Nieuws en blogs

Gezocht: cultureel erfgoed uit de Franse tijd

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo wijdt faro | tijdschrift over cultureel erfgoed in 2015 een focusdossier aan de Franse tijd. De klemtoon ligt daarbij op het roerend erfgoed. Het is immers een periode die tot hiertoe in de cultureel-erfgoedsector (vooral dan bij de publiekswerking) tussen wal en schip valt, ondanks de enorme invloed ervan op ons dagelijks leven via regelgeving en normering van onze maatschappij. Om dit focusdossier kleur te geven, zijn we momenteel op zoek naar cultureel-erfgoedobjecten uit de Franse tijd.


Minister Gatz maakt beleidsnota Cultuur bekend

De beleidsnota Cultuur voor de regeerperiode 2014-2019 werd geagendeerd op de Vlaamse Regering en is overgemaakt aan het Vlaams Parlement. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De Beleidsnota Cultuur is de weergave van de beleidsvisie van de Vlaams minister van Cultuur voor de gehele legislatuur en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement.

Wat is cultuur ú waard? Antwoorden en sfeerbeelden vanop de VVSG-trefdag

Wat is cultuur u waard? Meer dan ooit een pertinente vraag, die we voorlegden aan de bezoekers van onze stand op de VVSG-Trefdag op 16 oktober. Graag geven we u de opvallendste antwoorden en enkele treffende sfeerbeelden.


Zoekt u steun voor uw erfgoedproject?

Bij de Koning Boudewijnstichting lopen momenteel een aantal oproepen voor het indienen van kandidaatsdossiers over diverse erfgoedgerelateerde thema's. Onderstaande oproepen lopen binnenkort af:

Voor u gelezen: Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Robin Debo (ETWIE) voor u Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog van Brecht Demasure. 


Breng uw stem uit en bepaal zo mee wie met een Bib Web Award naar huis mag

logo Bib Web Awards
Op maandagavond 8 december 2014 reikt de Bibliotheekschool van Gent in haar auditorium voor de 3e keer de Bib Web Awards uit. Dit zijn awards voor verdienstelijke websites en -toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek-, documentatie- en informatiesector.

Praktijkvoorbeeld: Kaart en Huis in Brugge

Liefhebbers van huizengeschiedenis en cartografisch erfgoed zijn ongetwijfeld bekend met de website ‘Huizenonderzoek in Brugge’. Deze website heeft nu een grondige opfrisbeurt gekregen. Bovendien is ze uitgebreid met nieuw cartografisch materiaal en een aantal knappe interactieve toepassingen. Naar aanleiding van deze lancering, is er op 4 november ook een studiedag over het gebruik van geografisch historische erfgoeddata.


Uit de praktijk: het marketingplan van Texture

Curve over bereik

Zo’n 4.500 bezoekers overspoelden tijdens het openingsweekend begin deze maand Texture, het nieuwe Kortrijkse ‘Museum over Leie en Vlas’. In het marketingplan van Texture leest u onder andere hoe ze zowel de inhoudelijke voorbereiding hebben aangepakt, naar welke doelgroepen het museum zich richt, hoe de toegangsprijzen bepaald zijn en in welke fases de communicatiecampagne(s) verlopen. Warm aanbevolen lectuur voor iedereen die met marketing- en communicatiestrategie en uitvoering bezig is.


Federale regering plant zware besparingen bij de federale culturele en wetenschappelijke instellingen

De federale regering wenst zwaar te besparen op de middelen van zowel de federale culturele instellingen zoals Bozar en de Munt (voogdijminister Didier Reynders, MR) als de federale wetenschappelijke instellingen (bevoegdheid staatssecretaris Elke Sleurs, N-VA). Dat gaat onder meer over belangrijke cultureel-erfgoedbeherende instellingen zoals de Koninklijke Musea (Schone Kunsten, Kunst en Geschiedenis) het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Ook de overkoepelende administratie Belspo zou als entiteit worden afgeschaft.

'Koffietafelboek' geeft inkijk in uniek stukje immaterieel erfgoed

Gelieve de familie te volgen

Zondag 2 november is Allerzielen. Tijd om de doden te herdenken en stil te staan bij de manier waarop we afscheid nemen van wie ons dierbaar is. Onlosmakelijk verbonden met dat proces van afscheid nemen is de koffietafel, een traditie die vandaag de dag op verschillende manieren wordt ingevuld. In het boek Gelieve de familie te volgen maakt u kennis met zowel de klassieke koffietafel als zijn vele varianten, sprekend in beeld gebracht door Titus Simoens.