Uit de praktijk: het communicatieplan van het Museum voor brieven en manuscripten

Jong en oud in het Museum voor brieven en manuscripten (c) MLMB

Om een grotere bekendheid te verwerven het publiek, voert het Museum voor brieven en manuscripten van Brussel (MLMB) een ‘inclusief communicatiebeleid’ met extra aandacht voor Brussel, waar zowel toeristen als hoofdstedelijke bevolking wordt aangesproken. Bijkomende campagnes in Wallonië en Vlaanderen verankeren de plek die het jonge museum (°2011) in de Koningsgalerij inmiddels inneemt in het Belgische museumlandschap.


Rapport over het ‘uitspinnen’ van archiefdiensten

The National Archives van het Verenigd Koninkrijk publiceerde recent een rapport over de verschillende modellen voor het uitspinnen (out spinning) van archiefdiensten. Een spin out is een nieuwe term waarmee de conversie van een dienst binnen organisatie naar een nieuwe beheervorm, zoals een sociaal bedrijf of een stichting, wordt bedoeld. Spin outs hebben niets van doen met gedeelde diensten of het outsourcen van diensten.


Em. consulent Leon Smets

Leon Smets

Vanaf 1 september 2014 mag Leon Smets zich  “em. consulent” noemen. Tot nog toe werd het begrip emeritus vooral gebruikt voor professoren, magistraten en hoge geestelijken die “met pensioen” gaan. Voor het eerst in de geschiedenis is er dus ook iemand die voortaan de titel emeritus (museum- en erfgoed)consulent mag dragen. “Uit verdienste” en “officieel uit dienst”, maar nog steeds verdienstelijk “ten dienste”.


Sleutelen aan de marketingmix: de Nocturnes van de Brusselse Musea

Logo Nocturnes

Collecties en tijdelijke tentoonstellingen op een andere manier voor het publieke voetlicht brengen. De Brusselse Museumraad – ‘de koepelorganisatie van de Brusselse musea’ – besloot veertien jaar geleden te sleutelen aan de marketingmix van de bij haar aangesloten Brusselse musea en tentoonstellingsplekken. Meer bepaald aan het doorgaans onaangeroerde tijdstip waarop het museale aanbod toegankelijk is. Sinds de start van de Nocturnes van de Brusselse Musea groeit de publieke belangstelling gestaag. Midden december gaat de 14e editie, extra large in een paar opzichten, van start.


Sfeerbeelden Summer School Archives & Education

FARO organiseerde van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus in het Dommelhof in Neerpelt een Summer School over ‘Archives & Education’, i.s.m. het departement ‘Education & Outreach’ van The National Archives. Bekijk hier enkele sfeerbeelden van deze zéér geslaagde week.


Oproep | Bouw mee aan het Nationaal Museum op Radio 1

Logo Radio 1

In de radioreeks Het Nationaal Museum op Radio 1 brengen radiomaker Katharina Smets en historica Heleen Debruyne een unieke, want 'radiofonische' kijk op de vaderlandse geschiedenis, van 1830 tot vandaag. Een kijk aan de hand van voorwerpen uit depots en archieven. Het programma is ook een zoektocht naar voorwerpen die mee de loop van de Belgische geschiedenis hebben bepaald én tevens een ode aan de mensen die ze bewaren. Ook uw instelling kan mee in beeld komen.


Nieuwe brochure bundelt vormingsaanbod voor beheerders en zorgdragers van erfgoedcollecties 2014-2015

Al vele jaren werken de vijf Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed samen om in Vlaanderen het gevarieerde vormingsaanbod in erfgoedzorg te bundelen. Daarom verschijnt ook dit jaar aar een digitale brochure die erfgoedmedewerkers een handig overzicht biedt.

Voor u gelezen: WOI in 3D

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Luc De Munck voor u WOI in 3D.


Home sweet home: over expo's, jongeren en Instagram

Nog tot 14 september kan u in het Red Star Line Museum vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie onder de loep nemen. Daar kreeg het thema aandacht in de vorm van de expo 'Home sweet home' en een (zomer)actie voor jongeren op jaarlijkse reis naar het land van hun (groot)ouders.

De expo brengt nieuw werk van Antwerpse kunstenaars Bülent Öztürk en Mashid Mohadjerin over de jaarlijkse zomerreis naar het land van herkomst in het kader van vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie.


Erfgoed en zaken: programma najaar

Erfgoed en Zaken

Dit najaar zet FARO de vormingscyclus 'Erfgoed en zaken' voort. Alle modules bestaan uit een evenwichtige mix tussen theorie en praktijk, met veel voorbeelden en getuigenissen. Deelnemers worden uitgenodigd om met oefeningen de nieuwe inzichten in de eigen praktijk toe te passen én de ervaringen te delen met collega’s. De docenten zijn gekozen in functie van hun vertrouwdheid met de specificiteit van de cultureel-erfgoedsector.

Uit de praktijk: de Facebook-pagina van het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen

Volgende maand is het  Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen precies één jaar actief op de sociaalnetwerksite Facebook. Steeds meer en meer erfgoedinstellingen zetten de stap, en met succes – zo blijkt ook uit deze testimonial.


Website familienaam.be in een nieuw kleedje

Bezig met een eerste verkennend genealogisch onderzoek? Of gewoon nieuwsgierig naar hoeveel naamgenoten er in België leven en in welke regio's ze zich situeren? Neem dan eens een kijkje op familienaam.be, de recent volledig vernieuwde website voor het opzoeken van familienamen.

Denk mee! Beleidsaanbevelingen van de cultureel-erfgoedsector voor de nieuwe Vlaamse regering

Het cultureel-erfgoedoverleg organiseert een workshop met de brede cultureel-erfgoedsector om op basis van het memorandum een set prioritaire beleidsaanbevelingen te formuleren voor de komende beleidsperiode.

Op zoek naar goede ideeën voor Erfgoeddag 2015? Hier vindt u inspiratie!

De nieuwe inspiratiebrochure voor de volgende Erfgoeddag is klaar. Op zondag 26 april 2015 vindt de vijftiende editie van Erfgoeddag plaats met als thema Erf! Weet u nog niet hoe u met dit thema aan de slag kan gaan? Doe ideeën op in de nieuwe inspiratiebrochure.

Publicatie ‘Thesaurus’ door musea van de Westhoek en Noord-Frankrijk

cover Thesaurus - Provincie West-Vlaanderen & Département du Nord 2014

Een groot deel van de zorg die musea besteden aan hun collecties, blijft vaak verborgen voor het grote publiek: het geduldige registreren en inventariseren, het zo goed mogelijk bewaren en beschermen in museumdepots, het onderzoeken en documenteren … Dit nieuwe boekje wil alvast een blik achter de schermen werpen.


Denk mee over het participatief documenteren van immaterieel erfgoed

trainingssessie met het ros voor de Mechelse ommegang

Bij het borgen van hun immaterieel cultureel erfgoed (ICE) staan erfgoedgemeenschappen continu voor de uitdaging om de menselijke praktijken die de kern van dit type erfgoed vormen, te documenteren. Leden van de erfgoedgemeenschap zijn ook drager van de praktijkkennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren of tot stand brengen van het ICE-element; zij belichamen dit erfgoed in letterlijke zin.

Het documenteren van kennis, ervaring en performance is vaak een kwestie van het mondeling, schriftelijk en in beelden optekenen van menselijke getuigenissen en uitvoeringspraktijken. Een hele waaier aan methodieken, gaande van mondelinge geschiedenis tot visuele antropologie, bieden dan mogelijkheden.


Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Vier regionale Limburgse musea krijgen steun van de provincie Limburg

Het Limburgse provinciebestuur heeft besloten om vier musea regionaal in te delen en te subsidiëren. Het gaat om een verlenging voor het Jenevermuseum Hasselt, de Musea Maaseik en het Museum de Mindere in Sint-Truiden. Het Modemuseum Hasselt wordt nu aan het lijstje toegevoegd. Deze musea ontvangen van de provincie elk een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro.


Geroofd erfgoed, geërfde roofkunst

 
Erfenissen en schenkingen van cultuurgoederen zijn soms behoorlijk complexe processen. Wat wordt er precies geërfd? Welke voorwaarden zijn er aan verbonden? Wie zijn de erfgenamen en wat zijn hun rechten? Welke rol speelt de overheid? Het wordt nog veel complexer, en vaak ook delicater als het gaat over roofkunst; allerlei kunstvoorwerpen die tijdens oorlogen verdwenen – of beter: werden gestolen.

UNIZO wil zakelijke competenties ambachtslui versterken

Handmade in Belgium-label

De jongste jaren lijkt de publieke belangstelling voor ambachten sterk in de lift te zitten. Meer en meer handelszaken proberen immers ‘authentieke’, ‘volgens oud receptuur’ of  werkwijze gemaakte producten aan de man te brengen. Jongelui leven zich uit met breien, haken, kantklossen en andere vormen van handwerk. Die groeiende belangstelling is ook UNIZO, de Unie van zelfstandig ondernemers, niet ontgaan. Eind september gaat het 'OndernemersForum Ambachten 2.0.' van start. Tien bijeenkomsten waarmee de organisatie vooral de zakelijke competenties van ambachtslui wil versterken.