Brits rapport over impact oudere bevolking op musea

De Westerse bevolking veroudert, zoveel is zeker. Mensen leven langer, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Tegelijk heeft die stijgende levensverwachting een impact op onze maatschappij en worden we geconfronteerd met veranderingen die zowel uitdagingen als opportuniteiten met zich meebrengen. Over de impact van de demografische vergrijzing op musea schreven het British Museum en de Universiteit van Oxford een rapport.


Luc Martens nieuwe voorzitter Raad van Bestuur FARO

Luc Martens (c) FARO | Bart Van der Moeren

Woensdag 27 april werd ex-minister van Cultuur (1995-1999) Luc Martens verkozen tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. Hij treedt daarmee in de voetsporen van achtereenvolgens prof. dr. em. Stefaan Top (voorzitter tussen 2013 en 2016) en – eveneens ex-minister van Cultuur – Paul Van Grembergen, voorzitter tussen 2008 en 2013.


Utrechts Psalter verstript

Cover Utrechts Psalter

Hoe kan een eeuwenoud handschrift aansluiting vinden bij een hedendaags publiek? Wat de Universiteit Utrecht recent met het Utrechts Psalter gedaan heeft is een mooi voorbeeld van hoe het kan. Naar aanleiding van de 380e verjaardag van de Universiteit Utrecht zijn twintig striptekenaars gevraagd om aan de slag te gaan met de spectaculaire illustraties die in dit 9e-eeuwse handschrift zijn opgenomen.


2018 wordt het Europees Jaar van het Erfgoed

De Europese Commissie stelt voor om in 2018 een Europees Jaar van het Erfgoed te organiseren. Met dit nieuws werd het EU-Cultuurforum op dinsdag 19 april geopend. De voorzitter van de Commissie Jean-Claude Juncker deelde deze beslissing ook al aan de voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz mee op 14 april 2016. De finale beslissing is aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Dit lijkt geen obstakel meer te vormen want deze instanties waren al langer vragende partij voor dit jaar.

Vlaamse UNESCO-commissie lanceert sensibiliseringscampagne

logo Unite4heritage

UNESCO lanceerde recent, naar aanleiding van de vernieling van de Werelderfgoedsite in het Syrische Palmyra, de socialemediacampagne #Unite4Heritage. In lijn met deze actie vraagt de Vlaamse UNESCO-commissie uw hulp ter sensibilisering van het grote publiek over "de fragiliteit van ons cultureel erfgoed".


Doe mee! Beiaard in Vlaanderen en Brussel met en in het teken van vluchtelingen

Beiaardier Luc Rombouts bespeelt de beiaard samen met vluchtelingen.
Op 20 juni besteedt Wereldvluchtelingendag overal ter wereld aandacht aan het lot van vluchtelingen. FARO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zetten die dag samen met de Vlaamse Beiaardvereniging en de Vlaamse UNESCO-Commissie volop in op een aantal ontmoetingen tussen cultureel-erfgoedwerkers en vluchtelingen … in de beiaarden! Geen betere plek voor een dergelijk initiatief dan onder de klokken die speciaal worden geluid om de talenten van vluchtelingen en de engagementen van cultureel-erfgoedorganisaties voor het thema ‘vluchten’ aan te kondigen.

529 Erfgoedinstellingen en hun ruime achterban vierden 16e editie van Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel

Foto: 3D-LABO © Stad Oostende dienst cultuur en mu-zee-um vzw

De 16e editie van Erfgoeddag op zondag 24 april was een succes. Overal in Vlaanderen bloeit de belangstelling voor cultureel erfgoed. Zo deden 529 cultureel-erfgoedinstellingen zoals musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heem- en geschiedkundige kringen in 263 gemeenten mee. In totaal waren er 700 gratis activiteiten zoals tentoonstellingen, bezoeken achter de schermen en depots, rondleidingen, zoektochten, demonstraties, workshops, filmvoorstellingen ... Er werden naar schatting zo’n 210.000 bezoekers geregistreerd.

Inspiratiedag Belgische beiaardcultuur

Vrijdag 22 april 2016 is een hoogdag voor de beiaardwereld in België. In het Paleis der Natie in de Brusselse Wetstraat - waar overigens tegelijk een senaatszitting plaatsheeft - zijn150 beiaardiers, vertegenwoordigers van gemeentebesturen en kerkfabrieken als beiaardbeheerders, beiaarddocenten en -studenten en leden van plaatselijke beiaardcomités uit alle regio's van ons land en uit de buurlanden samengekomen om de hele dag ervaringen en ideeën uit te wisselen over het borgen van hun beiaardcultuur.


Vliegende archivaris

Naast een Vliegende Hollander en een Wandelende Jood bestaat er ook zoiets als een Vliegende Archivaris. Dat is een archivaris die bij organisaties langsgaat om hen advies en ondersteuning te geven bij het bewaren en beheren van hun archieven. Het ADVN in Antwerpen schreef er recent een rapport over.


Op zoek naar inspiratie over (alfa)NT2 en OKAN?

NT2 en cultureel erfgoed vormen al langer een goed paar. Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen de taalverwerving van cursisten Nederlands Tweede Taal (NT2) aanmoedigen. Documentatie hierover is te lezen op Musea in Dialoog, naar aanleiding van een studiedag over musea en NT2. Op www.nederlandsoefenen.be vinden cursisten in Vlaanderen en Brussel gelegenheden, zoals musea, waar ze hun taal verder kunnen oefenen.


Nieuwe directie Kazerne Dossin

Vanaf 1 juli krijgt Kazerne Dossin een nieuwe leiding: operationeel directeur Christophe Busch wordt de nieuwe algemeen directeur. Onderzoekster Veerle Vanden Daelen wordt adjunct-algemeen directeur en conservator. Samen verzekeren zij de opvolging van huidig algemeen directeur en conservator Prof. Herman Van Goethem, die verkozen is tot nieuwe rector van UAntwerpen.

Schrijf geschiedenis met uw scriptie over de Eerste Wereldoorlog

Het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw vinden het belangrijk om de herinnering aan de Groote Oorlog levend te houden. Daarom hebben zij de 'Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog' in het leven geroepen. Met deze prijs willen zij kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I stimuleren én in kaart brengen. Schrijft of schreef u een bachelor- of masterproef over een bepaald facet van de Eerste Wereldoorlog? Deel dan uw onderzoek door deel te nemen aan de wedstrijd.


Nederland in het teken van vluchtelingen met Ongekend Bijzonder Festival

Sinds deze maand loopt in Nederland het Ongekend Bijzonder Festival. Het festival vormt het hoogtepunt van drie jaar voorbereiding door 24 veldwerkers in vier grote steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Samen legden ze 248 levensverhalen van ex-vluchtelingen en hun bijdrage aan hun stad op video vast. Op basis van die verhalen werden nu meer dan dertig artistieke producties ontwikkeld.

Werk in de erfgoedsector: analyse vacatures 2015

FARO analyseerde de vacatures voor de Vlaamse erfgoedsector, zoals die in 2015 gepubliceerd werden op de FARO-website. In totaal telden we 124 vacatures voor functies binnen de erfgoedsector of specifieke erfgoedfuncties bij externen.


27 erfgoedinstellingen vragen steun. Nieuwe campagne Erfgoeddoel van start

Aanvullende financiering en mecenaat staan binnen de culturele sector steeds hoger op de agenda. Daarom hebben 27 musea, archieven en erfgoedbibliotheken zich nu verenigd in Erfgoeddoel. Want in de huidige context – waarin de overheidsmiddelen schaarser worden – kan de financiële steun van de erfgoedliefhebber vele, vaak heel dringende noden lenigen.

Nieuw dit jaar is de publicatie ‘Schenk erfgoed een toekomst’, die zowel een overzicht geeft van de deelnemers, als een beeld van de verschillende mogelijkheden om als burger of bedrijf een engagement op te nemen. Deze brochure wordt ruim verspreid, via alle notarissen in Vlaanderen (i.s.m. de Koninklijke Federatie van het Notariaat), de 27 deelnemers, het culturele netwerk van Aeolus en een aantal deelnemers aan de komende Erfgoeddag. U kunt als erfgoedinstelling of geïnteresseerde deze brochure gratis bestellen bij FARO door een mail te sturen naar hallo@erfgoeddoel.be, met vermelding van uw volledige naam en adres.


Broedt u op een toeristisch hefboomproject?

Toerisme Vlaanderen ondersteunt in 2016 opnieuw toeristische hefboomprojecten. Broedt u op zo'n project met internationaal toeristisch potentieel dat de troeven van Vlaanderen en de deelbestemmingen in de verf zet? Meld uw project dan zeker aan voor 31 mei 2016.

Zondag is het Erfgoeddag met als thema rituelen

Wil je meer weten over bijzondere rituelen? Kom dan op zondag 24 april naar Erfgoeddag! Je kan deelnemen aan 700 gratis activiteiten, verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Maar liefst 529 erfgoedinstellingen en andere organisaties leggen je die dag extra in de watten.
 
Kies uit diverse activiteiten zoals tentoonstellingen, workshops, lezingen, zoektochten en rondleidingen. Ben je meer het actieve type? Ga dan op wandel- of fietstocht. Heel wat instellingen rollen trouwens de rode loper uit voor gezinnen.

Wat kunnen cultureel-erfgoedorganisaties betekenen voor vluchtelingen? | Update 28/04

Bent u nieuwsgierig naar wat uw organisatie kan betekenen voor vluchtelingen? Wilt u meer zicht krijgen op de aanwezigheid van en procedures voor vluchtelingen? Welke organisaties en contactpersonen kunt u binnen uw regio aanspreken? En op welke behoeften of concrete mogelijkheden kunt u als erfgoedorganisatie inspelen?

Kom voor een antwoord op deze vragen op 28 april naar het informatieoverleg in Brussel. FARO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen geven u graag meer informatie om snel wegwijs te geraken. Meld u vandaag nog aan, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.


Afscheid van dr. René Haeseryn, volkskundige uit de Gentse school

Vorige week, op 13 april, moest afscheid genomen worden van dr. René Haeseryn (1929-2016). In de jaren 1970 en 1980 was hij actief aan de Universiteit Gent in het Seminarie voor Volkskunde.


Guerrillatentoonstelling in British Museum

Een beetje reuring kan nooit kwaad om wat aandacht op te wekken. Dat is wat een groepje rebel curators moet hebben gedacht toen ze hun guerrillatentoonstelling 'A History of BP in 10 Objects' in het door BP gesponsorde British Museum opzetten.