E-documenten

Cover 'Welkom aan boord'
Jacqueline van Leeuwen

Elk jaar zetten vele studenten via stages hun eerste stappen op de werkvloer. Nieuwe horizonten, onverwachte perspectieven en heel wat inspiratie maken van de stage vaak een onvergetelijke ervaring, die de koers voor het verdere professionele leven kan bepalen. FARO wil stagiairs en hun mentoren in de cultureel-erfgoedsector een hart onder de riem steken. De publicatie 'Welkom aan boord' bundelt tips en aandachtspunten van heel wat ervaren stagementoren.

Cover 't Zit in de familie
Roel Daenen en Hildegarde Van Genechten

In 2007 verscheen All in. Cultureel erfgoed voor het hele gezin, een publicatie waarmee erfgoedorganisaties werden uitgenodigd om echt te investeren in een gezinsvriendelijke werking. Drie jaar later bezorgen we met deze brochure een vervolg. Met ’t Zit in de familie willen we nieuwe en andere accenten leggen. Onze doelstelling blijft onveranderd: we willen erfgoedorganisaties sensibiliseren en stimuleren om te werken voor en met gezinnen.

OMC Expert Working Group on the Mobility of Collections

Medio juli 2010 verscheen het eindrapport van de Europese Expert Working Group on the Mobility of Collections met als titel ‘Final report and recommendations to the cultural affairs committee on improving the means of increasing the mobility of collections’.

Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe
Jenn Riley en Devin Becker

Het aantal metadatastandaarden in de cultureel-erfgoedsector is overweldigend. Jenn Riley, metadataspecialist bij het Indiana University Digital Library Program, heeft daarom een kaart van het metadatalandschap ontwikkeld die als hulpmiddel kan dienen bij de selectie en implementatie van metadatastandaarden.

Cultuur vraagt om debat en dialoog. Zeker om het in een tijdsperspectief te plaatsen. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege bood in januari 2010 de sector een unieke kans om de doelstellingen van de Beleidsnota Cultuur 2009-2014 verder in te vullen én het cultuurbeleid voor Vlaanderen in 2020 uit te tekenen. Deskundigen hielden in zeven ateliers de strategische doelstellingen tegen het licht van de toekomst.

Per cluster en atelier vindt u hier de visieteksten en verslagen:

Clusters

Logo Krokuskriebels
Krokuskriebels

Tijdens de krokusvakantie van 13 tot en met 21 februari 2010 kriebelde het in 86 Vlaamse en Brusselse musea. Ouders, grootouders en hun (klein)kinderen konden er van alles beleven. Leuke rondleidingen voor het hele gezin, spetterende animatie, creatieve workshops, zinderende zoektochten en meeslepende vertellingen, …

Krokuskriebels is het tweejaarlijks cultuurparticipatieproject van de Gezinsbond dat georganiseerd wordt in nauw overleg met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, de provinciale museumconsulenten en andere specialisten uit het werkveld.

Enno Meijers

Het onderzoek ‘Stapsgewijs naar duurzame toegang’ werd door Enno Meijers geschreven in opdracht van de Zeeuwse Bibliotheek, in samenwerking met de NCDD en DEN. Het onderzoek is een speurtocht naar hoe kleine en middelgrote erfgoedinstellingen vorm kunnen geven aan duurzame toegankelijkheid.

Cover publicatie binnenklimaat
Bart Ankersmit e.a.

Deze informatiebrochure is ontwikkeld voor collectiebeheerders van erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor of interesse hebben in het binnenklimaat. De inhoud van de brochure is tot stand gekomen door een samenwerking binnen het Klimaatnetwerk van Instituut Collectie Nederland (ICN), de Erfgoedinspectie (EGI), het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE), de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Logo NUMERIC

Op 4 februari 2010 publiceerde de Europese Commissie het eindrapport van het Numeric-onderzoek. Numeric (2007-2009) had tot doel de omvang van de gedigitaliseerde erfgoedcollecties in Europa in kaart te brengen, evenals de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook is er onderzoek gedaan naar het gebruik van standaarden en de mate waarin de digitale collecties worden geraadpleegd.

Anita Caals en Jacqueline Van Leeuwen

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw vroeg in het kader van het Prismaproject aan vier experts welke trends zij in de toekomst ontwaren. Zo hoopten we iets bij te leren over de mogelijke toekomst van het consumentengedrag, de objecten die ons omringen, de demografie en de globalisering. Het werden stuk voor stuk boeiende lezingen, waarvan we de vonk hebben willen vatten in vier korte samenvattingen.