FARO Blog

Nieuwe website Informatiemanagement

Informatiemanagement  van de Vlaamse Overheid lanceerde deze week een vernieuwde website waar u informatie vindt over het ordenen en klasseren van documenten, het duurzaam bewaren, het selecteren en vernietigen,


Jong talent ontwikkel je … in het museum!

Hoe kunnen erfgoedorganisaties jonge, talentvolle mensen een duwtje in de rug geven? In Nederland zetten musea al volop in op talentontwikkeling van kinderen en jongeren: het Rijksmuseum met een Junior Fellowship en de Hermitage met een programma 'talentontwikkeling'.


Bedreigde manuscripten uit Timboektoe tentoongesteld in Leuven

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 staken Duitse troepen een groot deel van de stad Leuven in brand. Ook de universiteitsbibliotheek lag volledig in puin. Om dit te herdenken vindt in Leuven van 9 tot 11 september 2015 een driedaagse internationale conferentie plaats over de kwetsbaarheid van bibliotheken en hun collecties ('What do we lose when we lose a library?'). In de aanloop naar die conferentie kunt u deze zomer al naar ‘Boeken onder vuur. Van Leuven tot Timboektoe’, een tentoonstelling over vernietigd en bedreigd erfgoed.


Niet al goud wat blinkt? Studiedag waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties

Afstoten van collectieonderdelen door het Wielermuseum Roeselare

Waar vindt u als erfgoedbeheerder bepaalde handvatten om aan een waarderingstraject te beginnen? Wat kan wel of niet worden afgestoten, op welke manier en waar moet u allemaal rekening mee houden? Welke instrumenten werden en worden intussen op Vlaams niveau en in de ons omringende landen ontwikkeld? Op maandag 28 september organiseert FARO in samenwerking met de interprovinciale werkgroep waardering en selectie en het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen hierover de infodag ‘Niet al goud wat blinkt? Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties'. Op deze dag laten we een aantal methodieken, handreikingen en projecten uit binnen- en buitenland de revue passeren. Tijdens workshops in de namiddag worden enkele instrumenten uitgebreider toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.


Aan de slag met participatie: tools voor uw teamoverleg

methodieken om na te denken over participatie

Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan: erfgoedgemeenschappen betrekken bij uw werking. Want hoever wil uw organisatie daarin gaan? Welke meerwaarde moet dit opleveren? Wat zijn goede voorbeelden? En vooral: met welke methodieken kunt u de dialoog met de achterban voeren? Vind samen met uw team een antwoord op al deze vragen via vier gloednieuwe tools:


National Geographic lanceert een nieuw tijdschrift: National Geographic Historia

Cover Historia

Gisteren maakte National Geographic bekend dat er een nieuw tijdschrift over geschiedenis op de Nederlandstalige markt komt: National Geographic Historia. Dat magazine wordt gemaakt onder de vleugels van National Geographic en is geheel gewijd aan ‘geschiedenis’. Het moet “inspirerend, educatief en met scherp oog voor kwaliteit” worden, aldus het persbericht. Ook voor cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties in Vlaanderen biedt dit nieuwe forum kansen.


'Het leven verteld' combineert zorg en erfgoed

Acht bewoners van het woon en zorgcentrum annunciaten Heverlee deelden hun leven

Narratieve zorg, of het vertellen van levensverhalen, maakt opgang in het welzijnswerk. En daar zitten heel wat kansen om bruggen te slaan naar de erfgoedsector. Dat blijkt in elk geval uit het recent afgeronde erfgoedproject 'Het leven verteld', een samenwerking tussen de vzw cultureel erfgoed Annunciaten en het Woon- en zorgcentrum Annunciaten, beide in Heverlee. De erfgoedcel van de stad Leuven zorgde voor ondersteuning.


Verslag, presentaties en foto's studiedag ‘Praatjes bij plaatjes? Over teksten in musea en tentoonstellingen’

Campagnebeeld 'Praatjes bij plaatjes'

Op 11 mei ll. liep het Red Star Line Museum vol voor de studiedag ‘Praatjes bij plaatjes? Over teksten in musea en tentoonstellingen’. Samen met een honderdtal deelnemers wou FARO de staat opmaken van het tekstgebruik in musea en bij tentoonstellingen. Wie doet wat, en waarom? En daartoe nodigden we een aantal ervaringsdeskundigen uit, uit binnen- en buitenland.


Bevraging over gebruik vitrines voor creëren microklimaten in tentoonstelling

In het kader van het project Exhibit Enclosure Environments lanceerde de Britse universiteit van Warwick onlangs een bevraging naar het gebruik van vitrines en gesloten omlijstingen voor het realiseren van gecontroleerde bewaaromstandigheden. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, hoopt men ook internationaal op voldoende respons van zoveel mogelijk verschillende erfgoedinstellingen. Deelnemen aan de bevraging kan nog tot 1 juli via de projectwebsite.


Honderd jaar Groote Oorlog in Vlaanderen. Evaluatie en vooruitblik

Enkele weken geleden organiseerden FARO en het projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’ een rondetafel over de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. We blikten kritisch terug op het voorbije herdenkingsjaar in Vlaanderen. Tegelijk keken we vooruit en verzamelden we insteken met het oog op de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand en de heropbouw. De belangrijkste conclusies van dit gesprek hebben we voor u samengevat in een beknopt verslag.