100 jaar Groote Oorlog

Impulsen voor erfgoed in Limburg: provincie Limburg subsidieert zestien projecten

Het Limburgs provinciebestuur heeft besloten om zestien erfgoedprojecten een subsidie toe te kennen, goed voor een totaalbedrag van 133.250 euro. Via deze subsidies wil het provinciebestuur het Limburgse erfgoed nieuwe impulsen geven en het belang ervan aanstippen. Gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens: “Limburg is rijk aan erfgoed. We vinden het belangrijk om lokale organisaties in de provincie een financiële ondersteuning te geven om erfgoed op een creatieve en inspirerende manier toegankelijk te maken.


Nieuwe oproep: word lid van het leescomité '100 jaar Groote Oorlog'

De voorbije jaren hebben we op de WOI-pagina van FARO geregeld recensies gepost van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Om deze rubriek verder aan te vullen, doen we opnieuw beroep op u. Heeft u interesse in de Eerste Wereldoorlog? En wilt u een recensie schrijven voor faronet.be? Word dan lid van ons leescomité!


Tweede internationale bekroning voor Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Een jaar na de eerste internationale bekroning, valt het provinciale project ‘Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog’ opnieuw in de prijzen. De jury van de Heritage in Motion-awards verleende de hoofdprijs ‘Best Achievement Award’ aan het Limburgse Wereldoorlog I-project. “We zijn bijzonder vereerd en trots dat we deze titel in ontvangst mogen nemen,” vertelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.


De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!? | Sfeerbeelden, presentaties en posters

Op 26 april organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België.


Schrijf geschiedenis met uw scriptie over de Eerste Wereldoorlog

Het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw vinden het belangrijk om de herinnering aan de Groote Oorlog levend te houden. Daarom hebben zij de 'Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog' in het leven geroepen. Met deze prijs willen zij kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I stimuleren én in kaart brengen. Schrijft of schreef u een bachelor- of masterproef over een bepaald facet van de Eerste Wereldoorlog? Deel dan uw onderzoek door deel te nemen aan de wedstrijd.


Hoop op toekomst. Belgische vluchtelingen in Nederland | Presentatie boek en documentaire

Na de inval van het Duitse leger in België in augustus 1914 vluchtten bijna een miljoen Belgen naar het neutrale Nederland, dat toen maar zes en een half miljoen inwoners had. In allerijl moest opvang voor de vluchtelingen worden geregeld: onderdak, kledij, medische hulp … Meer dan honderdduizend vluchtelingen bleven tot het einde van de oorlog in Nederland, velen in speciaal gebouwde vluchtoorden.

De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden of invalshoeken die we kunnen hanteren en vooral: wat na 2018? En hoe zorgen we ervoor dat alle inzet na 2018 ook duurzaam wordt verankerd? 


De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden of invalshoeken die we kunnen hanteren en vooral: wat na 2018? En hoe zorgen we ervoor dat alle inzet na 2018 ook duurzaam wordt verankerd?  

Ook onderzoekers zijn met deze vragen bezig. Een ontmoeting kan tot verrassende antwoorden en nieuwe inzichten leiden.

Verdun, de langste slag tijdens WOI en de grootste groep 'battle babies'

Honderd jaar geleden begon bij de Franse stad Verdun een veldslag die tien maanden zou duren. Het begon met de grootste artilleriebeschieting die de wereld tot dan toe had gezien en zou uiteindelijk meer dan 300.000 mensenlevens kosten. Een minder gekend feit is dat naar deze gruwelijke veldslag ook 901 kinderen werden vernoemd.


Julie Devlieghere wint Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog

Julie Devlieghere (UGent) is de winnaar van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. De historica kreeg de onderscheiding en bijhorende geldprijs van 1.000 euro voor haar onderzoek naar diefstal tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jury loofde de scriptie als "een sterk gedocumenteerd onderzoek dat een genuanceerd licht werpt op de diefstallenplaag die tijdens de oorlog woedde."