Eerste editie BesteBuren-krant verschijnt bij aftrap feestjaar

Op zondag 8 februari werd in Rotterdam de aftrap gegeven van BesteBuren, het feestjaar waarin de Vlaams-Nederlandse creativiteit en culturele samenwerking prominent op de agenda staan. Tijdens het openingsfeest kon u voor het eerst kennismaken met de BesteBuren-krant. Daarin staan heel wat interviews en een agenda met de projecten die door de programmaraad zijn geselecteerd.


Krijg uw publiek haarscherp in het vizier. Met de Visitor Finder!

publieksonderzoek musea

Publieksonderzoek, dames en heren, wordt the next big thing. Leest u maar even mee met minister Gatz in zijn Beleidsnota Cultuur 2014-19: “Het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed moet versterkt worden. Ik wil dat de instellingen inzetten op een brede publieksparticipatie, ook van moeilijker te bereiken doelgroepen. Dit veronderstelt een gericht en gedifferentieerd publieksbeleid bij de organisaties, op basis van een goede kennis van welke groepen wel en welke nog niet voldoende bereikt worden. Dit vraagt permanent publieksonderzoek.”


Nieuwe FARO-opleiding | Webcijfers en -trafiek: sleutels tot een betere marketing- en communicatiestrategie

Cover boek 'Met woorden verleiden'

SEO? Google Analytics? De conversie van uw website? Stel deze vragen, en wenkbrauwen fronsen en schouders worden opgehaald. Anders gezegd: de kennis over het correct interpreteren, duiden en evalueren van de bezoekerscijfers van websites staat in de erfgoedsector nog steeds in de kinderschoenen. Tegelijk wordt digitale communicatie (website, mobile en apps) steeds belangrijker, zo blijkt ook uit het recentste iMinds digiMeter rapport. Als marketing- of communicatiewerker heeft u echter véél meer in de hand dan u denkt. Door goeie teksten te schrijven, bijvoorbeeld.


Projectoproep Fonds Heidebroek - van Duyse

Het Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse wil jongeren tussen 12 en 18 jaar sensibiliseren voor de Belgische kunst en geschiedenis. Het Fonds (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) organiseert een jaarlijkse wedstrijd om de belangstelling voor de Belgische kunst en geschiedenis bij jongeren tussen 12 en 18 jaar aan te wakkeren en hen ertoe aan te zetten musea of andere artistiek of historisch belangrijke plaatsen in ons land te bezoeken. Meedingen kan nog tot 12 maart 2015. Meer informatie vindt u op de website van de Koning Boudewijnstichting.

Nodig Bar du matin (Radio 1) bij u uit

Annemie Tweepenninckx - © VRT - Joost Joossen

Opening van een expo? Een verjaardag te vieren? Of gewoon zin in croissantverse ontbijtradio? Nodig dan Bar du matin eens bij u uit, en treed in de sporen van het MAS, muZEE, Museum M, het Huis van Alijn en Bozar.


Marina, Marina, Marina … Wat nu gedaan met die erfenis?

Illustratie uit de inspiratiebrochure van ERF!

Tijdens Erfgoeddag 2015 plaatsen we onder meer de verhalen van schenkingen en erven centraal. Maar wat als iemand van een erfenis, van objecten, of in onderstaand geval zelfs van een bloedband, af wil? Zo lezen we vandaag dat Marina Picasso, kleindochter van de beroemde schilder, haar erfenis absoluut wil verkopen. Haar motief? Wraak. En dat is nooit een goede raadgever, zo blijkt.

Ga crowdfunden met Boekensteun en zamel geld in voor het behoud van uw papieren erfgoed

Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. En daarbij doet u nuttige kennis op voor andere communicatie- en fondsenwervingsacties. Bewaart uw organisatie papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking? Start dan een inzamelingsactie via de website Boekensteun. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek helpt u op weg.

Brecht Demeulenaere verlaat Huis van Alijn

Brecht Demeulenaere heeft na rijp beraad besloten om zijn functie als directeur bij het Huis van Alijn om persoonlijke redenen te beëindigen. Deze persoonlijke beslissing was zeker niet gemakkelijk. Het Huis van Alijn is, aldus Brecht Demeulenaere, een museum met een sterke werking en een groot potentieel aan publieksbereik.

Oproep scriptieprijs cultuurmanagement

Het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen reikt opnieuw een prijs uit voor een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het wil daarmee de reflectie over en de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur ondersteunen en stimuleren. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van 2.500 euro. Deadline voor kandidaturen is 13 februari.

Neem deel aan het FARO klantentevredenheidsonderzoek

FARO is sinds 2008 door de Vlaamse overheid erkend als het steunpunt voor cultureel erfgoed. Vandaag zijn we volop bezig ons beleidsplan voor de periode 2012-2016 uit te voeren. We zijn dus ongeveer halfweg. Bovendien denken we al na over het volgende beleidsplan (2017-2021). Dat u uw stem laat weerklinken, is dus beslist ook in uw eigen belang. Wat zijn uw wensen en behoeften als gebruiker van onze diensten? Wat zijn de noden in uw werkveld? Wat vindt u dat FARO zeker moet doen in de komende jaren? Laat het ons weten!

Stagiairs zetten muziekcollectie Tabularium in de kijker

Lora-Elly Vannieuwenhuysen en Marly Sengers, twee masterstudenten Culturele Studies aan de KU Leuven, kregen tijdens hun stage in het Tabularium van de KU Leuven de kans om een digitale tentoonstelling samen te stellen. Het resultaat is een virtuele tentoonstelling over de muziekcollectie van het Tabularium: Silentia Fracta - of in schoon Vlaams 'Gebroken Stiltes'.


Mechelse vrijwilligers registreren 3.000 poppen

Vele handen maken licht werk, en ook de cultureel-erfgoedsector heeft nood aan gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Een mooi voorbeeld van een geslaagd vrijwilligersproject is te vinden in Mechelen, waar vrijwilligers van de Erfgoedcel Mechelen in het najaar van 2014 startten met het registreren van meer dan 3.000 poppen.


Voor u gelezen: Elsie en Mairi, engelen van Flanders Fields

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Jozef Heus (HADOCK) voor u de graphic novel Elsie en Mairi, engelen van Flanders Fields, van tekenaar en scenarist Ivan Adriaenssens.


Bouw aan cultuur op school

Vanaf 1 februari wordt alle informatie over het ondersteuningsproject dynamo3 geïntegreerd binnen cultuurkuur.be. Dynamo3 ondersteunt de scholen met praktijkvoorbeelden, gratis vervoer met De Lijn naar culturele bestemmingen en subsidies voor creatieve projecten.


Literair archief Hugo Claus naar Letterenhuis

Het Letterenhuis, het in Antwerpen gevestigde 'geheugen van de Vlaamse literatuur', is een mooie aanwinst rijker. Het archief verwierf onlangs het literair archief van Hugo Claus (1929-2008) dankzij steun van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Opleiding eco-coach

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten organiseert dit voorjaar reeds voor de vierde keer de opleiding eco-coach, een traject dat u de nodige bagage meegeeft om de rol van eco-coach binnen een team in de cultuursector optimaal in te vullen. Deze opleiding staat ook open voor erfgoedwerkers die het ecologisch bewustzijn binnen hun eigen organisatie wensen aan te jagen.


Kent u de noden en verwachtingen van uw publiek? (En waarom u dat maar beter weet)

Vloek of zegen 2015 lanceringsmoment

Zoals u weet: de tijden zijn moeilijk. De inzet van middelen gebeurt best zo efficiënt mogelijk. Onder meer daarom organiseert FARO al voor de derde keer de basisopleiding marketing ‘Vloek of zegen?’. We lanceren dit traject op 26 februari, met twee internationale kleppers. Wil u uw aanbod en uw communicatie-inspanningen beter evalueren en inzetten? Een haarscherp zicht krijgen op de verwachtingen en verzuchtingen van uw bezoekers? Dan mag u deze (gratis) lancering beslist niet missen!


Erfgoed opsporen en bewaren, hoe begint u eraan? Inspiratiedag migratiegeschiedenis

De organisaties die in 2014 de jubileumactiviteiten rond het migratie-erfgoed hebben opgezet willen hun ervaringen graag delen met andere migrantenorganisaties. Daarom nodigen de Unie van Turkse Verenigingen en haar partners alle leden van migrantenorganisaties uit op de inspiratiedag migratiegeschiedenis op zaterdag 7 maart 2015 in Gemeenschapscentrum De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, Schaarbeek (Brussel).


Voor starters. Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker

FARO organiseert in 2015 opnieuw een introductiecursus voor startende erfgoedwerkers. Op vier dagen gidsen we u doorheen de structuren, doelstellingen en basisprincipes van het cultureel-erfgoedwerk in Vlaanderen. Elke dag bestaat uit een overwegend theoretisch gedeelte in de voormiddag en een praktijkgericht onderdeel (workshop, praktijkvoorbeeld, oefening) in de namiddag.


Oproep | Doe ‘iets’ met de VRT!

On Air

Veel volk, vorige week woensdag in de perszaal van de VRT. Onder grote belangstelling lanceerden we daar het traject ‘Erfgoed en media’. Tegelijk engageerde de VRT zich om de dialoog met de erfgoedsector verder aan te gaan. Dat kan, met wat geluk en doorzettingsvermogen, resulteren in een nieuw programma over uw collectie, werking of onderzoek.