FARO Blog

Baanbrekend rapport over cultuur en armoede in Wales

Het rapport Culture and Poverty werd uitgevoerd in opdracht van de regering van Wales en onderzoekt hoe culturele en erfgoedorganisaties nauwer kunnen samenwerken om armoede aan te pakken. Het rapport schetst ook hoe organisaties sterkere banden kunnen ontwikkelen met het armoedebeleid, zoals met het Welsh Government’s Communities First programma.


Getty Images stelt 35 miljoen foto's gratis ter beschikking voor niet-commercieel gebruik via internet

Getty Images, ‘s werelds grootste databank voor foto’s, stelt 35 miljoen foto’s gratis ter beschikking van bloggers en sociale media door middel van een integreerbare ‘embed’ code, vergelijkbaar met de code die toelaat YouTubefilmpjes te delen.
 
De foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en Getty behoudt zich het recht voor om onder de foto advertenties te plaatsen.
 
De Getty-portfolio bevatte tot voor kort honderden miljoenen van een watermerk voorziene foto’s om misbruik tegen te gaan.


Erfgoed en beeldvorming: een eeuw radio!

Honder jaar radio

Allo, allo, ici poste télégraphique de Laeken…” Op 28 maart is het precies honderd jaar geleden dat de eerste radio-uitzending in ons land plaatsvond. Plaats van het gebeuren: het koninklijk paleis van Laken. Aantal luisteraars: zesentwintig, waarvan één op de Eiffeltoren in Parijs – tot daar kon de uitzending beluisterd worden. In de honderd jaar die volgden is er veel gebeurd: met de radio én met de wereld. In 2014 viert de VRT honderd jaar radio in België met een interactieve tentoonstelling in het Radiohuis in Leuven.


Nacht van de Geschiedenis in het teken van de Eerste Wereldoorlog

Op dinsdag 25 maart organiseert het Davidsfonds opnieuw De Nacht van de Geschiedenis, voor de twaalfde keer alweer. Overkoepelend thema dit jaar is - niet verwonderlijk - het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op meer dan 200 plekken kan u terecht voor lezingen, uiteenzettingen, voorstellingen, films, theater ... die u allemaal terugvoeren naar '14-'18. Ontdek in de programmakrant wat er in uw buurt te gebeuren staat.

Lees meer


Vrijwilligerswerk als oefenterrein. Jongeren, competenties en OSCAR

Van 1 tot 9 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Een mooie gelegenheid om alle vrijwilligers stevig in de bloemetjes te zetten. Tussen de vele aangekondigde vrijwilligersinitiatieven van de voorbije dagen, viel ons oog op iets heel bijzonder: aan de lerarenopleiding van de KHLeuven kunnen studenten punten verzamelen door zich te engageren als vrijwilliger. Zo’n vak ‘vrijwilligerswerk’ is uniek in Vlaanderen. Het sluit natuurlijk wel aan bij een bredere tendens in het vrijwilligerswerk, ook binnen de erfgoedsector.


'Nass Belgica' trekt herdenkingsjaar mee op gang

De Noordwijk van Brussel in opbouw

Nog tot en met 27 april kunt u in de Brusselse Botanique naar de tentoonstelling Nass Belgica: de Marokkaanse immigratie in België. Deze transversale expo is de vrucht van de samenwerking tussen de Université libre de Bruxelles, de Botanique en La Cambre en is tevens een eerste, belangrijk orgelpunt van het herdenkingsjaar rond ’50 jaar migratie’. Het project geldt bovendien als de allereerste omvangrijke tentoonstelling die gewijd is aan de diverse facetten van de Marokkaanse immigratie in ons land. Het is ook een veelzijdige uitnodiging (met o.a. archiefmateriaal, getuigenissen, literatuur, dans, film enz.) om door de (recente) geschiedenis van zowel België als Marokko te reizen.


Uitnodiging: New Deal, middenveld en lokaal beleid

De verhoudingen tussen gemeentebesturen en lokale middenveldorganisaties zijn volop in verandering. Bij cultureel erfgoed, maar uiteraard ook binnen heel wat andere maatschappelijke domeinen. Zeker de combinatie van een aantal bestuurlijke veranderingen (BBC en meerjarenplanning) met de besparingen hebben de voorbije jaren veel stof doen opwaaien. Toch zien we bij de meeste lokale politici, ambtenaren en middenveldorganisaties veel ambitie om samen te werken om zo het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke maatschappelijke, financiële en demografische uitdagingen.


Erfgoed en beeldvorming: musea en archieven op de radio

Jongetje luistert naar de radio (c) onbekend

Aandachtige luisteraars hebben het ongetwijfeld al opgemerkt: zowel Radio 1 als de Franstalige collega’s van Musiq’3 brengen een aantal opvallende erfgoedcollecties, -huizen en voorwerpen in beeld. Op Musiq’3 gaat reporter Eliane Van den Ende tijdens de krokusvakantie elke ochtend in ‘Le Point du Jour’ langs een “klein museum in Vlaanderen”. En op Radio 1 bouwt Katharina Smets naarstig aan haar ‘Nationaal Museum’.


Tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog. Oproep en inventaris

Tekstaffiches vormen een belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze affiches gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog. Vier jaar lang regelden deze berichten en proclamaties, gepubliceerd door de Belgische overheden en de Duitse bezetter, het leven van de Vlaamse bevolking.


Cultuurmarketing. Over hoe het is en zou kunnen zijn

Vloek of zegen

Tijdens een druk bijgewoonde namiddag stelde FARO zijn inspiratiegids marketing voor erfgoedinstellingen en -organisaties Vloek of zegen voor. In deze brochure vindt u informatie over (cultuur)marketing, een stappenplan om zelf een strategisch marketingplan op te zetten en concrete tips & tricks. De brochure is enkel digitaal beschikbaar, en kan gratis gedownload worden. Om de lancering van de inspiratiegids enige luister te geven nodigden we ook een aantal externe sprekers uit. Zij brachten bijwijlen snedige en confronterende, maar tegelijkertijd altijd inspirerende bijdragen.