visieontwikkeling en reflectie

Het menselijk museum: S.M.A.K. verzamelt tekeningen van vluchtelingen

Cover_VanHierTotDaar

Vluchten is van alle tijden. Voor de meeste Europeanen is het, gelukkig, iets waarmee ze zelf nooit te maken hebben. Tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en de Balkanoorlog in de jaren 1990 kende Europa een lange periode van vrede en voorspoed. De voorbije jaren vluchten steeds meer mensen om verschillende redenen richting Europa. Niemand kan naast die maatschappelijke realiteit kijken. Hoe de erfgoedsector omgaat met ‘de vluchtelingen’ is daarbij een van de pertinente vragen.


Connecting Collections | Conferentie Universeum

De jaarlijkse conferentie van Universeum, het Europese netwerk rond academisch erfgoed, wordt volgend jaar in Nederland georganiseerd. De bijeenkomst, met als centraal thema 'Connecting Collections', vindt van 9 tot 11 juni 2016 plaats aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Zomerkuur: frisse inspiratie voor het nieuwe werkjaar

De zomer is een ideaal moment om even uit te zoomen en nieuwe ideeën uit te broeden. FARO wil u hierbij helpen. Boek daarom een zomerkuur voor een interne brainstorm met het (educatieve) team aan de hand van de toolkit cultuureducatie en de toolkit kwaliteit in gidsenwerking. Vorig jaar was de zomerkuur alvast een groot succes.

Meerstemmig erfgoed | Kijk eens door de bril van een ander

In het (geschiedenis)onderwijs groeit vandaag het bewustzijn dat vragen uit het verleden niet eenduidig beantwoord kunnen worden. De geschiedenis bekijken vanuit verschillende perspectieven is nodig om voldoende historisch besef te creëren. Wat kan erfgoed hiervoor betekenen, rekening houdend met de huidige superdiverse samenleving? Hoe 'meerstemmig' is het erfgoed?

Programma

17.00 uur: Welkomstwoord | Marc Hermans, departementshoofd PXL-Education Hasselt

Waardestelling: het wikken en wegen van erfgoedwaarden

De opleiding erfgoedstudies (monumenten- en landschapszorg) organiseert op vrijdag 27 mei de lezing: 'Waardestelling: het wikken en wegen van erfgoedwaarden', door Charlotte Van Emstede. Tijdens de lezing heeft van Emstede het over het ontstaan, de ontwikkeling, theorie en praktijk van waardestelling en presenteert zij een aangepast model om erfgoedwaarden te identificeren en mee te nemen in planvorming.

Sociaal-cultureel werk in digitale transformatie

Dat de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie de samenleving veranderen is overduidelijk. We beseffen alleen nog niet altijd hoe ingrijpend die veranderingen zijn. Het gaat niet enkel over automatisering, of over het efficiënter maken van wat we al deden door het inzetten van nieuwe technologie. Steeds meer merk je dat de digitale revolutie de regels van het spel zelf verandert. Neem Uber als voorbeeld: het grootste taxibedrijf ter wereld bezit zelf geen enkele auto en zet zo het klassieke model van zaken doen helemaal op zijn kop.

Save the date: volgende Cultuurforum 2020 op 4 oktober 2016 in deSingel

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zet de jaarlijkse ontmoeting met de cultuursector voort. Met het Cultuurforum wil de minister in dialoog treden met de sector over het cultuurbeleid in Vlaanderen. Het Cultuurforum 2020 vindt plaats op dinsdag 4 oktober 2016 in deSingel, Antwerpen. Het hoofdthema van het forum is ‘digitale cultuur’.

#hetnieuwemuseum volgt werkzaamheden KMSKA op de voet

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is een museum in verandering. Letterlijk en figuurlijk. Terwijl het museumgebouw een spectaculaire verbouwing ondergaat, werkt het museumteam een gloednieuwe koers uit en gaat de museumwerking onverminderd voort. Die ingrijpende metamorfose kunt u nu ook op de voet volgen via de gloednieuwe microsite hetnieuwemuseum.be. De nieuwe microsite werd gelanceerd door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz.

Van Stadhuis naar Huis van de Stad: bouw mee aan een nieuw museum voor Ieper

Hoe willen inwoners van Ieper hun stad aan toekomstige bezoekers voorstellen? Dat is de centrale vraag in het participatieproject 'Van Stadhuis naar Huis van de Stad' waarin de stad Ieper haar bevolking laat meedenken over de invulling en realisatie van het nieuwe stadsmuseum dat in 2018 de deuren moet openen. Tegelijkertijd loopt er in de vroegere lokettenzaal en inkomhal van de Lakenhallen een tijdelijke inspiratietentoonstelling rond negen belangrijke thema's uit de rijke en lange geschiedenis van de stad.

Erfgoed: waardevol perspectief en politiek instrument

Wat zijn ‘erfgoedwaarden’? Is de term erfgoed zelf tijdsbepaald, een uitdrukking van een waardenstelsel van deze tijd waarin bewaren, vernietigen of verwaarlozen politiek wordt gemaakt? Hoe bepalen instanties en de overheid welke objecten, monumenten of zelfs gehele stadsaanzichten cultureel waardevol zijn? Wie zijn ‘eigenaar’ van deze bronnen van het verleden in de natuur, openbare ruimtes en bijeengebracht in archieven, bibliotheken en musea?

Re:Creating Europe | Forum on European Culture

Op 1, 2 en 3 juni 2016 vindt Re:Creating Europe, de eerste editie van het 'Forum on European Culture', plaats in Amsterdam. Het Forum, een nieuw initiatief van De Balie en DutchCulture, focust op de kracht, invloed en waarde van kunst en cultuur voor Europa. Op verschillende toplocaties in Amsterdam komen kunstenaars en denkers uit heel Europa en daarbuiten samen voor een internationaal programma met voorstellingen, debatten, exposities, en werksessies.

Rembrandtlezing 2016 | Remembering for the future, histories in art and things

Als hoofdspreker zal Neil MacGregor, voormalig directeur van The National Gallery en The British Museum in Londen en wereldwijd bekend van A history of the World in 100 Objects en zijn meer recente boek over de Duitse geschiedenis, naar aanleiding van de tentoonstelling Uit liefde voor de stad, spreken over de betekenis van stedelijke verzamelingen en de manier waarop geschiedenis aan de hand van kunst en spullen kan worden verteld.

Platform Agrarisch Erfgoed | Boerderijerf 2.0: nieuwe functies voor de historische boerderij en het erf

Historische boerderijen en erven zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap eromheen. Zij zijn drager van de geschiedenis, van de agrarische ontwikkelingen en van de gevolgen daarvan voor nieuwe gebruikseisen. Het complex aan gebouwen en het omliggende erf hebben nieuwe functies gekregen. Voor de meeste historische boerderijen is herbestemming werkelijkheid. En dat is nog steeds de belangrijkste voorwaarde voor het behoud.

Cabinet d’Amis: Readings and conversations | Lezingen en conversaties over hedendaags verzamelen

Art Brussels en Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) organiseren een reeks lezingen en conversaties over hedendaags verzamelen, aansluitend op de tentoonstelling ‘Cabinet d’Amis: The Accidental Collection of Jan Hoet’ gecureerd door Katerina Gregos in een scenografie ontworpen door Richard Venlet.

De lezingen opereren als spontane interventies en als interpretaties van de tentoonstelling, terwijl de conversaties een bredere discursieve positie innemen rond zaken als institutionele kaders (privaat of publiek) voor collecties en archieven.

Kuifje in Congo, de Buffalo's in Gent, Zwarte Piet ... Oude stereotypen in de publieke ruimte, wat doen we ermee? | Debat

Een missiespaarpot aan de kassa, een vintage affiche met Indianen op, stereotiepe stripfiguren, Zwarte Piet en de Noirauds … Stuk voor stuk oude voorwerpen en tradities die stereotiep zijn over andere culturen en soms tot een hevig debat leiden.

Hoe kunnen we omgaan met dit erfgoed in onze publieke ruimte? Hoe kunnen we een sereen debat voeren rond de plaats van dit erfgoed in onze samenleving? Op welke manier kunnen de verschillende stemmen in onze superdiverse samenleving hierin voldoende ruimte krijgen?

The Birth of Icelandic Architectural Heritage and Preservation | Open lecture by Sigurjón Hafsteinsson

Sigurjón Baldur Hafsteinsson is professor at the University of Iceland, department of Folkloristics/Ethnology and Museum Studies, School of Social Sciences. Hafsteinsson has been director of three museums; Reykjavik Museum of Photography, the National Film Archive, and the District Culture Center in Husavik.  He has also worked at museums that include the University of Iceland Art Museum, the National Museum of Iceland and the Reykjavik Museum.

Source communities en etnografisch erfgoed | Colloquium

Dit colloquium gaat dieper in op de relaties tussen erfgoedbeheerders van etnografisch en niet-Europees erfgoed enerzijds en source communities of gemeenschappen met een bijzondere link met deze collecties anderzijds.

Wat kunnen erfgoedorganisaties betekenen voor vluchtelingen?

Bent u nieuwsgierig naar wat uw organisatie kan betekenen voor vluchtelingen? Wilt u meer zicht krijgen op de aanwezigheid van en procedures voor vluchtelingen? Welke organisaties en contactpersonen kunt u binnen uw regio aanspreken? Of op welke behoeften of concrete mogelijkheden kunt u als erfgoedorganisatie inspelen? Kom voor een antwoord op deze vragen op 28 april naar het informatieoverleg in Brussel. FARO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen geven u graag meer informatie om snel wegwijs te geraken.


Kom naar het colloquium over source communities en etnografisch erfgoed op 14 april

Nog tot 1 mei loopt in het Gentse Caermersklooster de tentoonstelling ‘The Call of the Rockies. Pieter Jan De Smet en de Indiaanse tragedie’. In de marge van deze tentoonstelling organiseren KADOC, MAS en het Etnocoll-platform (o.a. FARO) een colloquium over de relaties tussen erfgoedbeheerders van etnografisch en niet-Europees erfgoed enerzijds en source communities of gemeenschappen met een bijzondere link met deze collecties anderzijds.


Zorgen voor morgen? Valorisatie en nevenbestemming van religieus erfgoed

Wilt u als kerkbestuur op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over beheer van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed? Tijdens de studiedagen 'Zorgen voor morgen?' zet het CRKC voor u ook dit jaar weer alles op een rijtje. Omdat CRKC alle kerkbesturen de kans willen geven deel te nemen, organiseert CRKC de studiedag twee keer, telkens op een boeiende erfgoedlocatie.

Zorgen voor morgen? Valorisatie en nevenbestemming van religieus erfgoed

Wilt u als kerkbestuur op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over beheer van roerend, onroerend en immaterieel religieus erfgoed? Tijdens de studiedagen 'Zorgen voor morgen?' zet het CRKC voor u ook dit jaar weer alles op een rijtje. Omdat CRKC alle kerkbesturen de kans willen geven deel te nemen, organiseert CRKC de studiedag twee keer, telkens op een boeiende erfgoedlocatie.

Reflectiedag diversiteit en immaterieel erfgoed

Waarom en hoe willen we (wel of niet) werken rond diversiteit in immaterieel erfgoed? Wat zijn de visies, drijfveren en struikelblokken? Op 17 maart buigt een reeks stemmen zich over de vraag hoe beleid, onderzoek en praktijk in Vlaanderen en Nederland omgaan met immaterieel cultureel erfgoed en/in de (super)diverse samenleving.

Valerie Connor | The Enthusiast Museum

Curator Valerie Connor is invited to visit the Belgian art scene in the framework of the international curators programme by Flanders Arts Institute, from 5 until 8 February 2016.

Belangrijk erfgoedcongres in 's-Hertogenbosch over erfgoed en culturele duurzaamheid

Op 3 maart 2016 vindt in de Oude Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch een internationaal congres plaats over erfgoed en culturele duurzaamheid. Cultuur, en roerend, onroerend, digitaal en immaterieel erfgoed in het bijzonder, speelt een belangrijke rol in duurzame ontwikkeling. In verschillende workshops wordt ingegaan op voorbeeldpraktijken in Vlaanderen en Nederland.

Naast erfgoedwerkers en beleidsmakers uit de Lage Landen, presenteren internationale topsprekers zoals Mal Ridges (New South Wales, Australië) en Laurier Turgeon (Québec, Canada) “the state of the art”. Hoe kunnen beleidsmakers en erfgoedwerkers hiermee aan de slag? Praktijkontwikkeling en inspiratie voor het erfgoedbeleid staan centraal.


Volop inzetten op musea: visienota

Volop inzetten op musea eerste visienota Overleg Vlaamse Musea

Gisteren werd het Overleg Vlaamse Musea ontvangen bij de minister van Cultuur. Het overleg presenteerde de minister haar eerste visienota. Die kreeg de titel ‘Volop inzetten op musea’. Het is een voor de toekomst van de musea en de rest van de erfgoedsector erg belangrijk, want strategisch-oriënterend document waaraan dit overlegorgaan goed anderhalf jaar heeft gewerkt.