FARO Blog

Uit de praktijk: het marketingplan van Texture

Curve over bereik

Zo’n 4.500 bezoekers overspoelden tijdens het openingsweekend begin deze maand Texture, het nieuwe Kortrijkse ‘Museum over Leie en Vlas’. In het marketingplan van Texture leest u onder andere hoe ze zowel de inhoudelijke voorbereiding hebben aangepakt, naar welke doelgroepen het museum zich richt, hoe de toegangsprijzen bepaald zijn en in welke fases de communicatiecampagne(s) verlopen. Warm aanbevolen lectuur voor iedereen die met marketing- en communicatiestrategie en uitvoering bezig is.


FARO lanceert enquête naar lokale erfgoedraden en werkgroepen erfgoed

Vlaanderen telt talloze lokale verenigingen, organisaties en liefhebbers die zich dagelijks inzetten voor het erfgoed. In heel wat gemeenten vinden deze verenigingen, erfgoedprofessionals en liefhebbers elkaar en bundelen zij de krachten. Zij komen samen in een lokale werkgroep erfgoed, een overlegplatform of een erfgoedraad. Bent u zelf actief in een lokale erfgoedraad? Een lokale werkgroep erfgoed? Of een ander platform waar lokale erfgoedverenigingen, erfgoedexperts en -liefhebbers ervaringen delen, samenwerken of adviezen formuleren over het lokaal erfgoedbeleid?


Een gigant in de schaduw: niet-commerciële pers in Vlaanderen

Een lezer

Weinig bekend, maar groot qua omvang en bereik: dat zijn de kernbevindingen van een recente Memori-studie naar de ‘niet-commerciële periodieke pers’ in Vlaanderen. Dat onderzoek brengt een heel ander en meer divers tijdschriftenlandschap in beeld dan gebruikelijk. Zo krijgt een doorsnee gezin maandelijks tussen de zes en de achttien niet-commerciële bladen in de bus.


Voor u gelezen: Brave little Belgium. 13 verhalen over België in de Eerste Wereldoorlog.

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Christophe Martens (Rijksarchief) voor u Brave little Belgium van Mark De Geest.


Vierde editie van de Nacht van het Kempens Erfgoed

Campagnebeeld Nacht

Promotie voeren komt keer op keer neer op een creatieve uitdaging. Het publiek warm maken en sensibiliseren voor een aanbod kan immers op diverse manieren. In de klassieke marketingmix is er sprake van de ‘4p’s’: het product, de prijs, de promotie en de plaats. In de Kempen sleutelen ze aan het tijdstip. De Erfgoedcel Kempens Karakter organiseert komende vrijdag, en voor de vierde keer op rij, de ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’. Het aanbod wordt er gebundeld in een evenement, en dat op een bijzonder moment, namelijk – dat had u vast al geraden – ’s avonds.


CULTUUR 7: op zoek naar erfgoedprojecten

Logo Cultuur 7

Vorige week dinsdag 14 oktober kon u tijdens het Groot Onderhoud in Flagey uw kennis en inzichten verrijken, volop netwerken en mee nadenken over het thema ‘beeldvorming’. Afgaande op de gesprekken voor, tijdens en na het evenement zakten heel wat deelnemers met grote verwachtingen af naar het voormalig omroephuis. Velen zaten (en zitten) ongetwijfeld met prangende vragen over dat thema. Zoals: hoe kunnen mijn instelling, werking, collecties en plannen op een positieve en wervende manier in beeld komen? De nieuwe cultuurzender Cultuur 7 wil de cultureel-erfgoedsector alvast de hand reiken.


Oproep | Deel uw vragen en expertise met de 'Expertgroep Cultuur & Vrije Tijd' van STIMA

Logo STIMA

Om de nationale spreuk – u weet wel, eendracht maakt macht – te parafraseren: een groep weet samen vaak meer dan alle individuele leden apart. Het geheim van het succes zit ‘m in de interactie tussen de leden. Zeker als de groep regelmatig en in een opbouwende sfeer bijeenkomt om na te denken, ervaringen uit te wisselen én te leren over marketinggerelateerde thema’s, onderwerpen en praktijken die geregeld het pad kruisen van ieder van hen. Binnen de cultuur- en vrijetijdsector is de marketingpraktijk lang nog niet zo goed ingeburgerd en toegepast als in de profit. Precies om aan de leer- en ervarings-uitwisselingsnoden van marketeers in de cultuur- en vrijetijdssector tegemoet te komen, is deze ‘Expertgroep’ van STIMA een uitgelezen forum. FARO nodigt alle belangstellenden uit om deel te nemen aan de startvergadering, op maandag 3 november 2014, om 18.30 uur bij FARO.


Uitslaande brand vernielt de kerk van Anzegem

Uitslaande brand in de kerk van Anzegem copyright Focus-WTV

Donderdagavond 16 oktober 2014 is in het West-Vlaamse Anzegem (nabij Waregem) een felle brand uitgebroken in de 12de-eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk. De brand werd rond 18.00 uur ontdekt door leden van het parochiekoor en zou een gevolg zijn van een defect aan de verwarmingsinstallatie.


Leestips en oproep: mensen in armoede

Vandaag 17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. Zelfs in een rijk land als België ervaart één op de zeven mensen wat sociale uitsluiting betekent. Hoe kan cultureel erfgoed een steentje bijdragen? Een interne werkgroep armoede binnen FARO verkent de mogelijkheden. In dit blogbericht geven we alvast een paar leestips én een oproep mee.