Kom naar het colloquium over source communities en etnografisch erfgoed op 14 april

Nog tot 1 mei loopt in het Gentse Caermersklooster de tentoonstelling ‘The Call of the Rockies. Pieter Jan De Smet en de Indiaanse tragedie’. In de marge van deze tentoonstelling organiseren KADOC, MAS en het Etnocoll-platform (o.a. FARO) een colloquium over de relaties tussen erfgoedbeheerders van etnografisch en niet-Europees erfgoed enerzijds en source communities of gemeenschappen met een bijzondere link met deze collecties anderzijds.


Cores werpt een veelzijdige kijk op eenvoudige (boek)banden

Eerder al berichtten we op deze website over Cores, een gezamenlijk initiatief van vormingsinstelling Syntra West en zeven Brugse erfgoedpartners. Samen bundelen deze partners hun expertise om activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mogelijk te maken. In juni komt Cores met een nieuw initiatief.

Week van de Toegankelijkheid, met musea

Toegankelijkheid

Maandag ging de Week van de Toegankelijkheid van start. Het evenement, een initiatief van Radio 2 en een schare partners (met o.a. On Wheels, Toerisme Vlaanderen en ook FARO) wil met allerlei acties en initiatieven sensibiliseren over het belang van toegankelijkheid, in de meest brede zin van het woord.


Dit was het Groot Onderhoud 2015, vooruitblik 2016

Veel volk, héél veel volk was er op het jongste Groot Onderhoud, op 27 oktober 2015 in het Gentse Congres- en Cultuurcentrum Het Pand. Ongetwijfeld speelde het thema van deze vijfde editie ook een rol in de grote belangstelling. Dat spitste zich toe op ‘Zorgen voor later? Een cultureel-erfgoedbeleid voor de toekomst’.

Verslag workshop Horizon 2020

Op 28 januari organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd Sport en Media (afdeling Cultureel erfgoed) samen met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en het FWO een gerichte interactieve sessie voor culturele en erfgoedactoren over de oproep binnen het Horizon2020 programma 'Understanding Europe – promoting the European public and cultural space'.

Vlaamse overheid koopt Liers Rederijkershandschrift

Eind 2015 kocht de Vlaamse overheid het verzamelhandschrift ‘t Dor Wert Groeyende. Dit Lierse Rederijkershandschrift staat sedert 21 maart 2014 in de 'Lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap', de zogenaamde Topstukkenlijst. Het handschrift bevat achttien toneelstukken geschreven door verschillende, bekende en minder bekende, auteurs. De teksten, die bestemd waren voor de Lierse rederijkerskamer De Groeiende Boom werden, op twee uitzonderingen na, allemaal geschreven en voor het eerst opgevoerd tussen 1734 en 1803.

De Nacht van de Geschiedenis in teken van Smaak

Campagnebeeld Nacht van de geschiedenis 2016
De Nacht van de Geschiedenis 2016 vindt plaats op dinsdag 22 maart 2016 en staat in het teken van 'Smaak', in de meest uiteenlopende betekenissen van het woord. Die avond kan je op zo'n 200 plekken smaakvolle geschiedenis beleven met brouwerijbezoeken, proeverijen, kookworkshops, lezingen over de geschiedenis van de gastronomie en de kunst ...

Provinciale Bibliotheek Limburg laat u meekijken achter de schermen

In een knap educatief filmpje toont een medewerker van de Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) hoe u zelf een oud boek kunt reinigen volgens de droge methode. Samen met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE, Limburg) en Mojomedia maakte de PBL een filmpje waarin het hele proces van preventieve conservatie stap voor stap wordt getoond. Een unieke blik achter de schermen!


Stappenplan voor een succesvolle vrijwilligerswerking in uw erfgoedorganisatie

'De vijf V’s van het vrijwilligersbeleid' is een brochure boordevol met praktische tips om uw vrijwilligersbeleid op de sporen te zetten. De vijf V’s staan voor de verschillende fases die een vrijwilliger normaal doorloopt binnen uw organisatie: vind, verwelkom, versterk, verbeter en een (begeleid) vertrek. Heemkunde Vlaanderen en FARO hebben deze brochure samen geschreven, helemaal op maat van erfgoedorganisaties. De brochure kunt u gratis en digitaal raadplegen.


Laatste inschrijvingsweek voor studiedag over familievriendelijke musea

De studiedag Familievriendelijke musea: (leeftijds)drempels verlagen gaat vooral in op de actualiteit. De afgelopen editie van Krokuskriebels heeft namelijk weer flink wat gezinnen tot bij musea in Vlaanderen en Brussel gebracht.


Johan Vannieuwenhuyse gaat met pensioen

Johan Vannieuwenhuyse

Op 1 april – en neen, dit is geen aprilvis – gaat Johan Vannieuwenhuyse, sinds jaar en dag archivaris van de provincie West-Vlaanderen, met welverdiend pensioen. Ere wie ere toekomt: Johan heeft, om het zacht uit te drukken, zijn sporen nagelaten in de Vlaamse en, in het bijzonder, de West-Vlaamse archiefwereld.


Ons onderwijs van morgen

onsonderwijs

Vindt u cultureel erfgoed ook van leRensbelang? Laat uw stem dan horen! Minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde een open forum waar iedereen zijn of haar mening kwijt kan over de eindtermen. De hamvraag in deze snel veranderende samenleving is: waar moet ons onderwijs op inzetten? Wat moet elke jongere leren om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van morgen? Om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen? Om later aan het werk te kunnen? Onderwijs is een zaak van iedereen, en daarom kunt u nog tot 23 maart bijdragen aan het debat over de herziening van de eindtermen.


Filmpje: Waarom cultuur goed is voor ouderen

Wist u dat 76% van de ouderen kunst en cultuur, dus ook erfgoed, belangrijk vindt om zich gelukkig te voelen? In een filmpje van Arts Council Engeland verneemt u waarom dat zo is.


Vanitas. Nieuwe speelfilm over fakes

Vanitas - poster

In 2010 focuste de Erfgoeddag op de vraag wat ‘waar’, ‘echt’ en wat ‘vals’ of – en dat was de roepnaam van deze editie –FAKE was. In de inspiratiebrochure noteerden we toen: “[vervalsen is een] fenomeen dat zich moeilijk laat vatten, maar tegelijk ook mensen mateloos fascineert. Een vervalsing  die was toegeschreven aan een meester uit de 17e eeuw, en ‘ontmaskerd’ wordt, haalt gegarandeerd de kranten en de nieuwsbulletins. Groot nieuws: we zijn (alweer eens) bij de neus genomen door een vernuftige falsaris. Vervalsingen en constructies zijn de brandstof van talloze verhalen, films en eindeloze controverses en polemieken.” En kijk, zopas kwam de Vlaamse speelfilm Vanitas uit, een “film over kunst, fraude en vervalsing.”


Vernieuwde vacaturebank voor vrijwilligerswerk

Op 4 maart lanceerde minister Jo Vandeurzen de volledig vernieuwde vacaturebank www.vrijwilligerswerk.be. Die website brengt al sinds 2001 vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact en was aan een grondige vernieuwing toe.


Museum Night Fever: 24 Brusselse musea zetten hun deuren wijd open

Zijn musea nog relevant en van deze tijd? Op zaterdag 5 maart wil Brussel in elk geval volmondig ja antwoorden. Tijdens MNF, de jaarlijkse Brusselse museumnacht, zetten 24 musea hun deuren breed open voor het groot publiek, met een uitgebreide programmatie die speciaal voor deze gelegenheid werd bedacht.

Op komst: nieuw stripmuseum in Nederland

Mijnheer Prikkebeen, collectie Matla, (c) Historiek

Eerder deze week berichtten zowel de vaderlandse als Nederlandse media over groot (strip)nieuws: naar verwachting zal in augustus Strips! Museum voor het beeldverhaal in Rotterdam de deuren openen. Dat nieuwe museum zal op een oppervlakte van zo’n 2.000 m² de Nederlandse strip belichten. Het stripmuseum hoopt op termijn zo’n 85.000 bezoekers per jaar te ontvangen.


Nele Provoost nieuwe coördinator voor projectvereniging BIE

Projectvereniging BIE heeft een nieuwe coördinator: vanaf 11 april stuurt Nele Provoost het team aan. Nele is afkomstig uit Roeselare en heeft al een indrukwekkend erfgoedparcours afgelegd. Momenteel is ze nog aan de slag als coördinator bij Heemkunde Vlaanderen.


Vlaamse regering keurt Conceptnota gecoördineerd vrijwilligersbeleid goed

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 26 februari een conceptnota over het vrijwilligerswerk goedgekeurd. Deze nota wil aanzetten leveren voor een verbeterd en gecoördineerd vrijwilligersbeleid.


De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden of invalshoeken die we kunnen hanteren en vooral: wat na 2018? En hoe zorgen we ervoor dat alle inzet na 2018 ook duurzaam wordt verankerd?