visieontwikkeling en reflectie

Re:Creating Europe | Forum on European Culture

Op 1, 2 en 3 juni 2016 vindt Re:Creating Europe, de eerste editie van het 'Forum on European Culture', plaats in Amsterdam. Het Forum, een nieuw initiatief van De Balie en DutchCulture, focust op de kracht, invloed en waarde van kunst en cultuur voor Europa. Op verschillende toplocaties in Amsterdam komen kunstenaars en denkers uit heel Europa en daarbuiten samen voor een internationaal programma met voorstellingen, debatten, exposities, en werksessies.

Rembrandtlezing 2016 | Remembering for the future, histories in art and things

Als hoofdspreker zal Neil MacGregor, voormalig directeur van The National Gallery en The British Museum in Londen en wereldwijd bekend van A history of the World in 100 Objects en zijn meer recente boek over de Duitse geschiedenis, naar aanleiding van de tentoonstelling Uit liefde voor de stad, spreken over de betekenis van stedelijke verzamelingen en de manier waarop geschiedenis aan de hand van kunst en spullen kan worden verteld.

Platform Agrarisch Erfgoed | Boerderijerf 2.0: nieuwe functies voor de historische boerderij en het erf

Historische boerderijen en erven zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap eromheen. Zij zijn drager van de geschiedenis, van de agrarische ontwikkelingen en van de gevolgen daarvan voor nieuwe gebruikseisen. Het complex aan gebouwen en het omliggende erf hebben nieuwe functies gekregen. Voor de meeste historische boerderijen is herbestemming werkelijkheid. En dat is nog steeds de belangrijkste voorwaarde voor het behoud.

Cabinet d’Amis: Readings and conversations | Lezingen en conversaties over hedendaags verzamelen

Art Brussels en Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) organiseren een reeks lezingen en conversaties over hedendaags verzamelen, aansluitend op de tentoonstelling ‘Cabinet d’Amis: The Accidental Collection of Jan Hoet’ gecureerd door Katerina Gregos in een scenografie ontworpen door Richard Venlet.

De lezingen opereren als spontane interventies en als interpretaties van de tentoonstelling, terwijl de conversaties een bredere discursieve positie innemen rond zaken als institutionele kaders (privaat of publiek) voor collecties en archieven.

Kuifje in Congo, de Buffalo's in Gent, Zwarte Piet ... Oude stereotypen in de publieke ruimte, wat doen we ermee? | Debat

Een missiespaarpot aan de kassa, een vintage affiche met Indianen op, stereotiepe stripfiguren, Zwarte Piet en de Noirauds … Stuk voor stuk oude voorwerpen en tradities die stereotiep zijn over andere culturen en soms tot een hevig debat leiden.

Hoe kunnen we omgaan met dit erfgoed in onze publieke ruimte? Hoe kunnen we een sereen debat voeren rond de plaats van dit erfgoed in onze samenleving? Op welke manier kunnen de verschillende stemmen in onze superdiverse samenleving hierin voldoende ruimte krijgen?

The Birth of Icelandic Architectural Heritage and Preservation | Open lecture by Sigurjón Hafsteinsson

Sigurjón Baldur Hafsteinsson is professor at the University of Iceland, department of Folkloristics/Ethnology and Museum Studies, School of Social Sciences. Hafsteinsson has been director of three museums; Reykjavik Museum of Photography, the National Film Archive, and the District Culture Center in Husavik.  He has also worked at museums that include the University of Iceland Art Museum, the National Museum of Iceland and the Reykjavik Museum.

Source communities en etnografisch erfgoed | Colloquium

Dit colloquium gaat dieper in op de relaties tussen erfgoedbeheerders van etnografisch en niet-Europees erfgoed enerzijds en source communities of gemeenschappen met een bijzondere link met deze collecties anderzijds.

Wat kunnen erfgoedorganisaties betekenen voor vluchtelingen?

Bent u nieuwsgierig naar wat uw organisatie kan betekenen voor vluchtelingen? Wilt u meer zicht krijgen op de aanwezigheid van en procedures voor vluchtelingen? Welke organisaties en contactpersonen kunt u binnen uw regio aanspreken? Of op welke behoeften of concrete mogelijkheden kunt u als erfgoedorganisatie inspelen? Kom voor een antwoord op deze vragen op 28 april naar het informatieoverleg in Brussel. FARO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen geven u graag meer informatie om snel wegwijs te geraken.


Kom naar het colloquium over source communities en etnografisch erfgoed op 14 april

Nog tot 1 mei loopt in het Gentse Caermersklooster de tentoonstelling ‘The Call of the Rockies. Pieter Jan De Smet en de Indiaanse tragedie’. In de marge van deze tentoonstelling organiseren KADOC, MAS en het Etnocoll-platform (o.a. FARO) een colloquium over de relaties tussen erfgoedbeheerders van etnografisch en niet-Europees erfgoed enerzijds en source communities of gemeenschappen met een bijzondere link met deze collecties anderzijds.


Zorgen voor morgen? Valorisatie en nevenbestemming van religieus erfgoed

Wilt u als kerkbestuur op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over beheer van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed? Tijdens de studiedagen 'Zorgen voor morgen?' zet het CRKC voor u ook dit jaar weer alles op een rijtje. Omdat CRKC alle kerkbesturen de kans willen geven deel te nemen, organiseert CRKC de studiedag twee keer, telkens op een boeiende erfgoedlocatie.

Zorgen voor morgen? Valorisatie en nevenbestemming van religieus erfgoed

Wilt u als kerkbestuur op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over beheer van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed? Tijdens de studiedagen 'Zorgen voor morgen?' zet het CRKC voor u ook dit jaar weer alles op een rijtje. Omdat CRKC alle kerkbesturen de kans willen geven deel te nemen, organiseert CRKC de studiedag twee keer, telkens op een boeiende erfgoedlocatie.

Reflectiedag diversiteit en immaterieel erfgoed

Waarom en hoe willen we (wel of niet) werken rond diversiteit in immaterieel erfgoed? Wat zijn de visies, drijfveren en struikelblokken? Op 17 maart buigt een reeks stemmen zich over de vraag hoe beleid, onderzoek en praktijk in Vlaanderen en Nederland omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en/in de (super)diverse samenleving.

Valerie Connor | The Enthusiast Museum

Curator Valerie Connor is invited to visit the Belgian art scene in the framework of the international curators programme by Flanders Arts Institute, from 5 until 8 February 2016.

Belangrijk erfgoedcongres in 's-Hertogenbosch over erfgoed en culturele duurzaamheid

Op 3 maart 2016 vindt in de Oude Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een internationaal congres plaats over erfgoed en culturele duurzaamheid. Cultuur, en roerend, onroerend, digitaal en immaterieel erfgoed in het bijzonder, speelt een belangrijke rol in duurzame ontwikkeling. In verschillende workshops wordt ingegaan op voorbeeldpraktijken in Vlaanderen en Nederland.

Naast erfgoedwerkers en beleidsmakers uit de Lage Landen, presenteren internationale topsprekers zoals Mal Ridges (New South Wales, Australië) en Laurier Turgeon (Québec, Canada) “the state of the art”. Hoe kunnen beleidsmakers en erfgoedwerkers hiermee aan de slag? Praktijkontwikkeling en inspiratie voor het erfgoedbeleid staan centraal.


Volop inzetten op musea: visienota

Volop inzetten op musea eerste visienota Overleg Vlaamse Musea

Gisteren werd het Overleg Vlaamse Musea ontvangen bij de minister van Cultuur. Het overleg presenteerde de minister haar eerste visienota. Die kreeg de titel ‘Volop inzetten op musea’. Het is een voor de toekomst van de musea en de rest van de erfgoedsector erg belangrijk, want strategisch-oriënterend document waaraan dit overlegorgaan goed anderhalf jaar heeft gewerkt.


Schaalvergroting door samenwerking in de erfgoedsector | Studiedag CAVA

De versnippering van de Vlaamse erfgoedsector is een bekend gegeven. Toch zijn er de voorbije jaren projecten geweest die een schaalvergroting beoogden. Sommige organisaties en instellingen bundelen hun krachten tijdelijk of eenmalig. Andere gaan over tot een langdurige samenwerking of zelfs een heuse fusie, waardoor een heel andere speler tot stand komt.

Zesde Interpret Europe Conference over ‘Heritage interpretation - For the Future of Europe'

Van 21 tot 24 mei 2016 organiseert Herita de zesde Interpret Europe Conferentie. Interpret Europe is een Europese organisatie die zich toelegt op de ontwikkeling en bekendmaking van erfgoedinterpretatie in Europa.

Welk type leider bent u?

lege tafel voorzitter

Volgend voorjaar gaat FARO opnieuw van start met een leiderschapstraject. Een van de elementen die daarbij aan bod komen is de vraag welke natuurlijke leiderschapsstijl de deelnemers hebben. Het is belangrijk dat een leider zich bewust is van spontane voor- en afkeuren en waardepatronen. Wilt u het al eens testen? Maak dan twaalf minuten vrij voor de gratis test van de zestien persoonlijkheden.


Connecting Collections | Conferentie Universeum

De jaarlijkse conferentie van Universeum, het Europese netwerk rond academisch erfgoed, wordt volgend jaar in Nederland georganiseerd. De bijeenkomst, met als centraal thema 'Connecting Collections', zal van 9 tot 11 juni 2016 plaatsvinden aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Tot 28 februari kunnen voorstellen voor papers ingediend worden.

De uitdaging van leiderschap: groeien in de rol van teamleider

“Een uniek traject dat zich specifiek richt op problemen en knelpunten rond leiderschap in de culturele sector!” “Zeer toegankelijke opleiding met veel ruimte voor de eigen vragen en casussen. Ook binnen de opleidingsdagen was er vanuit de lesgevers heel wat flexibiliteit”

U merkt het, de deelnemers van vorig jaar waren erg enthousiast over het leiderschapstraject 'De uitdaging van het leiderschap'. Voldoende reden dus voor FARO, LOCUS en SOCIUS om dit traject in 2016 te herhalen.

The end of postwar

Het einde van de politieke en maatschappelijke consensus die in Europa na de catastrofe van de Tweede Wereldoorlog ontstond, is het thema dat centraal staat in het Denkersprogramma dat op initiatief van de Klasse van de Menswetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten tot stand kwam. Die door christen-democraten en sociaal-democraten, Tories en Labour gedragen consensus hield een streven naar meer gelijkheid in: de Europese staten moesten welvaartstaten worden, met meer toegang tot goed onderwijs en betaalbare behuizing.

Museum Leadership Conference, deel 3 | Het duurzaam museum kan niet aan de zijlijn (blijven) staan

Climate Change Museum in NYC

Het ‘duurzaam museum’ stond centraal op de Museum Leadership Conference in Washington DC. Ik signaleerde hier eerder al dat veel sprekers dit thema op een heel ‘morele manier’ interpreteren. Met andere woorden: de visie van het museum, de rol die het wil spelen in de samenleving en hoe het met beide voeten stevig in die maatschappij staat, letterlijk de ‘morele rol’ die het museum wil opnemen: daar gaat het om.


Museum Leadership Conference, deel 2 | The Essential Museum

Civilizing The Museum door Gurian Heumann

Op de eerste dag van de Museum Leadership Conference in Washington DC was Elaine Gurian Heumann de keynotespreker. Deze dame is bijna 80, maar dat zou je haar echt niet nageven. Haar uiteenzetting is sprankelend, enthousiasmerend en humoristisch. Gurian Heumanns ideeën zijn zowel fris als overtuigend. Doorheen haar hele carrière en leven (voor haar lopen beide door elkaar), is het haar uitgangspunt dat “musea en hun inhoud het collectief bezit van mensen zijn.” In deze tweede blog over de conferentie ga ik dieper in op haar inzichten.


VNODIA 2015 | Industrieel erfgoed internationaal: (on)macht van verenigingen en vrijwilligers

Ook het industrieel erfgoed is onderworpen aan allerhande vormen en aspecten van de globalisering van onze samenleving. Dat was zo al tijdens voorbije eeuwen toen technieken, machines en uitrustingsstukken, goederen en ook mensen de Europese grenzen overschreden als gevolg van de industrieel-economische processen. Spoorlijnen eindigden niet meer aan de grenzen, internationale tentoonstellingen (de eerste in 1851) en het opkomen van vrijhandel zijn daar maar een paar voorbeelden van.

Museum Leadership Conference, deel 1 | Welke morele verantwoordelijkheid hebben musea?

Wat is de rol van leiderschap in een duurzaam museum? Dat is de centrale vraag van de Museum Leadership Conference. Die vond vorige week plaats in Washington DC en werd georganiseerd door Intercom, het internationaal ICOM-comité dat zich over museummanagement buigt. Een 140-tal deelnemers uit 29 landen kwam samen om over deze vraag te discussiëren en van gedachten te wisselen. Ook FARO was erbij. De komende vijf dagen leest u hier meer over de inhoud van dit gebeuren.