FARO Blog

Turing Foundation, een toonbeeld van mecenaat

De dans van Henri Matisse dankzij de Turing Foundation in Nederland
Cultureel ondernemerschap is al vijftien jaar een rode draad in het Nederlandse cultuurbeleid. Het was toenmalig staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg, die er als eerste een speerpunt van maakte. In de loop der jaren is het dat gebleven, ondanks de wissel van staatssecretarissen. Een mentaliteitswijziging bij de culturele instellingen was nodig, maar vrij snel werd begrepen dat dit niet zou gebeuren zonder de hulp van de overheid.

Praktijkvoorbeeld: Verzameldingen in het Waasland

Met het project 'Verzameldingen' zet de Erfgoedcel Waasland het erfgoed van privépersonen in de kijker. Want interessant erfgoed vindt u niet enkel in een museum of archief, maar net zo goed bij mensen thuis …


In memoriam Louis Contryn (1929-2014)

Louis Contryn (c) Het Firmament

Op 6 juli ll. overleed Louis Contryn, erevoorzitter van Het Firmament. Als figurentheaterauteur, -regisseur en -speler heeft hij in belangrijke mate bijgedragen tot de ontplooiing en internationalisering van het Vlaamse poppen- en figurentheater. Als directeur van de School voor Poppenspel, in 2002 omgedoopt tot Het Firmament, vroeg hij eveneens meer aandacht voor figurentheatererfgoed. FARO wenst zijn oprechte medeleven aan de familieleden te betuigen.


Gelezen (en goedgekeurd): IJzeren Oogst. Een reis door Europa en de Groote Oorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal lazen we voor u IJzeren Oogst van Korneel De Rynck.


Brecht Demeulenaere is nieuwe coördinator Huis van Alijn

Het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed te Gent heeft Brecht Demeulenaere gerecruteerd om de ploeg van het Huis van Alijn aan te sturen en te inspireren. Dit is een volgende episode in de geschiedenis van het vroegere folklore- en daarna volkskundemuseum, dat onder leiding van de nu al legendarische museumdirectrice Sylvie Dhaene ontpopte en doorgroeide tot een landelijk (Vlaams) erkend museum over cultuur van alledag, place-to-go en mediafenomeen.


Tekstaffiches, kranten en parochieverslagen. 100 jaar Groote Oorlog digitaal ontsloten

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog geeft een stevige impuls aan de digitale ontsluiting van belangrijk bronnenmateriaal. Op dit moment lopen er verschillende grootschalige digitaliseringsprojecten. Graag geven we een overzicht van enkele projecten die onlangs naar buiten zijn gekomen met hun (eerste) resultaten.


(On)gemeen goed

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.

De kunsten-, erfgoed- en sociaal-culturele sectoren verkennen de mogelijkheden van de ‘commons’ als collectieve actie die uitgaat van een gemeenschap of netwerk van burgers. Hoe kunnen we omgaan met culturele infrastructuur, het web, erfgoed, de stad, voedsel, kennis … als gemeengoed? En hoe verhouden deze commons zich tot de culturele sector?


The art is in the cleaning ...

Alfred J. Kwak, pvc

... zo luidde de titel van de internationale workshop die op 26 en 27 juni plaatsvond in het Provinciaal Fotomuseum in Antwerpen. Plastics reinigen was het doel en jawel, het reinigen van deze materialen en objecten bleek niet alleen een kunst, maar vroeg ook heel wat chemische achtergrondkennis, materiaalherkenning en -gevoel, inzicht in de degradatiefenomenen en aandacht voor de schoonheid/esthetiek en de geschiedenis van 'het plastic object'. Uitdagend was het zeker, en het blijft een complex proces.


Kinderen aan het werk als jeugdcurator

Anouk, Baptiste, Cédric ... of het ABC van het kindercuratorenteam waar het Visserijmuseum mee samenwerkte voor de expo 'Zeeslag: '14-'18 op zee'. In totaal waren ze met dertien. Het jonge team mocht de museumploeg met raad en daad bijstaan in het hele ontwerpproces. De tieners lieten zich hierbij ongebreideld inspireren door hun favoriete gezelschapsspel, wat meteen de naam van de expo verklaart. Samen gingen ze voor een 100% familievriendelijk resultaat.


Cocreatie in het museum: onderzoeksrapport Publiek aan Zet

Wat als we het publiek radicaal carte blanche geven? Als we hen laten beslissen over het concept en de uitwerking van een tentoonstelling? Welke andere accenten leggen zij dan? En, wat kunnen we daaruit leren? Publiek aan zet zoekt het voor ons uit. Het verslag van hun eerste pilootproject 'DINGES' is nu beschikbaar.