FARO Blog

FARO begeleidt zeven Afrikaanse staten bij immaterieel-erfgoedbeleid en praktijkontwikkeling

Op vraag van UNESCO begeleidt Marc Jacobs (FARO) van 24 tot 26 februari 2015 in Chinhoyi (Zimbabwe) de afsluitende workshop van een traject rond competentieopbouw, beleidsstrategie en samenwerking van zeven staten: Botswana, Lesotho, Namibië, Malawi, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Jacobs was ook als begeleider en coach betrokken bij de opstartmeeting in Harare in februari 2014 en bij voorafgaande en flankerende projecten in deze regio. Dit past in een internationale strategie van expertisedeling en samenwerkingsontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap (en FARO) en/via UNESCO in Afrika.


Publiek15: Meer geld, meer publiek | Uit de praktijk van het MIAT

Crowdfunders voor het schilderij (c) Michiel Hendryckx

Fondsenwerven en alternatieve financieringsvormen staan volop in de belangstelling. Zo vindt over een drietal weken de tweede inspiratiedag plaats van Publiek Centraal. Het thema is 'Meer geld, meer publiek'. Een van de praktijkvoorbeelden die daar uitgebreid uit de doeken gedaan wordt, komt uit de cultureel-erfgoedsector. Zo zal de ploeg van het Gentse MIAT, Museum over Industrie, Arbeid en Textiel er getuigen over de lessons learned van het eerste crowdfundingproject voor de restauratie van een schilderij.


Dialectgenootschap pakt Oost-Vlaamse Erfgoedprijs

Op 17 februari kende de provincie Oost-Vlaanderen haar tweejaarlijkse Erfgoedprijs toe aan het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland. Een eervolle vermelding ging naar het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis voor het project ‘100 jaar Sabbattini’.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kent de Erfgoedprijs toe aan een persoon of organisatie  die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappelijke integratie van het Oost-Vlaamse erfgoed door ontsluiting, onderhoud of herbestemming. Aan de prijs hangt een bedrag vast van 5.000 euro.


Naar Amsterdam voor Vincent

Met ongeveer 1,5 miljoen bezoekers per jaar (cijfers 2013) behoort het Amsterdamse Van Gogh Museum tot de meest populaire musea ter wereld. Om een goed zicht te hebben op de samenstelling van het publiek voert het museum sinds geruime tijd publieksonderzoek uit. Op zich niets spectaculairs. Heel wat musea en andere erfgoedinstellingen doen dit immers ook. In 2013 startte het museum echter met een onderzoek naar de emoties en sociale waarden die gepaard gaan met een bezoek aan het Van Gogh Museum.

Op donderdag 26 februari komt Laurine van de Wiel, die als adviseur marketing van het Van Gogh Museum het onderzoek mee opvolgde, dit vernieuwende project toelichten tijdens een inspiratienamiddag rond publieksonderzoek.


Ontwikkel een aanbod rond reminiscentie naar mantelzorgers en personen met dementie: workshop

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs onomwonden van een epidemie. Het is een ziekte die op iedereen, direct of indirect, impact heeft. Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In het bijzonder archieven en bibliotheken kunnen samen op lokaal vlak heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking.

Daarom organiseert FARO samen met LOCUS en het Kennispunt Mantelzorg HOWEST op donderdag 11 juni een workshop voor tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), over het ontwikkelen van een aanbod rond reminiscentie naar mantelzorgers en personen met dementie.


From Dust to Digital: miljoenen beelden van 's werelds meest bedreigde archieven online beschikbaar

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van haar Endangered Archives Programme zet de The British Library vier miljoen beelden van bedreigde archieven van overal in de wereld online en publiceert ze de gratis publicatie From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme.


Inspiratie voor uw VRT-pitch | Sherlock Holmes

Sherlock op Klara (c) VRT

Heeft u de oproep al gezien die u uitnodigt om een projectvoorstel te doen aan de VRT? Dat dat geen rocket science hoeft te zijn, bewijst ‘Sherlock’, de vierdelige radioreeks die maandag op Klara start. De aanleiding? Een resem activiteiten in Groot-Brittannië rond de figuur van de beroemdste detective aller tijden, Sherlock Holmes.


ICA geeft beurs aan archivarissen-in-de-dop

In het kader van haar New Professionals Programme financiert de International Council on Archives (ICA) enkele beurzen die studenten archivistiek, stagiairs in een archief of pas afgestudeerde archivarissen in staat stelt om haar jaarlijks congres bij te wonen. Dat congres vindt dit jaar plaats van 27 t.e.m. 29 september 2015 in Reykjavik. Als u een beurs krijgt moet u wel de tools en publicaties van ICA promoten en meehelpen aan workshops tijdens het congres. Wil u kans maken op deelname aan de conferentie in IJsland?


Eerste editie BesteBuren-krant verschijnt bij aftrap feestjaar

Op zondag 8 februari werd in Rotterdam de aftrap gegeven van BesteBuren, het feestjaar waarin de Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking prominent op de agenda staan. Tijdens het openingsfeest kon u voor het eerst kennismaken met de BesteBuren-krant. Daarin staan heel wat interviews en een agenda met de projecten die door de programmaraad zijn geselecteerd.


Krijg uw publiek haarscherp in het vizier. Met de Visitor Finder!

publieksonderzoek musea

Publieksonderzoek, dames en heren, wordt the next big thing. Leest u maar even mee met minister Gatz in zijn Beleidsnota Cultuur 2014-19: “Het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed moet versterkt worden. Ik wil dat de instellingen inzetten op een brede publieksparticipatie, ook van moeilijker te bereiken doelgroepen. Dit veronderstelt een gericht en gedifferentieerd publieksbeleid bij de organisaties, op basis van een goede kennis van welke groepen wel en welke nog niet voldoende bereikt worden. Dit vraagt permanent publieksonderzoek.”