FARO lanceert enquête naar lokale erfgoedraden en werkgroepen erfgoed

Vlaanderen telt talloze lokale verenigingen, organisaties en liefhebbers die zich dagelijks inzetten voor het erfgoed. In heel wat gemeenten vinden deze verenigingen, erfgoedprofessionals en liefhebbers elkaar en bundelen zij de krachten. Zij komen samen in een lokale werkgroep erfgoed, een overlegplatform of een erfgoedraad. Bent u zelf actief in een lokale erfgoedraad? Een lokale werkgroep erfgoed? Of een ander platform waar lokale erfgoedverenigingen, erfgoedexperts en -liefhebbers ervaringen delen, samenwerken of adviezen formuleren over het lokaal erfgoedbeleid?


Voor u gelezen: Brave little Belgium. 13 verhalen over België in de Eerste Wereldoorlog.

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Christophe Martens (Rijksarchief) voor u Brave little Belgium van Mark De Geest.


Vierde editie van de Nacht van het Kempens Erfgoed

Campagnebeeld Nacht

Promotie voeren komt keer op keer neer op een creatieve uitdaging. Het publiek warm maken en sensibiliseren voor een aanbod kan immers op diverse manieren. In de klassieke marketingmix is er sprake van de ‘4p’s’: het product, de prijs, de promotie en de plaats. In de Kempen sleutelen ze aan het tijdstip. De Erfgoedcel Kempens Karakter organiseert komende vrijdag, en voor de vierde keer op rij, de ‘Nacht van het Kempens Erfgoed’. Het aanbod wordt er gebundeld in een evenement, en dat op een bijzonder moment, namelijk – dat had u vast al geraden – ’s avonds.


Oproep scriptieprijs cultuurmanagement

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen reikt opnieuw een prijs uit voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het wil daarmee de reflectie over en de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur ondersteunen en stimuleren. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van 2.500 euro. Deadline voor kandidaturen is 13 februari 2015. De winnaar wordt bekend gemaakt op het Colloquium van het Bilsen Fonds.

Laatste kans voor subsidieaanvraag ‘competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief’

Als medewerker van een cultureel-erfgoedorganisatie kan u elders werkervaringen opdoen of duurzame contacten opbouwen. U kan bijvoorbeeld gedurende enkele weken (of maanden) meedraaien in gelijkaardige buitenlandse instellingen, actief participeren in een internationale conferentie of deelnemen aan een prospectiereis. Hiervoor kan u een subsidie-aanvraag indienen onder het reglement 'Subsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectiefe. De uiterste indiendatum is vastgelegd op 3 november 2014.

CULTUUR 7: op zoek naar erfgoedprojecten

Logo Cultuur 7

Vorige week dinsdag 14 oktober kon u tijdens het Groot Onderhoud in Flagey uw kennis en inzichten verrijken, volop netwerken en mee nadenken over het thema ‘beeldvorming’. Afgaande op de gesprekken voor, tijdens en na het evenement zakten heel wat deelnemers met grote verwachtingen af naar het voormalig omroephuis. Velen zaten (en zitten) ongetwijfeld met prangende vragen over dat thema. Zoals: hoe kunnen mijn instelling, werking, collecties en plannen op een positieve en wervende manier in beeld komen? De nieuwe cultuurzender Cultuur 7 wil de cultureel-erfgoedsector alvast de hand reiken.


Oproep | Deel uw vragen en expertise met de 'Expertgroep Cultuur & Vrije Tijd' van STIMA

Logo STIMA

Om de nationale spreuk – u weet wel, eendracht maakt macht – te parafraseren: een groep weet samen vaak meer dan alle individuele leden apart. Het geheim van het succes zit ‘m in de interactie tussen de leden. Zeker als de groep regelmatig en in een opbouwende sfeer bijeenkomt om na te denken, ervaringen uit te wisselen én te leren over marketinggerelateerde thema’s, onderwerpen en praktijken die geregeld het pad kruisen van ieder van hen. Binnen de cultuur- en vrijetijdsector is de marketingpraktijk lang nog niet zo goed ingeburgerd en toegepast als in de profit. Precies om aan de leer- en ervarings-uitwisselingsnoden van marketeers in de cultuur- en vrijetijdssector tegemoet te komen, is deze ‘Expertgroep’ van STIMA een uitgelezen forum. FARO nodigt alle belangstellenden uit om deel te nemen aan de startvergadering, op maandag 3 november 2014, om 18.30 uur bij FARO.


Uitslaande brand vernielt de kerk van Anzegem

Uitslaande brand in de kerk van Anzegem copyright Focus-WTV

Donderdagavond 16 oktober 2014 is in het West-Vlaamse Anzegem (nabij Waregem) een felle brand uitgebroken in de 12de-eeuwse Sint-Jan Baptist en Sint-Eligiuskerk. De brand werd rond 18.00 uur ontdekt door leden van het parochiekoor en zou een gevolg zijn van een defect aan de verwarmingsinstallatie.


Leestips en oproep: mensen in armoede

Vandaag 17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. Zelfs in een rijk land als België ervaart één op de zeven mensen wat sociale uitsluiting betekent. Hoe kan cultureel erfgoed een steentje bijdragen? Een interne werkgroep armoede binnen FARO verkent de mogelijkheden. In dit blogbericht geven we alvast een paar leestips én een oproep mee.


Manfred Sellink wordt nieuwe Hoofddirecteur - Hoofdconservator KMSKA

Manfred Sellink wordt de opvolger van Paul Huvenne aan het hoofd van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Sellink was tot nog toe directeur van de Musea Brugge. "Ik ben fier met Manfred Sellink een waardige opvolger voor Paul Huvenne te hebben gevonden", zegt minister Gatz. "Sellink heeft een jarenlange ervaring als directeur van de Brugse Musea. Hij kent het Vlaamse museumlandschap als zijn broekzak. Hij beschikt over een grote geloofwaardigheid en legitimiteit in binnen- en buitenland en een indrukwekkend netwerk.

Programma Week van de Smaak bekend

Tussen 13 en 23 november brengen meer dan 700 activiteiten Brussel en Vlaanderen op smaak. Het programma kan u vanaf deze week online raadplegen via de website van de Week van de Smaak.

Schrijf nu in voor het contactforum 'Restitutie van etnografische en niet-Europese collecties'

Tijdens het contactforum worden de uitdagingen voor de omgang met etnografische collecties scherp gesteld. Daarnaast focussen we op de juridische perspectieven in verband met restitutie. Verder wordt het thema concreet ingevuld met gevalstudies en een uitgebreid debat met betrokken musea, archieven en verzamelaars.

Dit was het Groot Onderhoud 2014

Dinsdag 14 oktober verzamelde de cultureel-erfgoedsector in Flagey, Brussel voor het Groot Onderhoud 2014. Aan het einde van een goed gevulde dag reikte minister Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed uit. Bekijk hier alvast de foto's van het evenement. Presentaties, verslagen en filmpjes volgen later.


Cijferboek cultureel erfgoed 2012: lees het samenvattend rapport

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt tweejaarlijks basisgegevens over de werking van de erkende musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. Het gaat over gegevens over onder meer personeel, vrijwilligers, financiële middelen, infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden,  bezoekcijfers en dienstverlening. Eerder lanceerden we al de website www.cijferboekcultureelerfgoed.be.


‘De spreekwoordelijke druppel’ | Landschapstekening 2014 Adviescommissie cultureel erfgoed

Gisteren, aan het begin van de ceremonie van de uitreiking van de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-’14, stelde de voorzitter van de Adviescommissie cultureel erfgoed de ‘landschapstekening’ voor van het via het Cultureel-erfgoeddecreet gesubsidieerde cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Het is een analyse van de evoluties van de voorbije vijf jaar en geeft daarnaast ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

Afstudeerrichting Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) zoekt stageplaatsen

Vanaf november gaan studenten uit de eerste master Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) op zoek naar een relevante stageplaats. Bij deze een warme oproep tot het indienen van voorstellen tot stage binnen uw praktijkorganisatie. De opleiding ontvangt deze voorstellen graag tot en met 31 oktober op joke.vandenabeele@ppw.kuleuven.be.


Collegagroep vrijwilligerswerk in de erfgoedsector: programma najaar 2014

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor talloze erfgoedorganisaties. Tegelijk kruipt er heel wat tijd en energie in het uitbouwen van een hedendaags en motiverend vrijwilligersbeleid. Daarom start FARO in het najaar van 2014 een collegagroep over vrijwilligerswerk in erfgoedinstellingen. In deze collegagroep delen we ervaringen en behandelen we gemeenschappelijke vragen en uitdagingen.


CO7 (CultuurOverleg Zeven) wint Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-2014

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2013-2014 uitgereikt aan CO7 (CultuurOverleg Zeven). De uitreiking vond plaats aan het eind van de studiedag Het Groot Onderhoud van FARO in Flagey in Brussel. De jury looft CO7 voor de doordachte, integrale en geïntegreerde erfgoedwerking, die niet alleen het bredere lokale cultureel-erfgoedveld, maar alle cultureel-erfgoedconvenants in Vlaanderen kan inspireren.

Leestip: ‘In boerenhanden'

boerenhanden

In het Vlaamse erfgoedlandschap nemen landbouwcollecties een belangrijke, maar enigszins verdoken plaats is. De publicatie In boerenhanden plaatst dit erfgoed op de voorgrond. Het uitgangspunt is de landbouwcollectie van de Landelijke Gilde van Stekene. Auteur Paul De Schepper plaatst deze collectie in historisch en Vlaams perspectief. Met veel zin voor detail beschrijft hij de fysieke en functionele eigenschappen van diverse landbouwwerktuigen en -machines. Daarbij gaat de nodige aandacht naar de geschiedenis van de landbouw en van diverse landbouwbedrijven.