Leestip op rektoverso.be | 'De nieuwe musea van Mons: het gedroomde model'

Belfort van Mons

Begin april openden in Bergen maar liefst vier nieuwe musea de deuren, mee in de maalstroom die de schijnwerper van 'Mons2015 Europese Culturele Hoofdstad' teweegbrengt. Begin deze maand ging overigens net het vijfde 'museum' opnieuw open, het beroemde barokke belfort van Bergen, en dat na een sluiting van zegge en schrijve dertig jaar. Naar aanleiding van die batterij openingen werd FARO eind maart gevraagd om te reflecteren over de betekenis van de komst van deze erfgoedplekken, voor de stad, haar bewoners en erfgoedwerkers zelf. Die bijdrage verscheen als bijlage in Le Soir.


MuseumSound(s): hoe klinkt een museum?

Campagnebeeld Museumnacht Antwerpen

Eind vorig jaar berichtten we hier over hoe muziek meer en meer in musea wordt ingezet, als een veelal verrassend onderdeel van de bezoekersbeleving. Kort door de bocht: confronteer de tentoongestelde voorwerpen met muziek uit min of meer dezelfde periode, en kom zo tot een sfeervol geheel. Maar wat als die voorwerpen verklankt zouden worden? Die prikkelende vraag is het uitgangspunt van MuseumSound(s), dat nu zaterdag tijdens de Museumnacht in Antwerpen in zes musea mee te maken is.


Een duurzame participatie van erfgoedgemeenschappen? Zet de stap naar structurele verankering met twee nieuwe tools

Heel wat erfgoedorganisaties experimenteren met cocreatieve projecten die gemeenschappen actief betrekken bij hun werking. Maar na afloop van het project gaan de partners vaak weer elk huns weegs. Vandaar de vraag: hoe kunnen we die participatie duurzaam verankeren? Volgens twee nieuwe websites luidt het antwoord: door de gemeenschappen ook te laten participeren aan het beleid van de organisatie. Voorbeelden, tools en discussievragen moeten u daarbij helpen.


Postgraduaat cultuureducator, een primeur

De hogeschool PXL Hasselt start vanaf september 2015 met een postgraduaat cultuureducator. Het postgraduaat richt zich tot bachelors lerarenopleiding, toerisme, kunsten … of tot bachelors of masters in kunst en cultuur. Het postgraduaat (één jaar) wil kansen op tewerkstelling in de culturele sector voor jongeren vergroten. Het is gericht op het verruimen van de culturele competenties van bachelors of jonge publieksmedewerkers in culturele organisaties.

Bezoek de orgelcollectie Ghysels

In 2007 kocht de Vlaamse Gemeenschap de collectie mechanische muziekinstrumenten van Jef Ghysels, een bekend verzamelaar van dans- en kermisorgels. Het geheel omvat onder meer vier grote dansorgels, twaalf kleinere orgels, een collectie beeldjes, documentair materiaal en een uitgebreide reeks orgelmuziekboeken. Sinds 2010 is de collectie opgeslagen in een geklimatiseerd depot van Katoen Natie in Kallo. Wie wil, kan de orgelcollectie nu ook bezoeken, in groep of individueel.

Winter School Achives & Education is volzet!

De winter school Archives & Education, a digital perspective, die FARO in samenwerking met The National Archives organiseert van 15 t.e.m. 18 december in Brussel, is volzet. De 22 deelnemers komen uit België, Nederland, Qatar, Zimbabwe, Saudi-Arabië, Engeland, Zweden, Hong Kong en Denemarken.


Praktijkvoorbeeld: LACMA zet Snapchat in om collectie te pimpen

Man met zonnebril

Het Los Angeles County Museum of Art (LACMA) heeft een goed idee. Het zet het (vooral bij jongeren erg populaire) socialemediaplatform Snapchat in om de collectie te ontsluiten. Bovenop de foto’s plaatst het grappige en spitsvondige verwijzingen naar de hedendaagse popcultuur.

Snapchat is een applicatie om foto’s en korte video’s te versturen. Bijzonder is dat de verzender kan bepalen hoe lang de bestemmeling het bericht te zien krijgt, waarna het onherroepelijk wordt vernietigd. Ondanks (of net dankzij) dat vergankelijk karakter blijkt het platform enorm populair. Er zouden zo’n 100 miljoen actieve gebruikers zijn, die samen 400 miljoen berichten per dag versturen.


Restauratie Lam Gods vordert gestaag

Goed tweeënhalf jaar geleden, in oktober 2014, startte het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) met de eerste fase van de restauratie van het Lam Gods. Minutieus werden alle vernislagen en overschilderingen verwijderd op de eerste acht panelen en lijsten, afkomstig van de buitenkant van de zijpanelen. Nu het origineel van de gebroeders Van Eyck weer zichtbaar is, kunnen de restaurateurs beginnen met het fixeren van de verflaag.

AP en British Movietone plaatsen grote hoeveelheid audiovisueel erfgoed op YouTube

AP

Het Amerikaanse persbureau AP heeft in samenwerking met British Movietone zopas ruim 550.000 historische nieuwsvideo's toegevoegd op YouTube. De gedigitaliseerde filmpjes gaan terug tot 1895 en worden geüpload op twee kanalen: AP Archive en British Movietone. Alle nieuwscategorieën komen daarbij aan bod: van ‘hard nieuws’, over sport, muziek en sociale geschiedenis, tot lifestyle en beroemdheden. Aanvankelijk in zwartwit en zonder geluid, maar later in kleur en met geluid.


Stad Brugge biedt 19e-eeuwse bevolkingsregisters online aan

Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge aan een virtuele leeszaal. Op archiefbankbrugge.be kon u al langer bijna 400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode 1796-1915 online doorzoeken en consulteren. Sinds begin juli is het aanbod gevoelig uitgebreid met een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. Daarin wordt de informatie per gezin of huishouden voor een bepaalde periode bijgehouden.

Toekenning 527.200 euro projectsubsidies cultureel erfgoed - tweede ronde 2015

​Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz nam een beslissing over de aanvragen tot subsidiëring van projecten cultureel erfgoed die starten in de tweede jaarhelft 2015. De minister kende voor deze ronde een totaalbedrag aan projectsubsidies toe van 527.200 euro. Deze projectsubsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet. De projecten hebben steeds de zorg voor en/of de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel. Een overzicht vindt u hier.

Grondige veranderingen op komst voor het cultureel-erfgoedbeleid van de provincies

Op vrijdag 17 juli heeft de Vlaamse Regering een belangrijke beslissing genomen over de toekomst van de provincies. Zij heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd over een nieuwe taakomschrijving van de provincies, zonder persoonsgebonden bevoegdheden. Daarnaast heeft de regering ‘akte genomen’ van een lijst concrete voorstellen om provinciale instellingen en bevoegdheden over te dragen. Uiteraard zijn deze voorstellen ook van belang voor de cultureel-erfgoedsector.


Figurentheatererfgoed op de Gentse Feesten

Expo Poppen op de rode loper

Nog tot 26 juli kunt u naar de Gentse Feesten. Dit volksfeest kan, aldus de website van de organisatie achter het gebeuren, geen eenduidig profiel aangemeten worden. Het tiendaagse festival geldt zowel als een stadsfestival, een marathon van culturele evenementen en een groot volksfeest. Als u erheen gaat, mis dan vooral niet de expo ‘Poppen op de Rode Loper’, die een fraaie staalkaart biedt van zowel het materiële als immateriële erfgoed van het poppen- en figurentheater in Vlaanderen.


Save the date: DE ONTMOETING. Erfgoed, onderzoek en Wereldoorlog 1

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat erfgoedwerkers kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaren nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Welke nieuwe thema's kunnen we nog aansnijden? En wat na 2018? Deze vragen vormen het vertrekpunt van een studiedag die in Brussel plaatsvindt op 9 december.


Erfgoed op Informatie aan Zee 2015

Informatie aan Zee is het tweejaarlijks congres voor informatieprofessionals rond ICT en innovatie en wordt georganiseerd door VVBAD. Op 17 en 18 september 2015 vindt Informatie opnieuw plaats in het Kursaal te Oostende. Net als op vorige edities komt erfgoed ruimschoots aan bod. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ploos voor u het programma uit en maakte alvast een erfgoedselectie. Nog tot 15 augustus kunt u inschrijven aan voordeeltarief, meer informatie vindt u ook op de website van de VVBAD.

Veel jongvolk voor Jakob Smits

Jakob Smitsmuseum, m.art

Voor musea in grote steden is het al zo goed als bon ton om samen met jongeren activiteiten uit te werken. Voor musea elders in het land blijft het een uniek gegeven en is een dergelijk jongereninitiatief des te opvallender. Kijk bijvoorbeeld naar het Kempense Mol, waar u vanaf 17 juli behoorlijk wat jonge artiesten en ondernemers van het plaatslijke jeugdhuis in het Jakob Smitsmuseum kunt spotten. Ze kregen van de conservator carte blanche, en dat leidde tot een verrassend resultaat.


Oproep Europese Samenwerkingsprojecten oktober 2015

Het Creative Europe subprogramma Cultuur kent in 2015 nog één oproep, namelijk ‘Europese Samenwerkingsprojecten’ met uiterste indieningsdatum op 7 oktober 2015. Het betreft de kleinschalige (Categorie 1) en grootschalige (Categorie 2) samenwerkingsinitiatieven die aanvangen in de periode tussen 1 mei 2016 en 31 december 2016.

Stel u kandidaat voor de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Awards 2016

Erfgoedprojecten en -initiatieven kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor de EU Prijs voor Cultureel Erfgoed / Europa Nostra Awards 2016. Prijzen worden uitgereikt aan 30 erfgoedinitiatieven in 4 categorieën: behoud; onderzoek & digitalisering; diensten voor cultureel erfgoed & onderwijs en de ontwikkeling van bewustzijn voor cultureel erfgoed. De zeven inzendingen die verkozen worden tot hoofdwinnaar krijgen een geldprijs van 10.000 euro. Daarnaast wordt ook één publieksprijs uitgereikt.

'Reuzencultuur in Vlaanderen' opgenomen op Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om de reuzencultuur in Vlaanderen toe te voegen aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. De term 'reuzencultuur' verwijst naar het gebruik om met metershoge poppen optochten en evenementen op te luisteren en naar de technieken, betekenissen en rituelen die daarmee gepaard gaan. De eerste reuzen doken op in katholieke processies aan het einde van de 14e eeuw. Sindsdien evolueerden de reuzengebruiken mee met hun tijd, maar ze blijven verwijzen naar de historische wortels van de reuzencultuur.

Nationale Bibliotheek Ierland zet parochieregisters gebruiksvriendelijk online

Wilt u ervaren hoe u digitale parochieregisters online ook gebruiksvriendelijk kunt raadplegen? Surf dan eens naar Catholic Parish Register at the NLI. Op een mooi vormgegeven website, die ook goed werkt op smartphone en tablet, komt u via een zoekterm of door het simpelweg aanklikken van een parochie, op een overzichtspagina. Hierop vindt u alle informatie over de registers van die parochie en een situering van de parochie binnen het bisdom.