Nieuws

Postgraduaat cultuureducator, een primeur

De hogeschool PXL Hasselt start vanaf september 2015 met een postgraduaat cultuureducator. Het postgraduaat richt zich tot bachelors lerarenopleiding, toerisme, kunsten … of tot bachelors of masters in kunst en cultuur. Het postgraduaat (één jaar) wil kansen op tewerkstelling in de culturele sector voor jongeren vergroten. Het is gericht op het verruimen van de culturele competenties van bachelors of jonge publieksmedewerkers in culturele organisaties.

Bezoek de orgelcollectie Ghysels

In 2007 kocht de Vlaamse Gemeenschap de collectie mechanische muziekinstrumenten van Jef Ghysels, een bekend verzamelaar van dans- en kermisorgels. Het geheel omvat onder meer vier grote dansorgels, twaalf kleinere orgels, een collectie beeldjes, documentair materiaal en een uitgebreide reeks orgelmuziekboeken. Sinds 2010 is de collectie opgeslagen in een geklimatiseerd depot van Katoen Natie in Kallo. Wie wil, kan de orgelcollectie nu ook bezoeken, in groep of individueel.

Restauratie Lam Gods vordert gestaag

Goed tweeënhalf jaar geleden, in oktober 2014, startte het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Minutieus werden alle vernislagen en overschilderingen verwijderd op de eerste acht panelen en lijsten, afkomstig van de buitenkant van de zijpanelen. Nu het origineel van de gebroeders Van Eyck weer zichtbaar is, kunnen de restaurateurs beginnen met het fixeren van de verflaag.

Stad Brugge biedt 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aan

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge aan een virtuele leeszaal. Op archiefbankbrugge.be kon u al langer bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1915 online doorzoeken en consulteren. Sinds begin juli is het aanbod gevoelig uitgebreid met een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. Daarin wordt de informatie per gezin of huishouden voor een bepaalde periode bijgehouden.

Toekenning 527.200 euro projectsubsidies cultureel erfgoed - tweede ronde 2015

​Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2015. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 527.200 euro. Deze projectsubsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. De projecten hebben steeds de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel. Een overzicht vindt u hier.

Erfgoed op Informatie aan Zee 2015

Informatie aan Zee is het tweejaarlijks congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie en wordt georganiseerd door VVBAD. Op 17 en 18 september 2015 vindt Informatie opnieuw plaats in het Kursaal te Oostende. Net als op vorige edities komt erfgoed ruimschoots aan bod. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ploos voor u het programma uit en maakte alvast een erfgoedselectie. Nog tot 15 augustus kunt u inschrijven aan voordeeltarief, meer informatie vindt u ook op de website van de VVBAD.

Oproep Europese Samenwerkingsprojecten oktober 2015

Het Creative Europe subprogramma Cultuur kent in 2015 nog één oproep, namelijk ‘Europese Samenwerkingsprojecten’ met uiterste indieningsdatum op 7 oktober 2015. Het betreft de kleinschalige (Categorie 1) en grootschalige (Categorie 2) samenwerkingsinitiatieven die aanvangen in de periode tussen 1 mei 2016 en 31 december 2016.

Stel u kandidaat voor de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Awards 2016

Erfgoedprojecten en -initiatieven kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Awards 2016. Prijzen worden uitgereikt aan 30 erfgoedinitiatieven in 4 categorieën: behoud; onderzoek & digitalisering; diensten voor cultureel erfgoed & onderwijs en de ontwikkeling van bewustzijn voor cultureel erfgoed. De zeven inzendingen die verkozen worden tot hoofdwinnaar krijgen een geldprijs van 10.000 euro. Daarnaast wordt ook één publieksprijs uitgereikt.

'Reuzencultuur in Vlaanderen' opgenomen op Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de reuzencultuur in Vlaanderen toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De term 'reuzencultuur' verwijst naar het gebruik om met metershoge poppen optochten en evenementen op te luisteren en naar de technieken, betekenissen en rituelen die daarmee gepaard gaan. De eerste reuzen doken op in katholieke processies aan het einde van de 14e eeuw. Sindsdien evolueerden de reuzengebruiken mee met hun tijd, maar ze blijven verwijzen naar de historische wortels van de reuzencultuur.

DARTS zoekt verhalen achter historische sites

De Landcommanderij Alden Biesen (Bilzen, België), de Villa Rufolo (Ravello, Italië) en het Kasteel van Hunedoara (Transsylvanië, Roemenië): stuk voor stuk zijn het plekken vol verhalen, bevolkt door fascinerende personages en doordrenkt met geschiedenis. Het project DARTS (Digital Art & Storytelling for Heritage Audience Development) wil die verhalen naar boven brengen door middel van twee internationale wedstrijden rond digitale kunst en creatief schrijven.