FARO Blog

Luc Martens nieuwe voorzitter Raad van Bestuur FARO

Luc Martens (c) FARO | Bart Van der Moeren

Gisteren werd ex-minister van Cultuur (1995-1999) Luc Martens verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Hij treedt daarmee in de voetsporen van achtereenvolgens prof. dr. em. Stefaan Top (voorzitter tussen 2013 en 2016) en – eveneens ex-minister van Cultuur – Paul Van Grembergen, voorzitter tussen 2008 en 2013.


Utrechts Psalter verstript

Cover Utrechts Psalter

Hoe kan een eeuwenoud handschrift aansluiting vinden bij een hedendaags publiek? Wat de Universiteit Utrecht recent met het Utrechts Psalter gedaan heeft is een mooi voorbeeld van hoe het kan. Naar aanleiding van de 380e verjaardag van de Universiteit Utrecht zijn twintig striptekenaars gevraagd om aan de slag te gaan met de spectaculaire illustraties die in dit 9e-eeuwse handschrift zijn opgenomen.


Vlaamse UNESCO-commissie lanceert sensibiliseringscampagne

logo Unite4heritage

UNESCO lanceerde recent, naar aanleiding van de vernieling van de Werelderfgoedsite in het Syrische Palmyra, de socialemediacampagne #Unite4Heritage. In lijn met deze actie vraagt de Vlaamse UNESCO-commissie uw hulp ter sensibilisering van het grote publiek over "de fragiliteit van ons cultureel erfgoed".


Doe mee! Beiaard in Vlaanderen en Brussel met en in het teken van vluchtelingen

Beiaardier Luc Rombouts bespeelt de beiaard samen met vluchtelingen.
Op 20 juni besteedt Wereldvluchtelingendag overal ter wereld aandacht aan het lot van vluchtelingen. FARO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zetten die dag samen met de Vlaamse Beiaardvereniging en de Vlaamse UNESCO-Commissie volop in op een aantal ontmoetingen tussen cultureel-erfgoedwerkers en vluchtelingen … in de beiaarden! Geen betere plek voor een dergelijk initiatief dan onder de klokken die speciaal worden geluid om de talenten van vluchtelingen en de engagementen van cultureel-erfgoedorganisaties voor het thema ‘vluchten’ aan te kondigen.

Inspiratiedag Belgische beiaardcultuur

Vrijdag 22 april 2016 is een hoogdag voor de beiaardwereld in België. In het Paleis der Natie in de Brusselse Wetstraat - waar overigens tegelijk een senaatszitting plaatsheeft - zijn150 beiaardiers, vertegenwoordigers van gemeentebesturen en kerkfabrieken als beiaardbeheerders, beiaarddocenten en -studenten en leden van plaatselijke beiaardcomités uit alle regio's van ons land en uit de buurlanden samengekomen om de hele dag ervaringen en ideeën uit te wisselen over het borgen van hun beiaardcultuur.


Vliegende archivaris

Naast een Vliegende Hollander en een Wandelende Jood bestaat er ook zoiets als een Vliegende Archivaris. Dat is een archivaris die bij organisaties langsgaat om hen advies en ondersteuning te geven bij het bewaren en beheren van hun archieven. Het ADVN in Antwerpen schreef er recent een rapport over.


Op zoek naar inspiratie over (alfa)NT2 en OKAN?

NT2 en cultureel erfgoed vormen al langer een goed paar. Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen de taalverwerving van cursisten Nederlands Tweede Taal (NT2) aanmoedigen. Documentatie hierover is te lezen op Musea in Dialoog, naar aanleiding van een studiedag over musea en NT2. Op www.nederlandsoefenen.be vinden cursisten in Vlaanderen en Brussel gelegenheden, zoals musea, waar ze hun taal verder kunnen oefenen.


Schrijf geschiedenis met uw scriptie over de Eerste Wereldoorlog

Het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw vinden het belangrijk om de herinnering aan de Groote Oorlog levend te houden. Daarom hebben zij de 'Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog' in het leven geroepen. Met deze prijs willen zij kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I stimuleren én in kaart brengen. Schrijft of schreef u een bachelor- of masterproef over een bepaald facet van de Eerste Wereldoorlog? Deel dan uw onderzoek door deel te nemen aan de wedstrijd.


Nederland in het teken van vluchtelingen met Ongekend Bijzonder Festival

Sinds deze maand loopt in Nederland het Ongekend Bijzonder Festival. Het festival vormt het hoogtepunt van drie jaar voorbereiding door 24 veldwerkers in vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Samen legden ze 248 levensverhalen van ex-vluchtelingen en hun bijdrage aan hun stad op video vast. Op basis van die verhalen werden nu meer dan dertig artistieke producties ontwikkeld.

Werk in de erfgoedsector: analyse vacatures 2015

FARO analyseerde de vacatures voor de Vlaamse erfgoedsector, zoals die in 2015 gepubliceerd werden op de FARO-website. In totaal telden we 124 vacatures voor functies binnen de erfgoedsector of specifieke erfgoedfuncties bij externen.