Unieke blik in nucleaire bunker waarin Amerikaanse filmgeschiedenis ligt opgeslagen

In het tijdschrift WIRED verscheen deze week een ongemeen boeiende reportage over The Library of Congress’ Packard Campus for Audio-Visual Conservation. De campus is gehuisvest in een voormalige nucleaire bunker waarin de Verenigde Staten haar audiovisueel erfgoed bewaart, preserveert, restaureert en digitaliseert.


50 jaar migratie: 'Van Overal' brengt verhalen uit Borgerhout

Rafik Kaddouri

50 jaar migratie kent nog steeds enkele mooie uitlopers. Zo werden onlangs in Borgerhout de resultaten voorgesteld van het project ‘Van Overal’. Dit project vertrok van de verscheidenheid in afkomst die Borgerhout zo typeert. Heel wat Borgerhoutse jongeren hebben hun wortels (ver) buiten het district liggen. 'Van Overal' nodigde hen uit om met hun ouders en grootouders in gesprek te gaan over hun eigen familiegeschiedenis. Een jaar lang werden de migratieverhalen verzameld, een reeks die nu gebundeld wordt in een publicatie.


What do we lose when we lose a library?

Ter herdenking van de honderdste verjaardag van de vernietiging van de Leuvense Universiteitsbibliotheek organiseren de KU Leuven, het Goethe-Institut Brüssel en de British Council Brussels in september een driedaagse internationale conferentie rond het uitdagende onderwerp 'What do we lose when we lose a library?'.

DARTS zoekt verhalen achter historische sites

De Landcommanderij Alden Biesen (Bilzen, België), de Villa Rufolo (Ravello, Italië) en het Kasteel van Hunedoara (Transsylvanië, Roemenië): stuk voor stuk zijn het plekken vol verhalen, bevolkt door fascinerende personages en doordrenkt met geschiedenis. Het project DARTS (Digital Art & Storytelling for Heritage Audience Development) wil die verhalen naar boven brengen door middel van twee internationale wedstrijden rond digitale kunst en creatief schrijven.

Etnografische collecties in privéhanden: studiedag

Als getuigen van het verleden vergroten etnografische of niet-Europese collecties onze kennis over allerlei culturele tradities. Vaak worden deze collecties in privébezit bewaard, denk bijvoorbeeld aan missiecollecties in kloosters of etnografische verzamelingen bij verzamelaars thuis. Hoe een goed depotbeheer te voeren? Op welke manier kan de collectie getoond en kenbaar gemaakt worden? En wat met toekomstig beheer, waardering en selectie? Tijdens de studiedag 'Etnografische collecties in privéhanden' op 5 oktober krijgt u een antwoord op deze vragen.


Armoedevorming voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen

ErOpUit

Het Netwerk tegen Armoede ontwikkelde in samenwerking met partnerorganisaties en verenigingen waar armen het woord nemen een tweedaags vormingstraject. De nadruk ligt op dialoog met mensen in armoede, inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en een aantal handvatten om drempels binnen een organisatie weg te werken en aan de slag te gaan.


Geen nieuwe cultureel-erfgoedconvenants in 2016

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen van de Vlaamse Regering werkingssubsidies krijgen voor hun lokaal cultureel-erfgoedbeleid. De Vlaamse Regering sluit hiervoor een cultureel-erfgoedconvenant met het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet kan de Vlaamse Regering normaal jaarlijks nieuwe cultureel-erfgoedconvenants afsluiten. Op 3 juli heeft zij besloten om in 2016 geen nieuwe convenants toe te kennen, om budgettaire redenen. Om dezelfde reden konden ook in 2015 geen nieuwe convenants worden afgesloten.


Personeelswissel bij de Gentse musea

Ann Van Nieuwenhuyse is vanaf 1 juli 2015 directrice van het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel (MIAT) én van het Huis van Alijn in Gent. Hilde Langeraert wordt aangesteld tot conservator van het MIAT. Els Veraverbeke is voortaan conservator van het Huis van Alijn. De twee musea zijn samen met het STAM, het Gentse museum onder leiding van Christine De Weerdt, onderdeel van het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed. Alle musea behouden hun eigen identiteit en specialisaties.

Nieuwe website Informatiemanagement

Informatiemanagement  van de Vlaamse Overheid lanceerde deze week een vernieuwde website waar u informatie vindt over het ordenen en klasseren van documenten, het duurzaam bewaren, het selecteren en vernietigen,


Minister Gatz lanceert bouwstenen aanvullende cultuurfinanciering

De Vlaamse overheid start een traject op om een witboek omtrent aanvullende financieringsvormen in de cultuursector uit te werken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz stelde daartoe de eerste bouwstenen rond aanvullende financiering in de culturele en creatieve sectoren (CCS) voor.

Kwaliteitslabel voor Red Star Line Museum, Provinciale Bibliotheek Tolhuis en Architectuurarchief Provincie Antwerpen

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om een kwaliteitslabel toe te kennen aan het Red Star Line Museum, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen.

Jong talent ontwikkel je … in het museum!

Hoe kunnen erfgoedorganisaties jonge, talentvolle mensen een duwtje in de rug geven? In Nederland zetten musea al volop in op talentontwikkeling van kinderen en jongeren: het Rijksmuseum met een Junior Fellowship en de Hermitage met een programma 'talentontwikkeling'.


Bedreigde manuscripten uit Timboektoe tentoongesteld in Leuven

In de nacht van 25 op 26 augustus 1914 staken Duitse troepen een groot deel van de stad Leuven in brand. Ook de universiteitsbibliotheek lag volledig in puin. Om dit te herdenken vindt in Leuven van 9 tot 11 september 2015 een driedaagse internationale conferentie plaats over de kwetsbaarheid van bibliotheken en hun collecties ('What do we lose when we lose a library?'). In de aanloop naar die conferentie kunt u deze zomer al naar ‘Boeken onder vuur. Van Leuven tot Timboektoe’, een tentoonstelling over vernietigd en bedreigd erfgoed.


De culturele mecenaatsrekening, een nieuw initiatief van de Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting lanceert een nieuw filantropisch instrument ter ondersteuning van de opwaardering van collecties. Musea, instellingen, organisaties en verenigingen die in België een publieke erfgoedcollectie beheren kunnen een culturele mecenaatsrekening openen voor hun specifiek project.

Niet al goud wat blinkt? Studiedag waardering, selectie en afstoting van erfgoedcollecties

Afstoten van collectieonderdelen door het Wielermuseum Roeselare

Waar vindt u als erfgoedbeheerder handvatten om aan een waarderingstraject te beginnen? Wat kan wel of niet worden afgestoten, en waar moet u allemaal rekening mee houden? Welke instrumenten werden en worden intussen op Vlaams niveau en in de ons omringende landen ontwikkeld? Op maandag 28 september organiseert FARO in samenwerking met de interprovinciale werkgroep waardering en selectie en het Erfgoedcentrum LAMOT in Mechelen hierover een infodag.


Aan de slag met participatie: tools voor uw teamoverleg

methodieken om na te denken over participatie

Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan: erfgoedgemeenschappen betrekken bij uw werking. Want hoever wil uw organisatie daarin gaan? Welke meerwaarde moet dit opleveren? Wat zijn goede voorbeelden? En vooral: met welke methodieken kunt u de dialoog met de achterban voeren? Vind samen met uw team een antwoord op al deze vragen via vier gloednieuwe tools.


National Geographic lanceert een nieuw tijdschrift: National Geographic Historia

Cover Historia

Gisteren maakte National Geographic bekend dat er een nieuw tijdschrift over geschiedenis op de Nederlandstalige markt komt: National Geographic Historia. Dat magazine wordt gemaakt onder de vleugels van National Geographic en is geheel gewijd aan ‘geschiedenis’. Het moet “inspirerend, educatief en met scherp oog voor kwaliteit” worden, aldus het persbericht. Ook voor cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties in Vlaanderen biedt dit nieuwe forum kansen.


DISH 2015 zet website online en roept op tot bijdragen

DISH (of voluit Digital Strategies for Heritage) is een tweejaarlijkse conferentie over digitale strategieën voor erfgoed. Dit jaar vindt de conferentie, een organisatie van DEN, Europeana en The New Institute, plaats op 7 en 8 december 2015 in Rotterdam. Het thema is 'Money and Power'.

Meer over het traject 'Conceptnota cultureel-erfgoedbeleid'

Het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen staat voor een aantal grote uitdagingen, zowel maatschappelijk, bestuurlijk als sectoraal. Minister van Cultuur Sven Gatz kondigde in zijn beleidsnota Cultuur (p. 38) aan dat hij het momentum wil aangrijpen "om een langetermijnvisie te ontwikkelen op de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed (roerend en immaterieel erfgoed) in en voor Vlaanderen".

'Het leven verteld' combineert zorg en erfgoed

Acht bewoners van het woon en zorgcentrum annunciaten Heverlee deelden hun leven

Narratieve zorg, of het vertellen van levensverhalen, maakt opgang in het welzijnswerk. En daar zitten heel wat kansen om bruggen te slaan naar de erfgoedsector. Dat blijkt in elk geval uit het recent afgeronde erfgoedproject 'Het leven verteld', een samenwerking tussen de vzw cultureel erfgoed Annunciaten en het Woon- en zorgcentrum Annunciaten, beide in Heverlee. De erfgoedcel van de stad Leuven zorgde voor ondersteuning.