderlijke bijdrage leverden aan de ontwikkeling van Shanghai.