Kritische cultuurruimtes: lezing Chantal Mouffe

Chantal Mouffe

Deze maand bekleedt prof.dr. Chantal Mouffe een onderwijsleerstoel aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel. Op woensdag 14 mei geeft ze de lezing Agonistic Public Spaces: The Role of Artistic and Cultural Practices. Hierin onderzoekt ze hoe publieke artistieke en culturele ruimtes en praktijken kritische rollen kunnen opnemen. Een aanrader voor cultureel-erfgoedorganisaties die zich (willen) profileren als ruimtes voor debat en reflectie!


Europeana Labs gelanceerd

De nieuwe website Europeana Labs is een onderdeel van het Europeana Creative project, dat  onderzoek doet naar creatief hergebruik van Europa's cultureel erfgoed. Op Europeana Labs kan u alles vinden om te starten met het gebruik van de Europeana API's.

DEN publiceert onderzoeksverslag Nulmeting Archief 2020

Digitaal Erfgoed Nederland onderzocht in opdracht van Archief 2020 hoe ver de Nederlandse archiefsector is met het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in de periode tot 2013 stappen zijn gezet en dat de ‘sense of urgency’ er is. Er moet echter nog veel gebeuren.

Aanvraag kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek: informatie en begeleiding

Elk jaar op 15 januari kunnen erfgoedbibliotheken via het Cultureel-erfgoeddecreet het kwaliteitslabel van een door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek aanvragen. Aan deze erkenning zijn voorlopig geen subsidies gekoppeld, maar we hopen dat hier snel verandering in komt. Niettemin is deze symbolische erkenning nu al de moeite waard: het kwaliteitslabel schept immers vertrouwen tegenover derden voor bijvoorbeeld bruiklenen, schenkingen, samenwerking, of wetenschappelijk onderzoek. Bovendien vormt het een erkenning van een kwaliteitsvolle erfgoedgerichte werking.

Vlaamse Regering kent 3.446.000 euro subsidies toe voor het realiseren van Vlaamse beleidsprioriteiten

De Vlaamse Regering kent 3.446.000 euro subsidies toe aan de provincies en aan de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen voor het realiseren van Vlaamse beleidsprioriteiten 'cultureel erfgoed'. Met deze subsidies moedigt de Vlaamse overheid de provincies en de vijf steden aan om, binnen de geformuleerde doelstellingen, een eigen cultureel-erfgoedbeleid te voeren.


NODEM 2014 | Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies

Van 1 tot en met 3 december 2014 vindt in Warschau (Polen) de jaarlijkse NODEM-conferentie (Network of Design and Digital Heritage) plaats. Dit jaar is het thema ‘Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies’. Nog tot eind april kan u een paper of poster inzenden om deel uit te maken van het conferentieprogramma.

Erfgoeddag 2014 was een succes. Op naar Erf! in 2015

Vele tienduizenden mensen, honderden verenigingen en erfgoedorganisaties verlegden op Erfgoeddag 2014 hun grenzen, als deelnemers voor en achter de schermen. Smaakt naar meer? Schrijf dan alvast zondag 26 april 2015 in uw agenda, want dan is er een nieuwe editie van Erfgoeddag. Volgend jaar gaan we onder het motto 'Erf!' op zondag 26 april 2015 op zoek naar de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed.

Toegankelijke rondleidingen voor blinde en slechtziende personen (studiedag)

foto van Inge, een blinde bezoeker die een tactiel plan leest in het Louvre

Op 12 mei 2014 programmeren Blindenzorg Licht & Liefde en FARO de studiedag Toegankelijke rondleidingen voor blinde en slechtziende personen: tools, tips & tricks. Niemand minder dan Barry Ginley van het Londense Victoria & Albert Museum bijt de spits van het programma af.


Iedereen kan zetelen. Vernieuwde databank

Cultuur is van iedereen en voor iedereen. Het cultuurbeleid streeft ernaar om de volledige samenleving aan te spreken en te betrekken. Om de brede diversiteit van de samenleving ook weerspiegeld te zien in de vele beleids- en beheersstructuren in de cultuursector is er www.iedereenkanzetelen.be. De website is grondig vernieuwd en meer gebruiksvriendelijk gemaakt, zowel voor kandidaten, raadplegers als voor de vacatures die op de site kunnen geplaatst worden.


Damiaancentrum zoekt geld voor restauratie Hawaiiaans muziekhandschrift

In de Damiaancollectie van de paters Picpussen werd onlangs een oud muziekhandschrift met Hawaiiaanse en Latijnse religieuze liederen ontdekt. Het handschrift biedt een uitzonderlijke blik op hoe in de 19de eeuw muziek werd gemaakt in de katholieke missie op Hawaii en Molokaï toen Pater Damiaan er werkte. Damiaan Vandaag wil het handschrift restaureren en laten uitvoeren in concert en roept daarom iedereen op om het handschrift te helpen redden via Boekensteun.be.

Stem op uw favoriete museum

Stem op je favoriete museum 2014!

Welk museum gaat dit jaar aan de haal met de Museumprijs? Breng nog tot en met 27 mei uw stem uit en bepaal mee de uitkomst. Voor de negende keer reiken Openbaar Kunstbezit Vlaanderen en Linklaters op 3 juni de felbegeerde Museumprijs uit aan drie musea (voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië) die zich speciaal hebben ingezet om hun collectie of tentoonstellingen toegankelijk te maken naar een breed publiek en daarbij extra inspanningen leveren voor speciale doelgroepen.

Digitaal Archief Vlaanderen: Oproep uitbreiding stuurgroep en Proof of Concept

2013 stond voor Digitaal Archief Vlaanderen in het licht van een haalbaarheidsstudie en behoefteanalyse op het vlak van duurzaam bewaren en ter beschikking stellen van overheidsinformatie. In 2014 concentreert Digitaal Archief Vlaanderen zich op de oplossingskant en wordt een Proof of Concept georganiseerd die het dienstenmodel en de software voor het beheren en ontsluiten van overheidsinformatie in quasi  reële omstandigheden en in nauwe samenwerking met de potentiële klanten wil testen.

Nu de voorbereidingen flink opschieten zoekt Digitaal Archief Vlaanderen kandidaten voor deze Proof of Concept. Meteen wil Digitaal Archief Vlaanderen ook de klantzijde in de stuurgroep versterken. Digitaal Archief Vlaanderen doet voor beide uitzichten dan ook een warme oproep voor kandidaten.

The Big Draw komt naar Antwerpen

The Big Draw

Van 22 tot 26 oktober 2014 palmt het internationale tekenfestival The Big Draw de stad Antwerpen in. Vijf dagen lang wil het festival iedereen - van aarzelende beginners tot ervaren rotten - enthousiast maken om te tekenen, te kijken, te denken. Alle activiteiten komen aan bod, zolang ze mensen aan het tekenen willen krijgen. Werkt u in een museum, galerie, cultuurcentrum of zelfs een totaal andere organisatie? Voeg dan nu al uw tekenactiviteit in.

Schrijf nu in voor Kunstendag voor Kinderen

Kunstendag voor kinderen

Op zondag 16 november vindt de derde Kunstendag voor Kinderen plaats. Muziek en dans, theater en beeldende kunst, film en architectuur: alles kan aan bod komen. Nog tot en met 1 juni kunt u uw organisatie aanmelden.

Film: wat u moet beseffen als u jongeren online wil bereiken

De kortfilm Noah, gelanceerd op het Toronto International FIlm Festival, illustreert zéér treffend het korte concentratievermogen en het gebrek aan echte binding in een digitale cultuur.


Onderwijs zoekt én vindt cultureel erfgoed. Oproep

Scholen die zich bewust zijn van de rijkdom van het culturele erfgoed in de buurt. En scholen die zonder verpinken de weg vinden naar nabije erfgoedorganisaties en -verenigingen. Het hoeft niet langer als een verre droom te klinken. Want Cultuurkuur.be wijst de weg. Zorg dat uw educatieve activiteiten zichtbaar zijn op dit forum en leerkrachten zullen u vlotter weten te vinden!


Oproep: CVAa zoekt vormgevingserfgoed

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven maakt een overzicht van erfgoed over vormgeving in Vlaanderen. Het CVAa wil dat materiaal graag centraal registreren, zodat het breder bekend geraakt. Bewaart uw instelling of vereniging een archief van een vormgever of vormgevingsbedrijf? Of bent u zelf in het bezit van een vormgevingsarchief? Contacteer dan het CVAa.

Vacature bij FARO

FARO zoekt een stafmedewerker (m/v) behoud en beheer, specialisatie preventieve conservering. Meer informatie vindt u hier.

Cultuur is goed voor u … en voor de gemeenschap. Onderzoeksrapport De waarde van cultuur

Wat levert dat eigenlijk op, investeren in cultuur? Over die vraag woeden soms hevige debatten, waarbij voor- en tegenstanders van een actief cultuurbeleid soms positie innemen op basis van weinig onderbouwde aannames pro en contra. Er is dus dringend nood aan objectivering. Om die reden brachten een 15-tal actoren uit de kunsten, het erfgoedveld en de sociaal-culturele sector het nodige budget samen voor een collectieve onderzoeksopdracht, met steun van de Vlaamse overheid.