Nieuws en blogs

Etnografische collecties in privéhanden: studiedag

Als getuigen van het verleden vergroten etnografische of niet-Europese collecties onze kennis over allerlei culturele tradities. Vaak worden deze collecties in privébezit bewaard, denk bijvoorbeeld aan missiecollecties in kloosters of etnografische verzamelingen bij verzamelaars thuis. Beheerders van etnografische collecties hebben vaak te kampen met allerlei praktische vragen: hoe bijvoorbeeld een goed depotbeheer te voeren? Of op welke manier kan de collectie getoond en kenbaar gemaakt worden? Ook vragen naar toekomstig beheer en waardering en selectie steken regelmatig de kop op. Tijdens de studiedag 'Etnografische collecties in privéhanden' op 5 oktober krijgt u een antwoord op deze vragen.


Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

ErOpUit

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvatten om drempels binnen een organisatie weg te werken en aan de slag te gaan.


Geen nieuwe cultureel-erfgoedconvenants in 2016

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen van de Vlaamse Regering werkingssubsidies krijgen voor hun lokaal cultureel-erfgoedbeleid. De Vlaamse Regering sluit hiervoor een cultureel-erfgoedconvenant met het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet kan de Vlaamse Regering normaal jaarlijks nieuwe cultureel-erfgoedconvenants afsluiten. Nu heeft zij besloten om in 2016 geen nieuwe convenants toe te kennen, om budgettaire redenen. Om dezelfde reden konden ook in 2015 geen nieuwe convenants worden afgesloten.


Personeelswissel bij de Gentse musea

Ann Van Nieuwenhuyse is vanaf 1 juli 2015 directrice van het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT) én van het Huis van Alijn in Gent. Hilde Langeraert wordt aangesteld tot conservator van het MIAT. Els Veraverbeke is voortaan conservator van het Huis van Alijn. De twee musea zijn samen met het STAM, het Gentse museum onder leiding van Christine De Weerdt, onderdeel van het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed. Alle musea behouden hun eigen identiteit en specialisaties.

Nieuwe website Informatiemanagement

Informatiemanagement  van de Vlaamse Overheid lanceerde deze week een vernieuwde website waar u informatie vindt over het ordenen en klasseren van documenten, het duurzaam bewaren, het selecteren en vernietigen,


Minister Gatz lanceert bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

De Vlaamse overheid start een traject op om een witboek omtrent aanvullende financieringsvormen in de cultuursector uit te werken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz stelde vandaag de eerste bouwstenen rond aanvullende financiering in de culturele en creatieve sectoren (CCS) voor. Samen met Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB), Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) en Idea Consult stelde de minister twee toolboxen voor rond crowdfunding en EU-financiering die de sector moeten wegwijs maken in aanvullende financieringsmogelijkheden. De minister lichtte daarnaast  zijn traject toe om een witboek uit te werken. Hij wil onderzoeken hoe extra financieringsstromen naar de cultuursector mogelijk zijn en zo ook ondernemingszin en ondernemerschap stimuleren.

Kwaliteitslabel voor Red Star Line Museum, Provinciale Bibliotheek Tolhuis en Architectuurarchief Provincie Antwerpen

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om een kwaliteitslabel toe te kennen aan het Red Star Line Museum, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Jong talent ontwikkel je … in het museum!

Hoe kunnen erfgoedorganisaties jonge, talentvolle mensen een duwtje in de rug geven? In Nederland zetten musea al volop in op talentontwikkeling van kinderen en jongeren: het Rijksmuseum met een Junior Fellowship en de Hermitage met een programma 'talentontwikkeling'.


Bedreigde manuscripten uit Timboektoe tentoongesteld in Leuven

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 staken Duitse troepen een groot deel van de stad Leuven in brand. Ook de universiteitsbibliotheek lag volledig in puin. Om dit te herdenken vindt in Leuven van 9 tot 11 september 2015 een driedaagse internationale conferentie plaats over de kwetsbaarheid van bibliotheken en hun collecties ('What do we lose when we lose a library?'). In de aanloop naar die conferentie kunt u deze zomer al naar ‘Boeken onder vuur. Van Leuven tot Timboektoe’, een tentoonstelling over vernietigd en bedreigd erfgoed.


De culturele mecenaatsrekening, een nieuw initiatief van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting lanceert een nieuw filantropisch instrument ter ondersteuning van de opwaardering van collecties. Musea, instellingen, organisaties en verenigingen die in België een publieke erfgoedcollectie beheren kunnen een culturele mecenaatsrekening openen voor hun specifiek project.