FARO Blog

Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant? Infosessie, handleiding en collegagroep

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een cultureel-erfgoedconvenant willen afsluiten of verlengen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen tegen 1 april 2014. Op 18 november organiseert het agentschap Kunsten en Erfgoed een infosessie voor wie zo’n aanvraag voorbereidt.


Plannen voor de Eerste Wereldoorlog? U staat er niet alleen voor!

De volgende jaren staat er heel wat te gebeuren rond de Eerste Wereldoorlog, zeker ook in de cultureel-erfgoedsector. Talloze erfgoedorganisaties bereiden momenteel een project voor om de Groote Oorlog te herdenken. Bij de uitwerking van zo’n project staan erfgoedwerkers er niet alleen voor. De voorbije jaren zijn er allerhande initiatieven en projecten voorgesteld die erfgoedwerkers willen inspireren en ondersteunen. Een onbedoeld gevolg van al deze initiatieven is dat vele erfgoedwerkers het bos door de bomen niet meer kunnen zien.

Oproep Prijs intergenerationeel project

Het Prinses Mathildefonds schenkt bijzondere aandacht aan de meest kwetsbaren in onze samenleving, onder meer door de uitreiking van de jaarlijkse Prijs aan creatieve en duurzame projecten. De volgende editie van de Prijs zal meer specifiek een project bekronen dat generaties met elkaar weet te verbinden vanuit de overtuiging dat deze generaties elkaar veel kunnen bijbrengen, en tegelijk ook een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.


Strategische consultatie over digitale archivering bij lokale besturen

Ook voor overheden wordt het beheer van digitale informatie een steeds complexere en duurdere aangelegenheid, die vaak onderschat wordt. Daarom werkt ‘Digitaal Archief Vlaanderen’ (DAV) aan een gemeenschappelijke dienst om overheden te ondersteunen bij het duurzame beheer van digitale overheidsinformatie. In maart 2014 legt DAV een voorstel voor operationalisering voor aan de Vlaamse Regering.


FAROnet vertaald in meer dan 50 talen

Sinds vandaag hebben we Google Translate geïntegreerd in de FAROnet website, waardoor u de website voortaan in meer dan vijftig talen kunt lezen. De keuzelijst met talen vindt u rechts bovenaan. De automatische Google-vertalingen zijn zeker niet perfect maar zorgen ervoor dat ook anderstalige surfers een website kunnen lezen.


UNESCO heeft beslist: Sinterklaas kan geen werelderfgoed worden

Makkers, staak uw wild geraas. Terwijl Halloween nog moet losbarsten, staan de media in Nederland en België in rep en roer omdat de ‘Verenigde Naties’ Nederland op de vingers zouden getikt hebben over ‘Zwarte Piet’. Hoog tijd om een en ander recht te zetten en te kaderen.    


Stagevoorstellen voor studenten Sociale en Culturele Pedagogiek

Vanaf midden november gaan studenten uit de eerste master Sociale en Culturele Pedagogiek (KU Leuven) op zoek naar een relevante stageplaats. Meteen een warme oproep tot het indienen van stagevoorstellen binnen uw praktijkorganisatie! De opleiding ontvangt uw voorstellen graag tot en met 4 november via joke.vandenabeele@ppw.kuleuven.be.  


Globale conversatie over de toekomst van conservatiewetenschappen

In Rome vindt momenteel het eerste ICCROM Forum in Conservation Science plaats (16 - 18 oktober 2013). Met het forum wil ICCROM een globale strategie rond het verband tussen exacte wetenschappen, erfgoed en behoud en beheer uitwerken. ICCROM nodigde daarvoor ook diverse experts uit België uit, zowel vanuit het KIK (Marjolijn Debulpaep en Hilde Declercq), de provincie Antwerpen (Veerle Meul) als FARO/VUB (Marc Jacobs). Volg het forum op de voet op de Emerging Conservation Professionals Blog.


Vooraankondiging publicatie: Waarom investeren in erfgoed? En hoe?

Een nieuwe gemeentelijke legislatuur, besparingen, de meerjarenplanning en de BBC … De voorbije maanden en jaren is er heel wat veranderd voor het lokale beleid. Veranderingen die ook een impact kunnen hebben voor lokale erfgoedorganisaties. Hoe kunnen gemeentebesturen en lokale erfgoedorganisaties elkaar nu in deze turbulente tijden vinden? Waaruit kan de perfecte match bestaan? Deze vragen zijn het vertrekpunt van de publicatie Waarom investeren in erfgoed? En hoe?


Voeg activiteiten over migratie toe aan de UiTdatabank

In 1964 sloot België akkoorden met Marokko en Turkije over arbeidsmigratie. Vijftig jaar later is de maatschappelijke situatie grondig hertekend. De effecten van die evolutie op zowel de migranten als hun nieuwe omgeving kon men in 1964 onmogelijk voorzien. Inmiddels heeft migratie ook Europa een heel ander aangezicht gegeven, niet in het minst op cultureel vlak.