Platform Digitale Duurzaamheid

Zo’n vijftig organisaties namen op 23 februari 2012 in Brussel deel aan de eerste ledenvergadering van het Platform Digitale Duurzaamheid. Hiermee gaven ze gehoor aan een oproep die vorig jaar tijdens het eindevenement van het Archipel-project door enkele initiatiefnemers uit de erfgoedsector werd gelanceerd .

Meer over de aanleiding tot de oprichting het Platform Digitale Duurzaamheid kan u lezen in de intentieverklaring.

Het platform wil zich ontwikkelen tot een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen die vanuit hun eigen basiswerking en doelstellingen actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het is voor de legitimiteit en slagkracht van het platform belangrijk dat het wordt gedragen door de leden. Daarom hebben de leden inspraak bij de opstelling van de missie en doelstellingen en de acties op korte- en langere termijn. De Stuurgroep werkte dit uit tot een Actieplan.

Instellingen en organisaties, die de missie en doelstellingen van het platform onderschrijven, kunnen zich steeds aansluiten. Hiervoor moet u deze engagementsverklaring ondertekenen en ons terugbezorgen. Organisaties die lid zijn van het platform kunnen zich ook kandidaat stellen voor opname in de Stuurgroep.

Voorzitter:  Inge Schoups (FelixArchief)
Secretaris: Bart De Nil (FARO)
Ondervoorzitter: David Coppoolse (VEB)
Stuurgroep: Ann Deckers (FotoMuseum), Bart De Nil (FARO), Luk Schokkaert (KADOC-K.U.Leuven), Inge Schoups (FelixArchief), Rony Vissers (Packed), Hendrik Ollivier (Amsab-ISG), David Coppoolse (VEB), Bart Ooghe (Erfgoedcel Waasland)
Contact: bart.denil@faronet.be

Downloads (volgt nog)
Ledenlijst platform digitale duurzaamheid (wijzigt regelmatig)
Actieplan platform digitale duurzaamheid versie 2012

Hier vindt u de presentatie (met daarin de missie, doelstellingen en acties) en enkele sfeerbeelden van de eerste ledenvergadering.

PDF bijlagen: