FARO Blog

Oproep | Wat is uw idee voor morgen? (bis)

bel10

De participatieve methode is trending. Zo organiseert Radio 1 in september de tweede editie van #BEL10. In juni vorig jaar bundelde Radio 1 een heleboel ideeën ‘van onderuit’ tot tien grote thema’s. Tien boeiende uitzendingen met een ‘Groep van 10’ en een gratis e-boek na afloop waren het resultaat. En het mooie is: ook de erfgoed- en cultuursector kan naar believen thema’s en ideeën naar voren schuiven.


Tweede internationale bekroning voor Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Een jaar na de eerste internationale bekroning, valt het provinciale project ‘Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog’ opnieuw in de prijzen. De jury van de Heritage in Motion-awards verleende de hoofdprijs ‘Best Achievement Award’ aan het Limburgse Wereldoorlog I-project. “We zijn bijzonder vereerd en trots dat we deze titel in ontvangst mogen nemen,” vertelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.


Winter School Archives and Education in Ieper: aarzel niet om in te schrijven!

De inschrijving voor de Winter School Archives & Education, van maandag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari 2017 in Ieper loopt goed. Momenteel hebben zich al deelnemers uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken aangemeld. Aarzel niet als u wil deelnemen, er zijn maximum 20 plaatsen beschikbaar.


Zomerkuur: neem een frisse duik in het nieuwe werkjaar

de weg naar het zwembad

De zomer is een ideaal moment om even uit te zoomen en nieuwe ideeën uit te broeden. FARO wil u hierbij helpen. Boek daarom een zomerkuur voor een interne brainstorm met uw team aan de hand van de toolkit cultuureducatie en de toolkit kwaliteit in gidsenwerking. Neem uw visie en waarden onder de loep, ga op zoek naar innovatieve acties of schaaf uw gidsenwerking bij: het is allemaal mogelijk in deze formule. Vorig jaar was de zomerkuur alvast een groot succes. De zomerkuur loopt van 1 juli tot 31 augustus 2016. Vier organisaties kunnen deelnemen. Op 15 juni sluiten we de inschrijvingen af.


Ontmoetingen tussen vluchtelingen en toeristen/stadsbewoners

Dat Lesbos vaak in de actualiteit staat omwille van de toestroom van vluchtelingen is een voldongen feit. Maar elk jaar wordt het eiland ook voor verschillende weken bezocht door toeristen. Hoe valt het een met het andere te rijmen? Filmmakers Philip Brink en Marieke van der Velden maakten een ‘The island of all together’, een minidocumentaire over de ontmoetingen tussen vluchtelingen en toeristen. Ze zetten telkens een vluchteling en een toerist samen om te praten over hun leven.


Het Verhalenhuis: het levensverhaal als medicijn

Uit onderzoek weten we dat het construeren van een verhaal over het eigen leven kan bijdragen aan identiteitsontwikkeling en zorgt voor een betere geestelijke gezondheid. Het literaire productiehuis Wintertuin in Nederland speelt hierop in met het project Het Verhalenhuis. Professionele jonge schrijvers begeleiden ouderen bij het oproepen en optekenen van hun eigen verhalen. In zestien bijeenkomsten zetten ouderen zelf hun herinneringen op papier. Het resultaat wordt gepresenteerd op hun website, diverse podia en in een uitgave. Kortom: proza in plaats van Prozac. Het nieuwsprogramma EenVandaag maakte een zeer mooie reportage over dit project in een verzorgingstehuis.


Kloek boek over een klein kerkdorp: Kaggevinne

cover boek Kaggevinne

Toen de inwoners van Kaggevinne in 2013 het eeuwfeest van hun parochie vierden, was dat voor het echtpaar Bea De Maegd en Jef Aerts aanleiding om die 100-jarige lokale geschiedenis ook uitvoerig te documenteren. Het resultaat daarvan verscheen twee jaar later als een kloek boekwerk van 700 bladzijden. Alles wat vijf generaties parochianen van Kaggevinne op een eeuw tijd meegemaakt hebben, passeert in deze dorpsmonografie de revue; overdadig geïllustreerd met fotomateriaal en veelal beschreven aan de hand van getuigenissen en verhalen van de hedendaagse inwoners van Kaggevinne.


Aanvullende financiering voor Besloten Hofjes

Zelfportret met kamerjas, 1942 - Jan De Smedt

Eind november lanceerde Musea & Erfgoed Mechelen een crowdfundingscampagne voor de 'Besloten Hofjes', 16e-eeuwse retabelkastjes die door de Mechelse gasthuiszusters gemaakt zijn. Topstukken van Vlaanderen bovendien. Op 20 en 21 mei worden een 100-tal werken van de Mechelse kunstschilder en beeldhouwer Jan De Smedt (1905-1954) tentoongesteld en vervolgens per opbod verkocht. Een deel van de opbrengst gaat naar deze Besloten Hofjes.


Nieuw duurzaam depot in Nederland gerealiseerd: het Kolleksjesintrum Fryslân

In Leeuwarden werd deze maand het Kolleksjesintrum Fryslân (Collectiecentrum Friesland) officieel in gebruik genomen. Vijf Friese erfgoedinstellingen brengen er hun collecties onder in één centraal depotgebouw, gerealiseerd met de steun van de provincie Friesland en het Mondriaan Fonds. De collecties van het Fries Museum, Tresoar (Fries historisch en letterkundig centrum), Natuurmuseum Fryslân, Fries Scheepvaartmuseum en Frysk Lânbou Museum (Fries Landbouw Museum) - voorheen verspreid over de hele provincie - worden er vanaf nu centraal beheerd en opgeslagen.


Sfeerbeelden en presentaties vierde Collegagroep Verhuizen

Onder een stralende zon kwamen een twintigtal personen naar Leuven om er deel te nemen aan de vierde Collegagroep Verhuizen die in het teken stond van het werkvolk. In de voormiddag kregen de deelnemers van Eddy Put een rondleiding doorheen het Rijksarchief. Na de lunch werd de Collegagroep voortgezet in het stadsarchief waar enkele sprekers dieper ingingen op de thematiek van het inzetten van tijdelijke werkkrachten bij een verhuis.