Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Kleine verhalen en de Groote Oorlog

Op 4 augustus was het exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog voor België begon. Op deze verjaardag zijn talloze grote en kleinere herdenkingsprojecten officieel uit de startblokken geschoten. Wat een aantal van deze initiatieven met elkaar gemeen hebben, is dat ze vertrekken van het persoonlijke verhaal. Graag stellen we zes projecten aan u voor die de voorbije dagen bij FARO zijn binnengekomen.


Gewikt en gewogen. Hoe evenementiële communicatie evalueren en beter inzetten?

Afbeelding van een majoor uit Stratego

In het voorjaar liep UA-Cultuurmanagementstudent Bengt Hendrickx stage bij  Erfgoedcel Noorderkempen. Zijn taak? Onderzoeken hoe de lokale promotie van Erfgoeddag beter én duurzamer kan. Bengts scriptie bevat interessante inzichten, suggesties en ideeën voor elke erfgoedwerker die met marketing, communicatie en promotie te maken heeft (of daar werk van wil maken).


België-Marokko: vijftig jaar migratie

50 jaar migratie

Vijftig jaar na de aankomst van de eerste Marokkaanse werknemers in België publiceert het Federaal Migratiecentrum België - Marokko: 50 jaar migratie, een demografische studie over de populatie van Marokkaanse herkomst in België.


Wat zijn de belangrijke elementen van de communicatiestrategie van morgen?

Coverpagina European Communication Monitor

Midden deze maand zijn de resultaten van de ‘European Communication Monitor’ bekendgemaakt. Dat is, aldus de initiatiefnemer de grootste, internationale survey over strategische communicatie ter wereld. 2.777 communicatoren in 42 landen deden eraan mee.

Het is intussen al de achtste keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Het gaat uit van onderzoekers van vijf universiteiten, en bundelt ook de krachten met de European Public Relations Education and Research Association, de European Association of Communication Directors en het Communication Director magazine. Ook voor communicatoren in de erfgoedsector bevat het interessante inzichten en cijfers.


Voor u gelezen: Augustus 1914. België op de vlucht

Augustus 1914

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Brecht Demasure (CAG) voor u Augustus 1914. België op de vlucht, van Misjoe Verleyen en Marc De Meyer.


Congo aan den Yser: tragiek en heroïek van de underdog

Cover Congo aan den Yser

Op de WOI-pagina van FARO posten we de volgende maanden geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Voor deze recensies doen we een beroep op erfgoedwerkers van diverse pluimage, van de echte WOI-specialist tot de geïnteresseerde leek. De eerste bijdrage komt uit eigen huis. Aan het woord is Jeroen Walterus, over Congo aan den Yser van Griet Brosens.


Investeren in cultureel erfgoed wordt toevertrouwd aan minister Sven Gatz

Sven Gatz

Als nieuwe minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is Sven Gatz vanaf 25 juli 2014 bevoegd voor kleurrijke, spannende en creatieve sectoren. Investeren in de zorg voor, borging en ontsluiting van cultureel erfgoed (zowel in musea als in andere netwerken en instellingen) in Vlaanderen en Brussel wordt een van de grote uitdagingen voor de volgende maanden en jaren.

Word lid van het leescomité '100 jaar Groote Oorlog'

Op de WOI-pagina van FARO posten we recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Om deze rubriek verder aan te vullen, doen we een beroep op u. Heeft u interesse in de Eerste Wereldoorlog? En wilt u een recensie schrijven voor faronet.be? Word dan lid van ons leescomité!


Laat u verwonderen in Het Wonderkabinet

Een zeeduivel. Een cycloop. Een varken met twee koppen en drie ogen. Zonnekijkers en microscopen. Herbaria. Objecten uit de Gallo-Romeinse tijd. Mineralen. Skeletten en afgietsels van dieren ... in de historische bibliotheek van Het Pand, het cultuurcentrum van de Universiteit van Gent loopt deze zomer de tentoonstelling 'Het Wonderkabinet'. Meteen ook de eerste gezamenlijke tentoonstelling van het samenwerkingsverband Gentse Universitaire Musea.

Provincie Antwerpen zoekt uniek historisch onderzoek voor haar Prijs Geschiedenis en Volkskunde

De provincie Antwerpen gaat op zoek naar de man/vrouw/organisatie die de laatste vijf jaar een publicatie uitbracht over een onderwerp dat de geschiedenis en volkskunde van het Hertogdom Brabant en de Nederlanden op een unieke manier in de kijker zet. Kandidaten kunnen tot 15 augustus 2014 hun werk indienen. De winnende inzending en auteur worden beloond met de Provinciale Prijs Geschiedenis en Volkskunde, waaraan 2.500 euro verbonden is.  

Tijdschrift Volkskunde op zoek naar bijdragen over immaterieel erfgoed en diversiteit

De redactie van Volkskunde staat open voor wetenschappelijke artikelen en of essays die aandacht vragen voor nieuwe en verrassende vormen van immaterieel erfgoed en voor de dragers van dit erfgoed. Ook voorstellen en casestudies inzake de noodzaak van een goede borging en bescherming van dergelijke cultuuruitingen zijn welkom. Eveneens prikkelende analyses van de wijze waarop de UNESCO-benadering zelf al dan niet voldoende inzet op een open en divers erfgoedlandschap.

Turing Foundation, een toonbeeld van mecenaat

De dans van Henri Matisse dankzij de Turing Foundation in Nederland
Cultureel ondernemerschap is al vijftien jaar een rode draad in het Nederlandse cultuurbeleid. Het was toenmalig staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg, die er als eerste een speerpunt van maakte. In de loop der jaren is het dat gebleven, ondanks de wissel van staatssecretarissen. Een mentaliteitswijziging bij de culturele instellingen was nodig, maar vrij snel werd begrepen dat dit niet zou gebeuren zonder de hulp van de overheid.

Praktijkvoorbeeld: Verzameldingen in het Waasland

Met het project 'Verzameldingen' zet de Erfgoedcel Waasland het erfgoed van privépersonen in de kijker. Want interessant erfgoed vindt u niet enkel in een museum of archief, maar net zo goed bij mensen thuis …


In memoriam Louis Contryn (1929-2014)

Louis Contryn (c) Het Firmament

Op 6 juli ll. overleed Louis Contryn, erevoorzitter van Het Firmament. Als figurentheaterauteur, -regisseur en -speler heeft hij in belangrijke mate bijgedragen tot de ontplooiing en internationalisering van het Vlaamse poppen- en figurentheater. Als directeur van de School voor Poppenspel, in 2002 omgedoopt tot Het Firmament, vroeg hij eveneens meer aandacht voor figurentheatererfgoed. FARO wenst zijn oprechte medeleven aan de familieleden te betuigen.


Gelezen (en goedgekeurd): IJzeren Oogst. Een reis door Europa en de Groote Oorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal lazen we voor u IJzeren Oogst van Korneel De Rynck.


Museumtoeren, voor én door jongeren

Een wegwijzer door het museum- en kunstenlandschap, geschreven voor én door jongeren? Dat is Museumtoeren, de museumgids van AmuseeVous die u een overzicht biedt van de must see musea in België en Nederland. Op de aanvullende interactieve website vindt u bovendien een actueel overzicht van boeiende tentoonstellingen en ander museumnieuws.

Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Leuven en voor het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven

Erkend cultureel archief

Het agentschap Kunsten en Erfgoed ontving bij de vorige indienronde vier aanvragen voor een kwaliteitslabel. Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste om aan het Stadsarchief Leuven en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven in Brussel een kwaliteitslabel toe te kennen.

Intervisie over substitutie van overheidsinformatie

In de loop van augustus of september organiseert de Coördinerende archiefdienst in Gent een intervisie over substitutie van overheidsinformatie. Substitutie is de vervanging van papieren originelen door digitale kopieën met behoud van bewijskracht.

Het doel van dat gesprek is om met ervaringsdeskundigen en experten verschillende aspecten van een toekomstige wettelijke Vlaamse substitutieregeling te bespreken. Op voorhand krijgen de deelnemers een document waarin de verschillende aspecten die besproken zullen worden, beschreven zijn.

Brecht Demeulenaere is nieuwe coördinator Huis van Alijn

Het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed te Gent heeft Brecht Demeulenaere gerecruteerd om de ploeg van het Huis van Alijn aan te sturen en te inspireren. Dit is een volgende episode in de geschiedenis van het vroegere folklore- en daarna volkskundemuseum, dat onder leiding van de nu al legendarische museumdirectrice Sylvie Dhaene ontpopte en doorgroeide tot een landelijk (Vlaams) erkend museum over cultuur van alledag, place-to-go en mediafenomeen.