Hoe kan je als lokale erfgoedorganisatie of als beheerder van een monument of kerk toegankelijke erfgoedactiviteiten organiseren? Wat kan jij doen als lokale erfgoedorganisatie voor mensen in kwetsbare posities? Met welke organisaties kan je daarvoor samenwerken?
 
Tijdens de praktische vorming ‘Hoe organiseer ik sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten?’  maak je kennis met de organisaties waar armen het woord nemen. Samen met hen zoeken we een antwoord op bovenstaande vragen.
Campagnebeeld Erfgoeddag 2017
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw schuift graag het beeld van de hand op de schouder naar voor. De zeventiende editie van Erfgoeddag heeft als thema 'Zorg'.
 
Het thema Zorg bestaat uit drie grote lijnen:
- welzijn en gezondheid;
- de geschiedenis van de zorg;
- de zorg voor ons erfgoed.
 
Het menselijke aspect staat tijdens de zeventiende editie van Erfgoeddag centraal.
Taxandriamuseum Turnhout 1
Het Taxandriamuseum en het Museum van de Speelkaart in Turnhout hebben positieve ervaringen opgedaan als het gaat over activiteiten voor bewoners van woonzorgcentra en bezoeken van scholen. Stijn Marinus van erfgoedcel Noorderkempen schetst hieronder kort hoe ze dit hebben aangepakt. 

Les hôpitaux sont, en quelque sorte, la mesure de la civilisation d’un peuple”. Met dit citaat van Jacques Tenon opent Jaak Ockeley zijn tweedelig werk over de gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen. Hij focust zich daarbij op de 17e en 18e eeuw, een periode waarin er in het aartsbisdom zo’n dertien huizen van gasthuiszusters actief zijn. Allemaal legden ze zich, via hun gasthuizen of hospitalen, toe op de verzorging van zieken en passanten.

Herinneringsboom
Welke linken bestaan er tussen de sector van de gehandicaptenzorg en de cultureel-erfgoedsector? Op welke vlakken is er samenwerking mogelijk en wat kan daar de meerwaarde van zijn? We gingen in gesprek met Mario Vanhaeren, Algemeen directeur van Oostrem vzw, een voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of een meervoudige beperking. We ontdekten de volgende linken tussen beide werkgebieden:
Sinds 1994 staat 21 september synoniem voor Werelddag Dementie. Over de hele wereld vragen organisaties die werken rond Alzheimer die dag aandacht voor personen met dementie. Ook FARO heeft naar aanleiding van Erfgoeddag 2017, in het teken van Zorg, veel aandacht voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
 
Op 21 september staan we in het dienstencentrum Meerminne in Mortsel, tijdens de infosessie Erfgoeddag met focus op gezondheid en welzijn, uitgebreid stil bij dementie.

Al eeuwenlang dragen mensen zorg voor erfgoed. Kunst- en andere objecten werden én worden met veel aandacht voor detail hersteld en onderhouden. Dit boek onderzoekt hoe het denken over erfgoedzorg in de loop der jaren is geëvolueerd en hoe die evolutie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de preventieve conservatiepraktijk zoals we die nu kennen.

Campagnebeeld OMD 2016
Zondag vindt de 28e, Vlaamse editie van Open Monumentendag plaats. Het evenement is een initiatief van Herita, in nauwe samenwerking met de Vlaamse steden en gemeenten en het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het publiek kan een hele dag lang zo'n 860 locaties bezoeken. Gratis.
cover inspiratiegids
Op 23 april 2017 staat Erfgoeddag in het teken van ‘Zorg’. In de aanloop naar Erfgoeddag organiseren we, gespreid over Vlaanderen en Brussel, een aantal infosessies. Afhankelijk van de invalshoek kan je kiezen uit drie sporen. Wil je er graag bij zijn? Schrijf je dan nu in!
Op zondag 23 april 2017 vindt Erfgoeddag plaats met als thema 'Zorg'. Ook dit jaar is er een inspiratiegids boordevol ideeën om deelnemers op weg te helpen bij het vormgeven van Erfgoeddagactiviteiten.
 
Al deelgenomen aan Erfgoeddag in het verleden? Dan krijg je automatisch een brochure toegestuurd. Heb je onze inspiratiebrochure ontvangen en wil je een extra examplaar?