Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Vier regionale Limburgse musea krijgen steun van de provincie Limburg

Het Limburgse provinciebestuur heeft besloten om vier musea regionaal in te delen en te subsidiëren. Het gaat om een verlenging voor het Jenevermuseum Hasselt, de Musea Maaseik en het Museum de Mindere in Sint-Truiden. Het Modemuseum Hasselt wordt nu aan het lijstje toegevoegd. Deze musea ontvangen van de provincie elk een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro.


Geroofd erfgoed, geërfde roofkunst

 
Erfenissen en schenkingen van cultuurgoederen zijn soms behoorlijk complexe processen. Wat wordt er precies geërfd? Welke voorwaarden zijn er aan verbonden? Wie zijn de erfgenamen en wat zijn hun rechten? Welke rol speelt de overheid? Het wordt nog veel complexer, en vaak ook delicater als het gaat over roofkunst; allerlei kunstvoorwerpen die tijdens oorlogen verdwenen – of beter: werden gestolen.

UNIZO wil zakelijke competenties ambachtslui versterken

Handmade in Belgium-label

De jongste jaren lijkt de publieke belangstelling voor ambachten sterk in de lift te zitten. Meer en meer handelszaken proberen immers ‘authentieke’, ‘volgens oud receptuur’ of  werkwijze gemaakte producten aan de man te brengen. Jongelui leven zich uit met breien, haken, kantklossen en andere vormen van handwerk. Die groeiende belangstelling is ook UNIZO, de Unie van zelfstandig ondernemers, niet ontgaan. Eind september gaat het 'OndernemersForum Ambachten 2.0.' van start. Tien bijeenkomsten waarmee de organisatie vooral de zakelijke competenties van ambachtslui wil versterken.


Europeana strategie 2015-2020: geef uw mening

De Europeana Foundation publiceerde eerder deze maand de strategie voor 2015-2020, waarin ze de belangrijkste prioriteiten toelicht. Europeana wil zich onder meer ontwikkelen van een portaalsite naar een platform voor het uitwisselen van erfgoeddata. Verder wenst Europeana als netwerk het eigen draagvlak te vergroten in de Europese cultureel-erfgoedgemeenschap. Daartoe stelt men een hervorming voor van de beheersstructuur. Europeana nodigt iedereen uit hierop te reageren via een korte survey.


Vragen over archief- en collectiezorg in de kunstensector? Kom langs bij een TRACKS-helpdesk!

Voor een kunstenaar, medewerker van een organisatie of gezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt archief- en collectiezorg een grote uitdaging. Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken,... Wat hou je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren?


Voor u gelezen: de Oorlogsdagboeken van Virginie Loveling

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Cor Vanistendael (erfgoedcel Noorderkempen) voor u de oorlogsdagboeken van Virginie Loveling.

Een schrijfster op leeftijd vertelt


Nina Simon over het meten van sociale impact

In haar boek The Participatory Museum geeft Nina Simon heel wat bruikbare tips voor het opzetten van participatieve trajecten. Maar hoe meet u het effect dat dergelijke trajecten werkelijk hebben gehad op de deelnemers? Het boek geeft daarop onvoldoende antwoord. Dat wist Nina Simon zelf blijkbaar ook, want deze zomer organiseerde ze een summer camp om deze vraag onder de loep te nemen.


Volg Summer School Archives & Education op Twitter

In ons land is het onderwijs vragende partij voor meer, en vaak op maat toegesneden educatief materiaal uit erfgoedinstellingen. Onze archieven beschikken over een enorm, maar grotendeels nog onaangeboord potentieel. Het ontbreekt hen echter vaak nog aan goede praktijkvoorbeelden en instrumenten om succesvol hun aanbod af te stemmen op de noden uit het onderwijs.  


Kleine verhalen en de Groote Oorlog

Op 4 augustus was het exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog voor België begon. Op deze verjaardag zijn talloze grote en kleinere herdenkingsprojecten officieel uit de startblokken geschoten. Wat een aantal van deze initiatieven met elkaar gemeen hebben, is dat ze vertrekken van het persoonlijke verhaal. Graag stellen we zes projecten aan u voor die de voorbije dagen bij FARO zijn binnengekomen.


Gewikt en gewogen. Hoe evenementiële communicatie evalueren en beter inzetten?

Afbeelding van een majoor uit Stratego

In het voorjaar liep UA-Cultuurmanagementstudent Bengt Hendrickx stage bij  Erfgoedcel Noorderkempen. Zijn taak? Onderzoeken hoe de lokale promotie van Erfgoeddag beter én duurzamer kan. Bengts scriptie bevat interessante inzichten, suggesties en ideeën voor elke erfgoedwerker die met marketing, communicatie en promotie te maken heeft (of daar werk van wil maken).


België-Marokko: vijftig jaar migratie

50 jaar migratie

Vijftig jaar na de aankomst van de eerste Marokkaanse werknemers in België publiceert het Federaal Migratiecentrum België - Marokko: 50 jaar migratie, een demografische studie over de populatie van Marokkaanse herkomst in België.


Wat zijn de belangrijke elementen van de communicatiestrategie van morgen?

Coverpagina European Communication Monitor

Midden deze maand zijn de resultaten van de ‘European Communication Monitor’ bekendgemaakt. Dat is, aldus de initiatiefnemer de grootste, internationale survey over strategische communicatie ter wereld. 2.777 communicatoren in 42 landen deden eraan mee.

Het is intussen al de achtste keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd. Het gaat uit van onderzoekers van vijf universiteiten, en bundelt ook de krachten met de European Public Relations Education and Research Association, de European Association of Communication Directors en het Communication Director magazine. Ook voor communicatoren in de erfgoedsector bevat het interessante inzichten en cijfers.


Voor u gelezen: Augustus 1914. België op de vlucht

Augustus 1914

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Brecht Demasure (CAG) voor u Augustus 1914. België op de vlucht, van Misjoe Verleyen en Marc De Meyer.


Congo aan den Yser: tragiek en heroïek van de underdog

Cover Congo aan den Yser

Op de WOI-pagina van FARO posten we de volgende maanden geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Voor deze recensies doen we een beroep op erfgoedwerkers van diverse pluimage, van de echte WOI-specialist tot de geïnteresseerde leek. De eerste bijdrage komt uit eigen huis. Aan het woord is Jeroen Walterus, over Congo aan den Yser van Griet Brosens.


Investeren in cultureel erfgoed wordt toevertrouwd aan minister Sven Gatz

Sven Gatz

Als nieuwe minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel is Sven Gatz vanaf 25 juli 2014 bevoegd voor kleurrijke, spannende en creatieve sectoren. Investeren in de zorg voor, borging en ontsluiting van cultureel erfgoed (zowel in musea als in andere netwerken en instellingen) in Vlaanderen en Brussel wordt een van de grote uitdagingen voor de volgende maanden en jaren.

Word lid van het leescomité '100 jaar Groote Oorlog'

Op de WOI-pagina van FARO posten we recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Om deze rubriek verder aan te vullen, doen we een beroep op u. Heeft u interesse in de Eerste Wereldoorlog? En wilt u een recensie schrijven voor faronet.be? Word dan lid van ons leescomité!


Laat u verwonderen in Het Wonderkabinet

Een zeeduivel. Een cycloop. Een varken met twee koppen en drie ogen. Zonnekijkers en microscopen. Herbaria. Objecten uit de Gallo-Romeinse tijd. Mineralen. Skeletten en afgietsels van dieren ... in de historische bibliotheek van Het Pand, het cultuurcentrum van de Universiteit van Gent loopt deze zomer de tentoonstelling 'Het Wonderkabinet'. Meteen ook de eerste gezamenlijke tentoonstelling van het samenwerkingsverband Gentse Universitaire Musea.

Provincie Antwerpen zoekt uniek historisch onderzoek voor haar Prijs Geschiedenis en Volkskunde

De provincie Antwerpen gaat op zoek naar de man/vrouw/organisatie die de laatste vijf jaar een publicatie uitbracht over een onderwerp dat de geschiedenis en volkskunde van het Hertogdom Brabant en de Nederlanden op een unieke manier in de kijker zet. Kandidaten kunnen tot 15 augustus 2014 hun werk indienen. De winnende inzending en auteur worden beloond met de Provinciale Prijs Geschiedenis en Volkskunde, waaraan 2.500 euro verbonden is.  

Tijdschrift Volkskunde op zoek naar bijdragen over immaterieel erfgoed en diversiteit

De redactie van Volkskunde staat open voor wetenschappelijke artikelen en of essays die aandacht vragen voor nieuwe en verrassende vormen van immaterieel erfgoed en voor de dragers van dit erfgoed. Ook voorstellen en casestudies inzake de noodzaak van een goede borging en bescherming van dergelijke cultuuruitingen zijn welkom. Eveneens prikkelende analyses van de wijze waarop de UNESCO-benadering zelf al dan niet voldoende inzet op een open en divers erfgoedlandschap.