visieontwikkeling en reflectie

Emoties veroveren museumwereld. Nieuw boek schetst ambitieus museummodel

Emoties worden in onze maatschappij steeds belangrijker en nadrukkelijker. Sommigen gewagen zelfs van de ‘emocratie’, die diep in het handelen en denken is doorgedrongen. Ook in de museumsector in binnen- en buitenland wordt expliciet nagedacht over hoe emoties een rol kunnen spelen in de werking.

Die vaststelling was voor FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de aanleiding voor een nieuw boek dat vandaag in CINEMATEK werd gepresenteerd. Een boek dat de maat neemt van de maatschappelijke relevantie van de musea in Vlaanderen. Museum van het Gevoel. Musea op de huid van de samenleving is namelijk een gids om het – in de Lage Landen nog grotendeels onontgonnen – terrein van de emoties te verkennen.

Participatory Practices in Arts and Heritage | Call for Papers

The Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) is pleased to announce the upcoming conference: Participatory Practices in Arts and Heritage
17 & 18 March 2017, Maastricht, The Netherlands
Deadline for abstracts: Monday 9 January 2016

Groeien in je rol als teamleider. Basisvorming voor leidinggevenden

Leiding geven aan een team vergt inzichten en vaardigheden die u wellicht niet op de schoolbanken hebt meegekregen. Hoe maakt u van een team een hecht team? Hoe motiveert u medewerkers? En hoe stuurt u hen aan? Hoe gaat u om met weerstand tegen verandering of met conflicten? Met andere woorden: welk soort teamleider wil u zijn?

FARO ondersteunt uw beleidsplanningstraject

Hulp en advies nodig bij uw beleidsplanning? FARO helpt u graag verder met vormingen, vragenuurtjes en publicaties. Lees hier meer over ons aanbod.

Het basisrecept beleidsplanning brengt het proces van beleidsplanning in kaart en biedt een checklist voor elke stap in dit traject. Kort en bondig, zo weet u waar u aan toe bent.

Wij werken aan een trendsoverzicht dat we in de loop van januari op de website zullen publiceren.


Infosessie: groeien in je rol als teamleider

Binnenkort gaat een nieuwe editie van het leiderschapstraject van start.

Deelnemers aan vorige edities reageerden enthousiast:

Erfgoed, culturele duurzaamheid en bemiddeling: masterclass Robert Baron | ICE-Breker

Dr. Robert Baron (New York State Council on the Arts) verzorgt op 21 december een masterclass met als titel 'Safeguarding Heritage and Facilitating Community Cultural Self-Determination - Mediations and Strategies for Sustainability'. Baron is directeur van (amateur)kunsten- en immaterieel erfgoedprogramma’s in New York, docent culturele makelaardij in Goucher College en een wereldautoriteit op het vlak van erfgoedbemiddeling, public folklore en ondersteunende erfgoedrollen.

Nooddepot voor erfgoed in - of liever UIT - oorlogsgebied, over de landsgrenzen heen

Begin november opende in het museum Louvre Lens de tentoonstelling 'L'Histoire commence en Mesopotamie', vol kunstobjecten en archeologische vondsten die de bezoeker terugvoeren naar de wieg van onze geschiedenis. Bij de officiële opening benadrukte de Franse president François Hollande dat deze tentoonstelling niet toevallig net nu plaatsvindt, maar het erfgoed uit de oorlogsgebieden van Irak en Syrië bewust naar hier haalt om het te beschermen. En er is meer.


Welkom museum, visie op het museum van de toekomst | Lezing Chris Dercon

Chris Dercon verkent de grenzen van het museum. In deze lezing neemt hij je mee naar het museum van de toekomst. Hij brengt zijn visie op het 'Welkom Museum', de noodzakelijke innovatie en nieuwe inzichten om als organisatie meerwaarde te kunnen blijven bieden. Vanuit zijn functie in Tate Modern deelt hij zijn mening over de impact van de Brexit op de globale culturele ontwikkelingen.

Duurzaamheid in musea: inspirerende voorbeelden

Duurzaamheid en investeren in duurzame culturele infrastructuur vormen een van de pijlers van Sven Gatz’ beleidsnota Cultuur 2014-2019. Ook heel wat cultuurhuizen en erfgoedinstellingen spannen zich in om duurzamer door het leven te gaan. De focus ligt daarbij overigens niet enkel op ecologische duurzaamheid. Tijdens de Trefdag van het Transitienetwerk Pulse, op 27 oktober, gaf het Antwerpse Museum Plantin Moretus inkijk in wat het zoal doet inzake duurzaamheid.


‘Het Museum van de Toekomst’ van Chris Dercon

Museum of the Future Bechtler & Imhof

Als er iemand is die al decennialang nadenkt over het ideale museum, dan is het wel Chris Dercon, een Belg die de laatste jaren Tate Modern in Londen leidde en voordien onder andere directeur was van het Haus der Kunst in München, het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het kunstencentrum Witte de With in diezelfde stad. In 2017 verhuist hij naar Berlijn om er het theatergezelschap Volksbühne te gaan leiden. Op 28 november is hij te gast in Hasselt.


Verder dan een SWOT: nieuwe participatieve technieken bij beleidsplanningsprocessen

Klassieke beleidsplanningstrajecten maken gebruik van omgevingsanalyses en SWOT's om doelstellingen te formuleren. Daarnaast bestaan er ook een aantal nieuwe manieren om stakeholders bij het planningsproces te betrekken. Hoe kunt u met hen het gesprek aangaan over bijvoorbeeld:

Starten met beleidsplanning: hoe zet ik een sterk planningsproces op?

Een klassiek beleidsplanningstraject verloopt volgens een vast aantal stappen. In deze vorming overlopen we met u ons basisrecept beleidsplanning. We gaan daarbij in op de volgende stappen:

De ‘emocratie’ volgens Dirk De Wachter

Museum Dirk De Wachter

"De emocratie. Het lijkt er vandaag op dat mensen vaak heel emotioneel reageren en dat de ratio ver weg is,” aldus Dirk De Wachter in het VRT-programma ‘De Afspraak’. De bekendste psychiater van het land houdt de vinger aan de maatschappelijke pols. Uit zijn eigen praktijk en de ervaring van zijn collega-hulpverleners leidt hij af dat ‘emoties’ steeds belangrijker worden in onze samenleving. En wat betekent die vaststelling voor de erfgoedsector?


Uitgaan in een museum? Ja, maar …

Tate Lates

De Londense musea begonnen ongeveer 20 jaar geleden met één opening per maand na de traditionele openingsuren. De formule bleek zo succesvol dat de meeste musea intussen elke week een laatavondopening houden. In sommige musea kan er een keer per maand zelfs gefuifd worden. Niet voor niets kopte Time Out London in haar editie van 1-7 november 2016: ‘How museums are reviving London’s nightlife’. ‘Late’ bezoeken aan Londense musea groeiden de afgelopen tien jaar zo in populariteit, dat ze ondertussen volwaardig deel uitmaken van het sociale leven van de Londenaren.


Re-Org in Vlaanderen: hoe moet het nu verder?

cartoon internationaal Re-Org seminarie: how do we move forward?

Een onderzoek door ICCROM en UNESCO naar de condities van collecties in depots over de hele wereld, bracht aan het licht dat 60% van de collecties in risicovolle omstandigheden worden bewaard, als gevolg van onverantwoord beheer en registratie, ongeschikte inrichting of huisvesting.

Gelet op het feit dat gemiddeld slechts 10% van de collectie wordt tentoongesteld en 90% in depot zit, werkten ICCROM en UNESCO een reorganisatiemethode uit, Re-Org. Deze methode helpt organisaties om prioriteiten te stellen indien de conditie van de collecties in depot problematisch en uitzichtloos is. Aan de hand van een zelfevaluatie wordt de organisatie aangespoord om de eerste stappen te ondernemen naar een verantwoord depotbeheer.


Dance and the museum: Stretching the boundaries

Internationale studiedag naar aanleiding van de tentoonstelling Zot Geweld/Dwaze Maagd
 
Al enkele decennia zoekt de museumwereld toenadering tot de dynamiek van kunstvormen als dans. Ook de danswereld is gefascineerd door de uitdaging om dans in een andere context te tonen of door te geven. Internationaal slaan verschillende curatoren en choreografen de handen in elkaar.
 

Ontmoetingsdag Oost-Vlaamse kerkbesturen | Uit de kast!

Op donderdag 27 oktober vindt in het Augustijnenklooster in Gent voor de vierde keer de ontmoetingsdag voor Oost-Vlaamse kerkbesturen plaats. Dit jaar zal de studiedag draaien rond het Stappenplan waarderen en selecteren van roerend religieus erfgoed, dat zeer binnenkort gelanceerd wordt. Dit stappenplan biedt een leidraad om tot onderbouwde en verantwoorde beslissingen te komen bij het waarderen, selecteren en herbestemmen van religieus erfgoed. Het stappenplan is een samenwerking tussen het CRKC en de erfgoeddiensten van de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Musea en emoties

Wat hebben musea en emoties nu met elkaar te maken?

Toegegeven, op het eerste gezicht weinig tot niets. Want musea golden (en gelden) als vanouds als ‘serieuze’ plekken, statige plaatsen waar ratio het hoogste goed was. Net als het vergroten van kennis over het verleden en de immer groter wordende natuurlijke en menselijke wereld. Met andere woorden: weinig ruimte voor dat ongrijpbare, enigszins twijfelachtige gegeven van het emotionele.

Pulse Trefdag 2016

Pulse, transitienetwerk cultuur, trefdag, duurzaamheid

Op 27 oktober organiseert Pulse, transitienetwerk cultuur, zijn jaarlijkse trefdag. Tijdens deze trefdag wordt dit jaar middels lezingen, workshops en praktijksessies nader ingezoomd op de principes van de circulaire samenleving. Dit is een samenlevingsmodel waarbij vernieuwing en vooruitgang vertrekt van hergebruik, recyclage, herstelling en herbestemming. Kwesties die natuurlijk ook centraal staan in heel wat erfgoedpraktijken.


Future for Religious Heritage (FRH) biënnale conferentie

Het Europees netwerk Future for Religious Heritage (FRH) organiseert van 9 tot 11 november 2016 haar tweejaarlijkse conferentie in Vicenza, Italië. Met dit evenement brengt FRH mensen uit heel Europa (en daarbuiten) samen die religieus erfgoed willen beschermen en promoten. De inschrijvingen voor de conferentie zijn open en u wordt van harte uitgenodigd deel te nemen.

Exclusieve lezing Danielle Linzer | Room to Rise: The lasting impact of intensive teen programs in art museums

Jongeren toeleiden naar kunst en cultuur. In Vlaanderen moet zowat elk museum, elk kunst- en cultuurcentrum, elke kunsteducatieve organisatie zijn programma hebben en zetten duizenden kunstvakdocenten dagelijks hun beste beentje voor. Maar wat als dit je taak is in een stad als New York? Hoe bereik je meer dan 170 nationaliteiten? Welke programma’s ontwikkel je voor tieners die nog nooit in contact kwamen met kunst en cultuur? Hoe ga je om met tieners uit lagere socio-economische klassen? En wat doen deze projecten met hen? Is het wel ‘zinvol’?

Erfgoed & zorg: faro-tijdschrift brengt inspiratie voor Erfgoeddag 2017

Op 23 april 2017 staat de jaarlijkse Erfgoeddag in het teken van zorg. Daarmee reikt de cultureel-erfgoedsector de hand aan zorginstellingen en zorgverleners. Ze worden uitgenodigd om ook aandacht te hebben voor het erfgoed dat in de zorgsector tot stand komt en om in de zorgende praktijk meer gebruik te maken van het materiële en immateriële erfgoed. Tegelijk wordt ook de materiële en borgende zorg die we aan erfgoed moeten besteden om het overdraagbaar te houden voor het publiek zichtbaar gemaakt.

Kwaliteit in gidsenwerking: haal meer uit uw gidsenploeg

Bent u op zoek naar vernieuwing in de gidsenwerking van uw organisatie? Hoe zorgt u voor meer kwaliteit in het reilen en zeilen van uw gidsenteam? Haal meer uit uw gidsenploeg dankzij de opleiding rond de toolkit 'Kwaliteit in gidsenwerking' waarmee u zelf aan de slag kan met uw gidsenwerking. In vijf bijeenkomsten maakt u kennis met praktische instrumenten en krijgt u coaching op maat.

Erfgoedarena | Vernietiging van erfgoed als oorlogsmisdaad. In beeld of niet?

Naar verwachting zal het International Strafhof te Den Haag op 27 september Ahmad Al Faqi Al Mahdi veroordelen als een der eersten ter wereld die internationaal wordt vervolgd voor moedwillige vernieling van cultureel erfgoed als oorlogsmisdrijf. Centraal op deze Erfgoedarena staan de ethische dilemma’s rondom bescherming van erfgoed ten tijde van gewapend conflict. Hoe ga je om met publiciteit?

Sport als spiegel van de samenleving

“Sport is de belangrijkste bijzaak van het leven”. Met deze boutade in het achterhoofd organiseert het Liberaal Archief in het najaar van 2016 een aantal evenementen rond de maatschappelijke rol van sport. Ankerpunt hiervoor is de tentoonstelling Archief Sportief! Sporthistorische verkenningen in de collectie van het Liberaal Archief die op 15 september van start ging.