De culturele mecenaatsrekening, een nieuw initiatief van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting lanceert een nieuw filantropisch instrument ter ondersteuning van de opwaardering van collecties. Musea, instellingen, organisaties en verenigingen die in België een publieke erfgoedcollectie beheren kunnen een culturele mecenaatsrekening openen voor hun specifiek project.

Niet al goud wat blinkt? Studiedag waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties

Afstoten van collectieonderdelen door het Wielermuseum Roeselare

Waar vindt u als erfgoedbeheerder bepaalde handvatten om aan een waarderingstraject te beginnen? Wat kan wel of niet worden afgestoten, op welke manier en waar moet u allemaal rekening mee houden? Welke instrumenten werden en worden intussen op Vlaams niveau en in de ons omringende landen ontwikkeld? Op maandag 28 september organiseert FARO in samenwerking met de interprovinciale werkgroep waardering en selectie en het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen hierover de infodag ‘Niet al goud wat blinkt? Waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties'. Op deze dag laten we een aantal methodieken, handreikingen en projecten uit binnen- en buitenland de revue passeren. Tijdens workshops in de namiddag worden enkele instrumenten uitgebreider toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.


Aan de slag met participatie: tools voor uw teamoverleg

methodieken om na te denken over participatie

Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan: erfgoedgemeenschappen betrekken bij uw werking. Want hoever wil uw organisatie daarin gaan? Welke meerwaarde moet dit opleveren? Wat zijn goede voorbeelden? En vooral: met welke methodieken kunt u de dialoog met de achterban voeren? Vind samen met uw team een antwoord op al deze vragen via vier gloednieuwe tools:


National Geographic lanceert een nieuw tijdschrift: National Geographic Historia

Cover Historia

Gisteren maakte National Geographic bekend dat er een nieuw tijdschrift over geschiedenis op de Nederlandstalige markt komt: National Geographic Historia. Dat magazine wordt gemaakt onder de vleugels van National Geographic en is geheel gewijd aan ‘geschiedenis’. Het moet “inspirerend, educatief en met scherp oog voor kwaliteit” worden, aldus het persbericht. Ook voor cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties in Vlaanderen biedt dit nieuwe forum kansen.


DISH 2015 zet website online en roept op tot bijdragen

DISH (of voluit Digital Strategies for Heritage) is een tweejaarlijkse conferentie over digitale strategieën voor erfgoed. Dit jaar vindt de conferentie, een organisatie van DEN, Europeana en The New Institute, plaats op 7 en 8 december 2015 in Rotterdam. Het thema is 'Money and Power'.

Meer over het traject 'Conceptnota cultureel-erfgoedbeleid'

Het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen staat voor een aantal grote uitdagingen, zowel maatschappelijk, bestuurlijk als sectoraal. Minister van Cultuur Sven Gatz kondigde in zijn beleidsnota Cultuur (p. 38) aan dat hij het momentum wil aangrijpen "om een langetermijnvisie te ontwikkelen op de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed) in en voor Vlaanderen".

'Het leven verteld' combineert zorg en erfgoed

Acht bewoners van het woon en zorgcentrum annunciaten Heverlee deelden hun leven

Narratieve zorg, of het vertellen van levensverhalen, maakt opgang in het welzijnswerk. En daar zitten heel wat kansen om bruggen te slaan naar de erfgoedsector. Dat blijkt in elk geval uit het recent afgeronde erfgoedproject 'Het leven verteld', een samenwerking tussen de vzw cultureel erfgoed Annunciaten en het Woon- en zorgcentrum Annunciaten, beide in Heverlee. De erfgoedcel van de stad Leuven zorgde voor ondersteuning.


Verslag, presentaties en foto's studiedag ‘Praatjes bij plaatjes? Over teksten in musea en tentoonstellingen’

Campagnebeeld 'Praatjes bij plaatjes'

Op 11 mei ll. liep het Red Star Line Museum vol voor de studiedag ‘Praatjes bij plaatjes? Over teksten in musea en tentoonstellingen’. Samen met een honderdtal deelnemers wou FARO de staat opmaken van het tekstgebruik in musea en bij tentoonstellingen. Wie doet wat, en waarom? En daartoe nodigden we een aantal ervaringsdeskundigen uit, uit binnen- en buitenland.


Bevraging over gebruik vitrines voor creëren microklimaten in tentoonstelling

In het kader van het project Exhibit Enclosure Environments lanceerde de Britse universiteit van Warwick onlangs een bevraging naar het gebruik van vitrines en gesloten omlijstingen voor het realiseren van gecontroleerde bewaaromstandigheden. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, hoopt men ook internationaal op voldoende respons van zoveel mogelijk verschillende erfgoedinstellingen. Deelnemen aan de bevraging kan nog tot 1 juli via de projectwebsite.


Honderd jaar Groote Oorlog in Vlaanderen. Evaluatie en vooruitblik

Enkele weken geleden organiseerden FARO en het projectsecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’ een rondetafel over de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. We blikten kritisch terug op het voorbije herdenkingsjaar in Vlaanderen. Tegelijk keken we vooruit en verzamelden we insteken met het oog op de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand en de heropbouw. De belangrijkste conclusies van dit gesprek hebben we voor u samengevat in een beknopt verslag.


Nieuwste nummer faro | tijdschrift over cultureel erfgoed voorgesteld

overhandiging van het eerste exemplaar aan Bart Van Loo

Voor een volle zaal werd gisterenavond bij het Vlaams-Nederlands huis deBuren in Brussel het zopas van de persen gerolde nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed voorgesteld.


Burgerkabinet gaat van start

Cultuur en participatie? Hoe kunnen we dat beter aanpakken? Die vraag staat centraal in het Burgerkabinet, een initiatief waarmee Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz burgers wil betrekken bij zijn cultuurbeleid. Nog tot 28 juni kunt u zich online kandidaatstellen om deel te nemen aan het Burgerkabinet. U krijgt dan meteen stof tot nadenken, want wat houdt dat in, cultuur? Hoe vaak doet u eigenlijk aan cultuur? En hoe belangrijk is cultuur voor u?

Nos orphelins culturels. Tijdschrift faro maakt potentieel cultureel erfgoed uit de Franse tijd zichtbaar

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed greep de 200e verjaardag van de Slag bij Waterloo aan om in zijn zomernummer ons erfgoed uit de Franse Tijd (1794-1815) onder de loep te nemen. Erfgoedcollecties in Vlaanderen bevatten tal van objecten en documenten die getuigen van de belangrijke maatschappelijke veranderingen die ook in onze contreien onder Frans bewind doorgevoerd werden. 

Laatste plaatsen! Winter School Achives & Education, a digital perspective

Er zijn nog drie plaatsen vrij voor de Winter School Archives & Education, a digital perspective. Er hebben zich al deelnemers uit België, Nederland, Qatar, Zimbabwe, Saoedi-Arabië, Zweden en Denemarken aangemeld. Aarzel niet als u wenst deel te nemen, we sluiten de inschrijving af op 1 september 2015.


Publicatie | Het logboek van een intergemeentelijke archivaris

Frauke De Wilde werd in 2014 door de Erfgoedcel Land van Dendermonde aangeworven als intergemeentelijke archivaris voor de zeven gemeenten zonder eigen archiefdienst uit het convenantsgebied. Ze bundelde haar ervaringen in een Logboek. Het is niet alleen een verslag van twaalf maanden intensieve archiefarbeid, maar ook een handig naslagwerk voor wie aan de slag wil met een intergemeentelijke archief- en vrijwilligerswerking.


Aanmeldingsperiode Thematische Impulsprojecten Toerisme Vlaanderen

Erfgoed wordt in de impulsprogramma’s ‘Hefboomprojecten 2015’ van Toerisme Vlaanderen meermaals naar voren geschoven als troef. Vernieuwende projectideeën inzake ‘Vlaamse Meesters, kernattracties en meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties’ kunnen van 15 juli t.e.m. 30 september 2015 aangemeld worden. Inspirerende voorbeelden en meer informatie over de inhoud en procedure vindt u hier.

Waar staan de erfgoedcellen in 2020? Tournée Générale en visietraject

Op dinsdag 16 juni was FARO gastheer van Tournée Générale. Die stond in het teken van de erfgoedcellenwerkingen in Vlaanderen en Brussel. De erfgoedcellen, MAS, STAM en FARO stelden er de eerste resultaten voor van een visietraject dat momenteel loopt. Vervolgens gingen zij met de meer dan 100 genodigden in discussie over belangrijke thema’s en uitdagingen voor het lokaal cultureel-erfgoedbeleid.


TRACKS ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg

Op 23 juni vindt bij BRONKS het tweede TRACKS-ontmoetingsmoment plaats voor kunstenaars, kunstenorganisaties, cultureel-erfgoedwerkers en alle andere geïnteresseerden in kunstenerfgoed. Nog meer dan tijdens het eerste TRACKS-ontmoetingsmoment in 2014 ligt de klemtoon dit jaar op het delen van ervaringen en kennis omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector.

Krijgt Brussel een sociale bakkerij als kruispunt tussen sociaal werk, culturele diversiteit en ambachtelijke vaardigheden?

logo La Fourna

Publieke ovens waren reeds in de klassieke oudheid ontmoetingsplekken bij uitstek. In vele culturen roept de naam ervoor - four (in het Frans), forno (Italiaans), firin (Turks), fourno (Grieks) en Lferran (Arabisch) - meteen associaties op van sociale verbondenheid en producten van ambachtelijke vaardigheid. La Fourna wil in Brussel bij die rijke traditie aansluiten: een sociale bakkerij waar u lekker en ter plaatse gebakken brood kunt kopen, uw eigen brood kunt komen bakken, een workshop of een opleiding kunt volgen als opstap naar een (nieuwe) job. La Fourna wordt een warme plek voor culturele en culinaire uitwisselingen.


Koninklijke Bibliotheek van België restaureert 13e-eeuwse Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

De Rijmbijbel, een 13e-eeuwse codex met een bijbelverhaal in verzen, staat bekend als het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands. Met de steun van de Koning Boudewijnstichting start de Koninklijke Bibliotheek met een hoogtechnologische restauratie- en conservatiebehandeling.