Nieuws

Verslag van studiedag Voorbij 3D-digitalisering

Op 22 juni organiseerde DEN in samenwerking met Visual Dimension de bijeenkomst Voorbij 3D-digitalisering: 3D-toepassingen in cultureel erfgoed. Op de studiedag werd kritisch gekeken naar het hoe en waarom van 3D-digitalisering, de stand van zaken en naar tal van mogelijke toepassingen van 3D-content in erfgoed. DEN-medewerker Robert Gillesse schreef een blog over de studiedag.

Vlaanderen neemt cultuur- en jeugdbevoegdheden van provincies over in 2018

De Vlaamse Regering heeft op 26 juli 2016 de afslanking van de provincies definitief goedgekeurd. Ze heeft een akkoord over de over te hevelen persoonsgebonden bevoegdheden en de bijbehorende middelen van de provincies naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2018. Na een intensief en constructief overleg met de provincies en steden en gemeenten wordt een aantal aspecten van het cultuur- en jeugdbeleid in Vlaanderen gebundeld.

Ontwerp nieuw Cultureel-erfgoeddecreet principieel goedgekeurd

Op vrijdag 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan een eerste versie van een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. Het is een boeiende voorzet en biedt stof voor debat. Deze tekst moet nog een heel proces van evaluatie, bijsturing en verbetering doorlopen, zowel bij adviesraden, de Raad van State als het Vlaams Parlement.

Nieuwe wind door Leuvense Universiteitsbibliotheek

Het gebouw van de Leuvense Universiteitsbibliotheek aan het Mgr. Ladeuzeplein is alom bekend. Minder geweten is dat er sinds enige tijd achter de schermen gewerkt wordt aan de reorganisatie van de diensten die in dit gebouw gehuisvest zijn. Dit leidde in december 2015 tot de oprichting van Artes, een fusie van de collecties en de werking van de faculteitsbibliotheek Letteren en de moderne collecties die in het bibliotheekgebouw op het Ladeuzeplein worden bewaard. In mei 2016 werden twee andere diensten boven de doopvont gehouden: Kunst en Erfgoed, en Bijzondere Collecties.

Pilootprojecten voor waardering van collecties binnenkort mogelijk

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid geven om pilootprojecten op te starten voor de waardering van cultureel erfgoed. Een nieuw reglement zal de focus leggen op het benoemen en (her-)bestemmen van cultureel erfgoed door landelijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.

Ministers Greoli en Gatz lanceren projectoproep 2017

Na het succes van de eerste projectoproep binnen het kader van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap, lanceren de ministers van Cultuur Greoli en Gatz nu een nieuwe oproep voor 2017. Wie een cultureel project wil realiseren in samenwerking met een partner van de andere Gemeenschap kan tot 15 oktober 2016 een voorstel indienen.

Schrijf nu in voor het Groot Onderhoud 2016!

Heeft u nog een duwtje in de rug nodig om naar het Groot Onderhoud te komen? Een gouden raad: schrijf u meteen in voor de zesde editie van het jaarlijkse netwerk- en inspiratiemoment voor en van de cultureel-erfgoedsector. Afspraak op dinsdag 11 oktober in de iconische KBC-toren in hartje Antwerpen. Een locatie die uitstekend past bij het thema Ontwikkelaar, ondernemer of expert: de nieuwe 'erfgoedstiel'?.

Pauwelviering op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste om de Pauwelviering toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op deze inventaris, die bijdraagt tot de zichtbaarheid en een bewuste omgang stimuleert met immaterieel cultureel erfgoed. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed telt nu 44 elementen.

Oproep voor kandidaten voor de nationale preselectie voor het Europees Erfgoedlabel - Editie 2017

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. De uitgangspunten voor het label zijn gedeelde waarden, een gedeelde Europese geschiedenis en een gemeenschappelijk Europees erfgoed. Het label wil op die manier bijdragen aan een groter Europees bewustzijn, in het bijzonder bij jongeren. Bovendien wil het label de waardering voor nationale en regionale diversiteit en interculturele dialoog versterken. Sites, nationale thematische en transnationale sites kunnen deelnemen.

Spelen met erfgoed: Bokrijk vernieuwt Speelschuur en -tuin

Speelschuur Bokrijk

Het Openluchtmuseum Bokrijk zit met 'bokrijk brandmerkt' (BKRK) volop in een vernieuwingsproces. In het verlengde van dit project kreeg nu ook de Speelschuur een volledige make-over. Bureau De Gouden Liniaal en vormgeefster Linde Hermans tekenden een eigentijdse architectuur en vormgeving uit voor de beleving van het spelerfgoed. De inhoudelijke conceptontwikkeling, die de brug slaat tussen spelen vandaag, gisteren en morgen, verliep in samenwerking met het Sportimonium, VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten) en het Speelgoedmuseum Mechelen.