visieontwikkeling en reflectie

Adviesforum CRKC: veiligheidszorg

Op dinsdag 22 september 2015 organiseert het CRKC haar jaarlijkse adviesraad, nu onder de nieuwe naam adviesforum. Deze zal plaatsvinden in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, een herbestemd kapucinessenklooster. U krijgt de gelegenheid om samen met CRKC mee te denken over haar visie en werking. Dit jaar focust het adviesforum op het thema veiligheidszorg, een nieuw luik binnen de werking van CRKC.

Congres ‘Schaalvergroting door samenwerking in de erfgoedsector’ | Call for papers

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA) organiseert op 27 november 2015 een congres getiteld ‘Schaalvergroting door samenwerking in de erfgoedsector’. Juist in samenwerking heeft de erfgoedsector al heel wat ervaring opgebouwd. Het is tijd voor een bilan. Wat werkt goed, wat werkt minder? Momenteel loopt er een oproep tot het inzenden van bijdragen.

U leert toch ook? Ontdek welke rol competenties kunnen spelen in uw (vrijwilligers)beleid

Wat steken vrijwilligers op door bij u mee te draaien? Wat leren medewerkers tijdens hun loopbaan allemaal bij? En welke kennis en kunde geeft u ongemerkt door aan anderen? Moet u het antwoord schuldig blijven? Dan is deze workshop vast iets voor u!

Op een nieuw spoor! Techniek, wetenschap en industrie in het museum anno 2015

Heel wat musea in de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed hebben zichzelf recent in een volledig nieuw kleedje gestoken. Andere musea hebben plannen in die richting.

Om de (goede en minder goede) ervaringen rond vernieuwingstrajecten en nieuwe trends in musea te delen, organiseert ETWIE, in samenwerking met ICOM-Vlaanderen, op vrijdag 9 oktober 2015 de studiedag 'Op een nieuw spoor! Techniek, wetenschap en industrie in het museum anno 2015'. Deze studiedag vindt plaats in het nieuwe museum Trainworld in Schaarbeek (Brussel).

Etnografische collecties in privéhanden: studiedag

Als getuigen van het verleden vergroten etnografische of niet-Europese collecties onze kennis over allerlei culturele tradities. Vaak worden deze collecties in privébezit bewaard, denk bijvoorbeeld aan missiecollecties in kloosters of etnografische verzamelingen bij verzamelaars thuis. Hoe een goed depotbeheer te voeren? Op welke manier kan de collectie getoond en kenbaar gemaakt worden? En wat met toekomstig beheer, waardering en selectie? Tijdens de studiedag 'Etnografische collecties in privéhanden' op 5 oktober krijgt u een antwoord op deze vragen.


Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

ErOpUit

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvatten om drempels binnen een organisatie weg te werken en aan de slag te gaan.


Aan de slag met participatie: tools voor uw teamoverleg

methodieken om na te denken over participatie

Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan: erfgoedgemeenschappen betrekken bij uw werking. Want hoever wil uw organisatie daarin gaan? Welke meerwaarde moet dit opleveren? Wat zijn goede voorbeelden? En vooral: met welke methodieken kunt u de dialoog met de achterban voeren? Vind samen met uw team een antwoord op al deze vragen via vier gloednieuwe tools.


Honderd jaar Groote Oorlog in Vlaanderen. Evaluatie en vooruitblik

Enkele weken geleden organiseerden FARO en het projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’ een rondetafel over de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. We blikten kritisch terug op het voorbije herdenkingsjaar in Vlaanderen. Tegelijk keken we vooruit en verzamelden we insteken met het oog op de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand en de heropbouw. De belangrijkste conclusies van dit gesprek hebben we voor u samengevat in een beknopt verslag.


Burgerkabinet gaat van start

Cultuur en participatie? Hoe kunnen we dat beter aanpakken? Die vraag staat centraal in het Burgerkabinet, een initiatief waarmee Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz burgers wil betrekken bij zijn cultuurbeleid. Nog tot 28 juni kunt u zich online kandidaatstellen om deel te nemen aan het Burgerkabinet. U krijgt dan meteen stof tot nadenken, want wat houdt dat in, cultuur? Hoe vaak doet u eigenlijk aan cultuur? En hoe belangrijk is cultuur voor u?

Waar staan de erfgoedcellen in 2020? Tournée Générale en visietraject

Op dinsdag 16 juni was FARO gastheer van Tournée Générale. Die stond in het teken van de erfgoedcellenwerkingen in Vlaanderen en Brussel. De erfgoedcellen, MAS, STAM en FARO stelden er de eerste resultaten voor van een visietraject dat momenteel loopt. Vervolgens gingen zij met de meer dan 100 genodigden in discussie over belangrijke thema’s en uitdagingen voor het lokaal cultureel-erfgoedbeleid.


Trefdag Pulse | No Voice to Waste: elke stem telt voor een duurzame toekomst

Met de zoveelste klimaattop in het verschiet rijst de vraag wie er eigenlijk plaats neemt rond de tafel als het gaat over onze toekomst. Tot hiertoe lijken het altijd dezelfde actoren te zijn: beleidsmakers, de middenklasse, wetenschappers en activisten.

Tijdens 'No Voice to Waste: elke stem telt voor een duurzame toekomst' zoekt Pulse samen met u naar hoe we vanuit cultuur op een meerstemmige manier aan een duurzame toekomst kunnen schrijven. Welke stemmen horen we nu niet? En hoe kunnen we vanuit cultuur het debat opentrekken zodat ook deze stemmen aan bod komen?

Eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed (Nederland) | Erfgoed dat beweegt!

Mobiel erfgoed heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige erfgoedsector die een nationaal belang vertegenwoordigt en die, net als andere erfgoedsectoren, toe is aan een regelmatig terugkerend nationaal congres, dat actuele thema's aan de orde stelt.

Collegagroep: vorming organiseren over het thema armoede

Deze collegagroep brengt vormingsaanbieders in de erfgoedsector samen met drie belangrijke doelstellingen:

  • Verkennen van raakvlakken tussen het thema armoede en de erfgoedsector
  • Kennismaking met verschillende didactische methodieken om het thema armoede bespreekbaar te maken en te verdiepen
  • Afspraken maken over mogelijke samenwerking bij het organiseren van vormingsinitiatieven rond dit thema


Tijdens drie voormiddagen komen de volgende aspecten aan bod:

FARO’s zomerkuur geeft u frisse inspiratie voor het nieuwe werkjaar

lotusbloem uit de toolkit cultuureducatie

Nog even en de zomer komt eraan. Een ideaal moment om even uit te zoomen en nieuwe ideeën uit te broeden. FARO wil u hierbij helpen. Boek daarom een zomerkuur, een interne brainstorm met uw (educatieve) team aan de hand van de toolkit cultuureducatie. De brainstorm kan betrekking hebben op uw visie en waarden, op innovatieve acties of een analyse van het publiek. Ook kunnen we doelen bijschaven of nagaan waar samenwerking mogelijk is. Reageer vandaag nog!


Leestip | Inspiratiegids Toeristische Erfgoedontwikkeling

Cover ‘Inspiratiegids Toeristische Erfgoedontwikkeling’

Recent verscheen de ‘Inspiratiegids Toeristische Erfgoedontwikkeling’, een gemeenschappelijke uitgave van Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed. “Geslaagde toeristische ontwikkeling is echter meer dan de som van een bezienswaardigheid en een toeristisch product,” klinkt het in de inleiding. Aanbevolen lectuur voor elke erfgoedwerker die meer wil halen uit de relatie met de toeristische actoren in zijn of haar gemeente of regio.


Museumbeleving: naar het ‘mindful museum’?

Yoga in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten België

Musea moeten zich waarmaken, elke dag opnieuw. De tijd van vanzelfsprekende ‘belangrijkheid’ is voorbij. Dat is de – misschien voor sommigen – ‘inconvenient truth’. Het publiek, de media en de overheden verwachten immers dat musea betekenissen produceren, dat ze visie en vooruitstrevendheid laten zien, kortom, dat ze hun relevantie voor mens en samenleving voortdurend aantonen, in woord en daad.


Erfgoedarena | Gemeenschappelijk erfgoed: gedeeld goed of weggegooid geld?

In samenwerking met DutchCulture organiseert de Reinwardt Academie de laatste Erfgoedarena van het jaar over Gedeeld erfgoed. Over de hele wereld heeft Nederland fysieke sporen achtergelaten: forten langs de route naar de Oost, factorijen in India en Japan, plantages in de West en een complete stadsuitleg in New York, Jakarta en Sint Petersburg.

Leestip: de meerwaarde van cultuur volgens David Grossmann

Kan cultuur de wereld redden? Volgens David Grossmann misschien wel. Op 5 mei hield hij alvast een warm pleidooi voor wat hij de meerwaarde van cultuur vindt: het wrikt ons los uit onze vaste overtuigingen, en laat ons anders kijken naar onszelf. Maar vooral: het zorgt ervoor dat we ons even kunnen inbeelden hoe het is om een alternatief leven te leiden. En dat inzicht zorgt dan weer voor empathie: een eerste stap naar wederzijds begrip en vrede.


Heemkunde vandaag: hoofd, hart, handen!

Met gepaste trots presenteert Heemkunde Vlaanderen een visietekst over heemkunde vandaag. Deze tekst wil antwoorden bieden op vragen zoals: wat kan heemkunde precies betekenen? En welke rol kunnen hedendaagse heemkundigen spelen?


Groot Onderhoud 2015 | Zorgen voor later? Een cultureel-erfgoedbeleid voor de toekomst

Dit jaar staat het Groot Onderhoud in het teken van … de toekomst. En preciezer: het toekomstige cultureel-erfgoedbeleid voor Vlaanderen en Brussel. Er staan immers belangrijke en ingrijpende bestuurlijke veranderingen op stapel, die een impact zullen hebben op het hele cultureel-erfgoedveld. Bovendien staat de tijd ook niet stil: de maatschappij is volop in verandering, en heeft voortdurend nieuwe verwachtingen voor het veld. Afspraak op dinsdag 27 oktober 2015 in Cultuur- en Congrescentrum het Pand in Gent!

Het museum, een open huis? Inspiratiedag musea, participatie en immaterieel erfgoed

Een open huis: iedereen is er welkom en er is voor elk wat wils. Het streven van elk museum dat hedendaags wil zijn. Of toch niet? Op 18 mei 2015 nodigen tapis plein, icom-vlaanderen, FARO en Erfgoedcel Mechelen alle musea in Vlaanderen en Brussel uit om mee te discussiëren, zich te laten inspireren, praktijkervaring te delen en met volle hoofden en open armen weer huiswaarts te keren.

Het museum, een open huis? Inspiratiedag musea, participatie en immaterieel erfgoed

Een open huis: iedereen is er welkom en voor elk is er wat wils. Het is een plek die bewust de dialoog aangaat met zijn omgeving, openstaat voor vernieuwing en verandering. Een huis dat bereid is ten dienste te staan van … Het streven van elk museum dat hedendaags wil zijn. Of toch niet?

Oproep | Laat uw stem horen voor de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT

VRT-toren

De Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de VRT wordt iedere vijf jaar vernieuwd. De huidige loopt af in 2016. Alle stakeholders – belanghebbenden dus – worden momenteel bevraagd over de rol van de openbare omroep, een beproefd onderdeel van elk beleidsplanningsproces. Anders gezegd: ook u kunt zeggen wat u tijdens deze periode goed vond, en waar er ruimte is voor verbetering.


Bundel de krachten op studiedag 'Kleine musea en netwerken'

De spin in het web. Kleine musea en netwerken

Kleine musea hebben het vandaag de dag moeilijker dan ooit om het hoofd boven water te houden. Er zijn jammer genoeg geen kant-en-klare oplossingen om de toekomst te verzekeren en de vlucht vooruit te nemen. Maar dit is wel hét moment om de krachten te bundelen en een sterk netwerk rond uw (kleine) museum uit te bouwen. Een goed netwerk is een garantie voor een beter onderbouwde collectie, efficiëntere promotie en in het beste geval een efficiëntere besteding van budgetten. Bovendien laat het toe om over de grenzen van het eigen museum te kijken.


Symposium 'De Staat van het Boek 2015'

Op maandag 23 maart organiseert het BoekenOverleg voor de vijfde keer de Staat van het Boek. Tijdens dit symposium geven prominente sprekers hun visie op de dynamiek van het boekenvak en de letterensector. Dit jaar staat de Staat van het Boek in het teken van leesbevordering. Hoe divers wordt er gelezen? Bereiken we een uiteenlopend publiek? Wat zijn de voorwaarden voor een positief leesklimaat? En hoe kan lezen bijdragen aan onze mentale gezondheid?