100 jaar Groote Oorlog

Voor u gelezen: Hoop op toekomst. Belgische vluchtelingen in Nederland

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Tejo Briers (Sint-Baafskring Noorderwijk) voor u “Hoop op toekomst” van Ingeborg Kriegsman.

Dit boek hoort thuis in de bibliotheek van elke amateurhistoricus die een stukje geschiedenis van WOI wil bestuderen. Kriegsman belicht hierin een deel van de geschiedenis, dat meestal niet aan bod komt: die van de Belgische vluchtelingen.


Meer dan 6.000 foto’s over 'de Groote Oorlog' online

Het Rijksarchief heeft zopas meer dan 6.000 foto's over de Eerste Wereldoorlog online gezet. Alle aspecten van 'de Groote Oorlog' komen aan bod: de invasie, de militaire operaties, de collaboratie- en weerstandsnetwerken, de bevrijding, de overwinningsceremonies en de eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren … U kunt alle beelden ontdekken via de zoekwebsite van het Rijksarchief.


Studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna | Verslag

Op 26 april 2016 organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België. Dit verslag bevat de voornaamste en interessantste inzichten, tips en ideeën uit de workshops en het panelgesprek.


Netwerkdag EersteWereldoorlog.nu

Het thema van deze tweede netwerkdag van Eerstewereldoorlog.nu is 'Nederlands onderwijs en de Eerste Wereldoorlog'. Verschillende experts uit Nederland én België geven presentaties en workshops.

Programma

13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur: Welkom & inleiding ‘EersteWereldoorlog.nu’

13.40 uur: De canon van Nederland en het venster WO1 | Hubert Slings, Nederlands Openluchtmuseum

Webtip | Lives of the First World War

In Vlaanderen werken we aan De Namenlijst, een inclusief register van slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. In het Verenigd Koninkrijk werkt het Imperial War Museum (IWM) aan Lives of the First World War, en digitaal memoriaal voor elk individu, elke man of vrouw, soldaat, matroos, piloot en burger van Groot-Brittannië en het Gemenebest die een bijdrage heeft geleverd tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Impulsen voor erfgoed in Limburg: provincie Limburg subsidieert zestien projecten

Het Limburgs provinciebestuur heeft besloten om zestien erfgoedprojecten een subsidie toe te kennen, goed voor een totaalbedrag van 133.250 euro. Via deze subsidies wil het provinciebestuur het Limburgse erfgoed nieuwe impulsen geven en het belang ervan aanstippen. Gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens: “Limburg is rijk aan erfgoed. We vinden het belangrijk om lokale organisaties in de provincie een financiële ondersteuning te geven om erfgoed op een creatieve en inspirerende manier toegankelijk te maken.


Nieuwe oproep: word lid van het leescomité '100 jaar Groote Oorlog'

De voorbije jaren hebben we op de WOI-pagina van FARO geregeld recensies gepost van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Om deze rubriek verder aan te vullen, doen we opnieuw beroep op u. Heeft u interesse in de Eerste Wereldoorlog? En wilt u een recensie schrijven voor faronet.be? Word dan lid van ons leescomité!


Tweede internationale bekroning voor Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Een jaar na de eerste internationale bekroning, valt het provinciale project ‘Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog’ opnieuw in de prijzen. De jury van de Heritage in Motion-awards verleende de hoofdprijs ‘Best Achievement Award’ aan het Limburgse Wereldoorlog I-project. “We zijn bijzonder vereerd en trots dat we deze titel in ontvangst mogen nemen,” vertelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.


De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!? | Sfeerbeelden, presentaties en posters

Op 26 april organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België.


Schrijf geschiedenis met uw scriptie over de Eerste Wereldoorlog

Het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw vinden het belangrijk om de herinnering aan de Groote Oorlog levend te houden. Daarom hebben zij de 'Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog' in het leven geroepen. Met deze prijs willen zij kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I stimuleren én in kaart brengen. Schrijft of schreef u een bachelor- of masterproef over een bepaald facet van de Eerste Wereldoorlog? Deel dan uw onderzoek door deel te nemen aan de wedstrijd.