FARO Blog

(On)gemeen goed

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.

De kunsten-, erfgoed- en sociaal-culturele sectoren verkennen de mogelijkheden van de ‘commons’ als collectieve actie die uitgaat van een gemeenschap of netwerk van burgers. Hoe kunnen we omgaan met culturele infrastructuur, het web, erfgoed, de stad, voedsel, kennis … als gemeengoed? En hoe verhouden deze commons zich tot de culturele sector?


The art is in the cleaning ...

Alfred J. Kwak, pvc

... zo luidde de titel van de internationale workshop die op 26 en 27 juni plaatsvond in het Provinciaal Fotomuseum in Antwerpen. Plastics reinigen was het doel en jawel, het reinigen van deze materialen en objecten bleek niet alleen een kunst, maar vroeg ook heel wat chemische achtergrondkennis, materiaalherkenning en -gevoel, inzicht in de degradatiefenomenen en aandacht voor de schoonheid/esthetiek en de geschiedenis van 'het plastic object'. Uitdagend was het zeker, en het blijft een complex proces.


Kinderen aan het werk als jeugdcurator

Anouk, Baptiste, Cédric ... of het ABC van het kindercuratorenteam waar het Visserijmuseum mee samenwerkte voor de expo 'Zeeslag: '14-'18 op zee'. In totaal waren ze met dertien. Het jonge team mocht de museumploeg met raad en daad bijstaan in het hele ontwerpproces. De tieners lieten zich hierbij ongebreideld inspireren door hun favoriete gezelschapsspel, wat meteen de naam van de expo verklaart. Samen gingen ze voor een 100% familievriendelijk resultaat.


Cocreatie in het museum: onderzoeksrapport Publiek aan Zet

Wat als we het publiek radicaal carte blanche geven? Als we hen laten beslissen over het concept en de uitwerking van een tentoonstelling? Welke andere accenten leggen zij dan? En, wat kunnen we daaruit leren? Publiek aan zet zoekt het voor ons uit. Het verslag van hun eerste pilootproject 'DINGES' is nu beschikbaar.


Schrijf in voor contactforum restitutie en etnografische collecties

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.


Nieuwe publicatie: ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Het vrijwilligerswerk verandert, ook in de erfgoedsector. Zo vraagt het zoeken, begeleiden en motiveren van vrijwilligers vandaag meer tijd en energie dan dertig jaar geleden. Daarnaast groeien er allerhande nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Denk aan familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk of online vrijwilligers. FARO, Herita en Heemkunde Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de voornaamste veranderingen te capteren in een ABC van het vrijwilligerswerk.


Oproep MEDEA Awards 2014

Ontwikkelt u educatieve audiovisuele media ter ondersteuning van het onderwijs? Neem dan deel aan de MEDEA Awards-wedstrijd en stuur uw inzending in vóór 30 september 2014.

Bedoeling van de MEDEA Awards is innovatie en goede werkpraktijken in het gebruik van media in het onderwijs aan te moedingen. Een overzicht van de vorige MEDEA-finalisten vindt u hier.

Er worden awards uitgereikt in verschillende categorieën:


Lancering TRACKS - Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector

Op 18 juni kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg Brussel voor een namiddag over het erfgoed van de kunstensector én de voorstelling van de TRACKS toolbox.


Erfgoedcompetenties opgenomen in OSCAR

OSCAR, het online systeem dat competenties zichtbaar maakt, spreekt sinds kort erfgoedtaal. Aan de inspiratielijst met basiscompetenties werden immers elf omschrijvingen van erfgoedtaken toegevoegd. Organisaties die OSCARS willen uitreiken aan hun vrijwilligers kunnen hier gebruik van maken.


Internationale en interactieve website 2014-18.be gelanceerd

In het kader van haar herdenkingsproject over de Eerste Wereldoorlog lanceert de Vlaamse overheid de website www.2014-18.be. U vindt er alle activiteiten, nieuws en informatie over de herdenking. De website biedt eveneens professionelen, gepassioneerden en geïnteresseerden een platform om met elkaar in contact te komen en informatie, ideeën of tips uit te wisselen.