Evenement

Vierde editie van de Nacht van het Kempens Erfgoed

Campagnebeeld Nacht

Promotie voeren komt keer op keer neer op een creatieve uitdaging. Het publiek warm maken en sensibiliseren voor een aanbod kan immers op diverse manieren. In de klassieke marketingmix is er sprake van de ‘4p’s’: het product, de prijs, de promotie en de plaats. In de Kempen sleutelen ze aan het tijdstip. De Erfgoedcel Kempens Karakter organiseert komende vrijdag, en voor de vierde keer op rij, de ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’. Het aanbod wordt er gebundeld in een evenement, en dat op een bijzonder moment, namelijk – dat had u vast al geraden – ’s avonds.


Programma Week van de Smaak bekend

Tussen 13 en 23 november brengen meer dan 700 activiteiten Brussel en Vlaanderen op smaak. Het programma kan u vanaf deze week online raadplegen via de website van de Week van de Smaak.

Dit was het Groot Onderhoud 2014

Dinsdag 14 oktober verzamelde de cultureel-erfgoedsector in Flagey, Brussel voor het Groot Onderhoud 2014. Aan het einde van een goed gevulde dag reikte minister Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed uit. Bekijk hier alvast de foto's van het evenement. Presentaties, verslagen en filmpjes volgen later.


CO7 (CultuurOverleg Zeven) wint Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-2014

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2013-2014 uitgereikt aan CO7 (CultuurOverleg Zeven). De uitreiking vond plaats aan het eind van de studiedag Het Groot Onderhoud van FARO in Flagey in Brussel. De jury looft CO7 voor de doordachte, integrale en geïntegreerde erfgoedwerking, die niet alleen het bredere lokale cultureel-erfgoedveld, maar alle cultureel-erfgoedconvenants in Vlaanderen kan inspireren.

Robin Hammond wint Dr. Guislain Award

Dr. Guislain Award

De Nieuw-Zeelandse fotograaf Robin Hammond wint de Dr. Guislain Award 2014. De onderscheiding, die voor de derde keer werd uitgereikt, bekroont organisaties of individuen die het stigma rond geesteszieken en geestelijke gezondheid helpen te doorbreken. De award is een initiatef van het Museum Dr. Guislain en Janssen Research and Development.

FARO, LOCUS, Bibnet en Cultuurnet samen op VVSG-trefdag

Wat is cultuur u waard? Meer dan ooit een pertinente vraag, die we voorleggen aan de bezoekers van de VVSG-Trefdag van de lokale besturen. Kom op donderdag 16 oktober langs op onze stand (Gent, Georges Minneplein, eerste verdieping, nummer 303) en beproef uw geluk aan het Rad van Cultuur ...


Derde trefdag Pulse | Cultuur: (on)gemeen goed!

Op donderdag 23 oktober vindt de derde trefdag van Pulse - het Vlaams Transitienetwerk Cultuur plaats. Alle cultuurprofessionals met enige interesse in het duurzaamheidsthema en het transitiedenken zijn hierop welkom. Op deze derde editie wil Pulse samen met jullie de zogenaamde derde weg van het 'gemeengoed' of de 'commons' verkennen. Als de eerste weg die van de privémarkt is en de tweede die van de overheid, dan behoort de derde weg de gemeenschap toe.


Derde Kunstendag voor Kinderen

Op zondag 16 november is het voor de derde keer Kunstendag voor Kinderen. Het evenement groeit nog steeds. Dit jaar bieden meer dan 180 kunstenorganisaties, cultuurcentra en bibliotheken in Vlaanderen en Brussel een 260-tal voorstellingen, rondleidingen, workshops enz. aan. Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere activiteiten geldt een voordeeltarief.

Project 'De Verlichting'

De Cultuurbibliotheek organiseert in de nieuwe gebouwen van het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (Magdalenastr. 30) van 6 tot 9 november 2014 een project over de Verlichting, met o.m. een tentoonstelling en een conferentie. Partners zijn het Davidsfonds, UDL, Gidsenkring en oud-leerlingenbond.

Het Groot Onderhoud 2014 | Beeldvorming in beeld. Schrijf nu in!

“Nieuws is de grootste onopgemerkte verslaving van onze tijd”, zo schrijft de Nederlandse columnist Rob Wijnenberg in de inleiding van zijn boekje De nieuwsfabriek. En hij heeft cijfers om dat te bewijzen. Volgens hem verbruiken tussen de 70 en 90 procent van alle volwassenen in de westerse wereld dagelijks nieuws. Nieuws is ook overal, en 24/24, 7 dagen op 7 beschikbaar. Nieuws, en bij uitbreiding de media, domineren het moderne leven. Vandaar de keuze voor ‘beeldvorming’ als thema voor het volgende Groot Onderhoud, op 14 oktober in Flagey.

Terugblik Krokuskriebels 2014

Op 4 september 2014 vond de Terugkomdag Krokuskriebels plaats voor de deelnemende musea aan dit gelijknamige evenement van de Gezinsbond. Tijdens de Terugkomdag blikten we terug op het evenement én deelden we ervaringen met elkaar.

Een aantal collega-musea gaven hiertoe een voorzet. U vindt hun presentaties hier, samen met het evaluatieverslag Krokuskriebels 2014.


Opendeurdag Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)

Het Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) opent zijn deuren voor het publiek in het kader van de Open Monumentendagen rond het thema 'Geschiedenis en herinnering'. Een uitzonderlijke gelegenheid om een blik te werpen achter de schermen van het onderzoek en de restauratie van kunstwerken, met uitleg door gepassioneerde specialisten.

Nacht van het Kempens erfgoed

Voor de vierde keer organiseert erfgoedcel Kempens Karakter op 24 oktober de 'Nacht van het Kempens erfgoed'.

Dit jaar nemen voor het eerst ook de gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte deel, wat het programma nog uitgebreider, gevarieerder en uitdagender maakt.

Feest mee met BesteBuren

In 2015 viert het Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland zijn twintigste verjaardag. Om dat te vieren, slaan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en DutchCulture de handen in elkaar voor een heus feestjaar. Het feest, met als titel BesteBuren, begint op 7 februari 2015 en eindigt op 14 februari 2016. De projectpartners nodigen iedereen uit om deel te nemen en een projectvoorstel in te dienen.


EHBO. Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en -geschiedenis

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent nodigen iedereen uit om op 16 november 2014 met oorlogserfgoed uit WOI en WOII naar het Erfgoedcentrum in Ename te komen. Daar zullen de depotconsulenten advies geven over het goed bewaren van dat erfgoed en zullen historici van de UGent de historische achtergrond schetsen en mensen op weg zetten in hun eigen onderzoek naar oorlogsgeschiedenis van familie of buurt.

Sleutelen aan de marketingmix: de Nocturnes van de Brusselse Musea

Logo Nocturnes

Collecties en tijdelijke tentoonstellingen op een andere manier voor het publieke voetlicht brengen. De Brusselse Museumraad – ‘de koepelorganisatie van de Brusselse musea’ – besloot veertien jaar geleden te sleutelen aan de marketingmix van de bij haar aangesloten Brusselse musea en tentoonstellingsplekken. Meer bepaald aan het doorgaans onaangeroerde tijdstip waarop het museale aanbod toegankelijk is. Sinds de start van de Nocturnes van de Brusselse Musea groeit de publieke belangstelling gestaag. Midden december gaat de 14e editie, extra large in een paar opzichten, van start.


Op zoek naar goede ideeën voor Erfgoeddag 2015? Hier vindt u inspiratie!

De nieuwe inspiratiebrochure voor de volgende Erfgoeddag is klaar. Op zondag 26 april 2015 vindt de vijftiende editie van Erfgoeddag plaats met als thema Erf! Weet u nog niet hoe u met dit thema aan de slag kan gaan? Doe ideeën op in de nieuwe inspiratiebrochure.

Kleine verhalen en de Groote Oorlog

Op 4 augustus was het exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog voor België begon. Op deze verjaardag zijn talloze grote en kleinere herdenkingsprojecten officieel uit de startblokken geschoten. Wat een aantal van deze initiatieven met elkaar gemeen hebben, is dat ze vertrekken van het persoonlijke verhaal. Graag stellen we zes projecten aan u voor die de voorbije dagen bij FARO zijn binnengekomen.


Laat u verwonderen in Het Wonderkabinet

Een zeeduivel. Een cycloop. Een varken met twee koppen en drie ogen. Zonnekijkers en microscopen. Herbaria. Objecten uit de Gallo-Romeinse tijd. Mineralen. Skeletten en afgietsels van dieren ... in de historische bibliotheek van Het Pand, het cultuurcentrum van de Universiteit van Gent loopt deze zomer de tentoonstelling 'Het Wonderkabinet'. Meteen ook de eerste gezamenlijke tentoonstelling van het samenwerkingsverband Gentse Universitaire Musea.

Groot Onderhoud 2014 | Beeldvorming

Het programma van de vierde editie van het Groot Onderhoud, uw jaarlijkse afspraak met honderden collega’s uit de hele cultureel-erfgoedsector staat nu online. Het thema dit jaar is 'Erfgoed en beeldvorming'. Afspraak op 14 oktober 2014 in Flagey, het voormalig omroepcentrum van het NIR in de Brusselse gemeente Elsene. Bekijk het programma en schrijf in!

(On)gemeen goed

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.

De kunsten-, erfgoed- en sociaal-culturele sectoren verkennen de mogelijkheden van de ‘commons’ als collectieve actie die uitgaat van een gemeenschap of netwerk van burgers. Hoe kunnen we omgaan met culturele infrastructuur, het web, erfgoed, de stad, voedsel, kennis … als gemeengoed? En hoe verhouden deze commons zich tot de culturele sector?


Schatten van / in mensen in Brussel

Van 10 tot 21 juni 2014 kan u in Brussel tien dagen lang kennismaken met ‘schatten van/in mensen’, ambacht, traditie en performing art. In bijlage vindt u het programma met de activiteiten voor deze Brusselse projectweek.

Erfgoedfeest Mijn-Erfgoed

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed bestaat dit jaar 7 jaar. Reden om te feesten, om terug te blikken naar de beginjaren, maar eveneens om contacten te (re-)activeren en concrete ideeën op te doen voor de nieuwe beleidsperiode van 6 jaar, die zal aanvangen op 1 januari 2015.

Het water aan de lippen. 24 musea voeren actie op het Martelaarsplein in Brussel

actie Vlaamse Musea

De Vlaamse musea doen het goed, en toch voeren ze actie! Voor de eerste keer vragen de 24 door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea uw aandacht. Wat is er aan de hand?

Het water aan de lippen. 24 musea voeren donderdag actie op het Martelaarsplein in Brussel

De Vlaamse musea doen het goed, en toch komen ze op 5 juni in Brussel samen! Voor de eerste keer vragen de 24 door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea uw aandacht. Aandacht voor de diepe kloof tussen de terechte hoge verwachtingen en de beschikbare middelen van de Vlaamse overheid. De internationale rol van de musea en de band met het publiek dreigen ze hierdoor te verliezen. Ze vragen daarom heel concreet een verdubbeling van de subsidies.