FARO Blog

In memoriam Louis Contryn (1929-2014)

Louis Contryn (c) Het Firmament

Op 6 juli ll. overleed Louis Contryn, erevoorzitter van Het Firmament. Als figurentheaterauteur, -regisseur en -speler heeft hij in belangrijke mate bijgedragen tot de ontplooiing en internationalisering van het Vlaamse poppen- en figurentheater. Als directeur van de School voor Poppenspel, in 2002 omgedoopt tot Het Firmament, vroeg hij eveneens meer aandacht voor figurentheatererfgoed. FARO wenst zijn oprechte medeleven aan de familieleden te betuigen.


Gelezen (en goedgekeurd): IJzeren Oogst. Een reis door Europa en de Groote Oorlog

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal lazen we voor u IJzeren Oogst van Korneel De Rynck.


Brecht Demeulenaere is nieuwe coördinator Huis van Alijn

Het Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed te Gent heeft Brecht Demeulenaere gerecruteerd om de ploeg van het Huis van Alijn aan te sturen en te inspireren. Dit is een volgende episode in de geschiedenis van het vroegere folklore- en daarna volkskundemuseum, dat onder leiding van de nu al legendarische museumdirectrice Sylvie Dhaene ontpopte en doorgroeide tot een landelijk (Vlaams) erkend museum over cultuur van alledag, place-to-go en mediafenomeen.


Tekstaffiches, kranten en parochieverslagen. 100 jaar Groote Oorlog digitaal ontsloten

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog geeft een stevige impuls aan de digitale ontsluiting van belangrijk bronnenmateriaal. Op dit moment lopen er verschillende grootschalige digitaliseringsprojecten. Graag geven we een overzicht van enkele projecten die onlangs naar buiten zijn gekomen met hun (eerste) resultaten.


(On)gemeen goed

Pulse Transitienetwerk Cultuur organiseert op 23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn derde Trefdag, met als thema 'Cultuur: (on)gemeen goed'.

De kunsten-, erfgoed- en sociaal-culturele sectoren verkennen de mogelijkheden van de ‘commons’ als collectieve actie die uitgaat van een gemeenschap of netwerk van burgers. Hoe kunnen we omgaan met culturele infrastructuur, het web, erfgoed, de stad, voedsel, kennis … als gemeengoed? En hoe verhouden deze commons zich tot de culturele sector?


The art is in the cleaning ...

Alfred J. Kwak, pvc

... zo luidde de titel van de internationale workshop die op 26 en 27 juni plaatsvond in het Provinciaal Fotomuseum in Antwerpen. Plastics reinigen was het doel en jawel, het reinigen van deze materialen en objecten bleek niet alleen een kunst, maar vroeg ook heel wat chemische achtergrondkennis, materiaalherkenning en -gevoel, inzicht in de degradatiefenomenen en aandacht voor de schoonheid/esthetiek en de geschiedenis van 'het plastic object'. Uitdagend was het zeker, en het blijft een complex proces.


Kinderen aan het werk als jeugdcurator

Anouk, Baptiste, Cédric ... of het ABC van het kindercuratorenteam waar het Visserijmuseum mee samenwerkte voor de expo 'Zeeslag: '14-'18 op zee'. In totaal waren ze met dertien. Het jonge team mocht de museumploeg met raad en daad bijstaan in het hele ontwerpproces. De tieners lieten zich hierbij ongebreideld inspireren door hun favoriete gezelschapsspel, wat meteen de naam van de expo verklaart. Samen gingen ze voor een 100% familievriendelijk resultaat.


Cocreatie in het museum: onderzoeksrapport Publiek aan Zet

Wat als we het publiek radicaal carte blanche geven? Als we hen laten beslissen over het concept en de uitwerking van een tentoonstelling? Welke andere accenten leggen zij dan? En, wat kunnen we daaruit leren? Publiek aan zet zoekt het voor ons uit. Het verslag van hun eerste pilootproject 'DINGES' is nu beschikbaar.


Schrijf in voor contactforum restitutie en etnografische collecties

Mobiliteit van objecten en mensen is van alle tijden. Dit liet en laat materiële sporen na, ook in de museale collecties in België. Specifieke artefacten werden vanuit andere continenten naar Europa gebracht en in private of openbare verzamelingen ondergebracht. Soms gebeurde dit als bijproduct van missies of als demonstratie van de macht van kolonisatoren, maar ook via wetenschappelijke expedities om culturele en natuurlijke diversiteit te documenteren. Ook individuele verzamelaars brachten tal van objecten mee op hun reizen of andere tochten buiten Europa.


Nieuwe publicatie: ABC van het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector

Het vrijwilligerswerk verandert, ook in de erfgoedsector. Zo vraagt het zoeken, begeleiden en motiveren van vrijwilligers vandaag meer tijd en energie dan dertig jaar geleden. Daarnaast groeien er allerhande nieuwe vormen van vrijwillige inzet. Denk aan familievrijwilligers, geleid vrijwilligerswerk of online vrijwilligers. FARO, Herita en Heemkunde Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de voornaamste veranderingen te capteren in een ABC van het vrijwilligerswerk.