FARO Blog

Em. consulent Leon Smets

Leon Smets

Vanaf 1 september 2014 mag Leon Smets zich  “em. consulent” noemen. Tot nog toe werd het begrip emeritus vooral gebruikt voor professoren, magistraten en hoge geestelijken die “met pensioen” gaan. Voor het eerst in de geschiedenis is er dus ook iemand die voortaan de titel emeritus (museum- en erfgoed)consulent mag dragen. “Uit verdienste” en “officieel uit dienst”, maar nog steeds verdienstelijk “ten dienste”.


Sleutelen aan de marketingmix: de Nocturnes van de Brusselse Musea

Logo Nocturnes

Collecties en tijdelijke tentoonstellingen op een andere manier voor het publieke voetlicht brengen. De Brusselse Museumraad – ‘de koepelorganisatie van de Brusselse musea’ – besloot veertien jaar geleden te sleutelen aan de marketingmix van de bij haar aangesloten Brusselse musea en tentoonstellingsplekken. Meer bepaald aan het doorgaans onaangeroerde tijdstip waarop het museale aanbod toegankelijk is. Sinds de start van de Nocturnes van de Brusselse Musea groeit de publieke belangstelling gestaag. Midden december gaat de 14e editie, extra large in een paar opzichten, van start.


Sfeerbeelden Summer School Archives & Education

FARO organiseerde van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus in het Dommelhof in Neerpelt een Summer School over ‘Archives & Education’, i.s.m. het departement ‘Education & Outreach’ van The National Archives. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van deze zéér geslaagde week.


Oproep | Bouw mee aan het Nationaal Museum op Radio 1

Logo Radio 1

In de radioreeks Het Nationaal Museum op Radio 1 brengen radiomaker Katharina Smets en historica Heleen Debruyne een unieke, want 'radiofonische' kijk op de vaderlandse geschiedenis, van 1830 tot vandaag. Een kijk aan de hand van voorwerpen uit depots en archieven. Het programma is ook een zoektocht naar voorwerpen die mee de loop van de Belgische geschiedenis hebben bepaald én tevens een ode aan de mensen die ze bewaren. Ook uw instelling kan mee in beeld komen.


Voor u gelezen: WOI in 3D

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Luc De Munck voor u WOI in 3D.


Home sweet home: over expo's, jongeren en Instagram

Nog tot 14 september kan u in het Red Star Line Museum vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie onder de loep nemen. Daar kreeg het thema aandacht in de vorm van de expo 'Home sweet home' en een (zomer)actie voor jongeren op jaarlijkse reis naar het land van hun (groot)ouders.

De expo brengt nieuw werk van Antwerpse kunstenaars Bülent Öztürk en Mashid Mohadjerin over de jaarlijkse zomerreis naar het land van herkomst in het kader van vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie.


Uit de praktijk: de Facebook-pagina van het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen

Volgende maand is het  Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen precies één jaar actief op de sociaalnetwerksite Facebook. Steeds meer en meer erfgoedinstellingen zetten de stap, en met succes – zo blijkt ook uit deze testimonial.


Publicatie ‘Thesaurus’ door musea van de Westhoek en Noord-Frankrijk

cover Thesaurus - Provincie West-Vlaanderen & Département du Nord 2014

Een groot deel van de zorg die musea besteden aan hun collecties, blijft vaak verborgen voor het grote publiek: het geduldige registreren en inventariseren, het zo goed mogelijk bewaren en beschermen in museumdepots, het onderzoeken en documenteren … Dit nieuwe boekje wil alvast een blik achter de schermen werpen.


Denk mee over het participatief documenteren van immaterieel erfgoed

trainingssessie met het ros voor de Mechelse ommegang

Bij het borgen van hun immaterieel cultureel erfgoed (ICE) staan erfgoedgemeenschappen continu voor de uitdaging om de menselijke praktijken die de kern van dit type erfgoed vormen, te documenteren. Leden van de erfgoedgemeenschap zijn ook drager van de praktijkkennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren of tot stand brengen van het ICE-element; zij belichamen dit erfgoed in letterlijke zin.

Het documenteren van kennis, ervaring en performance is vaak een kwestie van het mondeling, schriftelijk en in beelden optekenen van menselijke getuigenissen en uitvoeringspraktijken. Een hele waaier aan methodieken, gaande van mondelinge geschiedenis tot visuele antropologie, bieden dan mogelijkheden.


Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.