100 jaar Groote Oorlog

Tweede internationale bekroning voor Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog

Een jaar na de eerste internationale bekroning, valt het provinciale project ‘Limburg 1914-1918: Kleine verhalen in een Groote Oorlog’ opnieuw in de prijzen. De jury van de Heritage in Motion-awards verleende de hoofdprijs ‘Best Achievement Award’ aan het Limburgse Wereldoorlog I-project. “We zijn bijzonder vereerd en trots dat we deze titel in ontvangst mogen nemen,” vertelt gedeputeerde van Cultuur en Erfgoed Igor Philtjens.


De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!? | Sfeerbeelden, presentaties en posters

Op 26 april organiseerden FARO, CegeSoma, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) in Brussel de studiedag De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?. De deelnemers kregen er de stand van het laatste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België.


Schrijf geschiedenis met uw scriptie over de Eerste Wereldoorlog

Het Departement Internationaal Vlaanderen en Scriptie vzw vinden het belangrijk om de herinnering aan de Groote Oorlog levend te houden. Daarom hebben zij de 'Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog' in het leven geroepen. Met deze prijs willen zij kwalitatieve scripties over Wereldoorlog I stimuleren én in kaart brengen. Schrijft of schreef u een bachelor- of masterproef over een bepaald facet van de Eerste Wereldoorlog? Deel dan uw onderzoek door deel te nemen aan de wedstrijd.


Hoop op toekomst. Belgische vluchtelingen in Nederland | Presentatie boek en documentaire

Na de inval van het Duitse leger in België in augustus 1914 vluchtten bijna een miljoen Belgen naar het neutrale Nederland, dat toen maar zes en een half miljoen inwoners had. In allerijl moest opvang voor de vluchtelingen worden geregeld: onderdak, kledij, medische hulp … Meer dan honderdduizend vluchtelingen bleven tot het einde van de oorlog in Nederland, velen in speciaal gebouwde vluchtoorden.

De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden of invalshoeken die we kunnen hanteren en vooral: wat na 2018? En hoe zorgen we ervoor dat alle inzet na 2018 ook duurzaam wordt verankerd? 


De Eerste Wereldoorlog in 2018 en daarna!?

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat mensen uit de erfgoedsector en het onderwijs kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Zijn er nieuwe thema’s die we kunnen aansnijden of invalshoeken die we kunnen hanteren en vooral: wat na 2018? En hoe zorgen we ervoor dat alle inzet na 2018 ook duurzaam wordt verankerd?  

Ook onderzoekers zijn met deze vragen bezig. Een ontmoeting kan tot verrassende antwoorden en nieuwe inzichten leiden.

Verdun, de langste slag tijdens WOI en de grootste groep 'battle babies'

Honderd jaar geleden begon bij de Franse stad Verdun een veldslag die tien maanden zou duren. Het begon met de grootste artilleriebeschieting die de wereld tot dan toe had gezien en zou uiteindelijk meer dan 300.000 mensenlevens kosten. Een minder gekend feit is dat naar deze gruwelijke veldslag ook 901 kinderen werden vernoemd.


Julie Devlieghere wint Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog

Julie Devlieghere (UGent) is de winnaar van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog. De historica kreeg de onderscheiding en bijhorende geldprijs van 1.000 euro voor haar onderzoek naar diefstal tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jury loofde de scriptie als "een sterk gedocumenteerd onderzoek dat een genuanceerd licht werpt op de diefstallenplaag die tijdens de oorlog woedde."
 


Scriptieprijs 100 jaar Groote Oorlog

Op donderdagavond 4 februari wordt in de Leuvense Universiteitsbibliotheek de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog uitgereikt. Scriptie vzw en het Departement Internationaal Vlaanderen nodigen u van harte uit om te komen ontdekken welke studenten geschiedenis schrijven met hun winnende WO I-scriptie.

Voor u gelezen: De oorlogsdagboeken van Louis Barthas 1914-1918

Op de WOI-pagina van FARO posten we geregeld recensies van een opvallend, inspirerend of innoverend boek over de Groote Oorlog. Ditmaal las Roel Daenen (FARO) voor u de 'De oorlogsdagboeken van Louis Barthas 1914-1918'.