FARO Blog

Fondsenwerving: maak de juiste keuzes

Op 5 november start de eerste van drie FARO-workshops over fondsenwerving. Want wat is nu eigenlijk fondsenwerving? En met welke basisprincipes moeten we rekening houden? Onderzoek in Nederland toont aan dat betrekkelijk weinig mensen aan cultuur geven. Nochtans maakt fondsenwerving een belangrijk(er) onderdeel uit van de financieringsmix van erfgoedinstellingen. Hoog tijd dus voor een vormingsreeks. Schrijf nu in!


Nacht van het Kempens Erfgoed: zeventien Kempense gemeenten duiken met u de nacht in

Op vrijdag 23 oktober is het weer zover. Dan vindt de Nacht van het Kempens Erfgoed plaats. Erfgoedcel Kempens Karakter organiseert dit evenement al voor de vijfde keer, maar ditmaal springt ook erfgoedcel k.ERF mee op de kar. Nacht van het Kempens Erfgoed groeit zo uit tot een aantrekkelijk erfgoedevenement in Vlaanderen, waaraan liefst zeventien gemeenten deelnemen.


Studiedag duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur

In samenwerking met de provincie Antwerpen en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) organiseert FARO op donderdag 19 november 2015 in Kunstcampus deSingel in Antwerpen de infodag 'Goed begonnen is half gewonnen. Duurzaam (ver)bouwen van museum- en depotinfrastructuur'. Verschillende sprekers uit binnen- en buitenland komen er de aanpak van hun (ver)bouwproject toelichten, met bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van het traject voorafgaand aan de realisatie van museum- en depotinfrastructuur.


Werelddag van verzet tegen armoede: VGC legt linken tussen erfgoed en armoede in Brussel

thuiseke

Morgen is het Werelddag van verzet tegen armoede, een thema dat FARO op 14 december verder wil uitdiepen tijdens een studiedag. Deze week publiceren we blogberichten over dit thema. Gastblogger van vandaag is Peggy Voesterzoons, zij vertelt over initiatieven van de VGC.


Een culinaire geschiedenis van de Groote Oorlog

De Eerste Wereldoorlog was een belangrijke periode in de geschiedenis van de landbouw en het landbouwbeleid. In oorlogstijden is de voedselproductie en -distributie immers zeer belangrijk. De bevolking is zich dan ook sterker bewust van het belang van een degelijke voedselvoorziening en een goed georganiseerde landbouwproductie.


Historiografie, big data en digital humanities in twee minuten

In een knap gemaakt animatiefilmpje van twee minuten vertelt Adam Crymble hoe hij big data heeft gebruikt voor zijn doctoraatsonderzoek over de behandeling van Ierse immigranten in Engeland aan het begin van de negentiende eeuw. Dé manier om aan een breed publiek uit te leggen wat digital humanities is en hoe digitale collecties van archieven en bibliotheken online door onderzoekers worden gebruikt.


Storytelling met augmented reality in het museum

Riot1831@Nottingham Castle was een onderzoeksproject dat onderzocht hoe augmented reality kan worden gebruikt bij het vertellen van verhalen in een museum of tentoonstelling. In de foto- en filmgalerij gidsen de onderzoekers u door de ontwikkeling en productie van de tentoonstelling, en maakt u kennis met de ervaringen van projectpartners en bezoekers.


Werelddag van verzet tegen armoede: Kortrijks magazine Sien doet meer voor mensen met minder

'Sien – Meer voor Mensen met Minder’ is een uitgave van het OCMW Kortrijk. Het is een glossy belevingsmagazine, met verhalen van mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben, maar hun ervaringen en tips met lotgenoten willen delen. Het blad heeft ook een duidelijke gidsfunctie: het wijst mensen in armoede de weg naar die verenigingen, organisaties en instanties die hen kunnen helpen en sterker maken. Het magazine bevat ook een uitneembare praktische gids in vraag en antwoord.


Word lid van de Facebookpagina 'Vereniging Behoud Woonwagencultuur in België'

Op 12 oktober 2015 werd in het Red Star Line Museum het startschot gegeven voor de 'Vereniging Behoud Woonwagencultuur in België'. Tijdens dit startmoment gingen verschillende woonwagenbewoners in gesprek met erfgoedorganisaties om de komende maanden de woonwagencultuur te kunnen borgen, documenteren en tonen. Aanleiding is het initiatief van de woonwagenbewoners zelf om hun erfgoed niet te laten verdwijnen. Daartoe werden al foto's verzameld, verhalen verteld en publieksmomenten georganiseerd.


Werelddag van verzet tegen armoede: CLOCH schoolt laaggeschoolde werklozen om tot erfgoedwerker

CLOCH project

Laaggeschoolde jongeren lopen een grote kans om een leven lang in armoede te blijven. Hen leerervaringen en jobkansen bieden is dan ook een belangrijke hefboom om dit te voorkomen. Een mooi voorbeeld daarvan is het CLOCH-project dat in Zuid-Wales werkloze jongeren stage liet lopen in musea, archieven en bibliotheken.