Afstudeerrichting Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) zoekt stageplaatsen

Vanaf november gaan studenten uit de eerste master Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) op zoek naar een relevante stageplaats. Bij deze een warme oproep tot het indienen van voorstellen tot stage binnen uw praktijkorganisatie. De opleiding ontvangt deze voorstellen graag tot en met 31 oktober op joke.vandenabeele@ppw.kuleuven.be.


Collegagroep vrijwilligerswerk in de erfgoedsector: programma najaar 2014

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor talloze erfgoedorganisaties. Tegelijk kruipt er heel wat tijd en energie in het uitbouwen van een hedendaags en motiverend vrijwilligersbeleid. Daarom start FARO in het najaar van 2014 een collegagroep over vrijwilligerswerk in erfgoedinstellingen. In deze collegagroep delen we ervaringen en behandelen we gemeenschappelijke vragen en uitdagingen.


CO7 (CultuurOverleg Zeven) wint Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed 2013-2014

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed 2013-2014 uitgereikt aan CO7 (CultuurOverleg Zeven). De uitreiking vond plaats aan het eind van de studiedag Het Groot Onderhoud van FARO in Flagey in Brussel. De jury looft CO7 voor de doordachte, integrale en geïntegreerde erfgoedwerking, die niet alleen het bredere lokale cultureel-erfgoedveld, maar alle cultureel-erfgoedconvenants in Vlaanderen kan inspireren.

Leestip: ‘In boerenhanden'

boerenhanden

In het Vlaamse erfgoedlandschap nemen landbouwcollecties een belangrijke, maar enigszins verdoken plaats is. De publicatie In boerenhanden plaatst dit erfgoed op de voorgrond. Het uitgangspunt is de landbouwcollectie van de Landelijke Gilde van Stekene. Auteur Paul De Schepper plaatst deze collectie in historisch en Vlaams perspectief. Met veel zin voor detail beschrijft hij de fysieke en functionele eigenschappen van diverse landbouwwerktuigen en -machines. Daarbij gaat de nodige aandacht naar de geschiedenis van de landbouw en van diverse landbouwbedrijven.


Karel van den Bossche wint Jozef Weyns-eremerk

Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Karel van den Bossche uit Sint-Amands, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Robin Hammond wint Dr. Guislain Award

Dr. Guislain Award

De Nieuw-Zeelandse fotograaf Robin Hammond wint de Dr. Guislain Award 2014. De onderscheiding, die voor de derde keer werd uitgereikt, bekroont organisaties of individuen die het stigma rond geesteszieken en geestelijke gezondheid helpen te doorbreken. De award is een initiatef van het Museum Dr. Guislain en Janssen Research and Development.

Schrijf nu je activiteit in voor Erfgoeddag 2015

Op zondag 26 april 2015 vindt de vijftiende editie van Erfgoeddag plaats met als thema ERF!. Wil ook jij je collectie en werking op Erfgoeddag in de kijker plaatsen? Vergeet dan niet je activiteit uiterlijk op 1 december 2014 in te dienen via www.erfgoeddag.be/inschrijving

Oproep | Online bevraging 'Op handen gedragen'

In 'Op handen gedragen' werken CRKC, LECA en KADOC nauw samen rond de zorg voor het Vlaamse processie-erfgoed. De partners ondersteunen en adviseren processiecomités bij het beheer van hun erfgoed. CRKC focust daarbij op het roerend erfgoed, LECA op het immaterieel erfgoed en KADOC op het documentair erfgoed.

MeLa (European Museums in an age of migrations) loopt bijna ten einde

MeLa is een onderzoeksprogramma van negen Europese partners, ondersteund door de Europese Commissie, over de rol en positie van musea in een tijdperk van migratie. Van 2011 tot 2014 onderzochten zes werkgroepen innovatieve museumpraktijken binnen de context van processen van globalisering, mobiliteit en migratie.


'12 minuten over vrede' nu ook beschikbaar voor culturele centra

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) lieten, naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014, twaalf ultrakorte animatiefilms met bijhorende gedichten creëren rond het thema ‘vrede’. Dit resulteerde in de collectie '12 minuten over vrede'. De films, telkens één minuut lang, hebben verschillende invalshoeken en erg uiteenlopende stijlen en technieken.


TANDEM zoekt deelnemers

Het TANDEM 'Community & Participation' uitwisselingsprogramma richt zich op culturele organisaties in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die een langetermijnrelatie ontwikkelen met een partnerorganisatie in een van de andere landen. Het doel is internationale netwerkvorming met een duurzame uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van community arts, amateurkunst en cultuureducatie.

Overzicht financieringsbronnen nu beschikbaar op FARO-site

FARO wenst de cultureel-erfgoedsector zo goed mogelijk te informeren over diverse aanvullende financieringsbronnen en -instrumenten. Daarom lanceren we een nieuwe pagina op deze website waar alle actuele info over subsidieprogramma’s, projectoproepen en andere ondersteuningsinstrumenten wordt gepubliceerd. Daarnaast hebben we een ruim overzicht gemaakt van relevante subsidiewijzers, financieringsbronnen en -instrumenten. We zullen dit regelmatig actualiseren.

FARO, LOCUS, Bibnet en Cultuurnet samen op VVSG-trefdag

Wat is cultuur u waard? Meer dan ooit een pertinente vraag, die we voorleggen aan de bezoekers van de VVSG-Trefdag van de lokale besturen. Kom op donderdag 16 oktober langs op onze stand (Gent, Georges Minneplein, eerste verdieping, nummer 303) en beproef uw geluk aan het Rad van Cultuur ...


Derde trefdag Pulse | Cultuur: (on)gemeen goed!

Op donderdag 23 oktober vindt de derde trefdag van Pulse - het Vlaams Transitienetwerk Cultuur plaats. Alle cultuurprofessionals met enige interesse in het duurzaamheidsthema en het transitiedenken zijn hierop welkom. Op deze derde editie wil Pulse samen met jullie de zogenaamde derde weg van het 'gemeengoed' of de 'commons' verkennen. Als de eerste weg die van de privémarkt is en de tweede die van de overheid, dan behoort de derde weg de gemeenschap toe.


Leestip | Rapport over digitale innovatie in Australië

Een onderzoek bij de galerieën, bibliotheken, archieven en musea in Australië (aangeduid als GLAM industry) toont aan dat digitale innovaties in deze sector “inconsistent en geïsoleerd” zijn. Slechts enkele instellingen zijn er in geslaagd om hun werking aan te passen zodanig dat digitale diensten nu bij hun kernactiviteiten behoren, in plaats van iets dat erbij komt.


Texture. Museum over Leie en Vlas uit de startblokken

Logo Texture

Begin oktober opende met veel feestgedruis in Kortrijk Texture, het Museum over Leie en Vlas. Na jaren van sluiting en inhoudelijke voorbereiding krijgt het oude Nationaal Vlasmuseum nu een tweede leven. Er is gekozen voor een nieuwe, betekenisvolle locatie en een verruimd museumconcept.


.vlaanderen en .brussels vanaf nu beschikbaar voor organisaties

Ondernemingen, overheidsinstellingen en organisaties zoals vzw’s, die in België gevestigd zijn, kunnen vanaf 2 oktober tot 3 november een .vlaanderen- of .brussels-domeinnaam aanvragen voor hun websites en e-mailadressen.


Komt dat zien, komt dat zien! Vernieuwde musea gaan opnieuw open

Campagnebeeld 'Hotel Taxandria'

Recent heropende in Hasselt het vernieuwde Jenevermuseum. Iets vroeger, op 11 september, opende in Turnhout Hotel Taxandria. En ondertussen gooide in Kortrijk Texture de deuren open, het vernieuwde “museum over Leie en Vlas”. In deze blogpost blikken we even achterom, naar Hotel Taxandria. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is dat geen echt hotel, maar de nieuwe naam van de vernieuwde, permanente opstelling van het Turnhoutse Taxandriamuseum.


DEN sleutelt aan DE BASIS

In 2007 startte Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) met een project om de minimale eisen voor digitale dienstverlening door erfgoedinstellingen vast te stellen. DE BASIS ('Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie') is gebaseerd op de kennis en ervaring van ICT-professionals uit de erfgoedsector zelf. Als zodanig vormt DE BASIS een houvast voor alle erfgoedinstellingen die willen weten aan welke technische eisen hun digitaliseringspraktijk ten minste dient te voldoen. In september werd DE BASIS aangevuld met nieuwe standaarden, andere onderdelen werden vernieuwd.

SIEF Young Scholar Prize zoekt inzendingen

SIEF (Societé Internationale d’Ethnologie et de Folklore) brengt professionele netwerken tot stand tussen instituten en wetenschappers uit de domeinen (Europese) etnologie, volkskunde, culturele antropologie en folklore studies. Sinds 2011 reikt SIEF de 'Young Scholar Prize' uit aan een beloftevolle onderzoeker, die zijn werk mag voorstellen op de volgende SIEF-conferentie in Zagreb in 2015. Daarnaast krijgt hij of zij een geldsom van 500 euro. Deadline voor het inzenden van kandidaturen is 1 december 2014.