FARO Blog

Afstemmen op jongeren

Musea die hun aanbod beter willen afstemmen op jongeren kunnen daarvoor de hulp inroepen van … jongeren! Oftewel, de experts ter zake. AmuseeVous verzamelde namelijk een ploeg vrijwillige jongeren die op vraag van musea het aanbod van a tot z onder de loep nemen, en zo bruikbare aanbevelingen formuleren voor een optimale jongerenwerking. Het resultaat van zo'n trajectbegeleiding is een tastbaar rapport met concrete voorstellen.


Goed advies is goud waard. Erfgoedraden in Vlaanderen

FARO en Heemkunde Vlaanderen zijn een artikelenreeks gestart over lokale erfgoedraden. In deze reeks geven we tips en voorbeelden om de werking van deze raden te versterken. In het meest recente artikel helpen we u om een goed advies te formuleren aan het gemeentebestuur.


Leestip | Het is maar om te lachen. Hoe cartoonisten de wereld veranderen

In het faro-zomernummer van 2014 bezorgde FARO-medewerker Roel Daenen ‘De Schitterende Schatkamer’. Die allitererende titel schiep doelbewust (ontspannende) verwachtingen. En toch handelde dit focusdossier over een heikele kwestie, namelijk de toestand en het beleid rond het erfgoed van de strip. Op 7 januari – precies één jaar na de bloedige aanslag op de redactie van het Franse satirische blad Charlie Hebdo in Parijs – verschijnt het door hem samengestelde interviewboek Het is maar om te lachen.


Afscheid van Ruth Mohrmann

Op 29 december 2015 is Ruth Mohrmann overleden. De voorbije drie decennia leidde ze het Seminar für Volkskunde/Europäische Ethnologie aan de Universiteit van Münster. Haar werk als Duitse professor in de volkskunde en cultuurgeschiedenis is ook in Vlaanderen niet onopgemerkt gebleven. Naast historische volkskunde, waren stadsgeschiedenis en de geschiedenis van wooncultuur en materiële cultuur de zwaartepunten van haar onderzoek.


Duitsland start register van voorbeeldpraktijken inzake ICE-borging op

de kennis omtrent culinaire specialiteiten van Oberfranken als ICE erkend

Sinds enkele jaren vaart ook de Bondsrepubliek Duitsland voor haar ICE-beleid op het kompas van de UNESCO-Conventie van 2003 voor het borgen van immaterieel erfgoed. In 2014 lanceerde de Duitse bondsregering haar nationale inventaris (Bundesweites Verzeichnis) van ICE-elementen. In een eerste jaarlijkse procedureronde werden toen 27 van de 83 voorgedragen ICE-elementen op de nationale inventaris opgenomen.


Leidraad voor het statuut van de gids

Toerisme Vlaanderen lanceerde op 15 december de 'Leidraad voor het statuut van de gids'. Als gids is het namelijk niet altijd even duidelijk hoe u uw activiteiten sociaal en fiscaal kan regelen. Deze brochure biedt een kernachtig overzicht van de manieren waarop u zich als gids in orde kan stellen en wat daar dan allemaal bij komt kijken. De leidraad is slechts één onderdeel van de vele instrumenten die Toerisme Vlaanderen ontwikkelde ter ondersteuning van de kwaliteit van de gidsenwerking.


Sfeerbeelden Winter School Archives & Education, a digital perspective

FARO organiseerde van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 december in Brussel de Winter School over ‘Archives & Education, a digital perspective’, i.s.m. het departement ‘Education & Outreach’ van The National Archives. Enkele sfeerbeelden van deze boeiende week kunt u nu bekijken via onze Flickr-pagina.


Handreiking kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots is er

In het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 wordt vermeld dat een onroerenderfgoeddepot erkenning en subsidie kan aanvragen. Dit heeft als doelstelling om de depotcapaciteit in Vlaanderen kwalitatief te verhogen. Een van de erkenningsvoorwaarden is het uitwerken van een kwaliteitshandboek. Dit is een document waarin het erfgoeddepot aangeeft op welke wijze zij de kwaliteit van de werking en de dienstverlening van het erfgoeddepot evalueert, bestendigt en verbetert.


Voor u gelezen: De oorlogsdagboeken van Louis Barthas 1914-1918

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Roel Daenen (FARO) voor u de 'De oorlogsdagboeken van Louis Barthas 1914-1918'.


Geen kater na het water. Presentaties studiedag omgaan met waterschade online

In samenwerking met het Belgische Blauwe Schild, Stad Antwerpen, VVBAD, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), ICOMOS Vlaanderen-Brussel, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Monumentenwacht Vlaanderen organiseerde FARO op 4 december 2015 de studiedag 'Geen kater na het water. Omgaan met waterschade in erfgoedcollecties, archieven en monumenten' in het FelixArchief in Antwerpen. De circa zeventig aanwezigen konden er tijdens een twaalftal lezingen kennismaken met verschillende gevallen van water-, vocht- en schimmelschade in diverse collecties en historische gebouwen en met de ervaringen opgedaan bij de concrete aanpak van allerlei watergerelateerde calamiteiten.