Wordt u expert cultuureducatie?

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ goed. Het actieplan is een gezamenlijk initiatief van de ministers Crevits (onderwijs) en Gatz (cultuur) en volgt de aanbevelingen van de klankbordgroep Cultuur in de Spiegel. Canon Cultuurcel en het Departement CJSM werken in 2017 volop aan de uitrol van het plan door o.a. de expertopleiding cultuureducatie te organiseren.

Wat is Cultuur in de Spiegel? En hoe kan u daar vanuit uw werkveld mee op inzetten? Muzische lessen, schoolvoorstellingen, mediaprojecten, erfgoeduitstappen, rondleidingen in musea, culturele reizen, kunstenaars in de klas, artistieke workshops, schrijfwedstrijden, kunstprojecten met kwetsbare jongeren, voorleessessies, samenwerkingen tussen culturele organisaties en scholen … Cultuur en onderwijs raken elkaar op vele plaatsen en manieren. In de Expertopleiding Cultuureducatie 2017 leert u niet alleen meer over theorie, onderzoek en beleid maar krijgt u ook op basis daarvan input voor uw eigen beroepspraktijk.

Beurzen voor archivarissen in de dop

Bent u een student archivistiek of werkt u minder dan vijf jaar in een archief? Zo ja, dan kan u nog tot 6 februari 2017 een aanvraag indienen voor een beurs voor het New Professional (NP) programma van de International Council on Archives (ICA). Als u wordt aanvaard dan kan u deelnemern aan de ICA Experts Groups, kan u het NP-netwerk mee draaiende houden én mag u deelnemen aan de ICA-Conferentie van 27 t.e.m. 29 november 2017 in Mexico.


Wat moet ik archiveren? Nieuwe richtlijnen voor lokale besturen

"Hoelang moeten we deze documenten bewaren?" Als antwoord op die veelvuldig gestelde vraag van archivarissen en informatiebeheerders publiceerden Informatie Vlaanderen en de VVBAD een nieuwe versie van de Selectielijst Gemeenten.


Leestip: Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

coverbeeld wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Bent u de weg kwijt in het intellectueel eigendomsrecht? Dan kan de recent bijgewerkte publicatie 'Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht' (editie 2016-2017), u misschien op weg helpen.


Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2017

Vlaams minister Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste helft van 2017.

Het verhaal van New York

The New York Times publiceerde een longread over het archief van het Hooggerechtshof van New York dat binnenkort verhuist naar een nieuwe locatie. “Caked in dust on the shelves” vertellen de in leder gebonden volumes en de stapels perkament het verhaal van New York.


ETWIE haalt historische bedrijven voor het voetlicht

Samen met verschillende partners zal ETWIE in 2017 een actieve werking uitbouwen rond historische bedrijven. Met verschillende initiatieven willen zij bedrijven aanmoedigen om aandacht te hebben voor hun erfgoed.


TRACKS: een terugblik op 2016

In juli 2013 kreeg PACKED vzw de opdracht een website te creëren die advies verstrekt over archiefzorg in de kunstensector.


Wie is er bang voor Fatima Sultan?

Wat hebben borduurtechnieken, (Afghaanse) vrouwen en tradities met mekaar gemeen? Het antwoord vind je in het geborduurde ontmoetingsspel ‘Wie is er bang voor Fatima Sultan’ van Wilde Vlechten vzw en Doek vzw. Beide verenigingen doorliepen het afgelopen jaar een traject met Afghaanse vrouwen die in Antwerpen wonen. De dames kwamen bij elkaar via Doek vzw en werkten eerder al rond borduurtechnieken en -tradities. Het afgelopen jaar dachten zij verder over tradities, spel en verhalen. Dit alles mondde uit in het spel.


Nog steeds gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen gezocht!

Nog steeds is Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met partners zoals FARO op zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Nog tot 28 februari kunt u uw initiatief aanmelden op de website www.gastvrijegemeente.be. Daar vindt u ook inspirerende voorbeelden en tips. Het S.M.A.K., Erfgoedcel Waasland en de Dienst Cultuur en Erfgoed stad Veurne deden het al voor. Zet ook u uw cultureel-erfgoedinitiatief mee op de kaart?


Sint-Evermarusfeest te Rutten op Inventaris Immaterieel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz besliste om het Sint-Evermarusfeest te Rutten (Tongeren) toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Twee keer per jaar kunnen elementen van immaterieel cultureel erfgoed worden opgenomen op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met immaterieel cultureel erfgoed. De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed telt nu 45 elementen.

Values Media en Crowd Angels lanceren crowdfundingplatform voor non-profit in België en Nederland

Het mediabedrijf Values Media lanceert in samenwerking met Crowd Angels een nieuw crowdfundingplatform. Values Crowdfunding mikt op crowdfundingprojecten die te maken hebben met erfgoed, cultuur, welzijn en ngo’s.

Musea en post-truth: een opinie

Woord van het jaar post-truth

Het post-truth-tijdperk is aangebroken, zo lees en hoor ik de laatste weken onophoudelijk. De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president zou aantonen dat ‘de waarheid’ van ondergeschikt belang is geworden aan ‘zijn leugens’. Meer nog, gevoelens en emotionaliteit zouden het halen van ‘de feiten’ en ‘de rede’. 2017 zijn we intussen: een ‘moderne’ samenleving?

Maar zijn we nog steeds niet verder geraakt? Ik krijg er een sterk ‘terug-naar-af’-gevoel van. Alsof ‘de’ waarheid alleen het speelterrein van de feiten en de rede zou zijn. Alsof ‘gevoelens’ en ‘emoties’ per definitie ondergeschikt, onwaar en gekleurd zouden zijn. Alsof we hier te maken hebben met twee uitersten die mijlenver uit elkaar liggen. Ik denk dat ze dichter dan ooit bij elkaar liggen, dat het tijd wordt om dit in te zien en ernaar te handelen. De discussie ging de laatste weken in hoofdzaak over de rol van de media in het zogenaamde post-truth-tijdperk. Het lijkt me zeer nuttig om eens een ander licht te werpen op dit debat en het in het bijzonder te bekijken vanuit de museumwereld. Is het met die ‘post-feitelijkheid’ zo ernstig gesteld?


Crossmediale publiekswerking hands-on. Een modulair vormingstraject

Om het gebruik van storytellingmethodieken en -instrumenten via verschillende digitale media te stimuleren, ontwikkelde FARO met 'Crossmediale publiekswerking hands-on' een modulair vormingstraject voor erfgoedwerkers die onmiddellijk met een bepaalde tool of methodiek aan de slag willen gaan. Het gaat daarbij om digital storytelling en welzijn, collecties online tonen en delen, de ErfgoedApp, augmented reality en ErfgoedBeacons én het maken van erfgoedroutes.

Meer dan erfgoed: lancering boek en vormingstraject

Op welke manier kunnen cultureel-erfgoedcollecties ingezet worden in de gezondheids- en welzijnssector? Bart De Nil en Ans Van de Cotte schreven met Meer dan erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn een boek om cultureel-erfgoedwerkers te inspireren en te overtuigen om bruggen te slaan tussen de cultureel-erfgoedsector en de zorgsector, en niet alleen in de zorg voor personen met dementie.


Bibliotheek Kardinaal d’Alsace erkend als nieuw Vlaams Topstuk

Sinds kort prijkt de collectie Bibliotheek Kardinaal d’Alsace integraal op de lijst met Vlaamse Topstukken. Deze unieke boekenverzameling werd in de 18e eeuw samengesteld door toenmalig aartsbisschop van Mechelen, Thomas-Philippe d'Alsace de Bossu en is een uniek voorbeeld van een religieus-wetenschappelijke collectie uit de 18e eeuw.

Als de dijken breken ...

Nederland heeft zijn naam niet gestolen, maar liefst 59% van de oppervlakte ligt onder de zeespiegel. We mogen echter niet vergeten dat ook wij deel uitmaken van de 'Lage Landen' en dat we in hetzelfde schuitje zitten. Onze noorderburen kunnen ons op het vlak van paraatheid bij wateroverlast alvast heel wat leren. Met de klimaatverandering en de hevige regenval van de laatste jaren in het achterhoofd, doen we er goed aan ons beter voor te bereiden op wateroverlast.


Leestip: Collectieboek STAM

cover STAM Collectieboek

Vorige maand verscheen bij uitgeverij Snoeck het collectieboek  van het Gentse stadsmuseum STAM. Het rijkelijk geïllustreerde boek brengt het (goed vertelde) verhaal van de geschiedenis van de museumcollectie. En dat aan de hand van een aantal grote thema’s, waarbij de museale voorwerpen en ook archiefstukken zowel een illustratie zijn als de leidraad vormen.


Leer bij in 2017: starterscursussen gebundeld

startersgids

Een nieuw jaar brengt steevast goede voornemens met zich mee. Bent u van plan in de erfgoedsector te starten? Of draait u al langer mee en wil u zich verdiepen in een nieuw thema? Neem dan een kijkje in het ruime aanbod aan starterscursussen. Lenteschoonmaak, leiderschap, beleidsplanning, documentatiebeheer, immaterieel erfgoed en nog veel meer: u vindt er vast uw gading. Wij wensen u alvast een leerrijk 2017 toe!


Voor u beluisterd: British Legends

British Legends

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Dit keer las Roel Daenen (FARO) voor u nu eens geen boek over dit thema, maar beluisterde hij een cd.