Week van de vrijwilliger

Van 28 februari tot 8 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Een mooie gelegenheid om ook alle erfgoedvrijwilligers stevig in de bloemetjes te zetten. Op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vindt u alvast heel wat tips en ideeën om uw vrijwilligers te bedanken.


Europees project zkt. partners

Het Cultureel departement van de provincie Luik is op zoek naar partners in een Europees samenwerkingsproject over publieke ontsluiting en herwaardering van industrieel erfgoed. Meer informatie vindt u hier. Ook de Abbaye aux Dames - Cité Musicale in Saintes (Frankrijk) is op zoek naar partners voor het ontwikkelen van een innovatief project rond erfgoedinterpretatie, digitale technologie en publieksbereik. Meer informatie vindt u hier.

Oproep voor onafhankelijke deskundigen voor de Sectorraad Kunsten en Erfgoed (SARC)

De Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) zoekt onafhankelijke deskundigen (m/v) voor de Sectorraad Kunsten en Erfgoed. U bent deskundig omwille van uw beroep, opleiding en/of ervaring en wil het beleid van de Vlaamse overheid op vlak van kunsten en erfgoed mee vormgeven. Interesse en meer info? Surf naar de website van de SARC en stel u kandidaat uiterlijk op 18 maart 2015.

Uitzending Hautekiet ‘Geloof jij in crowdfunding?’

Portret Hautekiet

Gisterenochtend had het VRT-radioprogramma Hautekiet het over crowdfunding. Uitgangspunt was de vaststelling dat het afgelopen jaar de financiering van projecten met crowdfunding in België met maar liefst 80% is toegenomen. En dat we in België beginners zijn, in internationaal perspectief.


Steun COR-project met speekselstaal

De KU Leuven voert, in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen vzw, reeds een aantal jaren een uitgebreid genetisch-genealogisch onderzoek naar verwantschappen tussen en binnen Vlaamse families. Dit heeft onder andere al geleid tot talrijke verrassende inzichten in de (lokale) geschiedenis van Vlaanderen. Ook het Romeins DNA-project, dat zich specifiek richtte op Limburg en West- en Oost-Vlaanderen, maakte deel uit van dit onderzoek.

Een volgende stap in dit onderzoek, het COR-project, focust zich op de regio Antwerpen. Van een selectie mannen met familienamen die met de letters ‘Cor’ beginnen, wil de KU Leuven onder andere nagaan hoe de migratiegeschiedenis binnen en naar de regio Antwerpen de genetische diversiteit binnen deze familienamen heeft beïnvloed. Hiervoor is de KU Leuven specifiek op zoek naar personen die willen meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek.

Een UiTPAS in uw gemeente of regio? Het kan!

UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma, dat kansen biedt voor zowel bewoners als organisatoren van vrijetijdsaanbod en lokale overheden. Aalst, Lede, Haaltert en Erpe-Mere stapten in het pilootproject en zagen dat het goed was. Intussen breidt het gebied van de UiTPAS in Vlaanderen zich verder uit. Gent, Oostende, regio Kortrijk en regio Turnhout sprongen ook al op de kar. Vanaf nu kan het ook in uw gemeente of regio.

FARO begeleidt zeven Afrikaanse staten bij immaterieel-erfgoedbeleid en praktijkontwikkeling

Op vraag van UNESCO begeleidt Marc Jacobs (FARO) van 24 tot 26 februari 2015 in Chinhoyi (Zimbabwe) de afsluitende workshop van een traject rond competentieopbouw, beleidsstrategie en samenwerking van zeven staten: Botswana, Lesotho, Namibië, Malawi, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Jacobs was ook als begeleider en coach betrokken bij de opstartmeeting in Harare in februari 2014 en bij voorafgaande en flankerende projecten in deze regio. Dit past in een internationale strategie van expertisedeling en samenwerkingsontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap (en FARO) en/via UNESCO in Afrika.


Bewaren en beheren van analoge fotocollecties, een vak apart

Als geen andere discipline is fotografie multidisciplinair en multimaterieel. Dit zorgt ervoor dat het behoud en beheer van foto’s vaak vrij complex is. In deze cursus geeft de Bibliotheekschool Gent een overzicht van de meest voorkomende schadekenmerken bij analoge foto’s en digitale prints en de maatregelen die kunnen worden genomen om deze collecties er zo goed mogelijk van te vrijwaren. Het startschot van de cursus wordt gegeven op 9 maart.

Publiek15: Meer geld, meer publiek | Uit de praktijk van het MIAT

Crowdfunders voor het schilderij (c) Michiel Hendryckx

Fondsenwerven en alternatieve financieringsvormen staan volop in de belangstelling. Zo vindt over een drietal weken de tweede inspiratiedag plaats van Publiek Centraal. Het thema is 'Meer geld, meer publiek'. Een van de praktijkvoorbeelden die daar uitgebreid uit de doeken gedaan wordt, komt uit de cultureel-erfgoedsector. Zo zal de ploeg van het Gentse MIAT, Museum over Industrie, Arbeid en Textiel er getuigen over de lessons learned van het eerste crowdfundingproject voor de restauratie van een schilderij.


Museumkaart draagt bij aan succes Nederlandse musea

Uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2013 in Nederland 26,5 miljoen museumbezoeken plaatsvonden. De voor 2013 bijgewerkte museumsector in de Cultuurindex komt hierdoor uit op 134 punten (2005=100). Uit recente cijfergegevens blijkt bovendien ook een explosieve groei in Museumkaart-bezoeken, dat deels het toegenomen museumbezoek verklaart. Museumkaarthouders hebben na aanschaf (54,95 euro plus 4,95 euro administratiekosten) een jaar lang onbeperkt toegang tot 400 musea in Nederland.

Dialectgenootschap pakt Oost-Vlaamse Erfgoedprijs

Op 17 februari kende de provincie Oost-Vlaanderen haar tweejaarlijkse Erfgoedprijs toe aan het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland. Een eervolle vermelding ging naar het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis voor het project ‘100 jaar Sabbattini’.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kent de Erfgoedprijs toe aan een persoon of organisatie  die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappelijke integratie van het Oost-Vlaamse erfgoed door ontsluiting, onderhoud of herbestemming. Aan de prijs hangt een bedrag vast van 5.000 euro.


Naar Amsterdam voor Vincent

Met ongeveer 1,5 miljoen bezoekers per jaar (cijfers 2013) behoort het Amsterdamse Van Gogh Museum tot de meest populaire musea ter wereld. Om een goed zicht te hebben op de samenstelling van het publiek voert het museum sinds geruime tijd publieksonderzoek uit. Op zich niets spectaculairs. Heel wat musea en andere erfgoedinstellingen doen dit immers ook. In 2013 startte het museum echter met een onderzoek naar de emoties en sociale waarden die gepaard gaan met een bezoek aan het Van Gogh Museum.

Op donderdag 26 februari komt Laurine van de Wiel, die als adviseur marketing van het Van Gogh Museum het onderzoek mee opvolgde, dit vernieuwende project toelichten tijdens een inspiratienamiddag rond publieksonderzoek.


Princeton University ontvangt historische boekencollectie van 300 miljoen dollar

William H. Scheide
2.500 boeken en manuscripten. Daaruit bestaat de uitzonderlijke collectie die musicus, musicoloog, bibliofiel én filantroop William H. Scheide schonk aan de universiteit van Princeton. De waarde van de collectie? Zo’n slordige 300 miljoen dollar. Het is de grootste gift die de universiteit sinds haar bestaan mocht ontvangen.
 
William H. Scheide overleed in november 2014 op 100-jarige leeftijd.

Ontwikkel een aanbod rond reminiscentie naar mantelzorgers en personen met dementie: workshop

Dementie is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt zelfs onomwonden van een epidemie. Het is een ziekte die op iedereen, direct of indirect, impact heeft. Ook de erfgoedsector kan helpen in het gevecht tegen dementie. In het bijzonder archieven en bibliotheken kunnen samen op lokaal vlak heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking.

Daarom organiseert FARO samen met LOCUS en het Kennispunt Mantelzorg HOWEST op donderdag 11 juni een workshop voor tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), over het ontwikkelen van een aanbod rond reminiscentie naar mantelzorgers en personen met dementie.


From Dust to Digital: miljoenen beelden van 's werelds meest bedreigde archieven online beschikbaar

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van haar Endangered Archives Programme zet de The British Library vier miljoen beelden van bedreigde archieven van overal in de wereld online en publiceert ze de gratis publicatie From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme.


Leestip: Europeana Tourism Policy Recommendations

Recent verscheen bij Europeana een document met aanbevelingen om de relatie tussen toerisme en digitaal erfgoed te versterken. U vindt de aanbevelingen hier via de website van DEN.

Ga digitaal met je (erfgoed)verhaal!

het project van de Sint-Martinusbasiliek in Halle
Samen met Heemkunde Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken en Familiekunde Vlaanderen organiseert FARO laagdrempelige avondcursussen die deelnemers aan evenementen als Erfgoeddag, Open Monumentendag en Open Kerkenweekend helpen bij de organisatie van hun activiteiten naar aanleiding van die erfgoedevenementen. Vanaf dit jaar krijgt dit gezamelijk vormingsaanbod de naam Erfgoed in de Praktijk.

Inspiratie voor uw VRT-pitch | Sherlock Holmes

Sherlock op Klara (c) VRT

Heeft u de oproep al gezien die u uitnodigt om een projectvoorstel te doen aan de VRT? Dat dat geen rocket science hoeft te zijn, bewijst ‘Sherlock’, de vierdelige radioreeks die maandag op Klara start. De aanleiding? Een resem activiteiten in Groot-Brittannië rond de figuur van de beroemdste detective aller tijden, Sherlock Holmes.


ICA geeft beurs aan archivarissen-in-de-dop

In het kader van haar New Professionals Programme financiert de International Council on Archives (ICA) enkele beurzen die studenten archivistiek, stagiairs in een archief of pas afgestudeerde archivarissen in staat stelt om haar jaarlijks congres bij te wonen. Dat congres vindt dit jaar plaats van 27 t.e.m. 29 september 2015 in Reykjavik. Als u een beurs krijgt moet u wel de tools en publicaties van ICA promoten en meehelpen aan workshops tijdens het congres. Wil u kans maken op deelname aan de conferentie in IJsland?


Eerste editie BesteBuren-krant verschijnt bij aftrap feestjaar

Op zondag 8 februari werd in Rotterdam de aftrap gegeven van BesteBuren, het feestjaar waarin de Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking prominent op de agenda staan. Tijdens het openingsfeest kon u voor het eerst kennismaken met de BesteBuren-krant. Daarin staan heel wat interviews en een agenda met de projecten die door de programmaraad zijn geselecteerd.