FARO Blog

Voor u gelezen: WOI in 3D

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Luc De Munck voor u WOI in 3D.


Home sweet home: over expo's, jongeren en Instagram

Nog tot 14 september kan u in het Red Star Line Museum vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie onder de loep nemen. Daar kreeg het thema aandacht in de vorm van de expo 'Home sweet home' en een (zomer)actie voor jongeren op jaarlijkse reis naar het land van hun (groot)ouders.

De expo brengt nieuw werk van Antwerpse kunstenaars Bülent Öztürk en Mashid Mohadjerin over de jaarlijkse zomerreis naar het land van herkomst in het kader van vijftig jaar Marokkaanse en Turkse migratie.


Uit de praktijk: de Facebook-pagina van het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen

Volgende maand is het  Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen precies één jaar actief op de sociaalnetwerksite Facebook. Steeds meer en meer erfgoedinstellingen zetten de stap, en met succes – zo blijkt ook uit deze testimonial.


Publicatie ‘Thesaurus’ door musea van de Westhoek en Noord-Frankrijk

cover Thesaurus - Provincie West-Vlaanderen & Département du Nord 2014

Een groot deel van de zorg die musea besteden aan hun collecties, blijft vaak verborgen voor het grote publiek: het geduldige registreren en inventariseren, het zo goed mogelijk bewaren en beschermen in museumdepots, het onderzoeken en documenteren … Dit nieuwe boekje wil alvast een blik achter de schermen werpen.


Denk mee over het participatief documenteren van immaterieel erfgoed

trainingssessie met het ros voor de Mechelse ommegang

Bij het borgen van hun immaterieel cultureel erfgoed (ICE) staan erfgoedgemeenschappen continu voor de uitdaging om de menselijke praktijken die de kern van dit type erfgoed vormen, te documenteren. Leden van de erfgoedgemeenschap zijn ook drager van de praktijkkennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren of tot stand brengen van het ICE-element; zij belichamen dit erfgoed in letterlijke zin.

Het documenteren van kennis, ervaring en performance is vaak een kwestie van het mondeling, schriftelijk en in beelden optekenen van menselijke getuigenissen en uitvoeringspraktijken. Een hele waaier aan methodieken, gaande van mondelinge geschiedenis tot visuele antropologie, bieden dan mogelijkheden.


Het plus/minus dilemma. Ontwikkelingen in de binnenklimaatrichtlijnen

De voorbije zomermaanden werden gekenmerkt door tropische temperaturen, wateroverlast, hagelbollen en stormwinden. Zou er dan toch wat aan de hand zijn met ons klimaat, vraagt men zich dan zorgelijk af. Niet geheel los daarvan buigen conservatiewetenschappers en directeurs van grote musea, bibliotheken en archieven wereldwijd zich al een poos over zin en onzin van de sinds decennia geldende aanbevelingen voor het binnenklimaat van erfgoedinstellingen. Zowel ecologische (klimaatverandering, duurzaamheidsstreven) als economische motieven (reductie van energieverbruik) liggen aan de basis.


Vier regionale Limburgse musea krijgen steun van de provincie Limburg

Het Limburgse provinciebestuur heeft besloten om vier musea regionaal in te delen en te subsidiëren. Het gaat om een verlenging voor het Jenevermuseum Hasselt, de Musea Maaseik en het Museum de Mindere in Sint-Truiden. Het Modemuseum Hasselt wordt nu aan het lijstje toegevoegd. Deze musea ontvangen van de provincie elk een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro.


UNIZO wil zakelijke competenties ambachtslui versterken

Handmade in Belgium-label

De jongste jaren lijkt de publieke belangstelling voor ambachten sterk in de lift te zitten. Meer en meer handelszaken proberen immers ‘authentieke’, ‘volgens oud receptuur’ of  werkwijze gemaakte producten aan de man te brengen. Jongelui leven zich uit met breien, haken, kantklossen en andere vormen van handwerk. Die groeiende belangstelling is ook UNIZO, de Unie van zelfstandig ondernemers, niet ontgaan. Eind september gaat het 'OndernemersForum Ambachten 2.0.' van start. Tien bijeenkomsten waarmee de organisatie vooral de zakelijke competenties van ambachtslui wil versterken.


Europeana strategie 2015-2020: geef uw mening

De Europeana Foundation publiceerde eerder deze maand de strategie voor 2015-2020, waarin ze de belangrijkste prioriteiten toelicht. Europeana wil zich onder meer ontwikkelen van een portaalsite naar een platform voor het uitwisselen van erfgoeddata. Verder wenst Europeana als netwerk het eigen draagvlak te vergroten in de Europese cultureel-erfgoedgemeenschap. Daartoe stelt men een hervorming voor van de beheersstructuur. Europeana nodigt iedereen uit hierop te reageren via een korte survey.


Vragen over archief- en collectiezorg in de kunstensector? Kom langs bij een TRACKS-helpdesk!

Voor een kunstenaar, medewerker van een organisatie of gezelschap, erfgenaam of verzamelaar vormt archief- en collectiezorg een grote uitdaging. Papieren of digitale documenten, opnames, foto’s, kostuums, rekwisieten, decorstukken,... Wat hou je bij en wat niet? Op welke manier kan je ze optimaal bewaren?