FARO Blog

Leestip: handreiking brandblusmiddelen voor erfgoed

handreiking Rjksdienst Cultureel Erfgoed Nederlands: blusmiddelen voor erfgoed

De Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland publiceerde recent een interessante handreiking met praktische tips over het blussen van een beginnende brand bij erfgoed. In de publicatie vindt u bovendien ook een overzicht terug van de blusmiddelen, samen met hun voor- en nadelen en in welke mate ze geschikt zijn voor het bluswerk.


Re-Org in Vlaanderen: hoe moet het nu verder?

cartoon internationaal Re-Org seminarie: how do we move forward?

Een onderzoek door ICCROM en UNESCO naar de condities van collecties in depots over de hele wereld, bracht aan het licht dat 60% van de collecties in risicovolle omstandigheden worden bewaard, als gevolg van onverantwoord beheer en registratie, ongeschikte inrichting of huisvesting.

Gelet op het feit dat gemiddeld slechts 10% van de collectie wordt tentoongesteld en 90% in depot zit, werkten ICCROM en UNESCO een reorganisatiemethode uit, Re-Org. Deze methode helpt organisaties om prioriteiten te stellen indien de conditie van de collecties in depot problematisch en uitzichtloos is. Aan de hand van een zelfevaluatie wordt de organisatie aangespoord om de eerste stappen te ondernemen naar een verantwoord depotbeheer.


War Heritage Institute moet herinnering aan oorlogen levend houden

Er komt een War Heritage Institute in België. Deze instelling moet de herinnering levend houden aan alle oorlogen waarbij Belgen waren betrokken. Het instituut zal een plek krijgen in het vernieuwde Legermuseum in Brussel.


Museomix: mensen maken musea

Museomix is een internationaal initiatief dat zich 'makeathon' noemt en zijn diensten aanbiedt aan musea. Musea die in zee gaan met Museomix engageren zich vervolgens om een driedaagse marathon te organiseren waarbij een grote groep creatievelingen tal van nieuwe (technologische) ideeën uitwerken. Het doel is om de museumbeleving in eigen huis nóg beter te maken!


Reveil 2016. Een nieuwe traditie op Allerheiligen

Vele mensen willen op Allerheiligen meer doen dan enkel een chrysant neerleggen. Aan deze behoefte wil Reveil tegemoetkomen. Reveil is een non-profitproject dat mensen op 1 november dichter bij elkaar wil brengen, met muziek, levensverhalen én respect voor de traditie. Deze editie zijn er ook een aantal activiteiten met een mooie erfgoedlink.


Praktijkverhaal: de kracht van een positieve insteek

lachende smiley

Laatst kreeg ik een vraag van een team dat wilde brainstormen over het gevoerde vormingsbeleid. De indruk leefde dat de medewerkers wel allerlei studiedagen bijwoonden, maar dat weinig van de opgedane kennis en ervaringen doorstroomde naar de rest van de groep. Bovendien waren de externe vormingen niet altijd wat men ervan verwacht had. Kortom: er was heel wat ruimte voor verbetering.


Wereldvluchtelingendag krijgt vervolg in Brugge

Na enkele beiaardacties tijdens Wereldvluchtelingendag op 20 juni, was het nu de beurt aan Brugge. Daar nam de erfgoedcel de eerdere contacten met asielzoekers te baat om ook in de beiaard van Brugge een bijzondere ontmoeting tot stand te brengen.


The Empathy Museum: kruip eens in de huid van iemand anders

Mile in my Shoes

Empathie of het vermogen om je in te leven in een ander mens. Is dat in deze tijd met honderdduizenden mensen op de vlucht geen belangrijk, menselijk gegeven? Kunnen we (nog) wegkijken? Vertaal deze vragen naar de erfgoedsector, en specifiek naar het museum. Wat kunnen musea doen om –  letterlijk – een maatschappelijke rol van betekenis te spelen?

Heel inspirerend is alvast The Empathy Museum, een artistiek project dat poogt om empathie aan te wakkeren of te stimuleren. En dat zonder de moraalridder uit te hangen. Op 2 december kunt u dit verhaal zelf ondervinden.


Verhuis historische abdijbibliotheek Bornem van start

Eerder deze week is gestart met de verhuis van de abdijbibliotheek Bornem. Tienduizenden boeken verhuizen na jaren van voorbereiden en inpakken van de Sint-Bernardusabdij naar het Rijksarchief in Beveren in afwachting van de restauratie en renovatie van de abdij.


Minister Gatz stippelt zijn beleid uit voor 2017

Op 21 oktober heeft de Vlaamse Regering de beleidsbrief goedgekeurd van minister van Cultuur Sven Gatz. In deze beleidsbrief beschrijft de minister onder meer zijn prioriteiten voor het cultureel-erfgoedbeleid voor het volgende jaar.