De eengemaakte digitale markt en het auteursrecht: het debat is open

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor een eengemaakte digitale markt in de EU. Deze strategie heeft ook een belangrijke impact op de lopende auteursrechthervorming, waarover we eerder berichtten en verwezen naar The Copyright Manifesto.


Dit was Erfgoeddag 2015

Reuzen Mie en Ties, Maasmechelen, Erfgoeddag 2015 © Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Meer dan 450 organisaties verspreid over 243 gemeenten legden de voorbije Erfgoeddag het publiek met een veelkleurige waaier van meer dan 650 gratis activiteiten in de watten.
 
Nogmaals bedankt aan al wie meehielp om er opnieuw een leerrijke Erfgoeddag van te maken!
 
Bekijk hieronder een fotografische impressie van Erfgoeddag 2015. Heb je zelf nog beeldmateriaal?

Heemkunde vandaag: hoofd, hart, handen!

Met gepaste trots presenteert Heemkunde Vlaanderen een visietekst over heemkunde vandaag. Deze tekst wil antwoorden bieden op vragen zoals: wat kan heemkunde precies betekenen? En welke rol kunnen hedendaagse heemkundigen spelen?


Bart Van Loo brengt 'Napoleon. De schaduw van de revolutie' ter gelegenheid van het Waterloonummer van FARO

Op 18 juni 1815 vocht Napoleon te Waterloo en nu, 200 jaar later, merken we nog altijd de actuele gevolgen van zijn historische nederlaag. Genoeg reden voor FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, om een uitgebreid themanummer van zijn tijdschrift aan de Franse Tijd te wijden en om Bart Van Loo uit te nodigen zijn visie op de grote kleine generaal te geven. Met een introductie door Roel Daenen en muziek van Geert Hellings.

Videowedstrijd #opslaanals

Samen met de Week van de Amateurkunsten en de Digitale Week organiseert Erfgoeddag de wedstrijd #opslaanals.
 
Hiermee dagen we jongeren uit stil te staan bij de vergankelijkheid van alles. Wat verdwijnt er? Wat kan iedereen over tien jaar over je terug vinden en wat zou voor eeuwig moeten bewaard blijven? Voor #opslaanals brengen jongeren in beeld wat zij voor de toekomst willen bewaren.

Bent u al partner bij een afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede?

Tegen 1 oktober 2015 kunnen gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen binnen het Participatiedecreet voor een afsprakennota vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, voor de periode 2016-2019. Cultureel-erfgoedorganisaties die ook rond toegankelijkheid voor mensen in armoede willen werken sluiten zich best aan bij het initiatief van hun gemeente.


Sfeerbeelden hands-onworkshop digital storytelling in een educatieve context

Deze week organiseerde FARO in Brussel een workshop voor een klein groep (6 tot 10 personen) over 'Digital storytelling in een educatieve context'. Deze vorming maakt als tweede module deel uit van het traject ‘Crossmediale publiekswerking hands-on’, een modulair vormingstraject over het gebruik van methodieken en instrumenten voor erfgoed en storytelling via verschillende digitale media.


EU-subsidiegids 2014-2020 - editie april 2015

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap Vleva heeft haar update van de EU-subsidiegids 2014-2020 – editie april 2015 uitgebracht. Hierin vindt u informatie over de doelstellingen van elk subsidieprogramma, de doelgroep, het programmabudget en ook de contactgegevens van alle nationale contactpunten.

Ontdek ook alle openstaande Europese subsidieoproepen op de vleva-EU-subsidiewijzer.

Oproep Europa voor de Burger-programma

De eerstvolgende deadline binnen het Europa voor de Burger-programma is 1 september 2015. De publicatie van de oproep wordt in juli 2015 verwacht. Er kunnen projectaanvragen worden ingediend binnen de actie 'democratisch engagement en burgerparticipatie'.

Bartholomeus ON TOUR: het Kasteel van Gaasbeek

Weinig musea hebben zo’n onmiddellijke, directe impact op de bezoeker als het Kasteel van Gaasbeek. Daar zit het adembenemende kader zonder de minste twijfel voor iets tussen. Ook Bartholomeus, de mascotte van de Erfgoeddoel.be-campagne, komt onder de indruk van het kasteel en het statige domein dat het omringt. Na zijn bezoekjes aan achtereenvolgens de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het STAM en het KADOC is het Kasteel van Gaasbeek zijn – voorlopig althans – laatste stop op zijn rondreis langsheen de ‘erfgoeddoelen’.


Testimonial museumteksten | Van Gogh in de Borinage

Van Gogh in de Borinage (c) David Bormans

Faites vos jeux. Maandag vindt in het Red Star Line Museum de studiedag ‘Praatjes bij plaatjes. Over teksten in musea en tentoonstellingen’ plaats. Naar aanleiding daarvan vroegen we – als smaakmaker – aan de ploeg van de Bergense musea hoe ze de teksten van de grote publiekstrekker ‘Van Gogh in de Borinage. De geboorte van een kunstenaar’ in het BAM hebben aangepakt. Een getuigenis.


Studenten zijn welkom! Nieuwe lijst met stageplaatsen en thesisonderwerpen

Studenten van vandaag zijn de erfgoedwerkers van morgen. Om hun kennis en vaardigheden aan te scherpen zijn ze op zoek naar boeiende stageplekken en uitdagende thesisonderwerpen. FARO deed een oproep en dat resulteerde in een nieuwe lijst vol inspiratie. We hopen dat studenten, docenten en de sector er hun voordeel mee zullen doen. Staat uw organisatie er nog niet op? Aanvullingen blijven welkom bij jacqueline.vanleeuwen@faronet.be


Val in de prijzen met uw scriptie over de Eerste Wereldoorlog

Werkt u aan een bachelor- of masterproef over de Eerste Wereldoorlog? Dien deze scriptie in en maak kans om de Scriptieprijs in de wacht in de slepen! Deze prijs is een initiatief van het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw.


Werk in de erfgoedsector: analyse vacatures 2014

FARO analyseerde de vacatures voor de Vlaamse erfgoedsector, zoals die in 2014 gepubliceerd werden op de FARO-website. In totaal telden we 166 vacatures voor erfgoedfuncties. Het grootste aantal vacatures kwam uit de museumsector. Inhoudelijk gezien hadden de meeste vacatures betrekking op de domeinen onderzoek, registratie en programmatie, maar ook in publiekswerking was er vraag naar nieuwe medewerkers. Opvallend was het aantal beleidsgerichte functies (directeurs en coördinatoren) waarvoor een kandidaat werd gezocht.


Nieuwe editie Tijd-Schrift focust op de wondere wereld van het erven

cover Tijd-Schrift

Eind april verscheen het elfde nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van het voorbije Erfgoeddagthema ‘Erf’.


Aanpassing beleidsperiodes Cultureel-erfgoeddecreet

Op 24 april 2015 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van wijzigingsdecreet principieel goed dat de aanpassing van de beleidsperiodes in het Cultureel-erfgoeddecreet regelt. Enerzijds worden daarbij de lopende beleidsperiodes van de cultureel-erfgoedorganisaties aangepast zodat zij tegelijk eindigen (eind 2018), anderzijds wordt ook de beleidsperiode van het convenant met de VGC aangepast.

Leestip op Apache.be | Drieluik ‘Mediadeals: kopen cultuurorganisaties hun plekje aandacht?’

De ene hand wast de andere

De voorbije weken en maanden hadden we op deze website veel aandacht voor (de samenwerking met) de media. Zo was er het vormingstraject ‘Erfgoed en media’, en komende donderdag kunt u bij FARO naar de VRT-pitches komen kijken en luisteren van tien collega’s uit de erfgoedsector. Het uitgangspunt hierbij is telkens interessante content. Inhoud die zo interessant is dat de media dit spontaan oppikken. Maar er is nog een andere manier om (gegarandeerd) visibiliteit te krijgen. Mediadeals dus.


Gevalstudie over praktische organisatie project 'Nieuws van de Groote Oorlog'

De website van Project CEST, dat erfgoedorganisaties wegwijs wil maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties, publiceerde onlangs een gevalstudie over het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'. De gevalstudie beschrijft de belangrijkste lessen die in dit grootschalige digitaliseringstraject werden geleerd en geeft inzicht in de praktische organisatie van de digitalisering van ruim 280.000 krantenpagina's.

Superdiversiteit, hybride diversiteit … wat betekenen deze buzzwoorden?

Sommigen spreken van superdiversiteit of hybride diversiteit om de complexiteit aan diversiteit in de 21e eeuw weer te geven. Maar hoe worden de termen geïnterpreteerd? En wat kunnen ze betekenen voor cultureel-erfgoedorganisaties?


Knap staaltje digital storytelling door Amsab-ISG

Naar aanleiding van de 125e Dag van de Arbeid op 1 mei 2015 maakte het Gentse Amsab-ISG een digitaal verhaal over de geschiedenis van de 1 meiviering. Het eerste deel toont sfeerbeelden van 1 meivieringen doorheen de tijd, deel twee vertelt het ontstaan van de eerste viering in 1890 aan de hand van de collectie van Amsab-ISG. Een mooie montage, oordeelt u zelf hieronder.