visieontwikkeling en reflectie

Vorming over cultuur- en erfgoedtoerisme: laatste kans om in te schrijven

Wil u uw kennis opfrissen over het toeristische landschap in Vlaanderen? Wie zijn de relevante actoren? Wat zijn de speerpunten van het toeristische beleid? Wat zijn de voornaamste tendenzen op toeristisch gebied? ...  Of denkt u er aan om u actiever te gaan richten op de cultuur- en erfgoedtoerist, maar weet u niet precies hoe? Schrijf u dan nu in voor de vorming Cultuurtoerisme in Vlaanderen anno 2014. De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 22 september.


Leer meer over cultuur- en erfgoedtoerisme

In aanloop naar het herdenkingsjaar 2014 was er heel wat te doen rond het al dan niet té toeristische of mercantiele karakter van heel wat activiteiten of projecten in verband met de Eerste Wereldoorlog.


Denk mee! Beleidsaanbevelingen van de cultureel-erfgoedsector voor de nieuwe Vlaamse regering

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode.

Starten met beleidsplanning: het opzetten van een planningsproces en inspraak van stakeholders

Organisaties die strategische keuzes willen maken en nieuwe doelstellingen formuleren, doorlopen hiervoor vaak een beleidsplanningsproces. Maar hoe pakt u dit het beste aan? En op welke manier betrekt u de achterban bij dit proces? Deze vorming zet u alvast op weg.

In de voormiddag overlopen we met u ons basisrecept beleidsplanning. We lichten daarbij de volgende stappen kort toe:

Inspiratie- en netwerkevent WIN∞

Innoveren. Impact creëren. Lanceren! Deze woorden gonzen al sinds de lancering van de Sociale InnovatieFabriek in Vlaanderen en Brussel. Eén jaar na datum geven we je een blik achter de schermen. Tijdens ons inspiratie- en netwerkevenement WIN∞op dinsdag 14 oktober 2014 (voor- en namiddag) maak je kennis met de mensen en organisaties die de afgelopen maanden hun plannen voor een betere samenleving omzetten in actie. Laat je door hen inspireren en denk mee over vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

(On)gemeen goed | Trefdag Pulse. Transitienetwerk Cultuur

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.

De kunsten-, erfgoed- en sociaal-culturele sectoren verkennen de mogelijkheden van de ‘commons’ als collectieve actie die uitgaat van een gemeenschap of netwerk van burgers. Hoe kunnen we omgaan met culturele infrastructuur, het web, erfgoed, de stad, voedsel, kennis … als gemeengoed? En hoe verhouden deze commons zich tot de culturele sector?

Intervisie over substitutie van overheidsinformatie

In de loop van augustus of september organiseert de Coördinerende archiefdienst in Gent een intervisie over substitutie van overheidsinformatie. Substitutie is de vervanging van papieren originelen door digitale kopieën met behoud van bewijskracht.

Het doel van dat gesprek is om met ervaringsdeskundigen en experten verschillende aspecten van een toekomstige wettelijke Vlaamse substitutieregeling te bespreken. Op voorhand krijgen de deelnemers een document waarin de verschillende aspecten die besproken zullen worden, beschreven zijn.

Restitutie en etnografische en niet-Europese collecties | Contactforum

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.

Schrijf in voor contactforum restitutie en etnografische collecties

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.


Conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Erfgoedinstellingen gebruiken steeds meer digitale media om verhalen te vertellen en ervaringen te creëren. Meer en meer kiezen ze voor elke doelgroep een ander medium. Bovendien worden steeds meer erfgoedverhalen integraal langs verschillende media verteld. Hiermee vergroten de betrokkenheid en de participatie van de bezoeker.

Just Who Do You Think You Are?

Just Who Do You Think You Are? is co-organised by M HKA and CAHF and is the first of two collaborative events to take place in 2014, exploring formats and scenarios for engaging with a new generation of emerging artists in the institutional framework of museums and their collections.

Decolonising the Museum

Wat is een 'postkoloniaal museum'? Wat zijn de beperkingen maar ook de mogelijkheden? Pertinente en actuele vragen, niet in het minst in de context van de renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (2013-2017) en de drastische besparingen in het Tropenmuseum van Amsterdam.

Decolonising the Museum

Chéri_Samba_MuséeRoyaldel'Afrique_Reorganisation

Wat is een 'postkoloniaal museum'? Wat zijn de beperkingen maar ook de mogelijkheden? Pertinente en actuele vragen, niet in het minst in de context van de renovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (2013-2017) en de drastische besparingen in het Tropenmuseum van Amsterdam.


SAE Symposium & Dijksterhuislezing 2014

Dit jaar organiseert de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen. Niet toevallig in het jaar dat de RUG het 400-jarig lustrum viert. Het symposium richt zich op de soms lastige herkomst van de academische collecties. Immers, elke universiteit beheert objecten waarvan de herkomst vraagtekens oproept. Dat levert voor de huidige generatie beheerders van academisch erfgoed interessante en soms ingewikkelde vragen en uitdagingen op.

Tournée muséale

Tournée Muséale

Op dinsdag 29 april kwam de museumsector samen in Muntpunt voor Tournée muséale. In de voormiddag zorgde Carol A. Scott voor enkele academische inzichten over het begrip en de methodologie van 'public value'. U vindt haar paper en de presentatie in dit bericht terug.


ARTopia. Bruispartij met Airan Berg en Tuur Florizoone over kunstenaars als motoren van sociale verandering

Kunnen kunstenaars motoren zijn voor sociale verandering? En hoe grijpen zij in op het leven van jonge mensen? Dat zijn de kernvragen waarover Airan Berg op 14 mei met ons van gedachten wisselt. Airan staat samen op het podium met Tuur Florizoone, die alle registers van zijn accordeon opentrekt en letterlijk en figuurlijk inspeelt op wat Airan poneert. Aansluitend kunnen zij die willen nog in gesprek gaan met een aantal kunstenaars die bewust inzetten op sociale verandering.

Airan wie?

Luchtkastelen aan de Noordzee?

Een groot nieuw maritiem museum in Oostende? Hoe zou dat er kunnen uitzien? Die oefening maakten een groep jonge aanstormende talenten in de architectuur. Zaterdagmiddag 15 februari 2014 vond een debat plaats over de negentien voorstellen: luchtkastelen aan de Noordzee of bruikbare ideeën voor een museum? Marc Jacobs van FARO nam deel aan het debat, samen met Marc Martens, Eric Van Hooydonck en Karel Vanackere. Een videoverslag vindt u hier.

Rijksarchivaris publiceert standpunt over maatschappelijke betekenis van archieven

Karel Velle, de Algemeen Rijksarchivaris, publiceerde onlangs de bijdrage Archieven, politiek en de burger in de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België, kortweg KVAB. Dit standpunt handelt over de relevantie van archieven, over de wijze waarop diverse maatschappelijke actoren met archieven omgaan en over de ideologische, politieke en sociaal-culturele betekenis van archieven.


Balans en perspectief. Studiedag en boekvoorstelling over academisch erfgoed in Vlaanderen

Het academisch erfgoed van de Vlaamse universiteiten werd de voorbije jaren doorgelicht door het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed, een samenwerking tussen KU Leuven, UGent, VUB en UA. Het project bracht heel wat interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van deze weinig gekende collecties. De resultaten van het project werden nu samengebracht in de publicatie Balans en perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen.

Laat uw stem horen tijdens Tournée Museale (volzet)

tournee museale
Iedereen weet dat de maatschappij volop verandert. Maar veranderen de musea mee? Met andere woorden: waar staan musea vandaag de dag in Vlaanderen en Brussel (voor)? Wat zijn de noden en kansen? Welke verantwoordelijkheden hebben musea zelf en wat is de rol van politici en beleidsmakers? Prangende vragen, zeker in het licht van de nieuwe beleidsperiode.

Erfgoedarena | Queering the collection. Homo-emancipate in erfgoed

Moeten erfgoedinstellingen actief aan homo-emancipatie bijdragen? Musea kunnen door eigentijds verzamelen aandacht aan de LHBT-gemeenschap geven of pink trails in bestaande collecties aanleggen, zoals het British Museum in 2009 deed. Of activistisch historische figuren outen zoals koning Willem II, verzamelaar Abraham Bredius, componist Tsjaikowski, cabaretier Wim Sonneveld. Maar misschien zijn de belangenorganisatie zoals het COC en de erfgoedinstelling het IHLIA daartoe zelf veel beter in staat?

Studiedag 'Herbestemming kerken'

Het Kerkenplan van minister Bourgeois heeft een denkoefening op gang getrokken over de huidige en toekomstige functie van religieuze gebouwen. Uiteraard gaat dat over kosten en wie daarvoor moet betalen. Maar ook en vooral over wat de kerk voor u in uw leven en lokale leefgemeenschap betekent. Traject vzw organiseert hierover een studie/ontmoetingsdag.

Cultuurmarketing. Over hoe het is en zou kunnen zijn

Vloek of zegen

Tijdens een druk bijgewoonde namiddag stelde FARO zijn inspiratiegids marketing voor erfgoedinstellingen en -organisaties Vloek of zegen voor. In deze brochure vindt u informatie over (cultuur)marketing, een stappenplan om zelf een strategisch marketingplan op te zetten en concrete tips & tricks. De brochure is enkel digitaal beschikbaar, en kan gratis gedownload worden. Om de lancering van de inspiratiegids enige luister te geven nodigden we ook een aantal externe sprekers uit. Zij brachten bijwijlen snedige en confronterende, maar tegelijkertijd altijd inspirerende bijdragen.


Jonge architectuur aan zee | Denkoefening maritiem museum

Een groot nieuw maritiem museum in Oostende? Hoe zou dat er kunnen uitzien? Die oefening maakten een groep jonge aanstormende talenten in de architectuur. De negentien resultaten van hun werk zijn momenteel te zien in Oostende. Zaterdagmiddag 15 februari vindt een debat plaats over de voorstellen: luchtkastelen aan de Noordzee of bruikbare ideeën voor een museum? Marc Jacobs van FARO neemt eraan deel.

Meer informatie vindt u hier