FARO Blog

BBC lanceert online reminiscentietool

RemArc is een online tool van de BBC om het gesprek tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers te stimuleren. De tool werkt met foto’s, muziek, geluidsopnames en films van 1940 tot 1980, allemaal afkomstig uit het BBC-archief. De BBC stelt de software ook als open source beschikbaar, wat betekent dat archieven en musea wereldwijd een gelijkaardige dienst kunnen aanbieden op basis van hun eigen materiaal.


Baanbrekend: duurzame ontwikkeling, de 2030 Agenda en een nieuw hoofdstuk voor het borgen van immaterieel erfgoed

Op 1 juni 2016 werd in Parijs tijdens de Algemene Vergadering van de lidstaten van de UNESCO-conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed (2003) een historische doorbraak gerealiseerd. Er werd, na lange en felle debatten, een nieuw hoofdstuk over duurzame ontwikkeling, met 27 nieuwe richtlijnen, toegevoegd aan de Operational Directives bij de conventie.


Eigentijds verzamelen

In de jaren 1980 werd 'eigentijds verzamelen' of het verzamelen van hedendaagse objecten uit het dagelijks leven geïntroduceerd als dé nieuwe uitdaging voor musea die zich bezighielden met het dagelijks leven. In het decennium daarna werd nog druk over het begrip gediscussieerd en gefilosofeerd. Begin jaren 2000 was het zelfs trending in de jonge Vlaamse erfgoedsector. Alhoewel, trending? Ik herinner mij dat we in 2004 met de spreekwoordelijke twee man en een paardenkop zaten te reflecteren over eigentijds verzamelen tijdens een masterclass in Bokrijk.


STCV herverpakt en verbeterd

De STCV, voluit Short Title Catalogus Vlaanderen, zit sinds deze week in een nieuwe verpakking. Interessant is bovendien dat niet alleen de interface, maar ook de inhoud en de randinformatie werden verbeterd. De STCV biedt als bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen een overzicht van wat er tot 1801 in Vlaanderen gedrukt is. Sinds de start in 2000 groeide het aantal titelbeschrijvingen op goed zestien jaar tijd aan tot 23.000.


Het beste van dertig tijdschriften gratis in uw mailbox

U verslindt de cultuurpagina’s van kranten en weekbladen, maar vindt daar te weinig verdieping en nuance? Dan is Folio iets voor u: een platform van dertig literaire, culturele en erfgoedtijdschriften uit Vlaanderen. Elke maand bundelen deze bladen hun beste artikelen in een nieuwsbrief. Wil u gratis het beste van dertig tijdschriften in uw mailbox? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief of volg Folio via Facebook.


Vlaamse Regering bereikt akkoord over afslanking provincies

De Vlaamse regering heeft op 27 mei 2016 een akkoord bereikt over de afslanking van de provincies. De provincies krijgen daarbij een jaar extra om de bevoegdheden over te dragen naar de Vlaamse of lokale overheid. Dit betekent dat zij vanaf 1 januari 2018 niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zoals sport, jeugd, welzijn, cultuur … uitoefenen. Het personeel en de infrastructuur zouden worden overgedragen aan de Vlaamse of lokale overheid, met respect en de nodige garanties voor het personeel.


Spraakmakende zaken: Marc Jacobs in debat over culturele traditie Sinterklaasfeest

In januari van dit jaar bracht de Nederlandse Raad van State een advies uit over een initiatiefwetsvoorstel over de bescherming van de culturele traditie van het Sinterklaasfeest. Op 21 juni gaan in Amsterdam een aantal sprekers in debat over de centrale vragen binnen dit advies.

Er wordt ook gekeken naar de kwestie van (controversieel) immaterieel erfgoed in het algemeen. Wat zegt het over de rol van de overheid in relatie tot de dynamiek en eventueel controversiële elementen van (immaterieel) cultureel erfgoed? Wat is de rol van de overheid en van gemeenschappen bij het bepalen, beschermen en ontwikkelen van immterieel erfgoed, met name in gevallen dat erfgoed controversiële aspecten heeft? Naast FARO-directeur Marc Jacobs nemen ook Andree van Es, Gerard Rooijakkers en Yvonne Donders (moderator) deel.


Oproep Europese Commissie voor culturele samenwerking met Libanon

De Europese Commissie lanceerde een oproep voor culturele samenwerking met Libanon ter bevordering van een respectvolle verstandhouding en interculturele dialoog. Het beschikbare budget bedraagt 120.000 euro.

Specifieke doelstellingen zijn de promotie van wederzijds begrip en toenadering tussen gemeenschappen door middel van culturele uitwisselingen enerzijds, en de promotie van Europese en Libanese culturele samenwerking anderzijds.


Hoe kunnen musea beter inspelen op de diverse samenleving?

Network of European Museum Organisations

Die vraag staat centraal in de publicatie ‘Museums, migration and cultural diversity – Recommendations for museum work’ van NEMO, het Network of European Museum Organisations. Daarmee biedt de organisatie een Engelse vertaling aan van het originele rapport van de German Museum Association.


School keert 100 jaar terug in de tijd

Donderdag 26 mei kwamen de leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de Vrije School St.-Joris in Beernem in aangepaste kledij naar school. Die dag keerde de school - dankzij het project Buurten met Erfgoed - 100 jaar terug in de tijd. Samen met de Cultuur Historische Kring Sint-Joris stippelden juf Nadine en meester Geert een exclusief programma uit voor de kinderen.