Voor u gelezen: WOI in 3D

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Luc De Munck voor u WOI in 3D.


Home sweet home: over expo's, jongeren en Instagram

Nog tot 14 september kan u in het Red Star Line Museum vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie onder de loep nemen. Daar kreeg het thema aandacht in de vorm van de expo 'Home sweet home' en een (zomer)actie voor jongeren op jaarlijkse reis naar het land van hun (groot)ouders.

De expo brengt nieuw werk van Antwerpse kunstenaars Bülent Öztürk en Mashid Mohadjerin over de jaarlijkse zomerreis naar het land van herkomst in het kader van vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie.


Erfgoed en zaken: programma najaar

Erfgoed en Zaken

Dit najaar zet FARO de vormingscyclus 'Erfgoed en zaken' voort. Alle modules bestaan uit een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk, met veel voorbeelden en getuigenissen. Deelnemers worden uitgenodigd om met oefeningen de nieuwe inzichten in de eigen praktijk toe te passen én de ervaringen te delen met collega’s. De docenten zijn gekozen in functie van hun vertrouwdheid met de specificiteit van de cultureel-erfgoedsector.

Uit de praktijk: de Facebook-pagina van het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen

Volgende maand is het  Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen precies één jaar actief op de sociaalnetwerksite Facebook. Steeds meer en meer erfgoedinstellingen zetten de stap, en met succes – zo blijkt ook uit deze testimonial.


Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Bezig met een eerste verkennend genealogisch onderzoek? Of gewoon nieuwsgierig naar hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio's ze zich situeren? Neem dan eens een kijkje op familienaam.be, de recent volledig vernieuwde website voor het opzoeken van familienamen.

Denk mee! Beleidsaanbevelingen van de cultureel-erfgoedsector voor de nieuwe Vlaamse regering

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode.

Op zoek naar goede ideeën voor Erfgoeddag 2015? Hier vindt u inspiratie!

De nieuwe inspiratiebrochure voor de volgende Erfgoeddag is klaar. Op zondag 26 april 2015 vindt de vijftiende editie van Erfgoeddag plaats met als thema Erf! Weet u nog niet hoe u met dit thema aan de slag kan gaan? Doe ideeën op in de nieuwe inspiratiebrochure.

Publicatie ‘Thesaurus’ door musea van de Westhoek en Noord-Frankrijk

cover Thesaurus - Provincie West-Vlaanderen & Département du Nord 2014

Een groot deel van de zorg die musea besteden aan hun collecties, blijft vaak verborgen voor het grote publiek: het geduldige registreren en inventariseren, het zo goed mogelijk bewaren en beschermen in museumdepots, het onderzoeken en documenteren … Dit nieuwe boekje wil alvast een blik achter de schermen werpen.


Denk mee over het participatief documenteren van immaterieel erfgoed

trainingssessie met het ros voor de Mechelse ommegang

Bij het borgen van hun immaterieel cultureel erfgoed (ICE) staan erfgoedgemeenschappen continu voor de uitdaging om de menselijke praktijken die de kern van dit type erfgoed vormen, te documenteren. Leden van de erfgoedgemeenschap zijn ook drager van de praktijkkennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren of tot stand brengen van het ICE-element; zij belichamen dit erfgoed in letterlijke zin.

Het documenteren van kennis, ervaring en performance is vaak een kwestie van het mondeling, schriftelijk en in beelden optekenen van menselijke getuigenissen en uitvoeringspraktijken. Een hele waaier aan methodieken, gaande van mondelinge geschiedenis tot visuele antropologie, bieden dan mogelijkheden.


Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Vier regionale Limburgse musea krijgen steun van de provincie Limburg

Het Limburgse provinciebestuur heeft besloten om vier musea regionaal in te delen en te subsidiëren. Het gaat om een verlenging voor het Jenevermuseum Hasselt, de Musea Maaseik en het Museum de Mindere in Sint-Truiden. Het Modemuseum Hasselt wordt nu aan het lijstje toegevoegd. Deze musea ontvangen van de provincie elk een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro.


Geroofd erfgoed, geërfde roofkunst

 
Erfenissen en schenkingen van cultuurgoederen zijn soms behoorlijk complexe processen. Wat wordt er precies geërfd? Welke voorwaarden zijn er aan verbonden? Wie zijn de erfgenamen en wat zijn hun rechten? Welke rol speelt de overheid? Het wordt nog veel complexer, en vaak ook delicater als het gaat over roofkunst; allerlei kunstvoorwerpen die tijdens oorlogen verdwenen – of beter: werden gestolen.

UNIZO wil zakelijke competenties ambachtslui versterken

Handmade in Belgium-label

De jongste jaren lijkt de publieke belangstelling voor ambachten sterk in de lift te zitten. Meer en meer handelszaken proberen immers ‘authentieke’, ‘volgens oud receptuur’ of  werkwijze gemaakte producten aan de man te brengen. Jongelui leven zich uit met breien, haken, kantklossen en andere vormen van handwerk. Die groeiende belangstelling is ook UNIZO, de Unie van zelfstandig ondernemers, niet ontgaan. Eind september gaat het 'OndernemersForum Ambachten 2.0.' van start. Tien bijeenkomsten waarmee de organisatie vooral de zakelijke competenties van ambachtslui wil versterken.


Europeana strategie 2015-2020: geef uw mening

De Europeana Foundation publiceerde eerder deze maand de strategie voor 2015-2020, waarin ze de belangrijkste prioriteiten toelicht. Europeana wil zich onder meer ontwikkelen van een portaalsite naar een platform voor het uitwisselen van erfgoeddata. Verder wenst Europeana als netwerk het eigen draagvlak te vergroten in de Europese cultureel-erfgoedgemeenschap. Daartoe stelt men een hervorming voor van de beheersstructuur. Europeana nodigt iedereen uit hierop te reageren via een korte survey.


Vragen over archief- en collectiezorg in de kunstensector? Kom langs bij een TRACKS-helpdesk!

Voor een kunstenaar, medewerker van een organisatie of gezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt archief- en collectiezorg een grote uitdaging. Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken,... Wat hou je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren?


Voor u gelezen: de Oorlogsdagboeken van Virginie Loveling

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Cor Vanistendael (erfgoedcel Noorderkempen) voor u de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling.

Een schrijfster op leeftijd vertelt


Nina Simon over het meten van sociale impact

In haar boek The Participatory Museum geeft Nina Simon heel wat bruikbare tips voor het opzetten van participatieve trajecten. Maar hoe meet u het effect dat dergelijke trajecten werkelijk hebben gehad op de deelnemers? Het boek geeft daarop onvoldoende antwoord. Dat wist Nina Simon zelf blijkbaar ook, want deze zomer organiseerde ze een summer camp om deze vraag onder de loep te nemen.


Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Kleine verhalen en de Groote Oorlog

Op 4 augustus was het exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog voor België begon. Op deze verjaardag zijn talloze grote en kleinere herdenkingsprojecten officieel uit de startblokken geschoten. Wat een aantal van deze initiatieven met elkaar gemeen hebben, is dat ze vertrekken van het persoonlijke verhaal. Graag stellen we zes projecten aan u voor die de voorbije dagen bij FARO zijn binnengekomen.


Gewikt en gewogen. Hoe evenementiële communicatie evalueren en beter inzetten?

Afbeelding van een majoor uit Stratego

In het voorjaar liep UA-Cultuurmanagementstudent Bengt Hendrickx stage bij  Erfgoedcel Noorderkempen. Zijn taak? Onderzoeken hoe de lokale promotie van Erfgoeddag beter én duurzamer kan. Bengts scriptie bevat interessante inzichten, suggesties en ideeën voor elke erfgoedwerker die met marketing, communicatie en promotie te maken heeft (of daar werk van wil maken).