E-documenten

Logo Krokuskriebels
Krokuskriebels

Tijdens de krokusvakantie van 13 tot en met 21 februari 2010 kriebelde het in 86 Vlaamse en Brusselse musea. Ouders, grootouders en hun (klein)kinderen konden er van alles beleven. Leuke rondleidingen voor het hele gezin, spetterende animatie, creatieve workshops, zinderende zoektochten en meeslepende vertellingen, …

Krokuskriebels is het tweejaarlijks cultuurparticipatieproject van de Gezinsbond dat georganiseerd wordt in nauw overleg met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, de provinciale museumconsulenten en andere specialisten uit het werkveld.

Enno Meijers

Het onderzoek ‘Stapsgewijs naar duurzame toegang’ werd door Enno Meijers geschreven in opdracht van de Zeeuwse Bibliotheek, in samenwerking met de NCDD en DEN. Het onderzoek is een speurtocht naar hoe kleine en middelgrote erfgoedinstellingen vorm kunnen geven aan duurzame toegankelijkheid.

Cover publicatie binnenklimaat
Bart Ankersmit e.a.

Deze informatiebrochure is ontwikkeld voor collectiebeheerders van erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor of interesse hebben in het binnenklimaat. De inhoud van de brochure is tot stand gekomen door een samenwerking binnen het Klimaatnetwerk van Instituut Collectie Nederland (ICN), de Erfgoedinspectie (EGI), het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE), de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Logo NUMERIC

Op 4 februari 2010 publiceerde de Europese Commissie het eindrapport van het Numeric-onderzoek. Numeric (2007-2009) had tot doel de omvang van de gedigitaliseerde erfgoedcollecties in Europa in kaart te brengen, evenals de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook is er onderzoek gedaan naar het gebruik van standaarden en de mate waarin de digitale collecties worden geraadpleegd.

Anita Caals en Jacqueline Van Leeuwen

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw vroeg in het kader van het Prismaproject aan vier experts welke trends zij in de toekomst ontwaren. Zo hoopten we iets bij te leren over de mogelijke toekomst van het consumentengedrag, de objecten die ons omringen, de demografie en de globalisering. Het werden stuk voor stuk boeiende lezingen, waarvan we de vonk hebben willen vatten in vier korte samenvattingen.

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform wil informatie over Europeana verspreiden naar mogelijke belanghebbenden, informatie en adviezen terugkoppelen naar Europeana en de relevante projecten waar Vlaamse partners in betrokken zijn onderling afstemmen. De verslagen van de bijeenkomsten kan u in bijlage nalezen.

Eric-Jan Keulemans

In 2009 schreef Eric-Jan Keulemans van de Provincie Zeeland een referaat met de titel Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor- en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven. Keulemans onderzocht het bewaarbeleid voor optische schijven in Zeeland. Ook de vraag of optische schijven geschikt zijn als opslagmedium voor langetermijnbewaring en welke alternatieven er zijn, komt aan bod. Het doel van het onderzoek was te komen tot goede voorwaarden en eisen voor de bewaring van optische schijven. Ook sensibilisering was een doelstelling.

CIMAM | ICOM

Op 10 november 2009 keurde de Algemene Vergadering van CIMAM-ICOM een resolutie goed inzake de definitieve verwijdering van collectiestukken in musea voor moderne kunst. De tekst van de resolutie kan gedownload worden.

Website CIMAM-ICOM

Cover Synergie² 2010
Marc Jacobs, Björn Rzoska, Gregory Vercauteren

In juni 2000 sloegen de Vlaamse Gemeenschap en Antwerpen, Brugge en Gent de handen in elkaar voor een experiment. Bijna tien jaar later zijn de cultureel-erfgoedconvenants uitgegroeid tot een stevig onderdeel van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel. Op dit moment zijn liefst achttien cultureel-erfgoedconvenants afgesloten. Die staan voor eenentachtig gemeentebesturen en 2,7 miljoen inwoners, de helft van alle Vlamingen.

Cover OngeZIENe Rijkdom
David Mellaerts, Jan Dewitte, Rieke Jacobs (red.),

De brochure bevat tal van tips en aanbevelingen voor de cultureel-erfgoedsector, tentoonstellingsorganisatoren, culturele initiatieven… om blinde en slechtziende personen voortaan op een (nog) betere manier te ontvangen op het vlak van onthaal, omkadering en bemiddeling, én om op een toegankelijke manier te communiceren met deze doelgroep. Deze publicatie maakt bovendien duidelijk dat ook ziende bezoekers kunnen genieten van ingrepen of aanpassingen voor blinde en slechtziende personen bij het presenteren van collecties.