visieontwikkeling en reflectie

Uw toren is niet af! Het participatieve (stads-)museum

Participatieve tentoonstelling Uw toren is niet af in Mechelen

Hoe kan een stadsmuseum eigentijds zijn en écht een deel van de stad en de mensen worden? Dit is een vraag die (stads-)musea vandaag de dag meer dan ooit bezighoudt. Vandaar dat FARO samen met E-land van de Erfgoedcel Mechelen in 2015 start met het intervisietraject ‘Stadsmusea en hedendaagse stedelijkheid’. Wat betekent het om een stadsmuseum te zijn? Hoe moeten we omgaan met een stedelijk weefsel dat beweegt en uitermate divers en verscheiden is? Is het mogelijk om zowel een hoog (toeristisch) publieksbereik te hebben als een diepgaande, lokale werking?


BesteBuren krijgt vorm. Eerste selectie voor het Vlaanderen-Nederlandjaar 2015

De BesteBuren programmaraad heeft de eerste 48 projecten geselecteerd voor het programma van het Vlaanderen-Nederlandjaar in 2015. Onder die 48 projecten zijn er verschillende erfgoedinstellingen. Eerder dit jaar informeerden we u via deze website over het feit dat 2015 het jaar is van BesteBuren. Een jaar waarin Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking gevierd wordt.


Restitutie van etnografische en niet-Europese collecties | Contactforum

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.

(On)gemeen goed | Trefdag Pulse. Transitienetwerk Cultuur

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'. Op die derde editie wil Pulse samen met cultuurprofessionals de zogenaamde ‘derde weg’ van het gemeengoed verkennen. Als de eerste weg die van de privé-markt is en de tweede die van de overheid, dan behoort de derde weg de gemeenschap toe.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | 1817-2017. 200 jaar UGent

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | 1200 jaar Karel de Grote en de Europese eenmaking

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | Honderd jaar Eerste Wereldoorlog

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | Herdenken in de praktijk

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | Herdenken door de eeuwen heen

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | De herdenkingshype?

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Derde trefdag Pulse | Cultuur: (on)gemeen goed!

Op donderdag 23 oktober vindt de derde trefdag van Pulse - het Vlaams Transitienetwerk Cultuur plaats. Alle cultuurprofessionals met enige interesse in het duurzaamheidsthema en het transitiedenken zijn hierop welkom. Op deze derde editie wil Pulse samen met jullie de zogenaamde derde weg van het 'gemeengoed' of de 'commons' verkennen. Als de eerste weg die van de privémarkt is en de tweede die van de overheid, dan behoort de derde weg de gemeenschap toe.


Rondetafel | Van data protection tot right to erasure

Het gebeurt niet vaak dat een thema dat archivarissen nauw aan het hart ligt, ook internationaal en in zeer diverse middens op ruime publieke belangstelling kan rekenen. Het moeilijke evenwicht tussen bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) en het recht op/de plicht tot herinnering is de spreekwoordelijke uitzondering op de regel.

Vroegmoderne publieksgeschiedenis

De laatste jaren komt de zogenoemde ‘publieksgeschiedenis’ steeds prominenter op de voorgrond. In de programma’s van opleidingen geschiedenis worden daarover bijvoorbeeld nieuwe vakken opgenomen en tal van erfgoedinstellingen en heemkundige organisaties spannen zich in om de kennis over het verleden naar een breed publiek uit te dragen. Momenteel krijgt met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog deze vorm van breed uitgedragen geschiedbeoefening een nieuwe impuls.

Vorming over cultuur- en erfgoedtoerisme: laatste kans om in te schrijven

Wil u uw kennis opfrissen over het toeristische landschap in Vlaanderen? Wie zijn de relevante actoren? Wat zijn de speerpunten van het toeristische beleid? Wat zijn de voornaamste tendenzen op toeristisch gebied? ...  Of denkt u er aan om u actiever te gaan richten op de cultuur- en erfgoedtoerist, maar weet u niet precies hoe? Schrijf u dan nu in voor de vorming Cultuurtoerisme in Vlaanderen anno 2014. De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 22 september.


Leer meer over cultuur- en erfgoedtoerisme

In aanloop naar het herdenkingsjaar 2014 was er heel wat te doen rond het al dan niet té toeristische of mercantiele karakter van heel wat activiteiten of projecten in verband met de Eerste Wereldoorlog.


Denk mee! Beleidsaanbevelingen van de cultureel-erfgoedsector voor de nieuwe Vlaamse regering

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode.

Starten met beleidsplanning: het opzetten van een planningsproces en inspraak van stakeholders

Organisaties die strategische keuzes willen maken en nieuwe doelstellingen formuleren, doorlopen hiervoor vaak een beleidsplanningsproces. Maar hoe pakt u dit het beste aan? En op welke manier betrekt u de achterban bij dit proces? Deze vorming zet u alvast op weg.

In de voormiddag overlopen we met u ons basisrecept beleidsplanning. We lichten daarbij de volgende stappen kort toe:

Inspiratie- en netwerkevent WIN∞

Innoveren. Impact creëren. Lanceren! Deze woorden gonzen al sinds de lancering van de Sociale InnovatieFabriek in Vlaanderen en Brussel. Eén jaar na datum geven we je een blik achter de schermen. Tijdens ons inspiratie- en netwerkevenement WIN∞op dinsdag 14 oktober 2014 (voor- en namiddag) maak je kennis met de mensen en organisaties die de afgelopen maanden hun plannen voor een betere samenleving omzetten in actie. Laat je door hen inspireren en denk mee over vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Intervisie over substitutie van overheidsinformatie

In de loop van augustus of september organiseert de Coördinerende archiefdienst in Gent een intervisie over substitutie van overheidsinformatie. Substitutie is de vervanging van papieren originelen door digitale kopieën met behoud van bewijskracht.

Het doel van dat gesprek is om met ervaringsdeskundigen en experten verschillende aspecten van een toekomstige wettelijke Vlaamse substitutieregeling te bespreken. Op voorhand krijgen de deelnemers een document waarin de verschillende aspecten die besproken zullen worden, beschreven zijn.

Schrijf in voor contactforum restitutie en etnografische collecties

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.


Conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Erfgoedinstellingen gebruiken steeds meer digitale media om verhalen te vertellen en ervaringen te creëren. Meer en meer kiezen ze voor elke doelgroep een ander medium. Bovendien worden steeds meer erfgoedverhalen integraal langs verschillende media verteld. Hiermee vergroten de betrokkenheid en de participatie van de bezoeker.

Just Who Do You Think You Are?

Just Who Do You Think You Are? is co-organised by M HKA and CAHF and is the first of two collaborative events to take place in 2014, exploring formats and scenarios for engaging with a new generation of emerging artists in the institutional framework of museums and their collections.

Decolonising the Museum

Wat is een 'postkoloniaal museum'? Wat zijn de beperkingen maar ook de mogelijkheden? Pertinente en actuele vragen, niet in het minst in de context van de renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (2013-2017) en de drastische besparingen in het Tropenmuseum van Amsterdam.

Decolonising the Museum

Chéri_Samba_MuséeRoyaldel'Afrique_Reorganisation

Wat is een 'postkoloniaal museum'? Wat zijn de beperkingen maar ook de mogelijkheden? Pertinente en actuele vragen, niet in het minst in de context van de renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (2013-2017) en de drastische besparingen in het Tropenmuseum van Amsterdam.


SAE Symposium & Dijksterhuislezing 2014

Dit jaar organiseert de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen. Niet toevallig in het jaar dat de RUG het 400-jarig lustrum viert. Het symposium richt zich op de soms lastige herkomst van de academische collecties. Immers, elke universiteit beheert objecten waarvan de herkomst vraagtekens oproept. Dat levert voor de huidige generatie beheerders van academisch erfgoed interessante en soms ingewikkelde vragen en uitdagingen op.