Nieuws

PACKED zoekt bibliotheken, archieven en kunstcollecties om samen te werken rond Persistente Identificatie

In het kader van het project rond persistente identificatie van collectiedata bij musea onderzocht PACKED-medewerker Alina Saenko ook wat de huidige principes hierrond zijn bij bibliotheken en archieven in Vlaanderen. Ze stelde daarbij een unieke kans tot samenwerking vast.

VIAA krijgt nieuwe start

De opdracht van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) wordt voortgezet. De Vlaamse Regering maakte daarvoor tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2016 een budget vrij van 2,7 miljoen euro bovenop de 1,3 miljoen euro die reeds voorzien was. VIAA is de organisatie die werd opgericht om het audiovisuele erfgoed en het archief van omroepen en culturele instellingen te digitaliseren, archiveren en te ontsluiten. Indien audiovisuele archieven niet worden gedigitaliseerd, gaan ze door aantasting verloren voor de toekomstige generaties.

Het Groot Onderhoud 2015: u komt toch ook?

Over iets minder dan een maand is het zover en wordt ook ù verwacht op het Groot Onderhoud. Kom op 27 oktober 2015 in Het Pand, Gent, mee nadenken en discussiëren over het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid van de toekomst. Momenteel staat de teller op goed 194 deelnemers. Bent u nog niet ingeschreven? Maak er vandaag nog werk van!

Waardering & selectie. Hoe onze erfgoedcollecties beheersbaar houden? Herfstnummer faro

Je kan niet alles bewaren. Maar hoe moet je dan kiezen? En hoe maken we op sectorniveau keuzes voor behoud of afstoting? Het herfstnummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed gaat via een omvangrijk dossier in op de noden en kansen van waarderingstrajecten, selectiecriteria en afstotingsbeleid voor cultureel erfgoed.

La Fourna wint Brussels Creativity Call

La Fourna is tijdens de Brusselse week op de Expo 2015 in Milaan uitgeroepen tot winnaar van de Brussels Creativity Call, een wedstrijd voor innovatieve ideeën rond urban food. Het nieuwste en ambitieuze project van vzw Vol-au-vent krijgt zo een extra duwtje in de rug om de realisatie ervan waar te maken. Het concept is eenvoudig: een wereldbakkerij met een cultureel én een sociaal luik.

Lezingenreeks 'Van Valentijn tot Zwarte Piet'

In het najaar organiseert LECA vzw samen met het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities van de Universiteit Gent een lezingenreeks over de oorsprong en functie van christelijke tradities rond heiligen. Ook FARO verzorgt een lezing: op 13 oktober kan u naar een uiteenzetting van FARO-directeur Marc Jacobs over Driekoningen. Alle lezingen vinden plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent, telkens van 20.00 tot 21.30 uur.

Gezocht: documentair erfgoed voor het Memory of the World Register

Vanuit het Vlaamse Memory of the World Subcomité informeren we u graag over de nakende UNESCO-oproep voor het Memory of the World Register. Tegen maart 2016 worden kandidaturen van documentair erfgoed verwacht om midden 2017 eventueel opgenomen te worden op het UNESCO-register van het Geheugen van de Wereld. Om dit vanuit België/Vlaanderen degelijk aan te pakken, is er een  voorbereidende procedure uitgewerkt. Momenteel loopt er een oproep tot het inzenden van dossiers.

Schrijf nu uw activiteit in voor Erfgoeddag 2016

Zondag 24 april 2016 is het Erfgoeddag met als thema Rituelen. Wil ook u uw collectie en werking op Erfgoeddag in de kijker plaatsen? Vergeet dan niet uw activiteit uiterlijk op zondag 17 januari 2016 in te dienen. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure, het thema of de op stapel staande infosessies en dokterskabinetten, vindt u via de website van Erfgoeddag.

Krokuskriebels 2016: doet ook uw museum mee?

De achtste editie van Krokuskriebels vindt plaats van zaterdag 6 februari tot en met zondag 14 februari 2016. Krokuskriebels is een grootse museumhappening voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Voor hen organiseren de musea extra leuke, spannende en creatieve activiteiten! U leest er alles over op de Krokuskriebels-website. Inschrijven kan tot 15 oktober!

Het Groot Onderhoud 2015: de inschrijvingen zijn geopend!

Het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid van de toekomst krijgt nù vorm. En het mooie is: u kan dat mee helpen bepalen. Hoe? Door naar het Groot Onderhoud 2015 te komen, op dinsdag 27 oktober in Het Pand, in hartje Gent!