mondelinge geschiedenis

Foto's, presentaties & Storify van de conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden, FARO Brussel

Bekijk de foto's & presentaties van de conferentie Erfgoed & Storytelling van 28 november 2014 bij FARO in Brussel. Meer presentaties volgen nog deze week. Lees ook meer over de conferentie op Storify.


Zwijgen is zilver, spreken is goud. Omgaan met mondelinge bronnen

Via mondelinge geschiedenis komen mensen aan het woord die een bepaalde gebeurtenis van dichtbij hebben meegemaakt, of die anekdotes of verhalen kunnen vertellen die niet in geschreven bronnen zijn terug te vinden. Mondelinge getuigenissen vullen lacunes in de historische kennis in, en laten toe om de informatie uit andere bronnen in een ander perspectief te bekijken. Soms is het interview zelfs de hoofdbron, gewoon omdat er over een bepaald fenomeen gewoon geen andere informatie beschikbaar is.

Mondelinge getuigenissen: meer dan een verhaal

Persoonlijke verhalen vertellen veel over het verleden en heden. Maar hoe kan je die verhalen nu op een goede manier opnemen, bewaren en onderzoeken? Op 15 mei 2014 kom je er meer over te weten tijdens een vorming van het MAS en Heemkunde Vlaanderen.

Veel mensen kunnen waardevolle verhalen vertellen over het leven van vroeger en nu. Met mondelinge getuigenissen kunnen we hun ervaringen en kennis vastleggen en bewaren voor de toekomst. Maar hoe doe je dit precies? Welke vragen stel je tijdens een interview? En wat doe je achteraf met de opname?

'Nass Belgica' trekt herdenkingsjaar mee op gang

De Noordwijk van Brussel in opbouw

Nog tot en met 27 april kunt u in de Brusselse Botanique naar de tentoonstelling Nass Belgica: de Marokkaanse immigratie in België. Deze transversale expo is de vrucht van de samenwerking tussen de Université libre de Bruxelles, de Botanique en La Cambre en is tevens een eerste, belangrijk orgelpunt van het herdenkingsjaar rond ’50 jaar migratie’. Het project geldt bovendien als de allereerste omvangrijke tentoonstelling die gewijd is aan de diverse facetten van de Marokkaanse immigratie in ons land. Het is ook een veelzijdige uitnodiging (met o.a. archiefmateriaal, getuigenissen, literatuur, dans, film enz.) om door de (recente) geschiedenis van zowel België als Marokko te reizen.


Mondelinge geschiedenis en interviewtechnieken met focus op het thema ‘migratie’

Migratie is momenteel een zeer actueel thema. Ook in erfgoedwerking kunnen we een steentje bijdragen om de recente en minder recente migratiegeschiedenis en -verhalen in beeld te brengen. 2014 is het herdenkingsjaar van 50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België en ook Erfgoeddag focust met het thema ‘grenzeloos’ op migratie.

Oral history en het audiovisuele archief | Erfgoedarena

FRAMER FRAMED en de Reinwardt Academie nodigen u van harte uit voor de Erfgoedarena van 27 november a.s. over Oral history en het audiovisuele archief.

Steeds meer oral history interviews worden door erfgoedinstellingen afgenomen, opgeslagen en bewaard. Deze vorm van verzamelen brengt nieuwe vragen met zich mee, waarbij vragen omtrent technologie een belangrijke rol spelen. De aankomende Erfgoedarena gaat in op de volgende aspecten: techniek, het gebruik, verbindingen, relevantie en de privacy van de geïnterviewde.

Straffe Toeren! Een duik in het Belgische circusverleden

Het Huis van Alijn plaatst als eerste museum in België een tentoonstelling op Google Cultural Institute. De online tentoonstelling 'Straffe Toeren!, een duik in het Belgische circusverleden' kwam tot stand door een samenwerking tussen het Huis van Alijn, Google en FARO.lab.


Digital Testimonies on War and Trauma

Van 12 tot 14 juni 2013 organiseert de Erasmus Studio een internationale multidisciplinaire conferentie over audiovisuele getuigenissen over oorlog en vrede, trauma en herinnering, geschiedenis en herdenking. Speciale aandacht gaat uit naar persoonlijke verhalen uit de Balkanregio en getuigenissen opgetekend in het kader van het Joegoslavië-tribunaal.

De conferentie is bedoeld voor onderzoekers en erfgoedwerkers die werken met mondelinge geschiedenis, archieven en ICT. Plaats van afspraak is de Erasmus Universiteit Rotterdam.

ICAG Seminarie | Praten over de Landelijke Gilden. Een reflectie op mondelinge geschiedenis, dr. Chantal Bisschop (Centrum Agrarische Geschiedenis)

Waarom gebruikmaken van mondelinge bronnen in een onderzoek naar de geschiedenis van een rurale beweging? Historica Chantal Bisschop licht in dit seminarie de methodologische keuzes toe van haar doctoraatsonderzoek. Haar proefschrift Als landbouw en platteland niet meer samenvallen. De Landelijke Gilden, Vlaanderen 1950 - 1990 werd naast een verhaal van sterk veranderende structuren en contexten bovenal een verhaal van mensen.

Verslag Conferentie Erfgoed & Games: Level 2

Op donderdag 29 november bracht de conferentie 'Erfgoed & Games: Level 2' een aantal (internationale) best practices in stelling. Het volledige programma kan u hier nalezen. De presentaties zijn beschikbaar als slidecast (presentatie of podcast). 


Rotterdam 2: Communities houden van verhalen

Niets zo boeiend als een goed verhaal! Gedreven vertellers wekken inspirerende beelden op, slepen de luisteraars emotioneel mee en zorgen voor een pakkend betoog. In een fragmentarische wereld als de onze laten ze de rode draden weer even zien. En ze leggen verbanden: tussen zij en wij of tussen heden en verleden. Ook musea treden steeds meer op als verhalenvertellers en verhalenverzamelaars. Tijdens de conferentie Museums and communities in Rotterdam kwamen verhalen dan ook in alle soorten en maken aan bod. Een paar notities:


Symposium: De waarde van herinneringen

Op 13 december organiseert Discovery Center Continium in Kerkrade een symposium waarin sprekers aan bod komen die hun licht laten schijnen op de soms vage grens tussen waarheid en herinneringen.

Studienamiddag Mondelinge geschiedenistraject in een archief

Het verzamelen van persoonlijke orale getuigenissen is zeer populair en sterk aanwezig in het lokale erfgoedveld, hogescholen, universiteiten, secundair onderwijs en tentoonstellingen. Op welke wijze komt een archief tegemoet aan deze opmars van mondelinge geschiedenisprojecten? Hoe kan een archief- en erfgoedwerking aan de slag met het netwerk van verzamelde orale getuigenissen? Wat is de meerwaarde van mondelinge geschiedenis als onderzoeksmethode voor de academische sector en voor de brede erfgoed- en archiefsector?

De sociale waarde van erfgoed in kaart: inspiratie from Down Under

In New South Wales (Australië) ligt per charter vast dat erfgoed naast een historische, een wetenschappelijke en een esthetische waarde ook een belangrijke sociale waarde heeft. Deze waarde refereert bijvoorbeeld aan de associaties die een gemeenschap maakt, de herinneringen die er zijn en de band die de groep heeft met dat erfgoed. Omdat de sociale waarde een van de vier criteria is die in Australië bepalen welk erfgoed wordt beschermd, stellen onze tegenvoeters zich de vraag hoe ze die sociale waarde kunnen aantonen.


Alternative reality erfgoedgame 'De leguanen' op 'conferentie Erfgoed & Games'

Ontdek heel wat inspirerende voorbeelden van erfgoedgames tijden de conferentie 'Erfgoed & Games: Level2' op 29 november bij FARO. Tijdens deze tweede conferentie, opvolger van de succesvolle editie in 2008, brengen we heel wat inspirerende voorbeelden naar Brussel.


Van horen zeggen. Familiegeschiedenis en mondelinge geschiedenis in de praktijk

Een praktijknamiddag voor leraren geschiedenis (3e graad SO).

Ben je op zoek naar alternatieve wegen om je lesinhoud boeiend en attractief te maken voor je leerlingen? Mondelinge geschiedenis, gebaseerd op interviews met familieleden en mensen van enkele generaties terug, kan jongeren aanzetten om die periode uit de actuele geschiedenis beter te leren kennen en begrijpen.

Met de geschiedeniswedstrijd EUSTORY levert het BELvue hiertoe een aanzet en bijdrage.

Programma

13.45 uur: Ontvangst

Podiumerfwat? De toekomst van het podiumkunstenerfgoed

Cover Courant 102, Podiumerfwat?

"Performance’s being becomes itself through disappearance". Met deze uitspraak van Peggy Phelan, een van de founding mothers van ‘Performance Studies’,  trapt het jongste themanummer van Courant over podiumkunsten en erfgoed af. Het vluchtige en efemere karakter van de podiumkunsten lijken op het eerste gezicht haaks te staan op cultureel erfgoed, waarbij de ordewoorden bewaring, conservatie en borging zijn. Wat rest er, als het doek valt?


Conferentie Erfgoed & Games: level 2

Op 29 november e.k. brengt de conferentie ‘Erfgoed & Games Level 2’ een aantal (internationale) best practices in stelling.

Games – online, offline en als app – zijn hotter dan ooit  in de cultureel-erfgoedsector. Vreemd, want wat met de complexiteit van de (historische) interpretatie, de duiding en de context van de ‘grondstof’ waarmee deze sector doorgaans werkt – archiefmateriaal, historische kunst- en andere voorwerpen, getuigenissen, tradities en technieken? Is dat wel compatibel met zoiets lichtzinnigs als games ?

'The Listening Project' legt ons dagelijks leven vast voor het nageslacht

The Listening Project

The Listening Project is een ambitieus project van de nationale en lokale BBC-radiozenders en de British Library. Aan mensen uit het Verenigd Koninkrijk wordt gevraagd om een intiem betekenisvol gesprek met een vriend of familielid te delen en zo een uniek beeld van het dagelijks leven vandaag te helpen opbouwen.


Mondelinge geschiedenis

In de hoofden van mensen zit nog heel veel kennis over het verleden. Via mondelinge geschiedenis kunnen we hun verhalen vastleggen voor de toekomst. Maar hoe begin je hieraan? Welke vragen stel je? En wat gebeurt achteraf best met de opname?

Daphne Maes, consulente bij Heemkunde Vlaanderen, brengt de nodige mix tussen theorie en praktijk. Na deze cursus kan je zo aan de slag.

Praktisch

Dinsdagen 12 en 19 juni, 19.30 - 22.00 uur, Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele.

Nieuwe publicatie zet scholen aan tot mondelinge geschiedenisprojecten

Cover Leren van horen zeggen

Mondelinge geschiedenis is hot in het secundair onderwijs.

Leren van horen zeggen is een nieuwe, praktische handleiding voor scholen uit het secundair onderwijs die mondelinge geschiedenis in de praktijk willen brengen. Dit draaiboek wil leerkrachten inspireren om een eigen mondelinge geschiedenisproject op te starten.


Leren van horen zeggen. Draaiboek voor een vakoverschrijdend project mondelinge geschiedenis in het secundair onderwijs

Cover 'Leren van horen zeggen'
Abstract: 

Leren van horen zeggen is een nieuwe, praktische handleiding voor scholen uit het secundair onderwijs die mondelinge geschiedenis in de praktijk willen brengen. Dit draaiboek wil leerkrachten inspireren om een eigen mondelinge geschiedenisproject op te starten.

Leestip | Een roman over herinneren, vergeten en geschiedenis

Cover 'Alsof het voorbij is'

Een hele tijd geleden, toen ik nog jong en mooi was, hield ik me als historicus bezig met romannetjes. Niet voor de bellettrie maar als bron voor historisch onderzoek én als middel om iets meer te weten te komen over het dagelijks leven van het gewone volk.

Door dit verleden word ik soms nog eens aangesproken over mijn vermeende kennis over fictie. Ik moet dan eerlijk toegeven dat ik weinig romans lees. Niet zozeer omdat ik non-fictie, en in het bijzonder alles in mijn vakgebied, veel boeiender vind, maar vooral omdat ik er te weinig nut uit haal voor de dingen waarmee ik bezig ben. Lezen louter voor de ontspanning op een bankje in de zon, om ‘mee te zijn’ met mijn weldenkende peers of omdat het zo schoon geschreven is, zegt me niets. Hoewel ik er nu door mijn Erembodegemse roots en het feestjaar 'Boon 2012' wel weer toe wordt gedreven om Boon terug open te slaan.