De ontbrekende schakel?

De in 2005 door UNESCO gelanceerde Conventie voor de Bescherming en de Promotie van de Diversiteit van Cultuuruitingen blijkt na tien jaar een instrument te zijn dat we de volgende tien jaar nodig hebben om in het cultureel-erfgoedwerk en -beleid vooruitgang te boeken. Welke conventie? Waarom is artikel 13 zo belangrijk? Ook in Vlaanderen en voor erfgoed? Is er een verband met andere conventies, decreten en programma’s? Kom er meer over te weten op 15 december! Klik hier voor meer info.


Museumpeil is vernieuwd

Museumpeil is vernieuwd, naast het blad zijn er nu een website en nieuwsbrief. De missie blijft hetzelfde, Museumpeil informeert museummedewerkers in Nederland en Vlaanderen over landelijke en regionale ontwikkelingen in de museum- en erfgoedsector vanuit een praktijkgericht perspectief.
 

Opleiding Erfgoed en Onderwijs

VIVES campus Tielt biedt vanaf het tweede trimester opnieuw een gecertificeerde opleiding ‘Erfgoed en onderwijs’ aan. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die handvatten zoekt om erfgoededucatie op te starten of verder te ontwikkelen.


Nieuwe publicatie ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’

De voorbije jaren kwamen er in Vlaanderen verschillende nieuwe musea bij. Er werden ook verschillende grondig vernieuwd. Denk maar aan MAS, STAM, Texture, Red Star Line Museum, In Flanders Fields Museum… Andere grote projecten staan nog in de steigers, zoals het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen of het Afrikamuseum in Tervuren. En ook in het buitenland werden de laatste jaren belangrijke nieuwe musea gebouwd. Maar hoe duurzaam zijn deze nieuwe gebouwen – waarvan we verwachten dat ze toch minstens enkele decennia mee kunnen? De nieuwe publicatie ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’ is geen rapport van bestaande projecten, maar wil vooruitkijken: wat kunnen musea doen om hun project zo duurzaam mogelijk te laten zijn?

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wint Vlaamse Cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Werk

De expertise- en belangenorganisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen is bekroond met de Vlaamse Cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Volgens de jury staat Vluchtelingenwerk Vlaanderen met beide voeten in het veld en toont de beweging daarbij een grote openheid naar iedereen die zich inzet voor de vluchtelingen. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz reikte de prijs uit op de Trefdag van Socius: Burgers aan zet! in Leuven.


Riolenmuseum van Brussel opnieuw open

Riolenmuseum

De hoofdstad van België heeft zo’n 350 kilometer riolen. Een donkere onderwereld van water, geuren en geluiden waartoe slechts weinig mensen toegang hebben. Mee om een antwoord te bieden op de vraag naar toegankelijkheid, opende het Riolenmuseum in 1988 de deuren. Op 19 november heropende het vernieuwde museum.


Vraag eens wat geld!

Erfgoedinstellingen halen hun inkomsten uit heel diverse bronnen. Ook al hebben een aantal musea, archieven en erfgoedbibliotheken al heel wat ervaring met financiële giften, toch wordt het potentieel van deze vorm van alternatieve financiering nog steeds onderbenut. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Zoals: het gebrek aan kennis ter zake. Vandaar dat FARO een trainingsprogramma rond fondsenwerving heeft opgezet. Op 7 december leert u van fondsenwerverexpert en copywriter Mark Van Bogaert hoe u uw geschreven communicatie (brieven, mails, nieuwsbrieven, enz.) gevoelig kunt verbeteren. Mark werkt onder meer voor Kom op tegen Kanker, Amnesty International en Bond Beter Leefmilieu.


Gezocht: erfgoedobjecten als dragers van stereotiepe beelden over culturen en religies

De missiespaarpot met een knikkend zwart beeldje op de toonbank van de winkel, een Indiaan met pluimen en vredespijp op een reclameposter, een beeldje van een 'typische koloniaal' met tropenhoed … deze voorbeelden zullen veel mensen bekend voorkomen.


VergETEN? Week van de Smaak 2015

Nog tot en met 22 november kan u in heel Vlaanderen en Brussel naar de Week van de Smaak. Deze negende editie staat in het teken van 'VergETEN' en draait helemaal rond het opnieuw ontdekken van oude tradities. Hoogtepunten zijn Tafel24, een rondreizende tafel die op bijzondere locaties telkens 24 gasten trakteert op een unieke eetervaring, en Op de koffie, een reeks van inzamelmomenten voor culinaire erfgoedvondsten.

Studiedag waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten

Water is een van de ergste vijanden van archieven, bibliotheken, musea en historisch waardevolle gebouwen. Een dijkbreuk of een flinke storm kan heel wat wateroverlast berokkenen. Een openstaand raam of een verstopte afvoerpijp, een lekkende kraan of een barst in een glazen koepel evenzeer. Op vrijdag 4 december 2015 organiseert het Belgische Blauwe Schildcomité vzw in het FelixArchief te Antwerpen een studiedag over waterschade - en hoe die te voorkomen.


Erfgoed Balen is Ambassadeur Heemkunde Vandaag

Zaterdag werd tijdens Heemkunde Actueel, de jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen, voor de tweede keer een Ambassadeur Heemkunde Vandaag verkozen. Erfgoed Balen en de werkgroep Balen Bevrijd sleepten de titel in de wacht. "Met de titel van Ambassadeur willen we innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen", zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen.

Workshops Erfgoed en Dementie. Creëren van een aanbod rond reminiscentie voor personen met dementie en hun mantelzorgers

Om de expertise over dementie, mantelzorg en het creëren van een reminiscentieaanbod bij medewerkers van cultureel-erfgoedinstellingen te vergroten organiseert FARO, in samenwerking met het Kennispunt Mantelzorg (Howest) en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, een reeks workshops verspreid over Vlaanderen. Tegelijk reiken we de hand naar erfgoedorganisaties en -instellingen die, in het kader van Erfgoeddag 2017, een activiteit plannen rond dementie en mantelzorg.

Werkingssubsidies Cultureel-erfgoeddecreet

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 voorziet de mogelijkheid van werkingssubsidies voor verschillende types cultureel-erfgoedorganisaties. In dit kader besliste de Vlaamse Regering op 13 november 2015 geen werkingssubsidie toe te kennen aan het Overleg Cultureel Erfgoed voor de rol als belangenbehartiger cultureel erfgoed 2016-2020.

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2016 biedt Cera financiële ondersteuning voor culturele initiatieven met kwetsbare groepen

Activiteit Erfgoeddag 2015, Dilbeek (c) Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei

Elk jaar opnieuw zet Erfgoeddag het cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel in de kijker. Dit jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 24 april 2016 met als thema Rituelen. Cera wil verenigingen en organisaties van kwetsbare groepen financieel ondersteunen om naar aanleiding van Erfgoeddag 2016 een culturele activiteit te ontwikkelen.

Culturele activiteiten die vertrekken van de competenties van de doelgroep en bijdragen tot een positieve beeldvorming kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning van maximum 2.000 euro.


Zondag 15 november 2015: vierde Kunstendag voor Kinderen

(c) Sven Van Baarle

Op zondag 15 november is het voor de vierde keer Kunstendag voor Kinderen. Het evenement groeit nog steeds. Deze keer biedt een 200-tal musea, kunstenorganisaties, cultuurcentra en bibliotheken in Vlaanderen en in Brussel vele voorstellingen, rondleidingen, workshops enz. aan. Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere activiteiten geldt een voordeeltarief.


Nieuwe publicatie en studiedag ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’

Cover Duurzaam verbouwen voor musea en depots

Heeft u plannen om uw museumgebouw of depot te renoveren of om een nieuwbouw te realiseren? Dan mag u beslist niet ontbreken op de studiedag ‘Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur’, op donderdag 19 november in deSingel in Antwerpen. Een programma met razend interessante sprekers en cases uit  buiten- en binnenland, en met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, van bij de voorbereiding tot en met de oplevering. Bovendien krijgt u de nagelnieuwe publicatie ‘Duurzaamheid is een streven. Musea en depots (ver)bouwen’ als eerste mee naar huis!


De Jonge Academie lanceert oproep om nieuwe leden

De Jonge Academie is een autonoom werkende vereniging van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op beleid, maatschappij, onderzoek en kunst. Zij formuleert standpunten en opinies, organiseert evenementen over relevante thema’s en zoekt expliciet de weg naar overheden en publiek om waar mogelijk bij te dragen tot verbetering van pijnpunten en het aanpakken van uitdagingen.

Zeventiende-eeuwse tijdscapsule opgedoken

De kist (c) Museum voor Communicatie

Welk erfgoednieuws dook de voorbije week gelijktijdig op in onder meer The New York Times, The Guardian, The Telegraph, Algemeen Dagblad, British Academy News, BBC Worldservice, BBC History Magazine en het Deense Berlingske? Groot nieuws, inderdaad: in het Museum voor Communicatie in Den Haag is een echte tijdscapsule uit de zeventiende eeuw herontdekt. In een kist liggen 2.600 brieven die nooit werden bezorgd en 600 daarvan zijn zelfs nog altijd verzegeld. Het vergeten archief van een Nederlandse postmeester.


Marktliederen als bron van het dagelijks leven

Talloze erfgoedprojecten over de Eerste Wereldoorlog, het aanbod van lokale volkskundige musea en het werk van heem- en familiekundigen bewijzen het telkens weer: vele erfgoedwerkers hebben belangstelling voor gewone mensen en hun doen en laten. Marktliederen zijn een dankbare bron om dit dagelijks leven onder de aandacht te brengen.


‘Ben ik familie van’: genealogisch offensief op Ketnet

logo Ketnet

Ketnet pakt dit najaar uit met een aantal initiatieven rond grootouders en kleinkinderen. Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. En net daarom wil Ketnet extra inzetten op de relatie tussen die twee. Want ze kunnen veel van elkaar leren. En door te praten over het verleden, leren kinderen meer bij over de eigen identiteit.