Nieuws

Manfred Sellink wordt nieuwe Hoofddirecteur - Hoofdconservator KMSKA

Manfred Sellink wordt de opvolger van Paul Huvenne aan het hoofd van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Sellink was tot nog toe directeur van de Musea Brugge. "Ik ben fier met Manfred Sellink een waardige opvolger voor Paul Huvenne te hebben gevonden", zegt minister Gatz. "Sellink heeft een jarenlange ervaring als directeur van de Brugse Musea. Hij kent het Vlaamse museumlandschap als zijn broekzak. Hij beschikt over een grote geloofwaardigheid en legitimiteit in binnen- en buitenland en een indrukwekkend netwerk.

Programma Week van de Smaak bekend

Tussen 13 en 23 november brengen meer dan 700 activiteiten Brussel en Vlaanderen op smaak. Het programma kan u vanaf deze week online raadplegen via de website van de Week van de Smaak.

Schrijf nu in voor het contactforum 'Restitutie van etnografische en niet-Europese collecties'

Tijdens het contactforum worden de uitdagingen voor de omgang met etnografische collecties scherp gesteld. Daarnaast focussen we op de juridische perspectieven in verband met restitutie. Verder wordt het thema concreet ingevuld met gevalstudies en een uitgebreid debat met betrokken musea, archieven en verzamelaars.

‘De spreekwoordelijke druppel’ | Landschapstekening 2014 Adviescommissie cultureel erfgoed

Gisteren, aan het begin van de ceremonie van de uitreiking van de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-’14, stelde de voorzitter van de Adviescommissie cultureel erfgoed de ‘landschapstekening’ voor van het via het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het is een analyse van de evoluties van de voorbije vijf jaar en geeft daarnaast ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

CO7 (CultuurOverleg Zeven) wint Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-2014

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2013-2014 uitgereikt aan CO7 (CultuurOverleg Zeven). De uitreiking vond plaats aan het eind van de studiedag Het Groot Onderhoud van FARO in Flagey in Brussel. De jury looft CO7 voor de doordachte, integrale en geïntegreerde erfgoedwerking, die niet alleen het bredere lokale cultureel-erfgoedveld, maar alle cultureel-erfgoedconvenants in Vlaanderen kan inspireren.

Karel van den Bossche wint Jozef Weyns-eremerk

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Karel van den Bossche uit Sint-Amands, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Robin Hammond wint Dr. Guislain Award

Dr. Guislain Award

De Nieuw-Zeelandse fotograaf Robin Hammond wint de Dr. Guislain Award 2014. De onderscheiding, die voor de derde keer werd uitgereikt, bekroont organisaties of individuen die het stigma rond geesteszieken en geestelijke gezondheid helpen te doorbreken. De award is een initiatef van het Museum Dr. Guislain en Janssen Research and Development.

Religieus erfgoed van Oost- en West-Vlaanderen in Erfgoedinzicht

Vanaf dit najaar krijgt het religieus erfgoed uit parochiekerken van Oost- en West-Vlaanderen ook een plek op Erfgoedinzicht. Erfgoedinzicht is een samenwerking tussen de provincies Oost- en West-Vlaanderen en wil het in kaart brengen van en de zorg voor het erfgoed stimuleren. Hiervoor ontwikkelden de provincies een centrale databank, een beheersysteem met veilige opslag en een ontsluitingswebsite, erfgoedinzicht.be.

Oproep | Online bevraging 'Op handen gedragen'

In 'Op handen gedragen' werken CRKC, LECA en KADOC nauw samen rond de zorg voor het Vlaamse processie-erfgoed. De partners ondersteunen en adviseren processiecomités bij het beheer van hun erfgoed. CRKC focust daarbij op het roerend erfgoed, LECA op het immaterieel erfgoed en KADOC op het documentair erfgoed.

TANDEM zoekt deelnemers

Het TANDEM 'Community & Participation' uitwisselingsprogramma richt zich op culturele organisaties in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die een langetermijnrelatie ontwikkelen met een partnerorganisatie in een van de andere landen. Het doel is internationale netwerkvorming met een duurzame uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van community arts, amateurkunst en cultuureducatie.