visieontwikkeling en reflectie

Toelichting pilootprojecten waarderen. Schrijf nu in!

Musea en andere collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties verzamelden in het verleden het erfgoed dat hen werd geschonken. Dit veroorzaakte een wildgroei aan onsamenhangende collecties en overvolle depots, wat niet meer vol te houden is. Het toenemende aantal collectiebeherende erfgoedorganisaties en een onvolledig beeld van onze collecties maakte deze problematiek alleen maar complexer.


Projectmedewerker hergebruik hoeves, Provincie Oost-Vlaanderen

Functie
Functieomschrijving: 

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een projectmedewerker Hergebruik Hoeves (m/v) bij de dienst Landbouw en platteland. Het betreft een functie in halftijds contractueel verband, voor de duur van het project “Hergebruik hoeves, een uitdaging” (looptijd: 2,5 jaar).

Naar een nieuw cultuurbestel in Nederland?

Naar een nieuw cultuurbestel

Nederland gidsland. Onze noorderburen waren in de naoorlogse periode een voorbeeld voor de ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid. Toen er in Vlaanderen in de jaren 1990 eindelijk werk werd gemaakt van een museumbeleid – en nadien van een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid – vormde het Nederlandse museumbeleid met zijn toen reeds 100-jarige geschiedenis en traditie een enorme bron van inspiratie en was het een ijkpunt.


Rodney Harrison te gast in Brussel. U komt toch ook?

Niet voor niets is Rodney Harrison's sleutelwerk Heritage: Critical Approaches al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. En er is goed nieuws: Harrison, een van de meest invloedrijke auteurs in verband met kritische erfgoedstudies en -praktijk is op 13 en 14 februari te gast in Brussel voor maar liefst twee lezingen. Een buitenkans!


Understanding Heritage | Rodney Harrison in Bozar

Hij is vandaag een van de meest invloedrijke auteurs in verband met kritische erfgoedstudies en -praktijk. Hij geeft op 13 februari 2017 een lezing in Bozar, waar hij vervolgens in debat gaat met filosofe Isabelle Stengers en de bezieler van Rotor, Lionel Devlieger. U hebt het al geraden: prof. Rodney Harrison, hoogleraar kritische erfgoedstudies aan University College Londen komt naar Brussel. Hij presenteert Understanding Heritage.

Erfgoed, sporen en toekomst | Gastcollege Rodney Harrison

Heritage: Critical Approaches van Rodney Harrison is niet toevallig al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. Op dinsdagavond 14 februari 2017 geeft hij een gastcollege aan de VUB.

Nottebohmlezingen over de impact van sociale media

Dit voorjaar belichten de Nottebohmlezingen van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience verschillende bedreigingen of opportuniteiten van sociale media. Ze vormen een mooie inleiding op de tentoonstelling 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal' die in de zomer te zien is in de Antwerpse bibliotheek.

ETWIE haalt historische bedrijven voor het voetlicht

Samen met verschillende partners zal ETWIE in 2017 een actieve werking uitbouwen rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen zij bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun erfgoed.


Musea en post-truth: een opinie

Woord van het jaar post-truth

Het post-truth-tijdperk is aangebroken, zo lees en hoor ik de laatste weken onophoudelijk. De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president zou aantonen dat ‘de waarheid’ van ondergeschikt belang is geworden aan ‘zijn leugens’. Meer nog, gevoelens en emotionaliteit zouden het halen van ‘de feiten’ en ‘de rede’. 2017 zijn we intussen: een ‘moderne’ samenleving?


Medewerker praktijkonderzoek immaterieel cultureel erfgoed en collectiewerking, tapis plein vzw

Functie
Functieomschrijving: 

Tapis plein vzw is voor 2017 op zoek naar een collega met affiniteit en inzicht in erfgoedwerk rond immaterieel cultureel erfgoed in relatie tot collectiebeherende organisaties.

Projectmanager hefboomproject Hof Van Busleyden als Bourgondisch Stadspaleis, Stad Mechelen

Functie
Functieomschrijving: 

Stad Mechelen zoekt een (m/v) Projectmanager hefboomproject Hof Van Busleyden als Bourgondisch Stadspaleis (voltijds–contractueel voor een periode van 2 jaar)

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Gent

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Melle

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Workshop Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn | Sessie Dilbeek

Om professionals uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector te inspireren om bruggen te slaan tussen beide sectoren én daarbij ook oog te hebben voor andere doelgroepen dan personen met dementie en hun mantelzorgers, organiseert FARO i.s.m. Erfgoedcel Viersprong de vorming Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Proeven van jobcrafting: hoe kunt u talentgericht werken met uw team?

Hoe haalt u meer voldoening uit uw werk, zonder van werkgever of functie te veranderen? Jobcrafting kan een antwoord bieden en wordt vaak ingezet als preventie tegen burn-out. Deze eenvoudige techniek doet mensen namelijk dieper nadenken over hun werk: waar zitten mijn sterktes? Waar loop ik op leeg? En vooral: welke kleine aanpassingen zijn er mogelijk om mijn werk meer op maat te maken?

Leestip: Collectieboek STAM

cover STAM Collectieboek

Vorige maand verscheen bij uitgeverij Snoeck het collectieboek  van het Gentse stadsmuseum STAM. Het rijkelijk geïllustreerde boek brengt het (goed vertelde) verhaal van de geschiedenis van de museumcollectie. En dat aan de hand van een aantal grote thema’s, waarbij de museale voorwerpen en ook archiefstukken zowel een illustratie zijn als de leidraad vormen.


Chris Dercon over ‘Museum van het Gevoel’. Het interview

Cover_MuseumvanhetGevoel

Op 2 december lanceerde FARO in CINEMATEK ‘Museum van het gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ op het einde van de studiedag ‘Musea en Emoties’. Wanneer een nieuw boek van de persen rolt, is dat doorgaans het einde van een proces van studeren, onderzoeken, gesprekken voeren, schrijven en herlezen. Maar voor ‘Museum van het Gevoel’ is dat uitdrukkelijk niet het geval.


Informatie aan Zee 2017

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, managementtrends of nieuwe beleidskaders: ze laten de bibliotheek- en archiefsector niet onberoerd. Innoveren is een noodzaak. Inspiratie haalt u aan zee, op het congres voor de informatieprofessional op 14 en 15 september 2017 in Oostende.

Informatie aan Zee: Call for papers

Informatie aan Zee, het congres voor de informatieprofessional georganiseerd door VVBAD, gooit de deuren open. Alles wat u als informatieprofessional aanbelangt, kan aan bod komen, zolang het inspireert, innovatief is, intersectoraal of interactief. Stuur uw voorstel in vóór 30 januari 2017 of signaleer uw favoriete onderwerp, thema of spreker. Meer informatie vindt u op de website van VVBAD.

Chris Dercon overhandigt eerste exemplaar ‘Museum van het Gevoel’ aan minister Sven Gatz

Sven Gatz speecht

Afgelopen vrijdag werd de nieuwe FARO-publicatie ‘Museum van het Gevoel. Musea op de huid van de samenleving’ feestelijk voorgesteld, in aanwezigheid van minister van Cultuur Sven Gatz. Het was de afscheidnemende Tate Modern-directeur Chris Dercon die het allereerste exemplaar van de publicatie symbolisch overhandigde aan de minister. Hij deed dat met een korte videoboodschap.


Verkleurd. En dan? Een socratisch gesprek

Op 30 november organiseerde de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort een socratisch gesprek over het thema ‘Verkleurd. En dan?’. Hoe mag een object behandeld worden en wat is een acceptabel resultaat? Kleur en verkleuring spelen bij zulke discussies een grote rol. Welke kleur is de goede na een restauratie? Wat is een goede interpretatie van kleur? En wat is een goede restauratie wat betreft kleur? Een verslag.


Emoties veroveren museumwereld. Nieuw boek schetst ambitieus museummodel

Emoties worden in onze maatschappij steeds belangrijker en nadrukkelijker. Sommigen gewagen zelfs van de ‘emocratie’, die diep in het handelen en denken is doorgedrongen. Ook in de museumsector in binnen- en buitenland wordt expliciet nagedacht over hoe emoties een rol kunnen spelen in de werking.

Die vaststelling was voor FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de aanleiding voor een nieuw boek dat vandaag in CINEMATEK werd gepresenteerd. Een boek dat de maat neemt van de maatschappelijke relevantie van de musea in Vlaanderen. Museum van het Gevoel. Musea op de huid van de samenleving is namelijk een gids om het – in de Lage Landen nog grotendeels onontgonnen – terrein van de emoties te verkennen.

Participatory Practices in Arts and Heritage | Call for Papers

The Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) is pleased to announce the upcoming conference: Participatory Practices in Arts and Heritage
17 & 18 March 2017, Maastricht, The Netherlands
Deadline for abstracts: Monday 9 January 2016

Groeien in je rol als teamleider. Basisvorming voor leidinggevenden

Leiding geven aan een team vergt inzichten en vaardigheden die u wellicht niet op de schoolbanken hebt meegekregen. Hoe maakt u van een team een hecht team? Hoe motiveert u medewerkers? En hoe stuurt u hen aan? Hoe gaat u om met weerstand tegen verandering of met conflicten? Met andere woorden: welk soort teamleider wil u zijn?

FARO ondersteunt uw beleidsplanningstraject

Hulp en advies nodig bij uw beleidsplanning? FARO helpt u graag verder met vormingen, vragenuurtjes en publicaties. Lees hier meer over ons aanbod.