Vlaamse Erfgoedbibliotheek zoekt conserveringsdeskundigen voor begeleiding schaderegistratietrajecten

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt de UPLA-methode vanaf het najaar 2014 gratis ter beschikking van erfgoedbibliotheken. Die kunnen dan een schaderegistratietraject opzetten met behulp van eigen medewerkers. Om de bibliotheekmedewerkers tijdens een UPLA-traject te begeleiden is de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek op zoek naar gemotiveerde conserveringsexperten.

FARO start collegagroep 'vrijwilligerswerk in de erfgoedsector'

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor talloze erfgoedorganisaties. Tegelijk kruipt er ook heel wat tijd en energie in het uitbouwen van een hedendaags en motiverend vrijwilligersbeleid. Daarom start FARO in het najaar van 2014 een collegagroep op over vrijwilligerswerk in de erfgoedinstellingen. In deze collegagroep delen we ervaringen en behandelen we gemeenschappelijke vragen en uitdagingen.


Lokaal erfgoed op maat van kinderen en jongeren

Hoe kan u op school, in het cultureel centrum, de bib of het jeugdwerk kinderen en jongeren op een boeiende en speelse manier laten kennismaken met lokaal erfgoed? In de regio Pajottenland-Zennevallei zocht en vond men op 28 mei het antwoord tijdens een smaakmakend ‘erfgoedbeleg’. De resultaten van dit inspiratiemoment zijn nu gebundeld in een gids die ook leerrijk is voor erfgoedwerkers van buiten deze regio.


Crowdsourcing ons muzikaal geheugen

Een nieuw project, gebaseerd op een game, onderzoekt waarom sommige liedjes en melodieën aanstekelijk (catchy) zijn. Dit kan helpen in het onderzoek naar dementie en Alzheimer.


'Red de kunstenaarsboeken van het KMSKA' op Boekensteun.be

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) start een crowdfundingcampagne om de kunstenaarsboeken in zijn collectie optimaal te kunnen bewaren. Het museum wil 3.210 euro inzamelen om de boeken zuurvrij te bewaren en waar nodig te restaureren.

Participatie en cocreatie: twee postgraduaten om kennis mee te maken

Volgend academiejaar bieden twee postgraduaatsopleidingen steun bij het opstarten van participatieve trajecten: het postgraduaat 'Multimedia & Communicatie. Sociaal en participatief gebruik van nieuwe media’ (Genk) en het postgraduaat 'Kunst in Samenwerking met Mensen' (Geel). De inschrijvingen van beide opleidingen zijn gestart, er snel bij zijn is de boodschap.


Conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden

Conferentie Erfgoed & Storytelling

Erfgoedinstellingen gebruiken steeds meer digitale media om verhalen te vertellen en ervaringen te creëren. Meer en meer kiezen ze voor elke doelgroep een ander medium. Bovendien worden steeds meer erfgoedverhalen integraal langs verschillende media verteld. Hiermee vergroten de betrokkenheid en de participatie van de bezoeker.

Het water aan de lippen. 24 musea voeren actie op het Martelaarsplein in Brussel

actie Vlaamse Musea

De Vlaamse musea doen het goed, en toch voeren ze actie! Voor de eerste keer vragen de 24 door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde musea uw aandacht. Wat is er aan de hand?

Nieuw boek over bijzondere winkelinterieurs

In Antwerpen werd onlangs het boek Goed bewaarde winkelinterieurs – sinds 1875′ voorgesteld. Veertig winkeliers vertellen in dit boek het verhaal achter hun bijzondere winkelinterieurs. De meest diverse winkeltypes komen aan bod: apotheken, bakkerjen, hoedenwinkels, juwelenwinkels, slagerijen … Hedendaagse foto’s en archiefbeelden tonen de onmiskenbare charme van deze winkels. Met het boek willen de auteurs het publiek uitnodigen om zorgzaam om te springen met dit kwetsbare erfgoed.


Oproep kandidaatstelling Belgische preselectie voor het Europees Erfgoedlabel editie 2014-2015

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie. Sites die van betekenis zijn geweest voor de Europese geschiedenis en cultuur, of voor de oprichting van de Europese Unie, en die de Europese waarden uitdragen, kunnen zich kandidaat stellen voor het label. Voorjaar 2015 mag België maximaal twee kandidaat-sites voordragen bij de Europese Commissie. Aan deze voordracht gaat een aanvraag- en selectieprocedure vooraf.

Borgen van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Perspectieven, beleid en praktijk

Abstract: 

Het agentschap Kunsten en Erfgoed publiceert een nieuwe drietalige folder over het uitvoeren van de visienota Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen (2010, klik hier). Naast de toonaangevende rol die Vlaanderen opneemt, worden haar inspanningen in een mondiale context geplaatst.

Gallo-Romeins Museum wint MuseumPrijs 2014

Het Gallo-Romeins Museum Tongeren, het Museum van de stad Brussel en het Musée provincial Félicien Rops (Namen) zijn de winnaars van de MuseumPrijs 2014. De PublieksPrijs werd voor Vlaanderen dit jaar weggekaapt door het Red Star Line Museum (Antwerpen), in Wallonië en Brussel werden respectievelijk het Musée des Beaux-Arts in Luik en het MIM-Muziekinstrumentenmuseum bekroond.

Oproep educatieve projecten voor studenten van de Sociale School Heverlee KHLeuven

Elk jaar gaan studenten van het Departement Sociale School Heverlee (KH Leuven) aan de slag met projectopdrachten. Tot 30 juni kan u voorstellen indienen. Er zijn verschillende formules mogelijk.

Zo kunnen studenten van de derde bachelor Sociaal Werk een educatieve activiteit uitwerken van ongeveer één dagdeel voor een door de opdrachtgever bepaalde doelgroep. Voor de Opleiding Ba SRW – Kinderen, jongeren en welzijn zijn samenwerkingen in een projectformule mogelijk in het kader van o.a. de bachelorproef (eindproef).


Werk mee aan imago-onderzoek bibliotheek & archief in Vlaanderen

De VVBAD voert samen met LOCUS en FARO een onderzoek uit naar het imago van archieven en bibliotheken. Om te weten te komen wat u eigenlijk écht denkt en voelt bij het horen van het woord ‘bibliotheek’ of ‘archief’ loopt  momenteel een korte enquête. Bedoeling is om op basis van de antwoorden de werking en communicatie van bibliotheken en archieven nog te verbeteren.


“Cultureel Erfgoed: onbekend, maar wel bemind”. Aanbevelingen vanuit het Cultureel-erfgoedoverleg

Het Cultureel-erfgoedoverleg schreef in oktober 2013 de belangrijkste noden en wensen van het erfgoedveld neer in een memorandum. Met de regeringsvorming in het vooruitzicht, heeft het Cultureel-erfgoedoverleg de verkiezingsprogramma’s nu getoetst aan dit memorandum. Een beknopte reactie, inclusief een aantal aanbevelingen, kunt u nalezen in dit document.


FARO betuigt medeleven bij tragische gebeurtenissen Joods Museum

Zaterdag 24 mei werd het Joods Museum in Brussel getroffen door een aanslag waarbij drie dodelijke slachtoffers en een zwaargewonde te betreuren vielen. De medewerkers van FARO betuigen langs deze weg hun diep medeleven met de slachtoffers en hun families, en met de directie en medewerkers van het museum.

We verwijzen graag door naar het persbericht op de website van het Joods Museum.

Brugge Snapshot. Na de tentoonstelling, nu het fotoboek

In april lanceerde de erfgoedcel Brugge de publicatie Brugge Snapshot, een fotoboek waarin het immaterieel cultureel erfgoed van Brugge centraal staat in woord en beeld. Dit boek is het voorlopige orgelpunt van de tentoonstellingsreeks Snapshot, waarmee de erfgoedcel de erfgoedprijs voor publiekswerking van de provincie West-Vlaanderen wegkaapte.


Unieke objecten en verzamelingen Eerste Wereldoorlog toegevoegd aan Topstukkenlijst

Op initiatief van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege wordt de Topstukkenlijst uitgebreid met zes objecten en zeven verzamelingen over de Eerste Wereldoorlog. Het gaat om een voorlopige opname in de Topstukkenlijst, de eerste stap in de bescherming. De definitieve opname moet binnen de negen maanden gebeuren. Daarmee zal de Topstukkenlijst 428 individuele stukken en 45 verzamelingen tellen.

Dit zijn de zes objecten en zeven verzamelingen die de Topstukkenlijst zullen vervoegen:

Objecten

Wijs scholen de weg naar dynamoOPWEG en dynamoPROJECT

CANON Cultuurcel roept alle bestaande cultuurschakels op om dynamoOPWEG en dynamoPROJECT mee op te nemen in de communicatie naar scholen. Op die manier kunnen scholen gebruikmaken van voordelen zoals gratis openbaar vervoer naar culturele partners, financiële ondersteuning voor culturele projecten met partners …. Sommige cultuurhuizen ondersteunen scholen bij het uitbouwen van hun cultuurbeleid. Nog geen cultuurschakel? Hier vindt u meer info.

Sfeerbeelden workshop digital storytelling

Om de methodiek van digital storytelling bij lokale archiefdiensten en bibliotheken bekend te maken, organiseerden FARO, LOCUS en Bibnet op 22 mei 2014 de workshop Digital storytelling in archief en bibliotheek: samen inzetten op educatie. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van de workshop.