Maak het lekkerste gebak en win de Taart Trofee van Bokrijk

logo Taart Trofee

Ook dit jaar programmeert het Openluchtmuseum Bokrijk tijdens de zomermaanden weer zijn zondagse Bokrijkdagen. De laatste van de reeks zal op 21 augustus helemaal in het teken staan van het lekkerste gebak.

Amateurbakkers (professionele bakkers of patissiers mogen niet meedoen) kunnen zich inschrijven voor een heuse wedstrijd om de Taart Trofee te winnen. Bent u (of kent u) de vrouw/man die door familie, vrienden en collega's geprezen wordt om haar/zijn waanzinnig lekkere bakspecialiteit, meld u dan samen met uw team aan en ga op 21 augustus de strijd aan met de andere deelnemers. Uw gebak mag traditioneel of innovatief, feestelijk of alledaags, groot of klein zijn. Het kan een fruitvlaai, baklava, Panforte Nero … of iets heel anders zijn. Als 't maar lekker is en zoveel mogelijk met natuurlijke producten wordt bereid.


Twaalf gemeentebesturen slaan de handen in elkaar voor 'Erfgoed in de Vlaamse Ardennen'

Op donderdag 9 juni hielden twaalf gemeentebesturen 'Erfgoed in de Vlaamse Ardennen' boven de doopvont. Binnen dit nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsverband willen zij voortaan samen projecten realiseren over roerend en immaterieel erfgoed.


Lees het FARO-Jaarverslag 2015 online

Benieuwd naar wat FARO zoal verwezenlijkte in het vierde werkingsjaar van haar vijfjarige beleidsperiode 2012-2016? U leest er alles over in ons jaarverslag 2015 en in de aanvullende bijlagen.


Smakelijk! Iedereen Beroemd op zoek naar oude gerechten

Het televisieprogramma Iedereen Beroemd (één - VRT) is op zoek naar mensen die oude gerechten kennen die vandaag niet meer zo courant zijn en waarrond een leuke anekdote of een mooi persoonlijk verhaal kan verteld worden. Dat hoeft (het mag natuurlijk wel) geen ingewikkeld gerecht te zijn, maar vooral iets waar een herinnering aan vasthangt.

Over de heg: infosessies Erfgoeddag 2017 leggen focus op welzijn en gezondheid

Over de erfgoedheg liggen heel wat mogelijkheden en kansen voor erfgoedorganisaties. Neem nu in de zorgsector. Ook erfgoedorganisaties kunnen een bijdrage leveren aan de noden die er zijn op het vlak van welzijn en gezondheid. Zo is dementie op dit moment een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Erfgoedorganisaties kunnen door het aanbieden van een reminiscentieaanbod, zeker op lokaal vlak, meehelpen het verschil te maken. Erfgoeddag 2017, op zondag 23 april, staat in het teken van ‘Zorg’.


Google Arts & Culture, ontdek collecties en verhalen uit meer dan 1.000 musea

google

De Google Arts & Culture website (voorlopig nog in bèta) is de opvolger van de huidige Google Cultural Institute website. De gelijknamige app kon u sinds eind vorig jaar al downloaden via Google Play en de AppStore.


Wettelijke erkenning voor Belgische ambachtslieden

het Belgische logo voor erkende ambachtslieden

Sinds 1 juni 2016 voorziet de Federale Overheidsdienst Economie een wettelijke erkenning voor ambachtslieden. Vanuit de Vlaamse cutureel-erfgoedsector maakt ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel erfgoed deel uit van de Commissie Ambachtslieden, waar belanghebbenden een aanvraag tot erkenning als ambachtsman/-vrouw kunnen indienen.


Gezocht: volkswijsheden

Ons moeder zei altijd

‘Als mijn grootmoeder wieltjes had, was het een karretje’. Of: ‘De wereld is een vat. Wie ervan neemt heeft het gehad’ en ‘Heb je geen zin, dan maak je zin’. Klinkt dit soort uitspraken u bekend in de oren? Vast wel, want ze behoren tot het talige erfgoed dat we als Nederlandstalige Belgen collectief delen; soms ook met de noorderburen, soms juist niet. Bent u benieuwd naar de grote variatie aan volkse wijsheden en gezegden die in Vlaanderen leven? Lees dan vooral verder.


Oproep: Buurten op den Buiten

Met de oproep 'Buurten op den Buiten' ondersteunt de Koning Boudewijnstichting bewoners en lokale organisaties of verenigingen die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners.


Luc Coenen is overleden

Dinsdag 7 juni overleed Luc Coenen, archivaris en jarenlang diensthoofd van de Stedelijke Musea Lier, na een moedig gedragen ziekte. Het nieuws van zijn overlijden kwam toch als een verrassing. We zullen Luc herinneren als een gewaardeerde collega en vooral als een zeer warm mens.


Website peilt naar 19e-eeuwse migratie naar België

IMMIBEL is het acroniem van een onderzoeksproject dat peilt naar de schaal, de chronologie en de aard van de 19e-eeuwse migratie naar België. De periode van onderzoek (1840-1890) was een uitzonderlijke periode in de Europese en Belgische geschiedenis, gekenmerkt door opwaartse mobiliteit en toenemende economische integratie. Het opkomen van de ‘moderne natiestaat’ verbreedde de kloof tussen binnen- en buitenland. Het project heeft specifiek aandacht voor de verschillende dimensies van de wisselwerking tussen vreemdelingen en verschillende lagen van de Belgische samenleving.


Een, twee, drie ... start! Schrijf nu al in voor de infosessies Erfgoeddag 2017 over 'Zorg'

Erfgoeddag 2017, op zondag 23 april, staat in het teken van het thema 'Zorg'. De Coördinatie Erfgoeddag helpt je graag op weg bij de vormgeving van je Erfgoeddagactiviteiten. In september en oktober organiseren we daarom een reeks gratis infosessies rond het thema 'Zorg'. Dit thema biedt veel kansen en daarom worden er infosessies georganiseerd op drie sporen: welzijn en gezondheid, erfgoed van de zorg en cultureel-erfgoedzorg.

Postgraduaat erfgoedondernemer

In een tijd waarin de overheidsmiddelen krimpen of bevriezen (en dus ook de subsidies diezelfde beweging ondergaan), kan een of andere vorm van ondernemerschap op budgettair vlak soelaas brengen. In navolging van de FARO-cyclus ‘Vloek of zegen? Marketing in de cultureel-erfgoedsector’ presenteert de Erasmushogeschool Brussel (i.s.m. een aantal partners) in het najaar het postgraduaat Erfgoedondernemer. De vorming start op 7 oktober.


Van visueel naar vocaal. Intergenerationeel dementieproject

Intergenerationeel werken brengt vreugde in het leven van geïsoleerde oudere mensen door hen in een creatieve omgeving samen te brengen met jongeren. Tegelijk maakt het brandhout van de vooroordelen die ouderen en jongeren soms over elkaar hebben. De Dulwich Picture Gallery in Londen ontwikkelt al jaren intergenerationele projecten met als doel het smeden van sterkere en duurzame banden tussen de ouderen en jongeren in de gemeenschap.


Veerle Wallebroek verkozen als secretaris-generaal SIBMAS

Veerle Wallebroek, coördinator van Het Firmament (landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten), werd op 2 juni 2016 verkozen als secretaris-generaal van SIBMAS, het internationale netwerk voor het erfgoed van de podiumkunsten.

Oproep | Caïus-prijs van Prométhéa

logo Prométhéa

In Franstalig België is de Caïus-prijs van Prométhéa een begrip. Prométhéa is een organisatie die sinds haar oprichting in 1989 het mecenaat stimuleert. En daartoe is de Caïus-wedstrijd een belangrijk instrument. Die belicht de mooiste resultaten op het gebied van cultuurmecenaat in België en "beloont bedrijven die via hun mecenaat blijk geven van creativiteit, dynamiek en doorzettingsvermogen." Deze bedrijven leveren een belangrijke bijdrage tot de ondersteuning en de ontwikkeling van cultuur en erfgoed.


Preventieplan treedt in werking in het Louvre

Naar aanleiding van de wateroverlast in Parijs sloten het Louvre en het Musée d'Orsay afgelopen vrijdag (3 juni) de deuren. Toen het water van de Seine donderdag de drempel van 5,08 meter overschreed trad in het Louvre het calamiteitenplan voor wateroverlast (Plan de Prévention des Risques d’Inondation of PPRI) in werking. Het op voorhand vastleggen van deze drempelwaarde in het calamiteitenplan, geeft het museum 72 uur om te reageren vooraleer het water de museummuren bereikt.


In memoriam: onze erevoorzitter, Paul Van Grembergen

Paul Van Grembergen (c) De Fotograaf

Paul van Grembergen is ons ontvallen. Hij was een kunst- en erfgoedmens en bruggenbouwer, met woorden en daden. Hij was een zeer intelligente politicus die begreep wat er in de 21e-eeuwse culturele sector in Vlaanderen ontwikkeld kan worden en daarom volop zijn schouders zette onder de uitbouw van een cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. Hij begreep dat denken in termen van netwerken cruciaal is en investeerde daarom zowel in erfgoedcellen als in consulentschap.


Paul Van Grembergen is overleden

Paul Van Grembergen (c) De Fotograaf

Gewezen Vlaams minister Paul Van Grembergen is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was van 2008 tot 2013 voorzitter van FARO en had een rijkgevulde politieke carrière als onder meer kamerlid, Vlaams parlementslid, Vlaams minister en burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Evergem. De voorzitter en de raad van bestuur, de directeur en de medewerkers van FARO drukken hun medeleven uit voor zijn familie en vrienden.


BBC lanceert online reminiscentietool

RemArc is een online tool van de BBC om het gesprek tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers te stimuleren. De tool werkt met foto’s, muziek, geluidsopnames en films van 1940 tot 1980, allemaal afkomstig uit het BBC-archief. De BBC stelt de software ook als open source beschikbaar, wat betekent dat archieven en musea wereldwijd een gelijkaardige dienst kunnen aanbieden op basis van hun eigen materiaal.