Vernieuwd Jenevermuseum opent

logo Jenevermuseum

Op zaterdag 20 september opende het vernieuwde Jenevermuseum na bijna een jaar sluiting terug de deuren. Het nieuwe museum belooft "een straf verhaal over onze nationale gedistilleerde drank te worden, met aandacht voor lichaam én geest," aldus het persbericht. Een feestelijk openingsweekend onderstreept het nieuwe museumconcept, de vernieuwde naam, huisstijl én logo.


Vorming over cultuur- en erfgoedtoerisme: laatste kans om in te schrijven

Wil u uw kennis opfrissen over het toeristische landschap in Vlaanderen? Wie zijn de relevante actoren? Wat zijn de speerpunten van het toeristische beleid? Wat zijn de voornaamste tendenzen op toeristisch gebied? ...  Of denkt u er aan om u actiever te gaan richten op de cultuur- en erfgoedtoerist, maar weet u niet precies hoe? Schrijf u dan nu in voor de vorming Cultuurtoerisme in Vlaanderen anno 2014. De inschrijvingen worden afgesloten op maandag 22 september.


Het is weer tijd voor de Nocturnes van de Brusselse Musea

Campagnebeeld Nocturnes Brusselse Musea 2014
Ook dit jaar pakken de Brusselse musea uit met een hele resem nieuwigheden en activiteiten voor groot en klein: rondleidingen, workshops, demonstraties, meet & greets en heel wat verrassingen. Afspraak iedere donderdagavond, tot en met 18 december, in telkens minstens 6 van de 63 deelnemende musea. 
 
De eerstvolgende Nocturne vindt dus plaats op donderdag 25 september.

Herfstnummer faro biedt negen actuele ingangen tot het erfgoed(beleid) in ons land

Eind vorige maand ging Leon Smets, FARO-medewerker en voor heel Vlaanderen dé expert inzake behoud en beheer van roerend erfgoed, met pensioen. Hij kreeg, bij wijze van eerbetoon aan zijn expertise en de immer warmmenselijke manier waarop hij die gedurende decennia inzette voor al wie een beroep op hem deed, de eretitel ‘emeritus consulent’. In zijn afscheidsbijdrage ‘Verantwoord omgaan met erfgoed als cultureel geheugen van de samenleving’ blikt deze éminence grise vooruit én terug, samen met twaalf collega’s uit de erfgoedsector.

Stefaan Top neemt Europäischer Märchenpreis 2014 in ontvangst

Stefaan Top

De Märchen-Stiftung Walter Kahn heeft em. prof. dr. Stefaan Top uitgeroepen tot laureaat van de Europäischer Märchenpreis 2014 (Europese Sprookjesprijs). De prijs wordt sinds 1986 uitgereikt aan personen of organisaties die een opmerkelijke bijdrage leverden aan het onderzoek naar en de ontsluiting van het Europese sprookjes- en sagenerfgoed. Hoewel het nieuws eind vorig jaar al bekend raakte, mocht Stefaan Top de Europese Sprookjesprijs daadwerkelijk in ontvangst nemen op 25 september 2014 in het Duitse Volkach.

Sheherazade: verhalen vertellen als educatieve techniek

Erfgoedorganisaties vertellen verhalen aan hun bezoekers, maar kunnen we die rol ook omdraaien en bezoekers laten vertellen? Het Grundtvig-project Sheherazade geeft alvast concrete formats om verhalen als een educatieve methode in te zetten in de volwasseneneducatie. Leest en discussieert u mee?


Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant? FARO ondersteunt en begeleidt

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het agentschap Kunsten en Erfgoed voor 1 april 2015. Bij een aanvraag voor zo'n convenant komt heel wat kijken, maar u staat er niet alleen voor. Als lokaal bestuur kan u rekenen op ondersteuning en begeleiding door FARO. We doen dit op verschillende manieren: via een handleiding, workshops en ondersteuning op maat.


Het Groot Onderhoud 2014 | Beeldvorming in beeld. Schrijf nu in!

“Nieuws is de grootste onopgemerkte verslaving van onze tijd”, zo schrijft de Nederlandse columnist Rob Wijnenberg in de inleiding van zijn boekje De nieuwsfabriek. En hij heeft cijfers om dat te bewijzen. Volgens hem verbruiken tussen de 70 en 90 procent van alle volwassenen in de westerse wereld dagelijks nieuws. Nieuws is ook overal, en 24/24, 7 dagen op 7 beschikbaar. Nieuws, en bij uitbreiding de media, domineren het moderne leven. Vandaar de keuze voor ‘beeldvorming’ als thema voor het volgende Groot Onderhoud, op 14 oktober in Flagey.

Voor u gelezen: vijf maal Eerste Wereldoorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Om deze rubriek verder aan te vullen, lanceerde FARO in juli een oproep om lid te worden van het ‘leescomité 100 jaar WOI’.

Op deze oproep kregen we heel veel fijne reacties. Het leescomité bestaat nu uit liefst 20 erfgoedwerkers, van diverse pluimage. Inmiddels hebben we ook verschillende recensies van WOI-publicaties gepubliceerd op faronet.be. Graag zetten we de oogst van de voorbije weken op een rijtje.


ERF! Kom naar de Inspiratiedag Erfgoeddag 2015

Elk jaar organiseert de Coördinatiecel Erfgoeddag bij de start van de sectorcampagne van Erfgoeddag een ontmoetingsmoment voor alle kandidaat-deelnemers aan Erfgoeddag. U verneemt er meer over het thema ERF!, krijgt inhoudelijke pistes aangereikt waarop u verder kan bouwen en u kan deelnemen aan een workshop waarin u ideeën uitwisselt en nadenkt over originele Erfgoeddactiviteiten. De inspiratiedag vindt plaats op vrijdag 26 september in het Notarishuis Antwerpen. Schrijf vandaag nog in!

Heemkunde Vlaanderen is op zoek naar databestanden van heemkundige tijdschriften

Heemkunde Vlaanderen werkt momenteel aan de ontwikkeling van een ‘artikelendatabank’ die de ambitie heeft om alle heemkundige tijdschrift- en jaarboekartikels te bundelen in één handig doorzoekbaar overzicht. De lancering wordt verwacht begin 2015. Houdt ook uw heemkundige kring een databestand bij van de artikels in het eigen tijdschrift of in andere tijdschriften? Contacteer dan Heemkunde Vlaanderen en lever uw databestand aan.

Etienne Vankeirsbilck ontvangt Chinese onderscheiding

Etienne Vankeirsbilck, sinds 1995 mede-organisator van het Shanghai Baoshan International Folk Art Festival, heeft de Silver Magnolia Award ontvangen. Die onderscheiding wordt toegekend aan buitenlanders die een uitzonderlijke bijdrage leverden aan de ontwikkeling van Shanghai.

Terugblik Krokuskriebels 2014

Op 4 september 2014 vond de Terugkomdag Krokuskriebels plaats voor de deelnemende musea aan dit gelijknamige evenement van de Gezinsbond. Tijdens de Terugkomdag blikten we terug op het evenement én deelden we ervaringen met elkaar.

Een aantal collega-musea gaven hiertoe een voorzet. U vindt hun presentaties hier, samen met het evaluatieverslag Krokuskriebels 2014.


Oproep | Wat verwacht ù van de VRT?

Luisterend oor

De VRT en de cultureel-erfgoedsector, dat zijn vier handen op één buik. Toch? Want de VRT besteedt regelmatig aandacht in al haar programma’s aan cultureel erfgoed, collecties én beheerders. Daartoe is de openbare omroep overigens verplicht – leest u er de beheersovereenkomst maar eens op na. Maar alles kan beter. Die vaststelling is de inzet van een van de sessies op het Groot Onderhoud, op 14 oktober in Flagey. En ja, ook u heeft een belangrijke stem in het kapittel.


Voor u gelezen: La Grande Guerre en caricatures

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Jef Habex (dienst Cultuur, stad Genk) voor u La Grande Guerre en caricatures.


Uit de praktijk: de grote marketing-sprong voorwaarts van de Nederlandse Molenprijs

Cultuur en marketing

Hoe kan een nieuwe, onbekende erfgoedprijs op vier jaar tijd uitgroeien tot dé referentie bij onze noorderburen? Uiteraard, het helpt als er budget is. Maar de grootste succesfactor was, zo bleek, het hanteren van marketingtechnieken. De BankGiro Loterij Molenprijs, want daarover gaat het, moest uitgroeien tot 'een brand', een merk dat directe herkenbaarheid en een positief gevoel bij de (kandidaat-)klant tot stand brengt. Het is een initiatief van Vereniging De Hollandsche Molen om het publiek te sensibiliseren en te betrekken bij het molenbehoud. Anno 2014 kan deze erfgoedprijs de grootste publieke participatie van Nederland op zijn conto schrijven. Maar hoe is dat in zijn werk gegaan? En welke lessen zijn hieruit te trekken?


De vijfhonderdste verjaardag van Pieter Bruegel de Oude?

In de visietekst bij het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019 staat op pagina 6 een fascinerend zinnetje: “Intussen bereiden we de viering voor, in 2020, van de vijfhonderdste verjaardag van Pieter Breugel de Oude als groot cultureel-toeristisch evenement.”  Maar Pieter Bruegel de Oude is helemaal niet geboren in 1520, maar wel circa 1526 of 1527. Misschien is er, voor de septemberverklaring, de beleidsnota’s en begrotingen bekend worden gemaakt, nog tijd om dit wat bij te sturen of anders te formuleren.


26e editie van Open Monumentendag

Campagnebeeld Open Monumentendag 2014
Op zondag 14 september viert Vlaanderen de 26ste editie van Open Monumentendag. Met ‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ als invalshoek stelt Open Monumentendag het onroerend erfgoed in de schijnwerpers.
 
Bezoekers kunnen een kijkje nemen in voorbeeldige herbestemmingen, mooie restauraties, onbekend en onbemind erfgoed, archeologie van de bovenste plank… Kortom, alles waar onroerend erfgoed en de zorg ervoor vandaag de dag om draait.

Call for papers internationaal symposium Paul Coremans. Een Belgische 'Monuments Man' en zijn impact op de bescherming van cultureel erfgoed wereldwijd

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert van 15 juni tot 17 juni 2015 een internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden is het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten over en visie op de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest.

Feest mee met BesteBuren

In 2015 viert het Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland zijn twintigste verjaardag. Om dat te vieren, slaan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en DutchCulture de handen in elkaar voor een heus feestjaar. Het feest, met als titel BesteBuren, begint op 7 februari 2015 en eindigt op 14 februari 2016. De projectpartners nodigen iedereen uit om deel te nemen en een projectvoorstel in te dienen.