E-documenten

Logo NUMERIC

Op 4 februari 2010 publiceerde de Europese Commissie het eindrapport van het Numeric-onderzoek. Numeric (2007-2009) had tot doel de omvang van de gedigitaliseerde erfgoedcollecties in Europa in kaart te brengen, evenals de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook is er onderzoek gedaan naar het gebruik van standaarden en de mate waarin de digitale collecties worden geraadpleegd.

Anita Caals en Jacqueline Van Leeuwen

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw vroeg in het kader van het Prismaproject aan vier experts welke trends zij in de toekomst ontwaren. Zo hoopten we iets bij te leren over de mogelijke toekomst van het consumentengedrag, de objecten die ons omringen, de demografie en de globalisering. Het werden stuk voor stuk boeiende lezingen, waarvan we de vonk hebben willen vatten in vier korte samenvattingen.

Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform wil informatie over Europeana verspreiden naar mogelijke belanghebbenden, informatie en adviezen terugkoppelen naar Europeana en de relevante projecten waar Vlaamse partners in betrokken zijn onderling afstemmen. De verslagen van de bijeenkomsten kan u in bijlage nalezen.

Eric-Jan Keulemans

In 2009 schreef Eric-Jan Keulemans van de Provincie Zeeland een referaat met de titel Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor- en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven. Keulemans onderzocht het bewaarbeleid voor optische schijven in Zeeland. Ook de vraag of optische schijven geschikt zijn als opslagmedium voor langetermijnbewaring en welke alternatieven er zijn, komt aan bod. Het doel van het onderzoek was te komen tot goede voorwaarden en eisen voor de bewaring van optische schijven. Ook sensibilisering was een doelstelling.

Cover Synergie² 2010
Marc Jacobs, Björn Rzoska, Gregory Vercauteren

In juni 2000 sloegen de Vlaamse Gemeenschap en Antwerpen, Brugge en Gent de handen in elkaar voor een experiment. Bijna tien jaar later zijn de cultureel-erfgoedconvenants uitgegroeid tot een stevig onderdeel van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen en Brussel. Op dit moment zijn liefst achttien cultureel-erfgoedconvenants afgesloten. Die staan voor eenentachtig gemeentebesturen en 2,7 miljoen inwoners, de helft van alle Vlamingen.

Cover OngeZIENe Rijkdom
David Mellaerts, Jan Dewitte, Rieke Jacobs (red.),

De brochure bevat tal van tips en aanbevelingen voor de cultureel-erfgoedsector, tentoonstellingsorganisatoren, culturele initiatieven… om blinde en slechtziende personen voortaan op een (nog) betere manier te ontvangen op het vlak van onthaal, omkadering en bemiddeling, én om op een toegankelijke manier te communiceren met deze doelgroep. Deze publicatie maakt bovendien duidelijk dat ook ziende bezoekers kunnen genieten van ingrepen of aanpassingen voor blinde en slechtziende personen bij het presenteren van collecties.

Cover Erfgoed 2.0
Bart De Nil en Jeroen Walterus (red.)

De publicatie ‘Erfgoed 2.0: nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed’, die in 2009 verscheen bij Pharo Publishing, attendeert op een aantal actuele tendensen rond erfgoed en ICT.

Verschillende auteurs uit zowel academische als professionele ‘erfgoed’-omgevingen in Vlaanderen en Nederland leverden een bijdrage.

De bundel, waarvan de hoofdstukken nu ook digitaal beschikbaar zijn, is een smaakmaker en een wegwijzer voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp.

De rapporten van het project BOM-vl (Bewaren en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen) zijn in open access beschikbaar via het UGent Institutional Repository. Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties, met een verwijzing naar hun vindplaats in het Repository.

Marco de Niet, Lieke Heijmans, Harry Verwayen (ed.)

Tijdens de conferentie DISH2009 (Rotterdam, 9-10 december 2010) werd de publicatie 'Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed' gepresenteerd. De publicatie biedt erfgoedinstellingen ondersteuning bij hun zoektocht naar nieuwe businessmodellen en is het resultaat van een project dat Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en Kennisland het afgelopen jaar uitvoerden in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW.

Paul Bastijns, Sam Coppens, Ciska Corneillie, Patrick Hochstenbach, Erik Mannens, Liesbeth Van Melle

In het derde werkpakket van het project BOM-Vl (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen, 2008-2009) staat de technische problematiek van langetermijnbewaring van digitaal erfgoed centraal. Het OAIS-model, een ISO-standaard sinds 2002, geldt hierbij als conceptueel referentiemodel dat richtlijnen biedt bij de opzet van een digitaal archief.