E-documenten

Cover OngeZIENe Rijkdom
David Mellaerts, Jan Dewitte, Rieke Jacobs (red.),

De brochure bevat tal van tips en aanbevelingen voor de cultureel-erfgoedsector, tentoonstellingsorganisatoren, culturele initiatieven… om blinde en slechtziende personen voortaan op een (nog) betere manier te ontvangen op het vlak van onthaal, omkadering en bemiddeling, én om op een toegankelijke manier te communiceren met deze doelgroep. Deze publicatie maakt bovendien duidelijk dat ook ziende bezoekers kunnen genieten van ingrepen of aanpassingen voor blinde en slechtziende personen bij het presenteren van collecties.

Cover Erfgoed 2.0
Bart De Nil en Jeroen Walterus (red.)

De publicatie ‘Erfgoed 2.0: nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed’, die in 2009 verscheen bij Pharo Publishing, attendeert op een aantal actuele tendensen rond erfgoed en ICT.

Verschillende auteurs uit zowel academische als professionele ‘erfgoed’-omgevingen in Vlaanderen en Nederland leverden een bijdrage.

De bundel, waarvan de hoofdstukken nu ook digitaal beschikbaar zijn, is een smaakmaker en een wegwijzer voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp.

De rapporten van het project BOM-vl (Bewaren en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen) zijn in open access beschikbaar via het UGent Institutional Repository. Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties, met een verwijzing naar hun vindplaats in het Repository.

Marco de Niet, Lieke Heijmans, Harry Verwayen (ed.)

Tijdens de conferentie DISH2009 (Rotterdam, 9-10 december 2010) werd de publicatie 'Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed' gepresenteerd. De publicatie biedt erfgoedinstellingen ondersteuning bij hun zoektocht naar nieuwe businessmodellen en is het resultaat van een project dat Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en Kennisland het afgelopen jaar uitvoerden in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW.

Carmen Henckens (coördinatie)

Cover Vormingsaanbod 2010Het Vlaamse erfgoedveld is voortdurend in beweging. Dergelijke dynamiek is een goede zaak, maar creëert tegelijk een behoefte aan zekerheden en ondersteuning.

Paul Bastijns, Sam Coppens, Ciska Corneillie, Patrick Hochstenbach, Erik Mannens, Liesbeth Van Melle

In het derde werkpakket van het project BOM-Vl (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen, 2008-2009) staat de technische problematiek van langetermijnbewaring van digitaal erfgoed centraal. Het OAIS-model, een ISO-standaard sinds 2002, geldt hierbij als conceptueel referentiemodel dat richtlijnen biedt bij de opzet van een digitaal archief.

Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Jeroen Walterus

Logo NumericHet NUMERIC onderzoek is een initiatief van de Europese Commissie DG Information Society and Media en liep van mei 2007 tot mei 2009. Het onderzoek had tot doel een meetmethode te ontwikkelen om de voortgang en de kost van digitalisering in Europa op een eenvormige wijze te meten. Deze methode werd uitgetest en geïmplementeerd in een survey in 26 lidstaten.

Ans Van de Cotte in opdracht van Van Stoel tot Stoel vzw

Logo Van Stoel tot StoelVan januari tot en met juli 2009 richtte Van Stoel tot Stoel vzw, met de steun van de Vlaamse Overheid, het onderzoeksproject 'Vlaanderen vertelt. Onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid van een expertisecentrum voor vertelcultuur in Vlaanderen in het kader van de ontsluiting van het orale erfgoed in Vlaanderen' in. Het onderzoek resulteerde ondermeer in het rapport 'Vertelcultuur in Vlaanderen. Een verhaal met een einde?

An Moons, Eva Van Passel, Gert Nulens
De Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, heeft een wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren naar de financieringsmogelijkheden en - modellen voor de digitalisering van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het onderzoek werd toegekend aan de vakgroep SMIT/IBBT van de VUB.

Het onderzoek kadert in de beleidsvoorbereiding aangaande de problematiek van de digitalisering, online-ontsluiting en digitale archivering en gaat in op de mogelijkheden van o.m. subsidies, publiek-private samenwerking, tewerkstellingsprogramma’s, de Europese investeringsbank etc.