Nieuws

Ook uw mening vinden we belangrijk

Nu het stof terug is gaan liggen, blikt u hopelijk terug op een geslaagde Erfgoeddag. We willen u dan ook héél hartelijk danken voor de geleverde inspanningen! Binnenkort starten we de voorbereidingen voor Erfgoeddag 2016. Graag houden we hierbij rekening met uw ervaringen en bedenkingen. Om deze in kaart te brengen, ontwikkelden we een online enquête die u kunt invullen tot en met 31 mei.

Themanummer Volkskunde over feesten en rituelen is op zoek naar bijdragen

Het tijdschrift Volkskunde plant in het najaar van 2016 een themanummer over feesten en rituelen. De redactie werkt daarvoor samen met LECA, het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag. Om een interdisciplinaire blik te kunnen werpen op een van de populairste thema’s uit de Europese etnologie wil de redactie auteurs uit verschillende vakgebieden aanmoedigen hun invulling van de betekenis van feesten en rituelen te presenteren in een abstract van max. 500 woorden.

EU-subsidiegids 2014-2020 - editie april 2015

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap Vleva heeft haar update van de EU-subsidiegids 2014-2020 – editie april 2015 uitgebracht. Hierin vindt u informatie over de doelstellingen van elk subsidieprogramma, de doelgroep, het programmabudget en ook de contactgegevens van alle nationale contactpunten.

Ontdek ook alle openstaande Europese subsidieoproepen op de vleva-EU-subsidiewijzer.

Oproep Europa voor de Burger-programma

De eerstvolgende deadline binnen het Europa voor de Burger-programma is 1 september 2015. De publicatie van de oproep wordt in juli 2015 verwacht. Er kunnen projectaanvragen worden ingediend binnen de actie 'democratisch engagement en burgerparticipatie'.

Aanpassing beleidsperiodes Cultureel-erfgoeddecreet

Op 24 april 2015 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van wijzigingsdecreet principieel goed dat de aanpassing van de beleidsperiodes in het Cultureel-erfgoeddecreet regelt. Enerzijds worden daarbij de lopende beleidsperiodes van de cultureel-erfgoedorganisaties aangepast zodat zij tegelijk eindigen (eind 2018), anderzijds wordt ook de beleidsperiode van het convenant met de VGC aangepast.

Gevalstudie over praktische organisatie project 'Nieuws van de Groote Oorlog'

De website van Project CEST, dat erfgoedorganisaties wegwijs wil maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties, publiceerde onlangs een gevalstudie over het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'. De gevalstudie beschrijft de belangrijkste lessen die in dit grootschalige digitaliseringstraject werden geleerd en geeft inzicht in de praktische organisatie van de digitalisering van ruim 280.000 krantenpagina's.

Koninklijke Bibliotheek brengt meer dan 1,2 miljoen historische krantenpagina’s online

Sinds een tiental jaar is de Koninklijke Bibliotheek van België bezig met de grootschalige digitalisering van haar krantenverzamelingen. Maar liefst 3,5 miljoen krantenpagina’s werden reeds gedigitaliseerd, afkomstig uit een 100-tal Belgische dagbladen uit de periode 1831-1950. Bezoekers van de Koninklijke Bibliotheek konden deze pagina's al langer raadplegen binnen de muren van de bibliotheek. Nieuw is dat u nu ook thuis, vanuit uw zetel of bureaustoel, zo'n 1,2 miljoen krantenpagina's kunt oproepen en lezen.

KMSKA lanceert eerste museumhackathon in België

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) organiseert een marathon voor het ontwikkelen van een digitale bezoekerstool. De deelnemers komen samen op één locatie en krijgen slechts 28 uur de tijd om hun project uit te werken. Iedereen kan deelnemen aan deze hackathon. Het winnende team ontvangt een reischeque.

450 erfgoedinstellingen en hun ruime achterban vierden de 15e editie van Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel

De 15e editie van Erfgoeddag, op zondag 26 april, was een succes. Overal in Vlaanderen groeit en bloeit de belangstelling voor cultureel erfgoed. Zo deden meer dan 450 cultureel-erfgoedinstellingen in 243 gemeenten mee, goed voor zo’n 650 gratis activiteiten. Deze vijftiende editie kon vele tienduizenden mensen bekoren. Er werden naar schatting zo’n 200.000 bezoekers geregistreerd.

Digitaal: kans of noodzaak? Laatste plaatsen!

Op donderdag 7 mei 2015 organiseren PACKED vzw, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een conferentie over het inzetten van cultureel erfgoed in een toenemende digitale omgeving. Ook FARO is aanwezig: Hildegarde Van Genechten modereert een sessie over het gebruik van apps in de publiekspraktijk. Wilt u er nog graag bij zijn? Schrijf u dan snel in!