FARO Blog

Toelichting pilootprojecten waarderen. Schrijf nu in!

Musea en andere collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties verzamelden in het verleden het erfgoed dat hen werd geschonken. Dit veroorzaakte een wildgroei aan onsamenhangende collecties en overvolle depots, wat niet meer vol te houden is. Het toenemende aantal collectiebeherende erfgoedorganisaties en een onvolledig beeld van onze collecties maakte deze problematiek alleen maar complexer.


De geschiedenis van een stadswijk via crowdsourcing

Op de website van het Survey of London’s Whitechapel project kan u de geschiedenis van alle gebouwen en plaatsen in de Londense wijk Whitechapel ontdekken en delen via sociale media. Een mooi uitgewerkt project, maar niet zo bijzonder. Ware het niet dat de informatie en content grotendeels wordt verzameld via crowdsourcing.


The British Library toont ‘wacky’ kaarten

Kaarten zijn meer dan de weerspiegeling van geografische kenmerken. Ze vertellen ons ook heel wat over onszelf en hoe we onze maatschappij vormgeven. Dit is het thema van de tentoonstelling Maps and the 20th Century: Drawing the Line die momenteel loopt in The British Library.


Landschapstekening erfgoed in Leuven

'Stad met Ziel. Leuven, bewogen door erfgoed', dat is de titel van de landschapstekening waar de Leuvense erfgoedsector de voorbije twee jaar aan werkte. Deze nota is er gekomen op initiatief van de deelraad erfgoed. Ze geeft niet alleen een beeld van het rijke erfgoed(veld) in Leuven, maar wijst ook op de kracht en de mogelijkheden die het erfgoed van Leuven vandaag en morgen nog heeft. Het resultaat en het proces dat eraan voorafging is ongetwijfeld ook inspirerend voor andere lokale besturen, erfgoedcellen en adviesraden.


Naar een nieuw cultuurbestel in Nederland?

Naar een nieuw cultuurbestel

Nederland gidsland. Onze noorderburen waren in de naoorlogse periode een voorbeeld voor de ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid. Toen er in Vlaanderen in de jaren 1990 eindelijk werk werd gemaakt van een museumbeleid – en nadien van een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid – vormde het Nederlandse museumbeleid met zijn toen reeds 100-jarige geschiedenis en traditie een enorme bron van inspiratie en was het een ijkpunt.


Rodney Harrison te gast in Brussel. U komt toch ook?

Niet voor niets is Rodney Harrison's sleutelwerk Heritage: Critical Approaches al drie jaar verplichte lectuur voor masterstudenten Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Brussel. Harrison's snel groeiend oeuvre is deel van het hedendaagse theoretische referentiekader voor wie met erfgoed bezig is. En er is goed nieuws: Harrison, een van de meest invloedrijke auteurs in verband met kritische erfgoedstudies en -praktijk is op 13 en 14 februari te gast in Brussel voor maar liefst twee lezingen. Een buitenkans!


Nieuw evaluatie-instrument goed bestuur

Hoe goed wordt uw organisatie of vereniging bestuurd? De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde samen met VERSO en UNIPSO 'Goed bestuur': een gratis zelfevaluatie-instrument voor de non-profitsector. Via deze website kunt u een account aanmaken en een online bevraging bij uw bestuurders opstarten. Op basis van uw deelname krijgt u een rapport op maat, dat meteen ook een benchmark biedt. Deze resultaten kunt u dan vervolgens verder bespreken met de bestuursleden en op basis daarvan plannen voor verbetering uitzetten.


Theo Thomassen nodigt u uit voor een studiedag over participatieve archieven

AMVB organiseert een studiedag over participatief werken in de archiefsector. Theo Thomassen, emeritus hoogleraar archiefwetenschap bij de afdeling Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam vertelt in een filmpje waarom dit zo'n belangrijk thema is. Hij nodigt u daarom graag uit om deel te nemen aan deze studiedag.


FARO lanceert nieuw traject fondsenwerving

FARO lanceert een nieuw begeleidingstraject voor organisaties met of zonder ervaring in fondsenwerving. Naast twee gezamenlijke sessies zijn er ook drie individuele begeleidingsmomenten op maat van elke deelnemende organisatie. Verneem snel hoe u kan deelnemen aan dit aanbod!


Meer dan erfgoed: bewustzijn creëren voor geestelijke gezondheid

Op 6 februari lanceren FARO en Erfgoedcel Viersprong in Melle 'Meer dan erfgoed'. Dit initiatief, dat bestaat uit een publicatie en een bijhorend vormingstraject, is een pleidooi om duurzame banden te smeden met de zorgsector. Daarom maken we van de gelegenheid gebruik om met enkele boeiende interventies meer bewustzijn te creëren voor de geestelijke gezondheidszorg.