Nieuws

Federale regering plant zware besparingen bij de federale culturele en wetenschappelijke instellingen

De federale regering wenst zwaar te besparen op de middelen van zowel de federale culturele instellingen zoals Bozar en de Munt (voogdijminister Didier Reynders, MR) als de federale wetenschappelijke instellingen (bevoegdheid staatssecretaris Elke Sleurs, N-VA). Dat gaat onder meer over belangrijke cultureel-erfgoedbeherende instellingen zoals de Koninklijke Musea (Schone Kunsten, Kunst en Geschiedenis) het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Ook de overkoepelde administratie Belspo zou als entiteit worden afgeschaft.

'Koffietafelboek' geeft inkijk in uniek stukje immaterieel erfgoed

Gelieve de familie te volgen

Zondag 2 november is Allerzielen. Tijd om de doden te herdenken en stil te staan bij de manier waarop we afscheid nemen van wie ons dierbaar is. Onlosmakelijk verbonden met dat proces van afscheid nemen is de koffietafel, een traditie die vandaag de dag op verschillende manieren wordt ingevuld. In het boek Gelieve de familie te volgen maakt u kennis met zowel de klassieke koffietafel als zijn vele varianten, sprekend in beeld gebracht door Titus Simoens.

Red de opleiding IBW - teken de petitie

Omwille van de aangekondigde besparingen plant de Universiteit Antwerpen de stopzetting van de postacademische vorming Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW). Eerdere plannen om IBW uit te bouwen tot een volwaardige master werden stopgezet. De opleiding is de enige in zijn soort en levert jaarlijks zo'n zestig bibliothecarissen af, die snel werk vinden binnen de bibliotheeksector: een signaal dat de sector nood heeft aan goed opgeleide universitaire medewerkers.

Oproep scriptieprijs cultuurmanagement

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen reikt opnieuw een prijs uit voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het wil daarmee de reflectie over en de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur ondersteunen en stimuleren. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van 2.500 euro. Deadline voor kandidaturen is 13 februari 2015. De winnaar wordt bekend gemaakt op het Colloquium van het Bilsen Fonds.

Laatste kans voor subsidieaanvraag ‘competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief’

Als medewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie kan u elders werkervaringen opdoen of duurzame contacten opbouwen. U kan bijvoorbeeld gedurende enkele weken (of maanden) meedraaien in gelijkaardige buitenlandse instellingen, actief participeren in een internationale conferentie of deelnemen aan een prospectiereis. Hiervoor kan u een subsidie-aanvraag indienen onder het reglement 'Subsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectiefe. De uiterste indiendatum is vastgelegd op 3 november 2014.

Aanvraagformulier projectsubsidies cultureel erfgoed aangepast

Het formulier voor het aanvragen van projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale cultureel-erfgoedprojecten werd recent aangepast. De partnerfiche staat nu als een apart bestand op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed en kan per stuk gedownload worden. Het blijft wel belangrijk om elke partnerfiche tijdig te laten ondertekenen door elke partner, zodat deze bij de aanvraag gevoegd kan worden.

Manfred Sellink wordt nieuwe Hoofddirecteur - Hoofdconservator KMSKA

Manfred Sellink wordt de opvolger van Paul Huvenne aan het hoofd van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Sellink was tot nog toe directeur van de Musea Brugge. "Ik ben fier met Manfred Sellink een waardige opvolger voor Paul Huvenne te hebben gevonden", zegt minister Gatz. "Sellink heeft een jarenlange ervaring als directeur van de Brugse Musea. Hij kent het Vlaamse museumlandschap als zijn broekzak. Hij beschikt over een grote geloofwaardigheid en legitimiteit in binnen- en buitenland en een indrukwekkend netwerk.

Programma Week van de Smaak bekend

Tussen 13 en 23 november brengen meer dan 700 activiteiten Brussel en Vlaanderen op smaak. Het programma kan u vanaf deze week online raadplegen via de website van de Week van de Smaak.

Schrijf nu in voor het contactforum 'Restitutie van etnografische en niet-Europese collecties'

Tijdens het contactforum worden de uitdagingen voor de omgang met etnografische collecties scherp gesteld. Daarnaast focussen we op de juridische perspectieven in verband met restitutie. Verder wordt het thema concreet ingevuld met gevalstudies en een uitgebreid debat met betrokken musea, archieven en verzamelaars.

‘De spreekwoordelijke druppel’ | Landschapstekening 2014 Adviescommissie cultureel erfgoed

Gisteren, aan het begin van de ceremonie van de uitreiking van de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-’14, stelde de voorzitter van de Adviescommissie cultureel erfgoed de ‘landschapstekening’ voor van het via het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het is een analyse van de evoluties van de voorbije vijf jaar en geeft daarnaast ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst.