Nieuws

UNESCO erkent beiaardcultuur in België

Op 25 november heeft UNESCO de Belgische beiaardcultuur erkend als een beste praktijk op het vlak van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Dat is een belangrijke internationale erkenning voor de Belgische beiaardiers en al wie zich voor onze beiaardcultuur inzet. UNESCO nam deze beslissing op de 9de sessie van het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, het bevoegd comité voor deze Unesco-conventie van 2003.

Traject 'Schatten van*in mensen' publiceert portrettenboek en nota met beleidsaanbevelingen

Op vrijdag 21 november 2014 vond bij FARO 'Virtuoos Vlaanderen!' plaats, een internationale conferentie die op zoek gaat naar de kansen van het UNESCO-programma Living Human Treasures, en dit voor diverse beleidsdomeinen. Ter gelegenheid van die conferentie worden twee publicaties gepresenteerd: Virtuoos!, een portrettenreeks en Virtuoos Vlaanderen!, het eindrapport van het onderzoeksproject.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek presenteert 'Schadeatlas bibliotheken'

Op het vijfde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken is de Schadeatlas bibliotheken voorgesteld. Eva Wuyts, coördinator van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, overhandigde het eerste exemplaar aan Martine Balcer, directeur van de Provinciale Bibliotheek Limburg en gastvrouw van het evenement. Het tweede exemplaar was voor auteur Marijn de Valk.

Ontdek ook cultureel erfgoed op de Dag van de Wetenschap

Zondag 23 november is Dag van de Wetenschap. Op tal van locaties verspreid over heel Vlaanderen ontdekt u aan de hand van workshops, demo’s, lezingen, tentoonstellingen en een brede waaier van andere activiteiten dat wetenschap en technologie hun plaats veroverd hebben in elk aspect van ons dagelijks leven. Wie het programma doorneemt, zal zien dat wetenschap en technologie ook aanwezig zijn in cultureel-erfgoedinstellingen.

Artikel Marc Jacobs in het Koreaans

Deze zomer schreef FARO-directeur Marc Jacobs een Engelstalig artikel over het immaterieel cultureel-erfgoedparadigma van UNESCO, gepubliceerd in International Journal of Intangible Heritage. Dit artikel werd nu ook in het Koreaans vertaald: '브뢰겔(Bruegel)과 버크(Burke)가 주는 교훈. 유네스코 무형유산 보호 패러다임에 내재된 암묵적 기준: 협약 이행 10년을 돌아보며'.

U vindt het Koreaanse artikel hier. Een Engelse vertaling vindt u hier.

Bert De Smet uitgeroepen tot eerste 'Ambassadeur Heemkunde Vandaag’

De 28-jarige Bert De Smet uit Sint-Baafs-Vijve/Wielsbeke ontving de eretitel afgelopen zaterdag 15 november 2014 tijdens de studiedag Heemkunde Actueel. De titel van Ambassadeur wordt door een externe jury van experten uitgereikt aan "een vrijwilliger, vrijwilligersvereniging of actie met, voor of door vrijwilligers die recent heemkunde op een positieve manier bij een breed (nieuw) publiek heeft gebracht".

In memoriam: Cultuurmakelaar Eric Antonis

Voormalig Antwerps schepen van Cultuur Eric Antonis (73) is overleden. Eric Antonis (1941-2014) was niet alleen actief in de culturele sector in grote steden (Antwerpen, Turnhout …) in het gebied dat als Midden-Brabant omschreven wordt, maar in heel Vlaanderen en Noord-Brabant. Als drijvende kracht achter Antwerpen ’93 en als voormalig schepen van Cultuur in die havenstad, leverde hij het voorbeeld van wat werken, geloven en investeren in cultuur kan realiseren. Zijn impact op de uitkristallisatie van het hedendaags erfgoedveld in Vlaanderen mag ook niet onderschat worden.

Besparingen cultureel erfgoed: 2015 en 2016 worden moeilijke jaren

2015 en 2016 worden harde en moeilijke jaren voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en voor FARO. In opdracht van de Vlaamse regering Bourgeois I voert de minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel een besparing door in de culturele sector van gemiddeld 5%. Voor de sector cultureel erfgoed beloopt de inspanning voor erfgoedinstellingen met een collectie, zoals archieven en landelijke musea, 4%; voor de organisaties zonder collectie, zoals expertisecentra, 5%. Voor erfgoedconvenants met provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zal die 10% bedragen, net zoals voor de vijf Kunststeden met beleidsprioriteiten. Van de steunpunten (zoals FARO) wordt een inspanning gevraagd van niet minder dan 20%, gespreid over de huidige en vorige legislatuur.

Waag uw kans op Erfgoedinzicht.be

Nog tot en met 23 januari 2015 loopt op Erfgoedinzicht een wedstrijd die u elke week opnieuw laat kennismaken met de Oost- en West-Vlaamse erfgoedinstellingen en hun collecties. Elke vrijdag krijgt u een nieuwe vraag voorgeschoteld. Om het antwoord te achterhalen moet u actief op zoek in de collecties en op de website. Aan het eind van iedere week wordt een winnaar uitgeloot, wekelijks maakt u kans op een prijzenpakket, aangeboden door de erfgoedinstellingen uit Oost- en West-Vlaanderen.

16 november is Kunstendag voor Kinderen

Op zondag 16 november vindt in heel Vlaanderen en Brussel de Kunstendag voor Kinderen plaats. Kinderen tot 12 jaar kunnen met hun ouders, grootouders, broers en zussen kennismaken met kunstactiviteiten van allerlei aard. Muziek en dans, theater en beeldende kunst, film en architectuur: het komt allemaal aan bod.