Museum Plantin-Moretus wint eerste Museum Product Award

Kastaar

Op het voorbije Groot Onderhoud werd de allereerste ‘Museum Product Award’ uitgereikt. Die kwam er naar aanleiding van een van de parallelsessies tijdens de namiddag, waarin er dieper werd ingegaan op het potentieel en de uitdagingen van de hedendaagse museumshop. De aanwezigen werden uitgenodigd om te stemmen. Uit de dertien inzendingen viel de keuze overtuigend op het mooie aanbod van het Museum Plantin-Moretus.


Vakmensen vormen via online leren? Neem deel aan onze collegagroep!

on-line leren

Kunnen we vakmensen in onze sector (gedeeltelijk) online vormen? Is het zinvol om hier een aanbod voor te ontwikkelen? Welke tools kunt u daarvoor inzetten? Welke didactische keuzes en modellen zijn er? Voor welke thema’s is een online aanbod ideaal? En vooral: wat kan de meerwaarde zijn van online leren?

Deze collegagroep wil verkennen wat de mogelijkheden zijn om vorming voor vakmensen (gedeeltelijk) online aan te bieden. We komen drie keer samen om deze vragen te bespreken en ervaringen te delen. Telkens nodigen we een spreker uit die voor extra input zorgt:


Voor u gelezen: Flirten met Mars en Venus. Oorlog en prostitutie, 1914-1918

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Luc De Munck voor u 'Flirten met Mars en Venus. Oorlog en prostitutie, 1914-1918'.


Pulse Trefdag 2016

Pulse, transitienetwerk cultuur, trefdag, duurzaamheid

Op 27 oktober organiseert Pulse, transitienetwerk cultuur, zijn jaarlijkse trefdag. Tijdens deze trefdag wordt dit jaar middels lezingen, workshops en praktijksessies nader ingezoomd op de principes van de circulaire samenleving. Dit is een samenlevingsmodel waarbij vernieuwing en vooruitgang vertrekt van hergebruik, recyclage, herstelling en herbestemming. Kwesties die natuurlijk ook centraal staan in heel wat erfgoedpraktijken.


Heerlijk Helder: de Week van het Nederlands

logo Week van het Nederlands

Nog tot en met 15 oktober vindt in Vlaanderen en Nederland de Week van het Nederlands plaats, een initiatief van de Taalunie. Het evenement sensibiliseert ook over helder en toegankelijk taalgebruik. En kijk, wat lazen we vorige week donderdag in De Standaard? “Nog vaak is de begeleidende info bij kunst bombastisch, of opgesteld in onbegrijpelijke vaktaal. Voor musea blijft het moeilijk om de gulden middenweg te vinden,” aldus een suppoost. Anders gezegd: er is nog wel wat werk aan de (communicatie-)winkel.


Jean-Pierre Falise uit Oostende wint Jozef Weyns-eremerk

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze prijs ging naar Jean-Pierre Falise uit Oostende, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.


Conn3ct: 2 media, 1 verhaal

Bent u ook een fervent gebruiker van Twitter en andere sociale media? Dan hebt u meer gemeen met Erasmus en andere vijfhonderd jaar oude geleerden dan u zelf denkt. Wat precies, komt u te weten in de tentoonstelling 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal', die nog tot 18 december te zien is in de Paulinerkirche in het Duitse Göttingen. Dit internationaal tentoonstellingsproject is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van Nederland, de Universiteit Antwerpen en de Provinciale Bibliotheek Limburg.


Danielle Linzer geeft unieke lezing over nieuw onderzoek jongeren & musea

room to rise

Wat is het effect van jongerenprogramma's in musea? Na jaren met een diversiteit aan jongeren gewerkt te hebben in het Whitney Museum in New York, vond Danielle Linzer dat de tijd gekomen was om eindelijk antwoorden te gaan formuleren op deze vraag. Ze startte daarom een onderzoek op.

Ondertussen zijn de resultaten er. We hebben de eer en het genoegen om mee te mogen delen in de inzichten van Danielle Linzer tijdens een exclusieve voormiddaglezing op 7 november 2016.


Nacht van het Kempens Erfgoed

Op vrijdag 21 oktober is het opnieuw zover. Dan is het de 'Nacht van het Kempens Erfgoed'. Het is al de zesde keer dat dit evenement plaatsvindt en het deint almaar uit. Want ditmaal springen ook verschillende gemeentes uit de Noorderkempen op de kar. De Nacht van het Kempens Erfgoed is zo uitgegroeid tot een sterk erfgoedevenement in Vlaanderen, waaraan liefst 21 gemeenten deelnemen.


Tijd voor vakmensen! Hoe geven we vakwerk in de cultureel-erfgoedsector alle kansen?

cover boekje vakmensen

Tijdens het Groot Onderhoud weerklonk het luid en duidelijk: het is tijd om de vakmensen in onze sector meer aandacht te geven. Jonge mensen aan de start van een carrière zouden we goed moeten ondersteunen, erfgoedwerkers met heel veel ervaring verdienen onze waardering. Al deze mensen hebben een goede biotoop nodig om uit te kunnen groeien tot echte 'cracks'. Informele vormingsinitiatieven versterken hun ervaring en zorgen voor verdere groei en innovatie.

De brochure 'Tijd voor vakmensen' legt uit hoe u vakmensen kunt herkennen, in welke organisatorische omgeving ze openbloeien en welke alternatieven er bestaan voor de klassieke cursus of het handboek. Ook vertel ik graag welke trajecten FARO de komende tijd gaat opzetten en met welke vragen u bij mij en mijn collega’s kunt aankloppen.


Deense soldaten in de Eerste Wereldoorlog

Den Store Krig is Deens voor De Grote Oorlog. Het is niet door het bingewatchen van Borgen dat mijn Deens zo goed is geworden, maar het is een tip van een Deense kennis die mij op spoor bracht van een online project over Denen die meevochten in het Duitse leger. Met een dramatisch Belgische connectie.


Gezocht: fondsenwervers

Zaadje tot plant

Aanvullende financiering is de voorbije maanden steeds hoger op de agenda komen te staan. Zo lanceerde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz in februari zijn ‘Witboek aanvullende financiering cultuur’. 27 Erfgoedinstellingen verenigden zich onder de noemer ‘Erfgoeddoel’. En het driedelig colloquium ‘Geven voor cultuur en erfgoed in België‘ is in de maak onder de vleugels van FARO en de Koning Boudewijnstichting. Ook lokale overheden zoeken naar een actuele en innovatieve aanpak. Zo wil de stad Antwerpen nog meer inzetten op bijkomende inkomstenbronnen.


Vlaamse Cultuurprijs Cultureel Roerend Erfgoed 2015 voor Red Star Line Museum

Tijdens het Groot Onderhoud in Antwerpen heeft minister van Cultuur Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs Cultureel Roerend Erfgoed 2015 overhandigd aan het Red Star Line Museum. Aan deze prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden en een kunstwerk van Philip Aguirre.

Gezocht: bewegend beeld vanop de werkvloer

Het MIAT wil inzicht krijgen in de werkomstandigheden van bedrijven, van vroeger en nu. Daarom lanceert het een oproep. Het museum gaat op zoek naar filmpjes vanop de werkvloer, zowel oude als hedendaagse beelden. Denk bijvoorbeeld aan een echte bedrijfsfilm die het reilen en zeilen van het bedrijf of de fabriek weergeeft of amateurbeelden van collega’s op het werk.


Koninklijke Bibliotheek krijgt gloednieuwe handschriftengalerij

In september 2019 heeft Brussel er een nieuwe topbezienswaardigheid bij: De Librije van de Hertogen van Bourgondië. Deze multimediale galerij komt in het hart van de Koninklijke Bibliotheek van België, op de Kunstberg, en wordt volledig opgebouwd rond de unieke handschriftencollectie van de bibliotheek. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts, de Regie der Gebouwen, de Koninklijke Bibliotheek en het Fonds Baillet Latour investeren samen zo’n 5 miljoen euro in De Librije.


10.10 is Werelddag Geestelijke Gezondheid

Vandaag is het Werelddag van de Geestelijke Gezondheid onder het motto 'Samen Veerkrachtig'. Daarmee wordt opgeroepen om niet alleen je eigen mentale gezondheid in evenwicht te houden maar ook om anderen te steunen. Want door te zorgen voor elkaar zorg je ook voor veerkracht bij anderen. Ook de cultureel-erfgoedsector kan helpen! Maar hoe?


Postgraduaat Erfgoedondernemer gestart

cover boek

Afgelopen vrijdag ging het allereerste postgraduaat Erfgoedondernemer van start aan de Erasmushogeschool in Brussel. Dat kwam er op initiatief van Johan Vencken van het erfgoedmarketinggenootschap de Bardijnen, in nauwe samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel, departement Toerisme en recreatiemanagement en met FARO. Gelijk met de start van deze opleiding verscheen ook het bijhorende handboek bij Uitgeverij Politeia.


Enkele verbrande handschriften uit de Leuvense universiteitsbibliotheek (deels) terug ‘beschikbaar’

Om de verwoestingen aangericht tijdens de Eerste Wereldoorlog enigszins te vergoeden, werd Duitsland na de wapenstilstand verplicht tot het uitvoeren van herstelbetalingen aan de Leuvense universiteitsbibliotheek. Zo ontstond een reeks van 357 G-handschriften, waarbij de letter G stond voor ‘Germania’. Spijtig genoeg overleefden slechts 34 van deze handschriften de brand van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 300 andere waren definitief verloren. Definitief? Niet helemaal, want vóór 1940 had het Franse Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) veertien handschriften, allemaal met werken van klassieke Latijnse auteurs als Cicero en Ovidius, op microfilm gezet.

Erfgoeddag en de sociale gradiënt

Deze week in het nieuws: de armoede in Vlaanderen blijft toenemen. Uit de Armoedebarometer 2016 blijkt dat iets meer dan 11 procent van de Vlamingen in armoede leeft. Als we de kinderarmoede er uitlichten, komen we tot de hallucinante vaststelling dat één op de acht kinderen in Vlaanderen opgroeit in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Wat heeft dat nu te maken met de cultureel-erfgoedsector, hoor ik u denken?


Presentatie op het Cultuurforum in Antwerpen

Bekijk de presentatie 'Hoe cultuureducatief is de ErfgoedApp?', gehouden op het Cultuurforum met als thema digitale cultuur, in kunstencentrum deSingel in Antwerpen (4 oktober 2016).