Met een groep weet u meer dan op uw eentje. Intervisies over marketing in de erfgoedsector

Logo Red Star Line Museum

Marketing bedrijven in de cultureel-erfgoedsector, ons hoort u niet vertellen dat dat makkelijk is. Toch bestaan er allerlei manieren en fora om uw (geplande) inspanningen op scherp te krijgen. Zo stelden het Wielermuseum Roeselare en het Red Star Line Museum op 10 december hun contentmarketingstrategie voor, tijdens een intervisiegroep van de expertgroep Not for Profit marketing van STIMA, waaraan FARO participeert. Midden februari is de volgende gepland.


In Memoriam A.K.L. Thijs (1944-2014)

Maandag 20 januari werd in Antwerpen hulde gebracht aan en afscheid genomen van de bekende historicus en volkskundige Alfons Thijs, die op 14 januari 2014 overleed. Met veel respect en dank denken we terug aan zijn engagement in de bestuursorganen van een van de voorlopers van FARO, het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, en aan zijn jarenlange rol in de adviescommissie voor periodieke historische en volkskundige publicaties en daarna de adviescommissie voor expertisecentra van de Vlaamse Gemeenschap.

630.000 euro subsidies voor projecten cultureel erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft 630.800 euro subsidies toegekend aan projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste jaarhelft 2014. Het gaat om twaalf projecten die door de adviescommissie positief beoordeeld werden. De projectsubsidies, met de zorg voor en/of, de ontsluiting van cultureel erfgoed als doel, worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet.

Provincie Antwerpen stroomlijnt reglementen cultuursubsidies

Van de 27 subsidiereglementen voor cultuur die de provincie Antwerpen enkele jaren geleden telde, blijven er in 2014 nog 9 over. De provincie finaliseert daarmee de stroomlijning en vereenvoudiging van haar cultuursubsidiebeleid.

De visie van het nieuwe subsidiebeleid werd vertaald in volgende speerpunten:

Oproep Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2014

Voor de zesde maal beloont de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met ‘de Verenigde Verenigingen’ een opvallende vrijwilligerswerking in verenigingen en/of projecten. Grijp uw kans om uw vrijwilligers te bedanken en schrijf ze nu in voor de Prijs voor het Vrijwilligerswerk.

Tien genomineerden maken dit jaar kans op een uniek privéconcert van operazangeres Kelly Poukens en op een prachtige fotoreeks van de hand van Delphine Lebon. De laureaat ontvangt 2.500 euro.


Cijfers: middelen of doel?

Cijfers Nederlandse musea (c) NRC

Een kop in De Standaard van 15 januari 2014: “British Museum nooit zo populair.” Met 6,7 miljoen bezoekers in 2013 het “beste bezoekerscijfer ooit,” aldus het blad. Het leek de afgelopen weken (bezoekers)cijfers van musea te regenen in de media. Zo berichtte op 27 december de Nederlandse NOS over “het topjaar voor Nederlandse musea”. NRC Handelsblad maakte daar diezelfde dag nog van: “Musea doen het goed: aantal bezoekers in 2013 fors gestegen”. En… als het in Amsterdam regent, dan druppelt het in Brussel.


MIAT lanceert crowdfundingproject voor de restauratie van schilderij

Reclameschilderij Expo 1913 Gent (c) MIAT

In het MIAT, het Gentse museum over industrie, arbeid en textiel pronkt een imposant reclameschilderij van Joseph Cornelis uit 1910. Het verzinnebeeldt de troeven van de Gentse wereldexpo die de Arteveldestad drie jaar later op de wereldkaart moest zetten. Na een eerste restauratie in 2004 dringt zich vandaag een tweede restauratie op. Het museum, op zoek naar nieuwe, alternatieve financieringsvormen, lanceerde voor deze restauratie een crowdfundingproject. Iedereen kan bijdragen aan de restauratie van het doek, ook u.


Werkvormen voor planningsprocessen: de toolbox van Socius

Hoe organiseert u een worldcafé? Hoe kan u met een groep mindmappen? Wat is een barcamp? En wanneer is een scenarioworkshop nuttig? In een gloednieuwe toolbox bracht Socius, het steunpunt sociaal-cultureel werk, handige fiches samen die deze (en vele andere) werkvormen toelichten. Een goed vertrekpunt voor ieder die een brainstormactiviteit op de planning heeft staan.


Fonds Vrijetijdsparticipatie zoekt aanbieders

Fonds Vrijetijdsparticipatie zoekt aanbieders

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie heeft als doel mensen die in armoede leven meer en volwaardig te laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en het jeugdwerk door bestaande drempels te verlagen. Het doet dit door het geven van een financiële tussenkomst, het ondersteunen van lokale welzijnsorganisaties en het sensibiliseren van vrijetijdsaanbieders.


Frietkotcultuur toegevoegd aan de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege voegt, na gunstig advies van de expertencommissie, de Belgische Frietkotcultuur  toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze inventaris draagt bij tot de zichtbaarheid en stimuleert het bewust omgaan met en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. De lijst telt nu 38 elementen.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bundelt resultaten van vijf jaar onderzoek

Kennis voor collecties

De Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed maakt met de e-publicatie 'Kennis voor Collecties' meer dan vier jaar onderzoek naar conservering en behoud van roerend erfgoed beschikbaar voor het grote publiek. De bijna zestig resultaten zijn aantrekkelijk vormgegeven en bieden praktische richtlijnen en adviezen voor beheer, behoud en (virtuele) toegankelijkheid van museale collecties.

Rijd mee langs de culturele verkeerswisselaars van de VRT

logo Cobra.be

Kunst en cultuur verdienen, meer dan ooit, een plek onder de zon. En als de zon niet wil schijnen, zijn er gelukkig nog de spotlights van de publieke media. Maar hoe werken die precies en wie bedient de schakelaars?

De ‘nieuwjaarscommunicatie’ van de VRT brengt daar duidelijkheid over. Ze hanteert een driespan. Zelf heeft de VRT het over ‘verkeerswisselaars’: de Centrale CultuurCel, het CultuurCollege en de Cultuursalons.


Duurzaam (ver)bouwen voor musea: ga mee op werkbezoek

Duurzaam (ver)bouwen voor musea, het leer-, bezoek- en ervaringsgericht traject dat zijn startnamiddag beleefde in het Red Star Line museum op 16 december, plant zijn tweede activiteit op 20 en 21 februari 2014. We bezoeken de recent ver- of gebouwde Noord-Franse musea Louvre Lens, La Piscine te Roubaix (20/2) en LAM te Villeneuve d’Ascq (21/2), en voorzien rondetafelgesprekken met de bij de bouwprojecten betrokken partijen (opdrachtgever, museumconservator en architect of bouwcoördinator).


Plastics staan centraal in winternummer faro

Zo groot is de invloed van plastics op ons leven, dat ze niet meer weg te denken zijn. Voor cultureel-erfgoedinstellingen stellen plastics bijzondere eisen aan - onder meer - bewaaromstandigheden, depotinrichting, identificatie en conservatie. Dit nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed presenteert u daarom een lijvig focusdossier over plastics en / als erfgoed, met bijdragen van zowel binnen- als buitenlandse experts

Workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken organiseren FARO, Locus en Bibnet op 22 mei 2014 in Wetteren de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Tijdens die dag willen we tien duo’s, bestaande uit een archivaris en een bibliothecaris (of educatief medewerkers van een bibliotheek en archief), inwijden in alle aspecten van digital storytelling, hen tonen hoe ze stapsgewijs een digitaal verhaal kunnen maken én begeleiden in het maken van een digitaal verhaal.


Promotieactie FARO | Profiteer nog tot 31 januari van mooie aanbiedingen!

Tot en met 31 januari 2014 biedt FARO u opnieuw de kans een keuze te maken uit een ruim aanbod boeken en tijdschriften aan sterk verminderde prijzen. Een overzicht van het aanbod krijgt u via het bijgevoegde formulier, dat u ook kan gebruiken om te bestellen. Een unieke kans om uw boekenkast aan te vullen!

Hoe kunnen musea, archieven en erfgoedbibliotheken diversiteit structureel aanpakken?

Hoe kan een erfgoedinstelling ervoor zorgen dat ze ook relevant wordt voor andere dan de traditionele doelgroepen? Het is een uitdaging waarmee veel archieven, musea en erfgoedbibliotheken worstelen. De realiteit is immers dat de aandacht voor de niet-traditionele doelgroepen, zoals etnisch-culturele minderheden of mensen met een beperking, vaak blijft steken bij een occasioneel project dat ‘erbij komt’ wanneer er eens extra middelen voorhanden zijn.


Niet van gisteren. Heemkunde in theorie en praktijk

cover Tijd-Schrift

Zopas verscheen het jongste nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit themanummer staat helemaal in het teken van heemkunde gisteren, vandaag en morgen.

‘Wat is heemkunde?’ Met dit artikel van Jozef Van Overstraeten opende in 1942 de eerste aflevering van Heemkunde (V.T.B.), de onrechtstreekse voorloper van Ons Heem en dus ook van Tijd-Schrift. De heemkundige beweging in Vlaanderen stond toen nog in haar kinderschoenen, maar draagt ondertussen al een hele geschiedenis met zich mee. De talloze heemkundigen die zich inzetten voor het lokale erfgoed houden die geschiedenis tot op vandaag levend. Toch is er ook heel wat veranderd, niet in het minst door de vele evoluties die de maatschappij en de erfgoedsector doormaakten. Dat maakt dat de vraag van Van Overstraeten meer dan 70 jaar later nog steeds actueel is.


2014: knoop aan bij de bruggenbouwers

In Peru (en ver daarbuiten) is de befaamde Q’eswachaka-brug een begrip. Dit ingenieuze bouwwerk wordt volledig met de hand gemaakt door de inwoners van een aantal dorpen. Het immaterieel cultureel erfgoed van deze gemeenschappen dat met de brug te maken heeft prijkt sinds kort op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de mensheid (UNESCO).

Erfgoed en zaken 2014

Erfgoed en zaken

Ook in 2014 biedt FARO een uitgebreide waaier van opleidingen aan onder de noemer 'Erfgoed en Zaken', bedoeld om de zakelijke competenties van erfgoedwerkers te versterken.

Na een eerste, succesvolle reeks van ‘Erfgoed en zaken’ in de eerste jaarhelft van 2013, volgen er nu vormingsmodules over: