visieontwikkeling en reflectie

Groot Onderhoud 2015 | Zorgen voor later? Een cultureel-erfgoedbeleid voor de toekomst

Dit jaar staat het Groot Onderhoud in het teken van … de toekomst. En preciezer: het toekomstige cultureel-erfgoedbeleid voor Vlaanderen en Brussel. Er staan immers belangrijke en ingrijpende bestuurlijke veranderingen op stapel, die een impact zullen hebben op het hele cultureel-erfgoedveld. Bovendien staat de tijd ook niet stil: de maatschappij is volop in verandering, en heeft voortdurend nieuwe verwachtingen voor het veld. Afspraak op dinsdag 27 oktober 2015 in Cultuur- en Congrescentrum het Pand in Gent!

Het museum, een open huis? Inspiratiedag musea, participatie en immaterieel erfgoed

Een open huis: iedereen is er welkom en er is voor elk wat wils. Het streven van elk museum dat hedendaags wil zijn. Of toch niet? Op 18 mei 2015 nodigen tapis plein, icom-vlaanderen, FARO en Erfgoedcel Mechelen alle musea in Vlaanderen en Brussel uit om mee te discussiëren, zich te laten inspireren, praktijkervaring te delen en met volle hoofden en open armen weer huiswaarts te keren.

Het museum, een open huis? Inspiratiedag musea, participatie en immaterieel erfgoed

Een open huis: iedereen is er welkom en voor elk is er wat wils. Het is een plek die bewust de dialoog aangaat met zijn omgeving, openstaat voor vernieuwing en verandering. Een huis dat bereid is ten dienste te staan van … Het streven van elk museum dat hedendaags wil zijn. Of toch niet?

Oproep | Laat uw stem horen voor de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT

VRT-toren

De Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT wordt iedere vijf jaar vernieuwd. De huidige loopt af in 2016. Alle stakeholders – belanghebbenden dus – worden momenteel bevraagd over de rol van de openbare omroep, een beproefd onderdeel van elk beleidsplanningsproces. Anders gezegd: ook u kunt zeggen wat u tijdens deze periode goed vond, en waar er ruimte is voor verbetering.


Bundel de krachten op studiedag 'Kleine musea en netwerken'

De spin in het web. Kleine musea en netwerken

Kleine musea hebben het vandaag de dag moeilijker dan ooit om het hoofd boven water te houden. Er zijn jammer genoeg geen kant-en-klare oplossingen om de toekomst te verzekeren en de vlucht vooruit te nemen. Maar dit is wel hét moment om de krachten te bundelen en een sterk netwerk rond uw (kleine) museum uit te bouwen. Een goed netwerk is een garantie voor een beter onderbouwde collectie, efficiëntere promotie en in het beste geval een efficiëntere besteding van budgetten. Bovendien laat het toe om over de grenzen van het eigen museum te kijken.


Symposium 'De Staat van het Boek 2015'

Op maandag 23 maart organiseert het BoekenOverleg voor de vijfde keer de Staat van het Boek. Tijdens dit symposium geven prominente sprekers hun visie op de dynamiek van het boekenvak en de letterensector. Dit jaar staat de Staat van het Boek in het teken van leesbevordering. Hoe divers wordt er gelezen? Bereiken we een uiteenlopend publiek? Wat zijn de voorwaarden voor een positief leesklimaat? En hoe kan lezen bijdragen aan onze mentale gezondheid?

De uitdaging van leiderschap: introductie tot een nieuw traject

Op zoek naar ervaringsdeling en advies over het leiden, sturen en begeleiden van kleine teams (max.10 medewerkers)? In het voorjaar van 2015 krijgen leidinggevenden uit de culturele sector de kans om ervaringen te delen met collega’s en een externe expert. De groep komt vier keer samen en ontwikkelt ondertussen inzichten en vaardigheden op het domein van leiderschap.

Op 13 januari geven we u al een voorproefje tijdens een infomoment.

De uitdaging van leiderschap: groeien in de rol van teamleider

In een tijd waarin de middelen schaars zijn, groeit het belang van effectief en efficiënt management en leidinggeven. Maar welk soort teamleider wil u zijn? Hoe wil u bijvoorbeeld uw medewerkers motiveren? Hoe wil u hen aansturen? En hoe wil u omgaan met weerstand en conflicten? Kortom: wat is uw visie op leiderschap en hoe zet u die om in de praktijk?

Reflecteren over uw werking? Gratis toolkit helpt u op weg

poster missie en visie

U wil een nieuwe missie schrijven? Bent op zoek naar activiteiten die beter bij uw doelgroep passen? Of u zoekt naar een manier om uw netwerk te analyseren? Voor deze en andere reflectievragen bestaat er nu een handig format: de gratis toolkit cultuureducatie. FARO testte het uit en zag dat het goed was. 


Uw toren is niet af! Het participatieve (stads-)museum

Participatieve tentoonstelling Uw toren is niet af in Mechelen

Hoe kan een stadsmuseum eigentijds zijn en écht een deel van de stad en de mensen worden? Dit is een vraag die (stads-)musea vandaag de dag meer dan ooit bezighoudt. Vandaar dat FARO samen met E-land van de Erfgoedcel Mechelen in 2015 start met het intervisietraject ‘Stadsmusea en hedendaagse stedelijkheid’.

Wat betekent het om een stadsmuseum te zijn? Hoe moeten we omgaan met een stedelijk weefsel dat beweegt en uitermate divers en verscheiden is? Is het mogelijk om zowel een hoog (toeristisch) publieksbereik te hebben als een diepgaande, lokale werking?


BesteBuren krijgt vorm. Eerste selectie voor het Vlaanderen-Nederlandjaar 2015

De BesteBuren programmaraad heeft de eerste 48 projecten geselecteerd voor het programma van het Vlaanderen-Nederlandjaar in 2015. Onder die 48 projecten zijn er verschillende erfgoedinstellingen. Eerder dit jaar informeerden we u via deze website over het feit dat 2015 het jaar is van BesteBuren. Een jaar waarin Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking gevierd wordt.


Restitutie van etnografische en niet-Europese collecties | Contactforum

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.

(On)gemeen goed | Trefdag Pulse. Transitienetwerk Cultuur

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'. Op die derde editie wil Pulse samen met cultuurprofessionals de zogenaamde ‘derde weg’ van het gemeengoed verkennen. Als de eerste weg die van de privé-markt is en de tweede die van de overheid, dan behoort de derde weg de gemeenschap toe.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | 1817-2017. 200 jaar UGent

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | 1200 jaar Karel de Grote en de Europese eenmaking

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | Honderd jaar Eerste Wereldoorlog

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | Herdenken in de praktijk

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | Herdenken door de eeuwen heen

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Onderzoeksseminarie Publieksgeschiedenis | De herdenkingshype?

2014 staat in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Herdenkingsactiviteiten schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze ‘herinneringsmobilisatie’ heeft politieke, sociale, culturele en morele dimensies. Herdenken draait altijd rond het ‘levend houden van herinneringen’ en dat kan op veel manieren: de creatie van herinneringsplekken, monumenten en memorialen, het organiseren van commemoratieve rituelen en praktijken maar ook het nemen van diverse politieke, toeristische en culturele initiatieven.

Derde trefdag Pulse | Cultuur: (on)gemeen goed!

Op donderdag 23 oktober vindt de derde trefdag van Pulse - het Vlaams Transitienetwerk Cultuur plaats. Alle cultuurprofessionals met enige interesse in het duurzaamheidsthema en het transitiedenken zijn hierop welkom. Op deze derde editie wil Pulse samen met jullie de zogenaamde derde weg van het 'gemeengoed' of de 'commons' verkennen. Als de eerste weg die van de privémarkt is en de tweede die van de overheid, dan behoort de derde weg de gemeenschap toe.


Rondetafel | Van data protection tot right to erasure

Het gebeurt niet vaak dat een thema dat archivarissen nauw aan het hart ligt, ook internationaal en in zeer diverse middens op ruime publieke belangstelling kan rekenen. Het moeilijke evenwicht tussen bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) en het recht op/de plicht tot herinnering is de spreekwoordelijke uitzondering op de regel.

Vroegmoderne publieksgeschiedenis

De laatste jaren komt de zogenoemde ‘publieksgeschiedenis’ steeds prominenter op de voorgrond. In de programma’s van opleidingen geschiedenis worden daarover bijvoorbeeld nieuwe vakken opgenomen en tal van erfgoedinstellingen en heemkundige organisaties spannen zich in om de kennis over het verleden naar een breed publiek uit te dragen. Momenteel krijgt met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog deze vorm van breed uitgedragen geschiedbeoefening een nieuwe impuls.

Vorming over cultuur- en erfgoedtoerisme: laatste kans om in te schrijven

Wil u uw kennis opfrissen over het toeristische landschap in Vlaanderen? Wie zijn de relevante actoren? Wat zijn de speerpunten van het toeristische beleid? Wat zijn de voornaamste tendenzen op toeristisch gebied? ...  Of denkt u er aan om u actiever te gaan richten op de cultuur- en erfgoedtoerist, maar weet u niet precies hoe? Schrijf u dan nu in voor de vorming Cultuurtoerisme in Vlaanderen anno 2014. De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 22 september.


Leer meer over cultuur- en erfgoedtoerisme

In aanloop naar het herdenkingsjaar 2014 was er heel wat te doen rond het al dan niet té toeristische of mercantiele karakter van heel wat activiteiten of projecten in verband met de Eerste Wereldoorlog.


Denk mee! Beleidsaanbevelingen van de cultureel-erfgoedsector voor de nieuwe Vlaamse regering

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode.