FARO Blog

Musea.tv, een nieuwe (betalende) service voor musea

oog

Musea (en andere) erfgoedinstellingen produceren zelf steeds meer ‘media’. Film en video zijn allang geen vreemde eend meer in de tentoonstellingsbijt, laat staan op websites en in de socialemediakanalen. Vandaag wint het (bewegend) beeld steeds meer terrein. Daarnaast moeten ook ietwat taaiere onderwerpen knokken om airplay in de klassieke media te krijgen. Om die redenen kan het lonen om werk te maken van ‘eigen’ reportages.


Cultuur in het VRT-Jaarverslag 2015

cover jaarverslag 2015

De Vlaamse openbare omroep presenteerde zijn jongste jaarverslag. Zo was 2015 het jaar waarin de cultuursite Cobra.be ten grave werd gedragen en deels overgeheveld werd naar Canvas.be. Voor elke communicatiewerker in de cultureel-erfgoedsector die wil weten aan welke culturele items de VRT aandacht besteedde, of zich wil oriënteren over de koers van de openbare omroep – om zijn of haar pitches daar beter op af te stemmen, is dit aanbevolen leesvoer. Zo komt in dit jaarverslag het woord ‘erfgoed’ tien keer voor. Maar er is meer.


KIK maakt 650.000 foto's gratis downloadbaar in hoge resolutie

Lam Gods: Aanbidding van het Lam © KIK-IRPA, Brussel, kikirpa.be

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) stelt voortaan al zijn foto's ter beschikking via de BALaT (Belgian Art Links and Tools) databank, met uitzondering van enkele aankopen onder voorwaarden. Al deze afbeeldingen, inclusief de duizenden digitale foto's die de laatste jaren werden genomen, kunnen direct worden gedownload in hoge resolutie (300 dpi op formaat A4).


Studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna | Verslag

Op 26 april 2016 organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België. Dit verslag bevat de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek.


Uit de praktijk: erfgoed, welzijn en psychisch welbevinden in het Huis van de Stad (Ieper)

Enkele weken geleden kon u op onze website al lezen over ‘Van Stadhuis naar Huis van de Stad’. In dit participatieproject wil de stad Ieper de bevolking laten meedenken over de invulling van een nieuw stadsmuseum. Op 30 juni 2016 organiseerde dit museum met het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart een bijzonder publieksmoment. Dat stond in het teken van welzijn en psychisch welbevinden.


Regio Zuidwest legt archieven onder de scanner

Digitale archiefcollecties bieden lokale besturen niets dan voordelen, maar er is doorgaans een hoog kostenplaatje aan verbonden. Om hieraan tegemoet te komen sloegen de besturen van Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Menen, Waregem, Wervik en Wevelgem spreekwoordelijk de handen in elkaar binnen het project De regio onder de scanner. Ze worden daarbij ondersteund door de erfgoedcel Erfgoed Zuidwest.


Leestip | Waarom ik de indianen wil redden

cover Waarom ik de indianen wil redden

Meeslepend een boeiend verhaal brengen, dat hoef je journalist Karl van den Broeck niet te leren. Zijn jongste boek ‘Waarom ik de indianen wil redden. Op zoek naar het kruis van Sitting Bull’ is daar een uitstekend bewijs van. Los van het interessante verhaal – dat het midden houdt tussen een uitgebreid onderzoeksjournalistiek project, een persoonlijk reisverslag en een geschiedenisles – is het inspirerend om te zien hoe Van den Broeck aan de slag gaat met archiefmateriaal, en dat ook confronteert met andere bronnen. Het boek geeft op het eind de lezer ook een duidelijke opdracht mee.


Actieplan voor toegankelijker vrijwilligerswerk

Op vrijdag 8 juli heeft de Vlaamse Regering een actieplan goedgekeurd voor een meer gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Het actieplan focust op drie concrete doelstellingen: een beter wetgevend kader en statuut; betere informatie en ondersteuning; en minder regels. Hiermee wil de Vlaamse Regering drempels verlagen en het vrijwilligerswerk toegankelijker maken.


Kwaliteitslabel voor het Stadsarchief Tongeren

Het Stadsarchief Tongeren heeft, als eerste archief in Limburg, van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een kwaliteitslabel gekregen. Daarmee vervoegt het Tongerse Stadsarchief de groep van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 17 culturele archiefinstellingen, 9 erfgoedbibliotheken en 69 musea. Alle informatie over deze erkenning en het kwaliteitslabel vindt u op de webstek van de Afdeling Cultureel Erfgoed.


Vakantie! 80 jaar betaald verlof

cover dvd Vakantie

Een paar dagen niet in alle vroegte uit de veren moeten om aan het werk te gaan, en toch betaald worden ... Het ‘betaald verlof’ heeft de samenleving grondig veranderd, en meer bepaald het leven van de werknemers. Vandaag werd precies 80 jaar geleden de wet gestemd die werknemers hun eerste betaalde verlofdagen toekent. Het Koninklijk Filmarchief/CINEMATEK wijdt er een nieuwe dvd aan.