Kasper Bormans speelt het spel met personen met dementie
Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en empirische studies naar optimale communicatie kwam Kasper Bormans tot een bijzondere manier om contact te leggen met mensen met dementie: hij bedacht een spel.
Ziekenhuis, foto Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
In hun najaarslezing 2016 grijpen Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en het Rijksarchief te Leuven de 40ste verjaardag van de OCMW-wet aan om te kijken naar de geschiedenis van de armenzorg.
Infosessie Aalst, Carnavalsmuseum © FARO
Wil jij je ongetwijfeld niet-te-missen Erfgoeddagactiviteiten helder en wervend omschrijven? Maar weet je niet hoe? Of blokkeer je als je iets op papier wil zetten? 
 
Volg dan de training wervend schrijven. Samen met Wablieft, de organisatie die duidelijke en laagdrempelige taal in haar DNA heeft, ga je aan de slag met jouw promotieteksten voor Erfgoeddag.
 
Velen zien het als een echte uitdaging: hoe je je Erfgoeddagactiviteit tot een aantrekkelijke, ja zelfs onweerstaanbare omschrijving in 400 tekens vatten?

Aandachtig kijken, niets aanraken, nergens tegenlopen … een museumbezoek was lange tijd vooral een visuele beleving. Gaandeweg raakten musea wereldwijd er echter meer en meer van overtuigd dat een museumbezoek zoveel rijker zou kunnen zijn als ook andere zintuigen zouden aangesproken worden. Bovendien, en heel belangrijk, helpt het inzetten van multisensoriële ervaringen bij het slechten van barrières en drempels, hinderpalen die ervoor zorgen dat bepaalde doelgroepen moeilijk de weg naar het museum vinden.

Zondag 23 april 2017 is het Erfgoeddag met als thema Zorg. Wil ook jij je collectie en werking op Erfgoeddag in de kijker plaatsen?

Dien je activiteit dan tot en met uiterlijk 11 januari 2017 in. Log in via www.faronet.be en schrijf vervolgens je activiteiten in via www.erfgoeddag.be/inschrijving.
Hoe kan je als lokale erfgoedorganisatie of als beheerder van een monument of kerk toegankelijke erfgoedactiviteiten organiseren? Wat kan jij doen als lokale erfgoedorganisatie voor mensen in kwetsbare posities? Met welke organisaties kan je daarvoor samenwerken?
 
Tijdens de praktische vorming ‘Hoe organiseer ik sociale en toegankelijke erfgoedactiviteiten?’  maak je kennis met de organisaties waar armen het woord nemen. Samen met hen zoeken we een antwoord op bovenstaande vragen.
Campagnebeeld Erfgoeddag 2017
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw schuift graag het beeld van de hand op de schouder naar voor. De zeventiende editie van Erfgoeddag heeft als thema 'Zorg'.
 
Het thema Zorg bestaat uit drie grote lijnen:
- welzijn en gezondheid;
- de geschiedenis van de zorg;
- de zorg voor ons erfgoed.
 
Het menselijke aspect staat tijdens de zeventiende editie van Erfgoeddag centraal.
Taxandriamuseum Turnhout 1
Het Taxandriamuseum en het Museum van de Speelkaart in Turnhout hebben positieve ervaringen opgedaan als het gaat over activiteiten voor bewoners van woonzorgcentra en bezoeken van scholen. Stijn Marinus van erfgoedcel Noorderkempen schetst hieronder kort hoe ze dit hebben aangepakt. 

Les hôpitaux sont, en quelque sorte, la mesure de la civilisation d’un peuple”. Met dit citaat van Jacques Tenon opent Jaak Ockeley zijn tweedelig werk over de gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen. Hij focust zich daarbij op de 17e en 18e eeuw, een periode waarin er in het aartsbisdom zo’n dertien huizen van gasthuiszusters actief zijn. Allemaal legden ze zich, via hun gasthuizen of hospitalen, toe op de verzorging van zieken en passanten.

Herinneringsboom
Welke linken bestaan er tussen de sector van de gehandicaptenzorg en de cultureel-erfgoedsector? Op welke vlakken is er samenwerking mogelijk en wat kan daar de meerwaarde van zijn? We gingen in gesprek met Mario Vanhaeren, Algemeen directeur van Oostrem vzw, een voorziening die ondersteuning biedt aan volwassenen met een verstandelijke, motorische of een meervoudige beperking. We ontdekten de volgende linken tussen beide werkgebieden: